0

So hoc 6

1 4 0
  • So hoc 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:32

Tìm hai chữ số tận cùng bên phải của số 207 42 – 13 Giải (dùng lý thuyết đồng dư) Ta có Vậy 207 42 – 13 có hai chữ số tận cùng là 36
- Xem thêm -

Xem thêm: So hoc 6