0

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

23 5 0
  • HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:22

CHƯƠNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 1.1 Lựa chất dập cháy hệ thống chữa cháy sử dụng cho công trình 1.1.1 Tổng quan chất dập cháy thường gặp :  Nước : Là chất dập cháy phổ biến thích hợp cho đám cháy chất rắn loại A với yêu cầu không cao vệ sinh khu vực sau cháy ,an toàn với người q trình hiểm Các hệ thống sử dụng chất dập cháy nước bao gồm : Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler ; Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường Là hệ thống chữa cháy phổ biến ,thiết kế không phức tạp ,phù hợp với cơng trình sẵn có nguồn nước Hệ thống chữa cháy nhà áp lực thấp từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt khu đô thị Nhược điểm: Chất chữa cháy nước không áp dụng cho đám cháy thiết bị điện ,điện tử viễn thông ,hay đám cháy chất lỏng xăng dầu  Bột: Phạm vi áp dụng: có tác dụng dập cháy nhanh đám cháy chất lỏng ,khí ,khơng độc với người sinh vật Nhược điểm : không sử dụng cho trạm điện thoại hay phòng chức có thiết bị u cầu độ xác cao Bột chữa cháy khơng có tác dụng làm lạnh ,nên việc bùng phát trở lại đám cháy cao  Bọt : Là hỗn hợp chất tạo từ bột nước để tạo nên dạng bọt (foam ) có tác dụng dập tắt đám cháy Bọt chữa cháy sử dụng hệ thống phun bọt tự động bao trùm không gian cháy để cách ly đám cháy với khí oxy hạ nhiệt độ dẫn đến dập tắt đám cháy Bọt chữa cháy thích hợp sử dụng đám cháy chất lỏng xăng dầu, hay khu vực cháy lớn nhà xưởng, kho, Nhược điểm : không áp dụng cho đám cháy kim loại kiềm, thiết bị điện chưa cắt điện thực biện pháp an tồn điện u cầu q trình dọn dẹp vệ sinh sau chữa cháy, không phù hợp cho nhóm phịng có u cầu vệ sinh cao  Khí : Là loại chất dập cháy dạng khí thường sử dụng cho hệ thống chữa cháy áp lực tự động bình chữa cháy áp lực lưu động cơng trình Ngun lý tác động chung : bao trùm đám cháy, giảm mật độ chất oxy đồng thời làm hạ nhiệt độ đám cháy Phạm vi áp dụng : áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động phòng sở liệu máy tính, kĩ thuật server, phịng kĩ thuật điện, Yêu cầu chung : hệ thống chữa cháy khí phải áp dụng cho phòng chức đóng kín q trình chữa cháy, khối tích phịng khơng q lớn 1.1.2 Lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy cho cơng trình Việc lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải vào phân loại đám cháy công trình tuân thủ theo TC QC hành với yêu cầu sau : Chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải đảm bảo yếu tố an tồn cho người nạn từ đám cháy Làm hạ nhiệt độ dập tắt đám cháy, ngăn ngừa cháy lan cách nhanh chóng hiệu Sử dụng chất dập cháy phòng chức hệ thống thiết bị đặc biệt có giá trị phải đảm bảo tới khả vệ sinh sau dập cháy, khơng gây hỏng hóc đặc biệt phải có khả dập tắt đám cháy nhanh chóng Chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải đảm bảo tính khả thi giá thành đầu tư, chi phí thiết kế vận hành, Việc lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy việc đảm bảo yếu tố kĩ thuật cịn phải đảm bảo yếu tố kinh tế điều phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư Một số trường hợp khu vực gara hầm xảy hỏa hoạn, hệ thống hút khói hầm hoạt động cấp độ cao, thiết kế hệ thống chữa cháy khí tự động khơng khả thi khoảng không gian chữa cháy lớn, khoang cháy khơng đảm bảo kín, thay vào người ta thường sử dụng hệ thống chữa cháy sprinkler họng nước vách tường với bình chữa cháy khí, bột cầm tay xe đẩy nhằm dập tắt đám cháy Kết luận : Căn vào mục 3.1 TCVN 5760:1993, TCVN 2622:1995 đặc điểm tính chất nguy hiểm cháy loại đám cháy ta lựa chọn chất chữa cháy hệ thống chữa cháy ( thể bảng sau) Bảng 8-1: lựa chọn phương án chữa cháy chất dập cháy Chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy Tầng hầm (gara xe), trung tâm thương mại, hộ, sảnh hành lang tầng chức khác Nước Họng nước vách tường kết hợp với chữa cháy tự động Sprinkler ( số khu vực hầm, sảnh, trang bị bình chữa cháy tay xe đẩy bột, khí, ) Nhóm phịng kĩ thuật: phịng chiller, phịng kỹ thuật điện, phịng bơm, phịng msay phát điện tầng hầm Khí Khu vực Đặc điểm Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường có khả chữa cháy với lưu lượng lớn tập trung Hệ thống mũi phun tự động Sprinkler phản ứng nhanh tạo lối nạn an tồn cho người q trình hiểm Khí khơng gây ngạt ảnh hưởng đến người trình dập tắt đám cháy Khơng sử dụng chất dập cháy nước hay bọt nên không gây ảnh hưởng, hư hại đến trang thiết bị, máy móc sau q trình xử lý đám cháy FM200 sạch, khơng để lại Hệ thống chữa cháy chất thải, tiết kiệm khí FM200 chi phí vệ sinh sau dập tắt đám cháy, tiết kiệm thời gian khắc phục hậu FM200 không gây ảnh hưởng đến loại vật liệu cơng trình kim loại: sắt, đồng, nhôm, vật liệu cao su, nhựa, 1.2 Phương pháp bố trí - Phân loại nhóm nguy cháy cơng trình: (Căn theo TCVN 7336: 2003) cơng trình phân loại sở theo mức độ nguy phát sinh đám cháy sau: Bảng 8-2: Bảng phân nhóm phịng theo nguy cháy Nhóm phịng Khu vực tầng hầm Phân loại Thuộc nhóm II có nguy cháy trung bình Nhóm phịng Khu vực trung tâm thương mại Khu vực hộ từ tầng – T12 Phân loại Thuộc nhóm III có nguy cháy trung bình Thuộc nhóm có nguy cháy thấp 1.2.1 Phương pháp bố trí hệ thống chữa cháy tự động sprinkler - Khả chữa cháy tự động đầu phun tự động Sprinkler Chức tự động chữa cháy nhiệt độ khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc đầu phun  Phương pháp bố trí đầu phun Sprinkler: - Hệ thống chữa cháy sử dụng đầu Sprinkler hướng lên lắp đặt cho tầng hầm (gara xe ) bố trí phía trần, đầu Sprinkler hướng xuống lắp đặt cho khu vực văn phòng Khoảng cách đầu phun 1,5 - m, khoảng cách đến tường từ 1,2 - m - Các khu vực có nhiệt độ mơi trường t < 40 0C bố trí đầu phun có nhiệt độ làm việc 680C ( khu vực tầng hầm, văn phịng, …) - Các khu vực có nhiệt độ mơi trường 61 0C< t < 1000C bố trí đầu phun có nhiệt độ làm việc 1410C 1.2.2 Phương pháp bố trí hệ thống chữa cháy vách tường Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường hệ thống chữa cháy bắt buộc phải có cho cơng trình cuộn vịi, lăng phun kết hợp với họng chữa cháy cố định khả chữa cháy có hiệu cao Tuy nhiên, chức chữa cháy thực có người  Bán kính họng dảm bảo điểm tồ nhà phải có hai  họng phun tới Họng nước chữa cháy bố trí bên nhà cạnh lối vào, cầu thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng Các họng thiết kế đảm bảo điểm cơng trình vịi vươn tới tâm họng nước bố trí độ cao 1,25m so với mặt sàn Mỗi họng nước trang bị cuộn vịi vải tráng cao su đường kính D50 dài 20m lăng phun (với hộp đựng phương tiện chữa cháy cuộn vòi) hai cuộn vòi vải tráng cao su đường kính D50 dài 20m lăng phun (với hộp đựng phương tiện chữa cháy cuộn vòi) khớp nối, lưu lượng phun 2,5l/s áp lực họng đảm bảo chiều cao cột nước đặc >= 6m Căn vào kiến trúc thực tế cơng trình ta bố trí đảm bảo đám cháy khu vực cơng trình phun nước dập tắt, bán kính hoạt động đến 26m (Sử dụng van góc, cuộn lăng vịi D50) 1.2.3 Cấu trúc hệ thống nguyên lý hoạt động hệ thống chữa cháy nước a Cấu trúc hệ thống: Hệ thống chữa cháy nước cho công trình gồm:  01 tổ hợp máy bơm đặt tầng hầm cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống  sprinker vách tường tầng hầm lên đến tầng (vùng chữa cháy 1) 01 tổ hợp máy bơm đặt tầng tum cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống  sprinker vách tường từ tầng tum xuống tầng 12 (vùng chữa cháy 3) Hệ thống đường ống tự chảy từ tầng đến tầng 11 (vùng chữa cháy 2) b Nguyên tắc hoạt động: Việc cấp nước tạo áp cho hệ thống chữa cháy tổ hợp bơm có cấu tạo sau:    01 máy bơm chữa cháy động điện thường trực 01 máy bơm chữa cháy động điện dự phòng 01 máy bơm bù áp nhằm trì áp lực cho mạng đường ống Việc khởi động tắt máy bơm hồn tồn tự động tay Máy bơm chế độ tự động thông qua công tắc áp suất van chuyên dụng (Alarm valve) Trong điều kiện làm việc bình thường hệ thống chữa cháy trì áp lực thuỷ tĩnh với áp lực tương đương với áp lực chữa cháy hệ thống Để trì áp lực thường xuyên hệ thống phải có máy bơm bù áp Máy bơm bù áp hoạt động áp lực trì hệ thống bị tụt xuống rò rỉ đường ống, giản nở đường ống nhiệt độ bọt khí hệ thống Máy bơm bù tự động chạy phạm vi áp lực cài đặt cho riêng vá có Rơle khống chế thời gian chạy tối thiểu gắn vào hệ thống điều khiển để tránh trường hợp máy bơm bù không bị khởi động liên tục Máy bơm chữa cháy khởi động áp lực hệ thống tụt xuống đến ngưỡng cài cài đặt Khi máy bơm chữa cháy khởi động áp lực hệ thống bị tụt xuống máy bơm không chạy máy bơm chạy khơng có nước lên hệ thống tự động khởi động máy bơm dự phòng Ở chế độ tay khởi động tủ điều khiển bơm Nguồn điện cấp cho máy bơm lấy từ nguồn ưu tiên (đấu trước cầu dao tổng), đồng thời cấp nguồn điện máy phát tịa nhà thơng qua chuyển đổi nguồn tự động ATS Trạng thái máy bơm cập nhật thể trung tâm báo cháy máy bơm hoạt động hay khơng hoạt động 1.3 Tính tốn thủy lực hệ thống chữa cháy nước 1.3.1 Tính tốn thủy lực cho khu vực tầng hầm Căn vào cường độ phun cho khu vực vị trí khu vực theo thiết kế kiến trúc cơng trình kết chọn tính tốn thủy lực cho hệ thống tính cho vị trí bất lợi lưu lượng áp lực Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống sprinkler: Tầng hầm làm gara tơ nên theo TCVN 7336-2003 tầng hầm thuộc nhóm II, có nguy cháy trung bình với cường độ phun 0,24 (l/m2.s), diện tích để tính tốn lưu lượng nước 240 (m 2) thời gian phun chữa cháy 60 (phút) Vậy ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống sprinkler là: Q1 = 0,24 x 240 = 57,6 (l/s) Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống chữa cháy vách tường: Tầng hầm làm gara có khối tích >5000m3 theo QCVN 13:2018/ BXD TCVN 2622-1995, cần phải tính tốn hai họng nước chữa cháy vách tường D65 với lưu lượng họng 5,0 (l/s) Ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường là: Q2 = 5,0 x = 10 (l/s) Vậy tổng lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực tầng hầm là: Q = Q1 + Q2 = 57,6 + 10 = 67,6 (l/s)  Xác định lưu lượng vòi phun theo yêu cầu: qV = Ib FV = 0,24 12 = 2,88 (l/s) = 172,8 (l/phút) P=10 mcn=1bar  Xác định hệ số dòng chảy K: K= = = 172,8 (LPM/bar1/2 ) Chọn k = 11,2 (GPM/psi1/2 ) = 161 (LPM/bar1/2 ) - Thông số kỹ thuật đầu phun Sprinkler Viking model VK532 (K11.2)  Loại quay lên (upright)  Hệ số dòng chảy: K = 161,3 metric = 11,2 U.S  Đường kính đầu nối: 20 mm  Nhiệt độ tác động: 680C  Cảm biến: Nhiệt  Áp lực làm việc lớn nhất: 12 bar  Tiêu chuẩn: UL, FM, NFPA (Các prinkler lựa chọn có đường kính lỗ phun >12mm nên theo mục 8.8 TCVN 7336:2003 số mũi phun tối đa nhánh phân phối )  Tính tốn cột áp HB = Hl + H2 + Hh+ hc+ Htd + HD + Z Trong đó:  Hl: Tổn thất cột áp mạng đường ống (mcn)  H2: Tổn thất cột áp van mạng đường ống (mcn)  Hh: Tổn thất cột áp ống hút mcn Hh = (mcn)  hc: Tổn thất áp lực cục hc = (H1 + H2) x 10% (mcn)  Htd: Cột áp tự họng nước chữa cháy (mcn)  HD: áp suất dư đường ống để hệ thống sprinkler hoạt động (theo TCVN 7336:2003 5:100 mcn), chọn HD = (mcn)  Z: Độ cao chênh lệch họng nước chữa cháy cao nhất, xa với mức nước bể dự trữ: Z = mcn tính cho tầng hầm Tính Hl: Tổn thấp áp lực dọc đường ống Hd = i.L (m)-theo TCVN 4513-1988 Trong đó:  i tổn thất áp lực bên đường ống mét dài i=A.q2  A sức cản đơn vị phụ thuộc vào đường ống cấp nước  q lưu lượng nước tính tốn (l/s) Hình 8-1: Sơ đồ khơng gian hệ thống chữa cháy tầng hầm Bảng 8-3: Bảng tính thủy lực hệ thống chữa cháy khu vực tầng hầm Đường kính Ống hút Ф150 Ống Ф150 Ống Ф100 Ống Ф65 Ống Ф65 Ống Ф65 Ống Ф65 Tổn thất áp Lưu lượng Tổn thất áp Chiều dài tính Sức cản đơn lực dọc tính toán (Q- lực ma sát/ toán L(m) vị A đường ống l/s) m dài i (H – mcn) 0,00003395 67,6 0,16 1,28 93,79 0,00003395 33,8 0,04 3,75 47,96 0,0002674 33,8 0,31 14,87 0,002993 5,0 0,07 0,28 0,002993 5,0 0,07 0,28 0,002993 5,0 0,07 0,56 0,002993 5,0 0,07 0,35 Ống Ф40 Ống Ф32 Ống Ф25 1,55 3,21 3,21 0,04453 0,09386 0,4367 Tổng cộng - mcn 8,64 5,76 2,88 3,32 3,11 3,62 5,15 6,32 11,62 44,37 Tính H2: Tổn thấp áp lực qua van H2 = A.Q2 (m) – theo TCVN 7336-2003 Đường kính van DN150 Số lượng van Sức cản đơn vị A 0,000368 Tổng cộng Lưu lượng tính tốn (Q-l/s) 33,8 Tổn thất áp lực dọc đường ống (H – mcn) 1,68 1.68 Tính hc: hc = (H1 + H2) x 10% = (44,37+ 1,68) x 10% = 4,61 mcn Tính Htd: Áp lực cần thiết lăng chữa cháy để tạo cột nước đặc ≥ 6m (Bảng 16 TCVN 4513 – 1988) l = 21 mcn Như ta tính được: HB = Hl + H2 + Hh+ hc + Htd + HD + Z = 44,37 + 1,68 + + 4,61 + 21 + �80,66 mcn 1.3.2 Tính tốn cho khu vực trung tâm thương mại Căn vào cường độ phun cho khu vực vị trí khu vực theo thiết kế kiến trúc cơng trình kết chọn tính tốn thủy lực cho hệ thống tính cho vị trí bất lợi lưu lượng áp lực Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống sprinkler: Tầng 1,2 công trung tâm thương mại nên theo TCVN 7336-2003 tầng hầm thuộc nhóm III, có nguy cháy trung bình với cường độ phun 0,3 (l/m2.s), diện tích để tính tốn lưu lượng nước 360 (m2) thời gian phun chữa cháy 60 (phút) Vậy ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống sprinkler là: Q1 = 0,3 x 360 = 108 (l/s) Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống chữa cháy vách tường: Theo TCVN 2622-1995 khu vực phần thân cần phải tính tốn với đám cháy cần có hai họng nước chữa cháy vách tường phun đến với lưu lượng họng 2,5 l/s Ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường là: Q2 = 2,5 x = 5,0 (l/s) Vậy tổng lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực tầng là: QSP+VT = Q1 + Q2 = 108 + 5,0 = 113 (l/s)  Xác định lưu lượng vòi phun theo yêu cầu: qV = Ib FV = 0,3 12 = 3,6 (l/s) = 216 (l/phút) P=10 mcn=1bar  Xác định hệ số dòng chảy K: K= = = 216 (LPM/bar1/2 ) Chọn k = 11,2 (GPM/psi1/2 ) = 161 (LPM/bar1/2 ) - Thông số kỹ thuật đầu phun Sprinkler Viking model VK532 (K11.2)  Loại quay xuống (pendent)  Hệ số dòng chảy: K = 161,3 metric = 11,2 U.S  Đường kính đầu nối: 20 mm  Nhiệt độ tác động: 680C  Cảm biến: Nhiệt  Áp lực làm việc lớn nhất: 12 bar  Tiêu chuẩn: UL, FM, NFPA (Các prinkler lựa chọn có đường kính lỗ phun >12mm nên theo mục 8.8 TCVN 7336:2003 số mũi phun tối đa nhánh phân phối )  Tính tốn cột áp HB = Hl + H2 + Hh+ hc+ Htd + HD + Z Trong đó:  Hl: Tổn thất cột áp mạng đường ống (mcn)  H2: Tổn thất cột áp van mạng đường ống (mcn)  Hh: Tổn thất cột áp ống hút mcn Hh = (mcn)  hc: Tổn thất áp lực cục hc = (H1 + H2) x 10% (mcn)  Htd: Cột áp tự họng nước chữa cháy (mcn)  HD: áp suất dư đường ống để hệ thống sprinkler hoạt động (theo TCVN 7336:2003 5:100 mcn), chọn HD = (mcn)  Z: Độ cao chênh lệch họng nước chữa cháy cao nhất, xa với mức nước bể dự trữ: Z = 9,5 mcn tính cho tầng hầm Tính Hl: Tổn thấp áp lực dọc đường ống Hd = i.L (m)-theo TCVN 4513-1988 Trong đó:  i tổn thất áp lực bên đường ống mét dài i=A.q2  A sức cản đơn vị phụ thuộc vào đường ống cấp nước  q lưu lượng nước tính tốn (l/s) Hình 8-2: Sơ đồ khơng gian hệ thống chữa cháy tầng Bảng 8-4: Bảng tính thủy lực hệ thống chữa cháy khu vực tầng Đường kính Ống hút Ф150 Ống Ф150 Ống Ф100 Ống Ф50 Ống Ф40 Ống Ф32 Ống Ф25 Tổn thất áp Lưu lượng Tổn thất áp Chiều dài tính Sức cản đơn lực dọc tính tốn (Q- lực ma sát/ toán L(m) vị A đường ống l/s) m dài i (H – mcn) 0,00003395 113 0,43 3,44 98,29 0,00003395 56,5 0,11 10,81 61,6 0,0002674 56,5 0,85 52,36 4,7 0,002993 2,5 0,02 0,09 1,7 0,04453 10,8 5,19 8,82 3,1 0,09386 7,2 4,87 15,10 3,1 0,4367 3,60 5,66 17,55 Tổng cộng - mcn 108,17 Tính H2: Tổn thấp áp lực qua van H2 = A.Q2 (m) – theo TCVN 7336-2003 Đường kính van Số lượng van Sức cản đơn vị A Lưu lượng tính tốn Tổn thất áp lực dọc đường ống DN150 0,000368 Tổng cộng (Q-l/s) 56,5 (H – mcn) 4,70 4,70 Tính hc: hc = (H1 + H2) x 10% = (108,17+ 14,10) x 10% = 12,23 mcn Tính Htd: Áp lực cần thiết lăng chữa cháy để tạo cột nước đặc ≥ 6m (Bảng 16 TCVN 4513 – 1988) l = 21 mcn Như ta tính được: HB = Hl + H2 + Hh+ hc + Htd + HD + Z = 108,17 + 4,70 + + 12,23 + 21 + 9,5 �159,60 mcn So sánh với lưu lượng cột áp phần tính thủy lực khu vực tầng hầm ta chọn bơm có lưu lượng cột áp có thơng số sau: Máy bơm (01 máy bơm 01 máy bơm dự phịng động điện):   Lưu lượng: Q = 113 (l/s) = 406 (m3/h) Cột áp: H 160 (mcn) Máy bơm bù áp áp lực động điện:   Lưu lượng: Q (l/s) = 20,34 (m3/h) Cột áp: H 160 (mcn) 1.3.3 Tính tốn cho khu vực hộ Căn vào cường độ phun cho khu vực vị trí khu vực theo thiết kế kiến trúc cơng trình việc tính tốn thủy lực cho hệ thống tính cho vị trí bất lợi lưu lượng áp lực Lưu lượng nước tính toán cho hệ thống sprinkler: Tầng hộ theo TCVN 7336-2003 thuộc nhóm A.1 có nguy cháy thấp với cường độ phun 0,08 (l/m2.s), diện tích để tính tốn lưu lượng nước 120 m Vậy ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống sprinkler là: Q1 = 0,08 x 120 = 9,6 (l/s) Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống chữa cháy vách tường: Theo TCVN 2622-1995 khu vực phần thân cần phải tính tốn với đám cháy cần có hai họng nước chữa cháy vách tường phun đến với lưu lượng họng 2,5 l/s Ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường là: Q2 = 2,5 x = 5,0 (l/s) Vậy tổng lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực tầng là: QSP+VT = Q1 + Q2 = 9,6 + 5,0 = 14,6 (l/s)  Xác định lưu lượng vòi phun theo yêu cầu: qV = Ib FV = 0,08 12 = 0,96 (l/s) = 57,6 (l/phút) P=10 mcn=1bar  Xác định hệ số dòng chảy K: K= = = 57,6 (LPM/bar1/2 ) Chọn k = 5.6 (GPM/psi1/2 ) = 80.6 (LPM/bar1/2 ) - Thông số kỹ thuật đầu phun Sprinkler Viking model VK532 (K5.6)  Loại quay xuống (pendent)  Hệ số dòng chảy: K = 80,6 metric = 5.6 U.S  Đường kính đầu nối: 15 mm  Nhiệt độ tác động: 680C  Cảm biến: Nhiệt  Áp lực làm việc lớn nhất: 12 bar  Tiêu chuẩn: UL, FM, NFPA (Các prinkler lựa chọn có đường kính lỗ phun >12mm nên theo mục 8.8 TCVN 7336:2003 số mũi phun tối đa nhánh phân phối ) - Thông số kỹ thuật đầu phun Sprinkler Viking model VK532 (K5.6)  Loại nằm ngang (sidewall)  Hệ số dòng chảy: K = 80,6 metric = 5.6 U.S  Đường kính đầu nối: 15 mm  Nhiệt độ tác động: 680C  Cảm biến: Nhiệt  Áp lực làm việc lớn nhất: 12 bar  Tiêu chuẩn: UL, FM, NFPA (Các prinkler lựa chọn có đường kính lỗ phun >12mm nên theo mục 8.8 TCVN 7336:2003 số mũi phun tối đa nhánh phân phối )  Tính tốn cột áp HB = Hl + H2 + Hh+ hc+ Htd + HD + Z Trong đó:  Hl: Tổn thất cột áp mạng đường ống (mcn)  H2: Tổn thất cột áp van mạng đường ống (mcn)  Hh: Tổn thất cột áp ống hút mcn Hh = (mcn)  hc: Tổn thất áp lực cục hc = (H1 + H2) x 10% (mcn)  Htd: Cột áp tự họng nước chữa cháy (mcn)  HD: áp suất dư đường ống để hệ thống sprinkler hoạt động (theo TCVN 7336:2003 5:100 mcn), chọn HD = (mcn)  Z: Độ cao chênh lệch họng nước chữa cháy cao nhất, xa với mức nước bể dự trữ: Z = mcn tính cho tầng hầm Tính Hl: Tổn thấp áp lực dọc đường ống Hd = i.L (m)-theo TCVN 4513-1988 Trong đó:  i tổn thất áp lực bên đường ống mét dài i=A.q2  A sức cản đơn vị phụ thuộc vào đường ống cấp nước  q lưu lượng nước tính tốn (l/s) Hình 8-3: Sơ đồ khơng gian hệ thống chữa cháy tầng 12 Bảng 8-5: Bảng tính thủy lực hệ thống chữa cháy khu vực tầng 12 Đường kính Ống hút Ф100 Ống Ф100 Ống Ф80 Ống Ф50 Ống Ф40 Ống Ф32 Ống Ф25 Tổn thất áp Lưu lượng Tổn thất áp Chiều dài tính Sức cản đơn lực dọc tính tốn (Q- lực ma sát/ tốn L(m) vị A đường ống l/s) m dài i (H – mcn) 0,0002674 14,6 0,06 0,18 12 0,0002674 7,3 0,01 0,12 33,73 0,001168 7,3 0,06 2,02 2,45 0,002993 2,5 0,02 0,049 1,17 0,04453 2,88 0,37 0,43 3,67 0,09386 1,92 0,35 1,28 5,56 0,4367 0,96 0,40 2,24 Tổng cộng - mcn 6,32 Tính H2: Tổn thấp áp lực qua van H2 = A.Q2 (m) – theo TCVN 7336-2003 Đường kính van DN100 Số lượng van Sức cản đơn vị A 0,00302 Tổng cộng Lưu lượng tính tốn (Q-l/s) 7,3 Tổn thất áp lực dọc đường ống (H – mcn) 0,64 0,64 Tính hc: hc = (H1 + H2) x 10% = (6,32+ 0,64) x 10% = 0,70 mcn Tính Htd: Áp lực cần thiết lăng chữa cháy để tạo cột nước đặc ≥ 6m (Bảng 16 TCVN 4513 – 1988) l = 21 mcn Như ta tính được: HB = Hl + H2 + Hh+ hc + Htd + HD + Z = 6,32 + 0,64 + + 0,70 + 21 + �41,66 m Chọn máy bơm sau: Máy bơm (01 máy bơm 01 máy bơm dự phịng động điện):   Lưu lượng: Q = 14,6 (l/s) = 52,56 (m3/h) Cột áp: H 42 (mcn) Máy bơm bù áp áp lực động điện:   Lưu lượng: Q (l/s) = 2,63 (m3/h) Cột áp: H 42 (mcn) 1.4 Tính tốn bể nước dự trữ cho đám cháy Bảng 8-6: Tổng kết tính tốn dung tích bể nước cho cơng trình Tính tốn Diễn giải STT Mơ tả Hầm TTTM Căn hộ Nguy cháy trung bình nhóm II Nguy cháy trung bình nhóm III Nguy cháy thấp Diện tích tích lưu Cường độ lượng nước (m ) phun (l/s.m2) A Đầu phun Sprinkler Thời gian Dung tích chữa cháy chữa cháy Ghi (l/s) (h) (m ) 240 0,24 57,6 207,36 360 0,3 108 388,8 120 0,08 9,6 0,5 17,28 Bảng TCVN 7336 - 2003 Bảng TCVN 7336 - 2003 Bảng TCVN 7336 - 2003 B Họng nước vách tường Hầm Gara hầm họng (l/s.họng) 10 108 Tầng Nhà cao tầng họng 2,5 (l/s.họng) 54 Mục 5.4 QCVN 08 - 2009 Bảng 14TCVN 2622 - 1995 C Chữa cháy nhà 1 Hầm Tầng hầm Gara hầm Đầu phun Sprinkler họng chữa cháy vách tường từ tầng hầm Tính cho đám cháy 20 Đã có trụ chữa cháy thành phố sát cơng trình (chi tiết thể vẽ ) D Bể chữa cháy Vị trí đám cháy Sprinkler 57,6 phát sinh x Họng nước 10 vách tường Tổng dung tích khối tầng hầm 207,36 108 315,36 x Diễn giải STT Mơ tả TTTM Căn hộ Diện tích tích lưu lượng nước (m2) Cường độ phun (l/s.m2) Tính tốn (l/s) Thời gian Dung tích chữa cháy chữa cháy (h) Sprinkler 108 X Vị trí đám cháy Họng nước phát sinh vách tường Tổng dung tích khối tầng TTTM Tổng dung tích bể đặt tầng hầm Sprinkler 9,6 Đầu phun Sprinkler x họng chữa cháy Vị trí đám cháy Họng nước vách tường tầng KS phát sinh vách tường CH Tổng dung tích khối tầng TTTM Tổng dung tích bể đặt tầng mái Đầu phun Sprinkler họng chữa cháy vách tường từ tầng TTTM Ghi (m3) 388,8 54 x 442,8 442,8 17,28 x 54 x 71,28 71,28 x 1.5 Hệ thống chữa cháy khí FM200 Các khu vực bảo vệ hệ thống chữa cháy khí FM200: - Phịng máy phát điện Phòng kỹ thuật điện Phòng ban quản lý Phòng kỹ thuật bơm sinh hoạt Phòng kỹ thuật bơm chữa cháy Phòng kỹ thuật Chiller Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7161-2009: Hệ thống chữa cháy khí – Tính chất vật lý thiết kế hệ thống NFPA 2001: Tiêu chuẩn chữa cháy khí Cơng thức tính tốn: � c �V m� � � 100  c � S � S = 0,1269 + 0,000513*T - m: Khối lượng khí HFC-227ea(kg) c: Nồng độ phần trăm, nồng độ thể tích HFC-227ea khơng khí - nhiệt độ định V: Là thể tích nguy hiểm thực, thể tích bao kín trừ kết cấu cố định mà chất - chữa cháy không thấm qua S: Là thể tích riêng, thể tích nhiệt HFC-227ea T: Là nhiệt độ thiết kế vùng nguy hiểm Dựa vào Bảng TCVN 7161-9-2002 – Lượng chất chữa cháy toàn HFC227-ea để chọn hệ số áp dụng (kg/m3) cho trường hợp Cơ sở để lựa chọn nồng độ thiết kế nhiệt độ : thường chọn nhiệt độ 20 oC phù hợp với nhiệt độ nạp sạc khí FM200 Vì vậy, khối lượng khí cần sử dụng: Bảng 8-7: Khối lượng khơng khí tính tốn STT Tên Phịng Diện tích phịng Chiều cao Thể tích phịng Nhiệt độ phịng Nồng độ thiết kế Thể tích riêng Khối lượng (Kg) Khối lượng chọn Tổ hợp bình FM200 Nồng độ theo khối lượng chọn 7,45 7,46 Máy phát điện 26,45 4,5 119,03 20 0,137 65,40 70 bình 67L nạp 70kg khí FM200 Kỹ thuật điện 24,53 4,5 110,39 20 0,137 60,64 65 bình 67L nạp 65kg khí FM200 Phịng ban quản lý 52,54 4,5 236,43 20 0,137 129,90 130 Phòng bơm sinh 19,80 4,5 89,10 20 0,137 48,95 50 Phòng bơm chữa cháy 16,29 4,5 73,31 20 0,137 40,28 45 Phòng kỹ thuật Chiller 155,68 4,5 700,56 20 0,137 384,90 390 bình 67L Mỗi bình nạp 65kg khí FM200 bình 67L nạp 50kg khí FM200 bình 40L nạp 46kg khí FM200 bình 120L bình nạp 130kg khí FM200 7,01 7,14 7,76 7,09 Bảng 8-8: Bảng xác định đầu phun kích thước đường ống dựa vào lượng khí xả Lượng xả phun 10s (kg) 25 bar 42 bar 50 bar 17 25 30 28 40 50 42 60 75 66 95 110 100 140 200 150 200 260 250 300 400 420 600 750 630 900 1300 Kích thước ống ISO DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN10 ANSI 1/2” 3/4" 1” 1/4” 1/2” 2” 1/2” 3” 4” Kích thước đầu phun hệ 4250 bar FM-200 NOVEC 25 25 Kích thước đầu phun hệ 25 bar FM-200 NOVEC 15 15 60 60 40 40 140 140 216 100 100 150 Bảng 8-9: Lựa chọn kích thước bình Dung tích bình (lít) Áp suất bình 13 26 40 67 75 100 120 240 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar 42 bar NAFS 227 Extingguishing Systems Khối lượng khí (kg) Mã hàng Min Max SH70027410 2,5 5,5 SH70027409 6,5 15,5 SH70027408 13,0 30,5 SH70027407 19,5 46,0 SH70027406 32,5 77,0 SH70027405 36,5 86,0 SH70027404 48,5 115,0 SH70027403 58,0 138,0 SH70027415 115,5 268,5 ... chất nguy hiểm cháy loại đám cháy ta lựa chọn chất chữa cháy hệ thống chữa cháy ( thể bảng sau) Bảng 8-1: lựa chọn phương án chữa cháy chất dập cháy Chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy Tầng hầm... trí hệ thống chữa cháy vách tường Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường hệ thống chữa cháy bắt buộc phải có cho cơng trình cuộn vòi, lăng phun kết hợp với họng chữa cháy cố định khả chữa cháy. .. thường hệ thống chữa cháy trì áp lực thuỷ tĩnh với áp lực tương đương với áp lực chữa cháy hệ thống Để trì áp lực thường xuyên hệ thống phải có máy bơm bù áp Máy bơm bù áp hoạt động áp lực trì hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG CHỮA CHÁY , HỆ THỐNG CHỮA CHÁY