0

Tap lam van 2 Tuan 24 Dap loi phu dinh Nghe tra loi cau hoi

2 6 0
  • Tap lam van 2 Tuan 24 Dap loi phu dinh Nghe tra loi cau hoi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:05

PHÒNG GD  ĐT QUẬN BA ĐÌNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC Trường Tiểu học Hà Nội PHÂN MÔN : TẬP LÀM VĂN - LỚP 2.. Giáo viên: Nguyễn Thảo Nguyên Lớp: 2A2 I.Mục tiêu: - Biết đáp lời phủ định phù hợp với[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap lam van 2 Tuan 24 Dap loi phu dinh Nghe tra loi cau hoi