0

Âm nhạc 6 Tiết 16 17 Kiểm tra học kì

5 4 0
  • Âm nhạc 6 Tiết 16 17 Kiểm tra học kì

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:17

Bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG Gv ghi nội I.Ôn tập 5’ dung - Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài hát Vui bước trên đường xa - Bài hát Hành khúc tới trường - Bài hát Lí cây đa Gv đàn - Luy[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Âm nhạc 6 Tiết 16 17 Kiểm tra học kì