0

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia sabmiller việt nam giai đoạn 3 (công suất 2500 m3

137 6 0
  • Tính toán   thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia sabmiller việt nam giai đoạn 3 (công suất 2500 m3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC TĨM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNSH ĐỀ TÀI TÍNH TỐN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SABMILLER VIỆT NAM GIAI ĐOẠN - CÔNG SUẤT 2000M3/NGÀY.ĐÊM GVHD : ThS TRẦN MINH ĐẠT SVTH : VƯƠNG THỊ PHƯỢNG MSSV : 0607165 Bình Dương 07– 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC VƯƠNG THỊ PHƯỢNG ĐỀ TÀI TÍNH TỐN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SABMILLER VIỆT NAM GIAI ĐOẠN - CƠNG SUẤT 2000M3/NGÀY.ĐÊM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNSH GVHD: ThS TRẦN MINH ĐẠT Bình Dương – 2010 LỜI CẢM ƠN Thời gian học tập trường đem lại kiến thức bổ ích cho luận văn cơng việc em sau Em có kết ngày hơm nay, ngồi cố gắng thân cịn động viên gia đình, tận tình bảo quý thầy cô anh chị công ty SABMiller Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn Con cảm ơn bố mẹ, anh chị, bạn bè quan tâm, động viên tạo điều kiện tinh thần lẫn vật chất cho con, để phấn đấu học tập Em chân thành cảm ơn BGH trường, q thầy Trường Đại học Bình Dương nói chung thầy khoa cơng nghệ sinh học - chun nghành mơi trường nói riêng, tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn tất cơng việc học tập làm luận văn suốt thời gian qua Đặc biệt, em chân thành cảm ơn Thầy Trần Minh Đạt tận tình hướng dẫn cho em suốt trình học tập, làm luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn Ban Quản Lý công ty SABMiller Việt Nam, anh chị cơng ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn tất trình thực tập cách tốt đẹp Đồng thời, em cảm ơn anh Mai Nghi Thuấn anh Trần Văn Hiển tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế, giúp em cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn góp phần nâng cao nhận thức thân suốt thời gian thực tập làm luận văn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Trang i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Trang ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Bình Dương, ngày ….tháng ….năm 2010 Giáo Viên Hướng Dẫn Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Bình Dương, ngày ….tháng ….năm 2010 Giáo Viên Phản Biện Trang iv MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Nhận xét quan thực tập ii Nhận xét giáo viên hướng dẫn iii Nhận xét giáo viên phản biện iv Mục lục v Danh mục bảng xi Danh mục hình xiii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt xiv Tóm tắt đề tài xv CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.3 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 3.1 Mục tiêu đề tài .2 1.3.2 Nội dung thực 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu .3 1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN .3 1.5 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT BIA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT BIA 2.1.1 Giới thiệu ngành bia giới 2.1.2 Ngành bia Việt Nam 2.1.3 Những tác động nhà máy sản bia đến môi trường .6 Trang v 2.2 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY BIA SABMILLER VIỆT NAM .8 2.2.1 Giới thiệu sơ lược công ty .8 2.2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2.2 Điều kiện khí hậu 2.2.2.3 Hiện trạng chất lượng nước ngầm .10 2.2.2.4 Nguồn nước tiếp nhận nước thải .11 2.2.3 Quy trình sản xuất nhà máy sản xuất bia SABMiller 11 2.2.3.1 Nguyên vật liệu 11 2.2.3.2 Nhu cầu điện, nước, nhiên liệu 11 a, Nhu cầu điện 11 b, Nhu cầu nước 12 c, Nhu cầu nhiên liệu 12 2.2.3.3 Quy trình sản xuất cơng ty 12 2.2.4 Nguồn gốc phát sinh nước thải 15 CHƯƠNG LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA 3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA 3.1.1 Các phương pháp xử lý học 17 3.1.1.1 Thiết bị chắn rác 17 3.1.1.2 Bể điều hoà 17 3.1.1.3 Bể lắng 18 3.1.2 Công đoạn xử lý sinh học 18 3.1.2.1 Xử lý hiếu khí .18 3.1.2.2 Xử lý kị khí 20 Trang vi 3.1.3 Phương pháp hóa học hóa - lí 24 3.1.4 Khử trùng nước thải 24 3.1.5 Xử lý bùn 24 3.2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY BIA 25 3.2.1 Nhà máy bia SABMiller 25 3.2.2 Nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi 27 3.2.3 Nhà máy bia Việt Nam (VBL) 29 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ - THIẾT KẾ VÀ TÍNH TỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN TẠI NHÀ MÁY BIA SABMILLER VIỆT NAM 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 31 4.1.1 Yêu cầu công ty 31 4.1.2 Thành phần, tính chất nước thải nhà máy 31 4.1.2.1 Phương án1 32 a Dây chuyền xử lý 32 b.Thuyết minh sơ đồ công nghệ 33 4.1.2.2 Phương án 35 a Dây chuyền xử lý 35 b Thuyết minh quy trình công nghệ 36 4.2 TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 37 A – TÍNH TỐN CƠNG NGHỆ PHƯƠNG ÁN 37 A.1 Song chắn rác 37 A.2 Hầm bơm 39 Trang vii A.2.1Tính kích thước hầm bơm 39 A.2.2 Chọn bơm 39 A.3 Thiết bị lược rác tinh .41 A.4 Bể điều hoà .42 A.4.1 Tính tốn kích thước bể điều hoà .42 A.4.2 Tính tốn hệ thống cấp khí cho bể điều hồ 42 A.4.3 Tính tốn bơm dùng bể điều hoà 43 A.4.4 Tính tốn máy thổi khí .44 A Tính tốn bể lắng 45 A.5.1 Tính tốn kích thước bể lắng 45 A.5.2 Tính tốn lượng bùn sinh .47 A.6 Bể UASB 48 A.6.1 Các thông số đầu vào .48 A.6.2 Tính kích thước bể 48 A.6.3 Tính tốn phễu thu khí .49 A.6.4 Tính tốn ngăn lắng 49 A.6.5 Tính hướng dịng 49 A.6.6 Tính hệ thống phân phối nước vào bể 49 A.6.7 Tính lượng khí bùn sinh bể 50 A.6.8 Thông số ô nhiễm nước thải sau xử lý .51 A.7 Tính tốn bể Aeroten 52 A.7.1 Xác định kích thước bể Aeroten 53 A.7.2 Lượng bùn tuần hoàn 54 A.7.3 Xác định lưu lượng bùn thải 56 Trang viii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Chi phí cho m3 nước thải tính tổng chi phí khấu hao cộng với chi phí vận hành TKH + TVH 1039028 + 1633545 = =1.336VND/m3 Q 2000 4.3.2 Khai tốn chi phí phương án Phần xây dựng Bảng 4.20 Chi phí xây dựng phương án STT 10 Cơng trình Kích thước hình học L x B x H hay πR2H (m) 1,36 x 0,4 x 0,7 x 3,5 x 2,7 13 x 10 x 4,5 π x (8/2)2 x 4,7 14 x 12 x 6,7 3x4x4 13 x x x 8,2 x x 1,7 π x (5,9/2)2 x 4,3 Mương đặt song chắn rác Hầm bơm Bể điều hoà Bể lắng Bể UASB Bể trung gian Bể SBR (2 bể) Bể khử trùng Bể nén bùn Nhà điều hành Nhà để máy chứa bùn hóa chất Tổng cộng Thể tích (m3) 0,38 56,7 585 236,13 1125,6 48 1404 9,7 117,5 80 5x4x4 3363 - Chi phí xây dựng 1m3 bê tơng cốt thép 1.500.000 VNĐ Vậy chi phí xây dựng tổng cộng là: 3363 x 1.500.000 = 5.044.500.000 VNĐ - Các chi phí khác dự tính 5% chi phí xây dựng cơng trình Chi phí khác = 5% x 5.044.500.000 = 252.225.000 VNĐ SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 83 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Phần thiết bị Bảng 4.21 Chi phí thiết bị phương án Hạng mục STT 10 11 12 13 14 15 Song chắn rác Motor Đĩa phân phối khí Máng cưa Ống thép trung tâm Thiết bị gạt ván Thanh gạt bùn Giàn quay bể lắng Máy nén khí Máy bơm nước Máy bơm bùn Máy ép bùn dây đai Bơm định lượng Bể chứa hoá chất Hệ thống đường ống dẫn nước, bùn, khí 16 Hệ thống điện, tủ điều khiển 17 Thiết bị lược rác tinh 18 Bộ phận thu nước 19 Thiết bị, phụ kiện khác Số lượng 1 180 2 2 3 Đơn giá (VNĐ) 6.000.000 2.000.000 200.000 10.000.000 3.000.000 20.000.000 16.000.000 16.000.000 40.000.000 10.000.000 10.000.000 300.000.000 5.000.000 5.000.000 Thành tiền (VNĐ) 6.000.000 2.000.000 36.000.000 20.000.000 6.000.000 40.000.000 32.000.000 16.000.000 80.000.000 40.000.000 30.000.000 300.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000 60.000.000 120.000.000 120.000.000 300.000.000 300.000.000 70.000.000 140.000.000 10.000.000 Tổng cộng 1.228.200.000 - Tổng chi phí đầu tư cho hạng mục cơng trình: Sđt = 5.044.500.000 +252.225.000 +1.228.200.000 = 6.524.925.000VNĐ - Chi phí bảo trì = 1% × 5.391.380.000 ≈ 357.530VNĐ/ngày 0,5 × 365 - Chi phí khấu hao đầu tư xây dựng TKH = 5.044.500.000 + 252.225.000 1.228.200.000 =387656250 VNĐ/năm + 10 20 ≈ 32.304.688 VNĐ/tháng ≈1.076.823 VNĐ/ngày SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 84 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Chi phí quản lý vận hành  Chi phí điện tiêu thụ Bảng 4.22 Điện tiêu thụ trong1 tháng phương án Thiết bị Bơm nước thải hầm bơm Bơm nước bể điều hồ Máy thổi khí bể điều hồ Máy thổi khí bể SBR Số lượng (cái) 2 Tổng cộng Công suất (kW/h) 7,36 3,6 6,2 8,5 Thời gian hoạt động (h) 12 12 24 12 Điện tiêu thụ (kW) 176,64 86,4 148,8 408 819,84 Chi phí điện tiêu thụ ngày : B = 819,84 x 1000 = 819840 VNĐ/ngày Bảng 4.23 Chi phí nhân cơng Bộ phận Kỹ sư Cơng nhân  Số nhân viên (người) Tổng cộng Tiền lương Tổng số tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ) 5.000.000 15.000.000 2.000.000 4.000.000 19.000.000 Tổng chi phí vận hành 819840 +19.000.000/30 +5843160/30 ≈1.647.945 VNĐ/ngày  Tổng chi phí xử lý cho 1m3 nước thải Chi phí cho m3 nước thải tính tổng chi phí khấu hao cộng với chi phí vận hành TKH + TVH 908.052 + 1.647.945 = ≈1.362 VNĐ/m3 Q 2000 4.4 So sánh lựa chọn phương án 4.4.1 Về mặt kinh tế Giá thành xử lý 1m3 nước thải phương án 1: 1.336 VND/ngày Giá thành xử lý 1m3 nước thải phương án 2: 1.362 VND/ngày  Giá thành xử lý m3 nước thải phương án không chênh lệch đáng kể SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 85 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt 4.4.2 Về mặt kỹ thuật Cả hai phương án có kết xử lý đạt tiêu chuẩn (QC 24:2009/BTNMT) cột A So với phương án 1, phương án có hiệu xử lý cao hơn, nhiên trình độ kỹ thuật yêu cầu chi phí vận hành cho phơn án cao phương án có nhiều thiết bị, chế độ vận hành phức tạp, địi hỏi trình độ kỹ thuật người vận hành cao để quản lý tốt pha xử lý SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 86 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Ngày này, nhu cầu nước giải khát bia rượu người tăng cao buộc sản xuất phải đẩy mạnh sản xuất Do trình đẩy mạnh sản xuất, nước thải từ nhà máy ngày thải nhiều chất ô nhiễm Nếu nhà máy khơng có hệ thống xử lý nước thải nước thải từ nhà mày làm ô nhiễm môi trường cách nghiêm trọng Vì thế, vấn đế tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất nước giải khát bia rượu vấn đề đặt trình phát triển ngành cơng nghiệp nước giải khát bia rượu, xây dựng hệ thống xừ lý nước thải nhà máy bia xem quan trọng Từ việc tham quan tham khảo cách tính tốn từ hệ thống nhà máy bia thực tế, tác giả đề xuất phương án xử lý Phương án 1: Nước thải sau qua song chắn rác thô, dẫn đến hầm bơm Từ hầm bơm, nước thải bơm qua bể điều hòa, bơm qua bể lắng Từ bể lắng 1, nước thải tự chảy qua UASB tiếp tục chảy qua Aeroten, qua lắng cuối khử trùng NaOCl 10% trước xả sơng Thị Tính Phương án 2: tương tự phương án sử dụng bể trung gian SBR thay cho bể Aeroten bể lắng Qua tính tốn , phân tích mặt kỹ thuật, lựa chọn phương án làm phương án xử lý nước thải cho nhà máy giai đoạn với tiêu chí sau: Đảm bảo hiệu xử lý, nước thải đầu đạt tiêu chuẩn cột A QCVN24:2009/BTNMT Vận hành đơn giản Giá thành xử lý 1m3 nước thải:1.336VNĐ 5.2 KIẾN NGHỊ • Đơn vị thi cơng cần tính tốn cụ thể kết cấu cho cơng trình, tn thủ tiêu chuẩn xây dựng SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 87 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt • Cơng nhân vận hành phải ghi nhật ký vận hành để nắm bắt thay đổi (lưu lượng, thành phần, tính chất…) nhằm có phương án giải cố cho hiệu quả, kịp thời • Việc đào tạo tập huấn cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý thu gom nước thải phải thực thường xuyên hiệu • Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực tế việc vận hành quy trình xử lý nước thải SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 88 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt PHỤ LỤC Phụ lục Tính tốn cơng trình hạng mục Phụ lục 1.1 Bể UASB  Tính tốn phễu thu khí Chiều cao vùng lắng: HL = 1÷2m (Lettinga and Hulshoff, 1991), chọn HL= 1,5m Trong đó: Wt = 0,2 – 0,3m (Lettinga and Hulshoff, 1991), chọn Wt = 0,3m Chiều rộng phần đáy phễu thu khí: Wb = × H L × 1,5 = = 1,7(m) tgφ tg 60 o Trong đó: φ góc nghiêng phễu theo phương ngang, φ = 45o- 60o, chọn φ = 60o HL : chiều cao vùng lắng Số phễu thu khí bể: p= 14 L = = (phễu) Wb + Wa 1,7 + 0,3 Trong đó: L chiều dài bể (m) Wa chiều rộng khe hở phễu thu khí (m), Wa = 0,2 – 0,5m (Lettinga and Hulshoff, 1991), chọn Wa = 0,3m Wb chiều rộng phần đáy phễu thu khí (m), chiều dài phễu chiều rộng bể: 12(m) Kiểm tra lại diện tích bề mặt khe hở phễu thu khí Ak ( Ak ≥ 15 – 20%): A Ak 0,3 × 12 × = = 17,2% A 167 SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 89 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Trong đó: A diện tích bề mặt bể UASB (m2) Vậy: chọn chiều rộng khe hở phễu thu khí: a = 0,3m hợp lý  Tính tốn ngăn lắng Trong bể có phễu thu khí, ngăn lắng bố trí phễu thu khí, có ngăn lắng Chiều rộng phần ngăn lắng: WS = Wb − Wt + Wa = 1,7 − 0,3 + 0,3 = 1,7(m) Chiều dài vùng lắng chiều rộng bể: 12 (m) Để đảm bảo lắng tốt thời gian lưu nước ngăn lắng phải lớn 1h Thể tích ngăn lắng: VL = B × L × hL 12 × 14 × 1,5 = = 36(m ) 7 Thời gian lưu nước ngăn lắng: t L = × VL × 36 × 24 = = 3,024(h) > 1h Qtb 2000 Tải trọng bề mặt phần lắng phải nhỏ 20 m3/m2.ngày (Lettinga and Hulshoff, 1991) Kiểm tra tải trọng bề mặt phần lắng: LL = Qtb 2000 = = 14(m / m ngày ) < 20 m /m ngày × WS × B × 1,7 × 12  Tính hướng dòng Tấm hướng dòng inox dày mm, tạo thành hình chữ V, có góc đỉnh 90o Đoạn nhơ hướng dịng bên khe hở đoạn từ 10cm – 20cm, chọn khoảng cách hướng dòng đến khe hở 20cm Khoảng cách hai mép hướng dòng là: Wa + 0,2 = 0,3 + 0,2 = 0,5(m) (Lettinga and Hulshoff, 1991) Chiều dài hướng dòng chiều rộng bể: 12(m) Hệ thống phân phối nước bể UASB  Tính tốn bơm hút bùn: Cơng suất bơm: N= Q ρ gH 1000η Trong Q:lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm, m3/ngàyđêm SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 90 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt H:áp suất toàn phần bơm, mH2O ρ : khối lượng riêng chất lỏng Khối lượng riêng bùn 1006kg/m3 g: gia tốc trọng trường, g ≈ 9,81m/s2 η : hiệu suất bơm, η = 0,73 – 0,9 Chọn η = 0,8 Công suất máy bơm bùn tuần hồn: N= QρgH 5,812 ×1006 × 9,81× = = 0,005 Kw 1000η 1000 × 0,8 × 86400 Cơng suất thực tế bơm: N1 = 1,5 × 0,005 = 0,0075Kw Ta đặt bơm để bơm bùn từ bể lắng I bể nén bùn, bơm làm việc bơm dự phòng Phụ lục 1.2 Kiểm tra lại thông số thiết kế bể lắng Kiểm tra lại thời gian lưu nước bể lắng: Thể tích phần lắng: VL = π (D ) − d × hl = π (12 ) − 2,4 m × 4m = 434 m Thời gian lưu nước t= V 434m = = 2,77 h Qr + Q (73,3 + 83,33)m / h Thể tích phần chứa bùn: Vb = F × hb = 117,5 × 1,2 = 141m3 Thời gian lưu giữ bùn bể: SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 91 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp tb = GVHD: ThS Trần Minh Đạt Vb 141m = = 1,9h Qr + Qb 73,3m / h + (31,4m / ngày × 1ngày / 24h) Trong Qr: lưu lượng bùn tuần hoàn Qw: lưu lượng bùn dư cần xử lí Qb=31,4m3/ngày Tải trọng máng tràn: Ls = Q + Qr (2000 + 1760)m / ngày = = 99 m /m.ngày π ×D π × 12 Giá trị nằm khoảng cho phép < 500m3/m.ngày Tại bể lắng có đặt bơm để bơm bùn tuần hoàn bể Aerotank bùn dư bể nén bùn Công suất máy bơm: N= ρ × g × H ×Q 1000η Trong đó: - Q: Lưu lượng nước thải trung bình ngày, m3/ngày - H: Cột nước bơm, mH2O - ρ: Khối lượng riêng chất lỏng - Nước: ρ = 1000 kg/m3 - Bùn: ρ = 1006 kg/m3 - G: gia tốc trọng trường, g = 9,81 m/s2 - η: Hiệu suất bơm, η = 0,73÷ 0,93 (Chọn η=0,8) Chọn cột áp toàn phần máy bơm bùn tuần hoàn bể Aeroten H=8 Công suất máy bơm bùn tuần hồn: N= SVTH: Vương Thị Phượng HQρg × 73,3 × 1006 × 9,81 = = 0,08 Kw 1000η 1000 × 0,8 × 86400 - Trang 92 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt Công suất thực tế máy bơm Ntt=N×1,5= 0,08×1,5=1,2 KW Chọn cột áp toàn phần máy bơm bùn dư bể nén bùn H=6 Công suất máy bơm bùn dư: N= HQρg × 31,4 × 1006 × 9,81 = = 0,03Kw 1000η 1000 × 0,8 × 86400 Cơng suất thực tế máy bơm Ntt =N×1,5=0,03×1,5=0,045 KW Phụ lục QUY CHUẨN QCVN 24:2009/BTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận 1.2 Đối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận 1.2.2 Nước thải số ngành công nghiệp lĩnh vực hoạt động đặc thù quy định riêng 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải công nghiệp dung dịch thải từ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 93 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt 1.3.2 Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dịng chảy sơng, suối, kênh, mương, khe, rạch dung tích hồ, ao, đầm nước 1.3.3 Kf hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 1.3.4 Nguồn tiếp nhận nước thải nguồn nước mặt vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải công nghiệp xả vào QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải cơng nghiệp tính tốn sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: - C max giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, tính miligam lít (mg/l); - C giá trị thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định mục 2.3; - Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải quy định mục 2.4; Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.5 SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 94 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt 2.2 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq Kf) thông số: nhiệt độ, pH, mùi, mầu sắc, coliform, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β 2.3 Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng đây: Bảng 1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp Thông số TT Nhiệt độ pH Mùi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Độ mầu (Co-Pt pH = 7) BOD5 (200C) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thuỷ ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Thiếc Xianua Phenol Dầu mỡ khoáng Dầu động thực vật Clo dư PCB Hoá chất bảo vệ thực vật lân hữu Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu Sunfua Florua 28 29 SVTH: Vương Thị Phượng Đơn vị Giá trị C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A 40 6-9 Khơng khó chịu 20 30 50 50 0,05 0,005 0,1 0,005 0,05 0,2 0,2 0,5 0,2 0,07 0,1 10 0,003 0,3 0,1 B 40 5,5-9 Khơng khó chịu 70 50 100 100 0,1 0,01 0,5 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 20 0,01 0,1 mg/l mg/l 0,2 0,5 10 C - - Trang 95 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp 30 31 32 33 34 35 36 Clorua Amoni (tính theo Nitơ) Tổng Nitơ Tổng Phơtpho Coliform Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β GVHD: ThS Trần Minh Đạt mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml Bq/l Bq/l 500 15 3000 0,1 1,0 600 10 30 5000 0,1 1,0 Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; - Cột B quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 96 - MSSV:0607165 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Minh Đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Minh Đạt (2007), Giáo trình xử lý nước thải, Trường Đại học Bình Dương [2] Hồng Huệ(1996), Xử lý nước thải, Nhà xuất Xây Dựng Hà Nội [3] Trịnh Xn Lai (2000), Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải, Nhà xuất Xây Dựng [4] Nguyễn Văn Phước (2007), Giáo trình xử lý nước thairsinh hoạt công nghiệp phương pháp sinh học, Nhà xuất Xây Dựng [5] Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân (2008), Xử lý nước thải đô thị công nghiệp, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM [6] Joseph F.Manila, Design of Anerobic Process for the treatment of Industrial and Municipal Waste [7] Lettinga and Hulshoff,1991 [8] Syed R.Qasim,1998 Wastewater Treatment Plants Second Edition [9] Tài liệu sản xuất ngành sản xuất bia, trung tâm sản xuất Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội SVTH: Vương Thị Phượng - Trang 97 - MSSV:0607165 ... Hình 3. 6 Dây chuyền xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi 28 Hình 3. 7 Dây chuyền xử lý nước thải nhà máy bia Việt Nam 30 Hình 4.1 Dây chuyền hệ thống xử lý nước thải giai đoạn nhà máy. .. xuất, hệ thống xử lý nước thải có khơng đáp ứng đủ cơng suất xử lý Vì vậy, đề tài ? ?Tính tốn - thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia SABMiler Việt Nam - giai đoạn công suất 200 0m3/ ngđ... 3. 1.2.1 Xử lý hiếu khí 3. 1.2.2 Xử lý kị khí 3. 1 .3 Phương pháp hóa học hóa - lí 3. 1.4 Khử trùng nước thải 3. 1.5 Xử lý bùn 3. 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY BIA 3. 2.1 Nhà máy bia SABMiller
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia sabmiller việt nam giai đoạn 3 (công suất 2500 m3 , Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia sabmiller việt nam giai đoạn 3 (công suất 2500 m3

Từ khóa liên quan