0

De cuong on thi

4 7 0
  • De cuong on thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:00

Âm “o” cong lưỡi, phát âm âm o như tiếng Việt rồi cong lưỡi lên, âm phát trong khoang miệng... Cong lên, chạm vào vòm miệng trên khi kết thúc âm..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi