0

Bai 19 Dong dien Nguon dien KHTN

4 3 0
  • Bai 19 Dong dien Nguon dien KHTN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:53

Gợi ý phương thức t.chức - GV trong thực tế, để chuyển một cách nhanh chóng và tiệt lợi từ mạch điện hở sang mạch điện kín ngườ ta làm ntn + HS nêu và trình bày theo cách mà HS đang s[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 Dong dien Nguon dien KHTN