0

Giao an hoc ki 2

5 2 0
  • Giao an hoc ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:56

-Vừa rồi lớp mình đã cùng cô trả lời được 2 câu hỏi trong bài, bây giờ cô mời 1 bạn đứng dậy đọc lại bài “Bác đưa thư” - Cả lớp vừa nghe bạn đọc bài, các con có thể nói cho cô biết ?Bạn [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an hoc ki 2