0

GA CÔNG NGHỆ 9 TIẾT 7

4 4 0
  • GA CÔNG NGHỆ 9 TIẾT 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:39

Năng lực, phẩm chất : - Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GA CÔNG NGHỆ 9 TIẾT 7

Hình ảnh liên quan

Phương pháp dạy học: thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, - GA CÔNG NGHỆ 9 TIẾT 7

h.

ương pháp dạy học: thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, Xem tại trang 3 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (28’) Mục tiêu:  - Biết cách giâm cành đúng thao tác, đúng kỹ thuật - GA CÔNG NGHỆ 9 TIẾT 7

2.

Hình thành kiến thức (28’) Mục tiêu: - Biết cách giâm cành đúng thao tác, đúng kỹ thuật Xem tại trang 3 của tài liệu.