0

Bài soạn công nghệ 9 tuần 29

4 6 0
  • Bài soạn công nghệ 9 tuần 29

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:52

-Nộp báo cáo -YC HS nộp báo cáo thực -Nghe, ghi vở hành, nhận xét, hệ thống hoá kiến thức HOẠT ĐỘNG 45: Hoạt động vận dụng, mở rộng 2' Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học Phương[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn công nghệ 9 tuần 29

Hình ảnh liên quan

Câu1: Xác định vị trí bón phân (theo hình chiếu của tán cây bưởi) -> Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân -> Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất - Bài soạn công nghệ 9 tuần 29

u1.

Xác định vị trí bón phân (theo hình chiếu của tán cây bưởi) -> Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân -> Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Treo bảng phụ cho HS quan sát quy trình - Bài soạn công nghệ 9 tuần 29

reo.

bảng phụ cho HS quan sát quy trình Xem tại trang 3 của tài liệu.