0

Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

4 6 0
  • Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:45

MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính theo cột dọc - Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ 2 Kĩ năng - Thực hiện được các phép cộng có tổng bằng 10 -[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

Hình ảnh liên quan

- Bảng gài (que tính) có ghi các cột đơn vị, chục - Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

Bảng g.

ài (que tính) có ghi các cột đơn vị, chục Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV gài 4 que tính vào bảng gài và hỏi HS: “Viết 4 vào cột chục hay cột đơn vị - GV viết 4 vào cột đơn vị - Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

g.

ài 4 que tính vào bảng gài và hỏi HS: “Viết 4 vào cột chục hay cột đơn vị - GV viết 4 vào cột đơn vị Xem tại trang 2 của tài liệu.
- GV sử dụng mô hình đồng hồ để quay kim đồng hồ, chia lớp thành 2 dội chơi,  2 đội lần lượt đọc các giờ mà GV chỉ  trên mô hình - Toan hoc 2 Phep cong co tong bang 10

s.

ử dụng mô hình đồng hồ để quay kim đồng hồ, chia lớp thành 2 dội chơi, 2 đội lần lượt đọc các giờ mà GV chỉ trên mô hình Xem tại trang 4 của tài liệu.