0

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2020 TỈNH TÂY NINH

24 1 0
  • BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2020 TỈNH TÂY NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 22:57

Phụ lục III BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) Thành phố Tây Ninh ĐVT: Nghìn đồng/m2 STT Tên đường (1) (2) ĐẠI LỘ 30/4 TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM TUNG (Nguyễn Chí Thanh cũ) NGUYỄN CHÍ THANH ( Đường 7) LÊ LỢI QUANG TRUNG NGUYỄN TRÃI (Lê Văn Tám cũ) Đoạn đường Từ (3) Ngã Lâm Vồ Đến (4) Ngã ba vô BV Quân Y Ngã ba vô BV Quân Y Ngã ba mũi tàu Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo 27.500 Đường Hồng Lê Kha 15.000 Ranh Hịa Thành 13.000 Ngã ba Mũi Tàu 11.000 Đường 30/4 Đường Nguyễn Chí Thanh 13.600 Đường CMT8 (Công ty sách thiết bị trường học) Hẻm số (đi B4 cũ) 13.000 Ngã ba Mũi Tàu Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo Đường Hoàng Lê Kha Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo Hẻm số (đi B4 cũ) Đường CMT8 Đường 30/4 Đường Trần Hưng Đạo Đường Trần Hưng Đạo (Ngã Bác sĩ Tỷ) Đường 30/4 nối dài Ranh TP Tây Ninh - Châu Thành Đường Nguyễn Văn Tốt Hẻm số 9 ĐƯỜNG C.M.T.8 NGUYỄN THÁI Giá đất (5) 20.000 Ngã tư Cơng an TP cũ Cầu Quan Đường Hồng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu) Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện) Đường CMT8 (Ngã Sở Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) Đường 30/4 Đường Trần Hưng Đạo Đường Quang Trung Đường Trưng Nữ Vương (Cầu Thái Hòa) Đường CMT8 (NH Thiên Khang) 30.200 11.500 12.300 9.000 7.200 6.000 12.500 Đường Nguyễn Văn Tốt 8.000 Hẻm số Ngã tư Công an TP cũ 11.000 12.500 Cầu Quan Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu) Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện) Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC) Đường Lê Lợi 26.000 27.000 26.000 11.000 13.000 HỌC Xây dựng) Đường Lê Lợi 10 VÕ THỊ SÁU Đường Hồng Lê Kha 11 HỒNG LÊ KHA 12 ĐƯỜNG 3/2 (Hoàng Lê Kha nối dài) 13 14 15 16 17 18 19 LẠC LONG QUÂN (Ngô Tùng Châu) VÕ VĂN TRUYỆN (Trần Phú cũ) PHẠM VĂN CHIÊU (Đường chợ Thành phố) NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGƠ GIA TỰ TRƯƠNG QUYỀN TRƯNG NỮ VƯƠNG 20 YẾT KIÊU 21 PHAN CHU TRINH 22 TUA HAI 23 24 NGUYỄN VĂN TỐT TRẦN VĂN TRÀ 13.000 Đường CMT8 (Ngã Bọng Dầu) Đường Hoàng Lê Kha Đường Lạc Long Quân (Ngã Ao Hồ) Đường 30/4 nối dài (Cây xăng Tuyên Tuấn) Đường CMT8 Ngã B4 12.300 Đường Lý Thường Kiệt (Đường Ca Bảo Đạo cũ) Bùng binh cửa ngoại ô 12.500 Bùng binh cửa ngoại ô Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ) Đường CMT8 (Ngã Công an TP cũ) Ngã tam giác (đối diện chợ TP) Đường Trương Quyền Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ) Đường 30/4 (ngã Mít Một) 13.000 17.550 12.500 12.500 Đường Trưng Nữ Vương 9.000 Đường Phạm Văn Chiêu 7.750 Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ) Đường quanh chợ TP 10.180 Đường quanh chợ TP Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ) Đường Yết Kiêu (Công viên) Đường Trương Quyền Đường CMT8 (Ngã Lý Dậu) Đường 30/4 nối dài (Ngã Trường Trần Hưng Đạo) Đường Trương Quyền (Ngã Quốc tế) Đường Võ Văn Truyện (Phòng Giáo dục TP) Đường Yết Kiêu Đường Trưng Nữ Vương (Ngã Quốc Tế) Đường Trương Quyền (Ngã Quốc Tế) Ranh TP - Thái Bình (hướng Trại Gà) Đường CMT8 (Cầu Quan) Cầu Trần Quốc Toản 6.500 Cầu Trần Quốc Toản Cầu Sắt Cầu Sắt Đường Trưng Nữ Vương 4.800 3.800 Đường CMT8 (Cầu Quan) Bến Trường Đổi 5.000 Ngã Bình Minh 7.000 Đường Tua Hai Bến Trường Đổi Đường Tua Hai (đối diện trường Lê Văn Tám) Nguyễn Văn Tốt Hết ranh phường Cầu Gió 4.700 4.000 Đường CMT8 (Ngã Cơng an TP cũ) Đường CMT8 Đường Tua Hai Bến Trường Đổi (nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Tốt) Phan Chu Trinh Ngã Bình Minh Ranh phường Trại cá giống 10.890 7.000 7.500 7.500 8.500 5.300 4.100 2.800 2.700 3.200 2.500 25 TRẦN QUỐC TOẢN Đường 30/4 (Bùng binh Bách hóa) Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú) 11.000 26 HÀM NGHI Đường CMT8 Đường Quang Trung 11.000 27 TRƯƠNG ĐỊNH Đường Trần Hưng Đạo 28 PASTEUR 29 30 31 32 33 34 35 36 37 LÊ VĂN TÁM (Nguyễn Trãi) NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN THỊ MINH KHAI NGUYỄN HỮU THỌ (Đường N) ĐIỆN BIÊN PHỦ (Lộ Bình Dương) NGUYỄN TRỌNG CÁT (Cao Thượng Phẩm) Đường CMT8 (Cặp công viên) Đường Trần Quốc Toản (Nhà khách Hoa Hồng) Đường Pasteur (Cặp UBMTTQ tỉnh cũ) Đường Hàm Nghi (Cặp hậu 5.000 cần công an cũ) Đường Lê Văn Tám 11.000 (Đường Nguyễn Trãi cũ) Đường Quang Trung 5.200 Nguyễn Thị Minh Khai 5.000 Đường 30/4 (Cổng Tỉnh ủy) Đường Trần Hưng Đạo 11.000 Đường 30/4 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) 10.500 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Bệnh viện Y học cổ truyền 7.350 Bệnh viện Y học cổ truyền Huỳnh Tấn Phát (lộ 20) 5.145 Đường CMT8 (Cửa Hòa Viện) Ranh phường Hiệp Ninh (Cầu Vườn Điều) Đường CMT8 Ranh phường Hiệp Ninh (Cầu Vườn Điều) 12.000 Đường Bời Lời 11.500 Đường Trường Chinh 9.000 Đường Trường Chinh Suối Vườn Điều 5.000 Suối Vườn Điều Đường Bời Lời 5.500 HUỲNH TẤN PHÁT (Lộ 20 Chợ Bắp) Đường CMT8 Đường Trường Chinh 11.000 Đường Trường Chinh Suối Vườn Điều 7.700 Suối Vườn Điều Đường Bời Lời 5.500 NGUYỄN VĂN RỐP (Lộ Kiểm) Đường CMT8 (Cây Gõ) Đường Lạc Long Qn 12.500 HUỲNH CƠNG GIẢN (Đường mới) Đường Hồng Lê Kha Đường Nguyễn Trãi (Đường Lê Văn Tám cũ) 38 ĐẶNG NGỌC CHINH (Đường 1) 39 ĐƯỜNG 40 ĐƯỜNG 41 NAM KỲ KHỞI NGHĨA (Đường 4) Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ) Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ) Đường Trường Chinh (Đường I) Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ) 42 ĐƯỜNG Đường Nguyễn Văn Thắng Đường Nguyễn Trãi (Đường Lê Văn Tám cũ) Đường Lạc Long Quân (Đường Ngô Tùng Châu cũ) Đường Đặng Văn Lý (Đường L) Đường Trường Chinh (Đường I) Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) 7.500 6.500 10.500 5.000 5.000 13.000 9.000 43 NGUYỄN VĂN BẠCH (Đường 6) Đường Phạm Tung (Đường Nguyễn Chí Thanh cũ) 44 ĐƯỜNG M Đường ĐẶNG VĂN LÝ (Đường L) NGUYỄN VĂN 46 THẮNG (Đường K) 45 Đường 30/4 Đường 30/4 Đường 30/4 47 TRƯỜNG CHINH (Đường I) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Trụ sở Cơng an TP 48 ĐƯỜNG H 49 ĐƯỜNG G 50 ĐƯỜNG E 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 DƯƠNG MINH CHÂU (Đường F) TRƯƠNG TÙNG QUÂN (Đường Đ) LÊ DUẨN (Đường C) ĐƯỜNG B LIÊN RANH KP3KP4, P4 (Đường mới) ĐƯỜNG M-N (Đường mới) HUỲNH CÔNG NGHỆ (Quán Tốt) Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4) Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4) Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đường 4) Đường 30/4 Đường 30/4 Đường 30/4 Hẻm số đường Phạm Tung Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Trụ sở Cơng an TP Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường N) Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6) Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) Đường Nguyễn Văn Bạch (Đường 6) 11.000 9.000 11.000 11.000 13.000 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 12.500 12.500 13.000 7.000 Đường Nguyễn Văn Rốp Đường Lạc Long Quân 3.500 Đường Lạc Long Quân Hẻm số - Võ Thị Sáu 4.750 Đường Trưng Nữ Vương Khu Tái định cư Ranh Phường 1-Châu Thành (Xí nghiệp hạt điều) 2.300 Khu tái định cư 1.840 HỒ VĂN LÂM Đường Võ Văn Truyện Đường Yết Kiêu 6.000 PHẠM VĂN XUYÊN (Đường 6) PHẠM CÔNG KHIÊM BỜI LỜI (Đường 790) Đường CMT8 B4 cũ Đường Trường Chinh (Đường I) 11.000 B4 cũ 10.500 Đường 30/4 Hết tuyến 8.500 Ngã ba Lâm Vồ Ngã Điện Biên Phủ 7.500 Ngã Điện Biên Phủ Ngã đường nhựa (hướng DMC) Ngã đường nhựa (hướng DMC) Cổng sau Núi Bà 6.000 4.200 Cổng sau Núi Bà 62 63 64 65 66 Đường Thuyền (đường vào chợ Cư Trú) Đường hẻm 16 Điện Biên Phủ (trước trường tiểu học Ngô Quyền) Đường hẻm 14 Điện Biên Phủ (trước trường tiểu học Ngô Quyền) Đường hẻm số Điện Biên Phủ (đường vào Văn phòng Khu phố Ninh Phước) Huỳnh Văn Thanh Đường Điện Biên Phủ Hết ranh chợ Cư Trú (Văn phòng KP Ninh Đức) Đường Điện Biên Phủ Ngã tư lộ đỏ 4.900 Ngã tư lộ đỏ Cuối tuyến (hết đường nhựa) 3.800 Đường Điện Biên Phủ Ngã tư lộ đỏ 4.900 Ngã tư lộ đỏ Đường Điện Biên Phủ 3.800 4.900 Cuối tuyến (hết đường nhựa) Đường Bời Lời Đường số 31 Cuối tuyến (hết đường nhựa) Cuối tuyến (hết đường nhựa) Cuối tuyến (hết ranh Ninh Sơn) Cuối tuyến (hết đường nhựa) 3.800 Đường Nguyễn Trãi Đường Lạc Long Quân 6.500 Đường Trần Phú Giáp ranh xã Bình Minh Đường Trần Văn Trà (ĐT 798 cũ) Ranh TP - Châu Thành (hướng Ngã ba Đông Á) Kênh Tây Ngã ba đường vào xã Thạnh Tân Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC) 2.900 Đường số 31 Đường Sến Quỳ Đường Trần Phú 73 QUỐC LỘ 22B Ngã Bình Minh 74 TRẦN PHÚ (ĐT 785 cũ) 75 ĐT 784 70 Cuối tuyến (hết đường nhựa) Ngã nhựa (ra cửa 12 Tòa Thánh) Ngã nhựa (ra cửa 12 Tòa Thánh) 72 69 4.900 3.800 71 68 3.000 Cực lạc Thái Bình Đường số Trần Phú Đường số 31 Bời Lời Huỳnh Công Thắng Đường A Lộ Chánh Môn (cặp trường THCS Võ Văn Kiệt) Đường số 22 67 Ranh TP - Dương Minh Châu (hướng DMC) Hết ranh chợ Cư trú (Văn phòng KP Ninh Đức) Công ty TNHH JKLim Đường Bời Lời (trạm xăng dầu số 170) Đường Trần Văn Trà Ngã ba Lâm Vồ Kênh Tây Ngã tư Tân Bình 3.800 3.600 3.800 3.800 1.300 2.900 4.000 6.000 4.200 4.000 Huyện Bến Cầu STT Tên đường (1) (2) Đoạn đường Từ (3) ĐVT: Nghìn đồng/m2 Giá đất Đến (4) (5) NGUYỄN TRUNG TRỰC (Tỉnh lộ 786) Bồn binh hướng nam Đường bao Thị trấn 4.500 Đường bao Thị trấn Hết ranh Thị trấn 3.150 NGUYỄN VĂN ĐỘ (Tỉnh lộ 786) Bồn binh hướng tây Đường hẻm nhà ông Bá 4.100 Đường hẻm nhà ông Bá Hết ranh Thị trấn 2.870 ĐẶNG VĂN SON (Đường xã Lợi Thuận) Đường Lợi Thuận (Bồn binh hướng đông) Hết ranh Thị trấn 3.700 Đường Bến Đình (Bồn binh hướng bắc) Trường TH Thị Trấn 4.300 Trường TH Thị trấn Hết ranh đất nghĩa trang liệt sỹ 3.050 NGUYỄN TRUNG TRỰC (Đường Bến Đình) ĐƯỜNG BAO THỊ TRẤN ĐƯỜNG NHỰA Hết ranh đất nghĩa trang liệt Hết ranh Thị trấn sỹ Giao lộ đường Đặng Văn Son Hết ranh Thị trấn (đi xã Lợi Thuận) Giao lộ đường Đặng Văn Son Giao lộ với tỉnh lộ 786 (đi xã Lợi Thuận) Giao lộ đường Nguyễn Văn Giao lộ đường Nguyễn Độ (nhà ơng Dương Văn Dự) Trung Trực (Đìa xù) Giao lộ đường Nguyễn Văn Hết ranh thị trấn Độ (đất ông Lê Văn Chưng) Giao lộ Đường Nguyễn Trung Đường bao Thị trấn (nhà Trực (tỉnh lộ 786) (Phòng LĐông Dưng) TB&XH) Giao lộ đường Đặng Văn Son Nhà ông Rẽn (nhà ông Phụ) Giao lộ Đường Nguyễn Trung Nhà ông Lực Trực (nhà ông Tân) Đến quán Cánh đồng Giao lộ Đường Nguyễn Trung hoang (nhà ông Lê Trực (đoạn từ xăng số 33) Quảng Tây) Giao lộ đường Nguyễn Văn Đến quán Cánh đồng Độ (đoạn từ nhà ông Năm hoang (nhà ông Lê Thọ, hẻm 1137) Quảng Tây) Giao lộ đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ nhà ông Hồ Minh Vũ) Giao lộ đường Nguyễn Văn Độ (nhà ông Lê Văn Cửa) Huyện Châu Thành 2.700 1.890 1.650 1.155 1.155 1.650 1.600 1.650 1.600 1.600 Đến hết ranh thị trấn (nhà ông Nguyễn Thanh Liêm) 1.155 Đội thi hành án huyện 810 ĐVT: Nghìn đồng/m2 STT Tên đường (1) (2) Đoạn đường Từ (3) Đến (4) Giá đất (5) TUYẾN ĐT 781 HOÀNG LÊ KHA (Hương lộ cũ) Ngã tư huyện Đầu đường Võ Thị Sáu 4.000 Đầu đường Võ Thị Sáu Ranh Thị trấn - Trí Bình 3.000 Ranh Thái Bình-Thị trấn Ngã tư huyện 6.000 Ngã tư huyện Cách chợ Cao Xá 100 mét 7.800 Chợ Cao xá cách chợ Cao xá 100 mét Cách chợ Cao xá 100 mét Ranh Thị Trấn-Trí Bình Hết Trường THPT Hoàng Văn Thụ 5.000 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Hết điện lực Châu Thành 3.000 Giáp điện lực Châu Thành Ngã vành đai diệt Mỹ (ngã Sọ cũ) 2.100 Ngã vành đai diệt Mỹ (ngã Sọ cũ) Giao lộ đường D14 Hương lộ 1.470 Ngã Tam Hạp Ranh xã An Bình 1.500 Từ ĐT 781 Giáp đường Hoàng Lê Kha 3.780 Giáp đường Hoàng Lê Kha Hết nhà thờ Cao Xá 5.400 Hết đường nhựa vào nhà thờ Cao Xá Cuối đường Võ Thị Sáu 3.780 Giáp đường Hoàng Lê Kha Hết nhà thờ Phú Ninh 3.050 Hết nhà thờ Phú Ninh Hết đường nhựa Lê Thị Mới 2.500 Ngã tư huyện ĐƯỜNG TUA II ĐỒNG KHỞI (Hương lộ 3) PHẠM TUNG VÕ THỊ SÁU 9.750 4.000 LÊ THỊ MỚI Đường tránh 781 Phạm Tung Hoàng Lê Kha 2.000 Đường Trương Văn Chẩn Hoàng Lê Kha Ranh An Bình - Trí Bình – Thị trấn Châu Thành 2.500 Đường Bùi Xuân Nguyên Đường 781 Hoàng Lê Kha 1.800 10 Đường liên xã Trí Bình-TT Đường 781 Hết đường nhựa (cách Trường mẫu giáo Trí Bình 100 mét) 1.800 Kênh TN 17 2.500 11 Đường 781 (từ cổng chào Thị trấn) Huyện Dương Minh Châu Đường Huyện STT Tên đường (1) (2) Đoạn đường Từ (3) ĐVT: Nghìn đồng/m2 Giá đất Đến (4) (5) NGUYỄN CHÍ THANH TRỊNH ĐÌNH THẢO Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn) 4.950 Cầu Xa Cách 7.140 Cầu Xa Cách Ngô Văn Rạnh 3.600 Ngơ Văn Rạnh Nguyễn Chí Thanh (Ngã tư Thị trấn) Ngã Bờ Hồ 3.050 Ung Văn Khiêm 4.270 Đường số 27 (Ngã tư nhà ông Háo) 1.620 Suối Cạn 1.470 Ung Văn Khiêm Đường số 27 (Ngã tư nhà ơng Háo) Nguyễn Chí Thanh (Ngã tư Thị trấn) Đường số 23 Nguyễn Chí Thanh Đường số 27 Cù Chính Lan (Ngã ba (Đường vào trường Trường Tiểu học Thị trấn cấp III) A) NGUYỄN BÌNH Đường số 19 DƯƠNG MINH CHÂU Đường số 31 Đường số 35 Đường D11A (cặp UBND huyện) 10 Trịnh Đình Thảo (Ngã tư Thị trấn) Đường số 16 (Đường vào Huyện đoàn) Châu Văn Liêm (Ngã cua quẹo nhà Mé) Cù Chính Lan Trịnh Đình Thảo (Ngã tư giới) Lê Thị Riêng (Hết khu TT TDTT huyện) Trọn tuyến Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh Ung Văn Khiêm 1.370 2.840 2.480 3.450 1.850 Ung Văn Khiêm Lê Thị Riêng (Hết khu TTTDTT huyện) 3.380 Đường số 29 1.800 Lê Thị Riêng Trọn tuyến 2.700 1.230 Nguyễn Chí Thanh Dương Minh Châu 1.520 11 CÙ CHÍNH LAN Trịnh Đình Thảo (Đường vào giới) Dương Minh Châu (Đường quanh chợ Huyện) 2.710 12 UNG VĂN KHIÊM Trịnh Đình Thảo Dương Minh Châu 1.400 13 Đường số 25 Trịnh Đình Thảo Nguyễn Bình 1.770 14 Đường cặp Trường THPT Dương Minh Châu Đường Nguyễn Bình Đường số 27 2.260 15 LÊ THỊ RIÊNG Trịnh Đình Thảo Dương Minh Châu 1.970 16 Đường số 29 Trịnh Đình Thảo Đường số 31 710 Ngã (cua quẹo nhà Mé) Đường số 14 (Ngã nhà anh Bảnh) 1.210 17 CHÂU VĂN LIÊM (Đoạn thuộc Khu phố 2) Đường số 14 (Ngã nhà anh Bảnh) Giáp ranh Suối Đá 930 18 20 21 22 23 24 25 26 CHÂU VĂN LIÊM (Đoạn thuộc khu phố 3) Đường số 18 (Đường đối diện kho bạc) Đường số 22 Đường số 16 (Đường vào huyện đoàn) Đường số 14 (Đường cặp huyện ủy) Đường số 12 (cặp bờ kênh) Đường số 20 (trọn tuyến) CHU VĂN AN Đường 781B (Đoạn thuộc khu phố 3) Đường số (Cây xăng Minh Thiên) Đường số (Cây xăng Minh Thiên) 1.270 Đường số 1.210 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) Châu Văn Liêm (Hết ranh thị trấn) 2.220 Trọn tuyến Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) Đường số 20 (Ngã nhà anh Bảnh) 2.210 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) Châu Văn Liêm (Ngã nhà anh Bảnh) 2.280 Nguyễn Chí Thanh Giáp ranh Suối Đá 1.010 Đường số 16 Suối Xa Cách 1.010 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) Đường số 37 1.780 Đường số 37 27 31 32 33 Đường số 13 Đường số 41 (Đường vào trường Thị trấn B) Đường số 11 Đường số (Bác sĩ Tồn) Đường số (xưởng cưa) Ngô Văn Rạnh 34 35 Đường số Đường số 37 36 Đường số 39 28 29 30 37 38 39 40 41 42 Đường số (Đoạn thuộc khu phố 3) Đường số Đường số (Đoạn thuộc khu phố 3) Đường số (Cây xăng Minh Thiên) Đường Phạm Ngọc Thảo Đường 781B (Đoạn thuộc Khu phố 3) 1.210 Nguyễn Chí Thanh Đường số 39 (Cuối đường Nhà ông Đực) Đường số 37 Trọn tuyến Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh Đường số 37 Nguyễn Chí Thanh Đường số 37 Trọn tuyến 680 500 Đường số 37 Đường số 37 Hết đường Đường số 37 Hết đường Trọn tuyến Suối Xa Cách 1.690 ĐT 781 (bờ hồ) 680 1.020 760 500 500 650 650 1.050 Trọn tuyến 500 Trọn tuyến 500 Trọn tuyến (tương đương đường số 9) 560 Trọn tuyến 500 Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) Hết ranh thị trấn Trọn tuyến Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường 781) 920 500 Hết ranh thị trấn 1.090 10 Đường 781 (Ngã Bờ Hồ - cống ngầm) Đường nội quy 44 hoạch khu phố Huyện Gò Dầu 43 STT Tên đường (1) (2) Đường Xuyên Á QUỐC LỘ 22B HÙNG VƯƠNG TRƯỜNG CHINH DƯƠNG VĂN NỐT LÊ VĂN THỚI Trọn tuyến 1.380 Trọn tuyến 850 ĐVT: Nghìn đồng/m2 Đoạn đường Giá đất Từ Đến (3) (4) (5) Cầu Gò Dầu Trạm xăng dầu số 40 13.800 Trạm xăng dầu số 40 Đường Dương Văn Nốt 10.900 Đường Dương Văn Nốt Hết ranh Thị trấn 6.400 Bồn Binh Trần Thị Sanh 12.100 Trần Thị Sanh Đường Lê Trọng Tấn 8.200 Đường Lê Trọng Tấn Hết ranh Thị trấn 6.600 Quốc lộ 22B Đường Trường Chinh 9.900 Đường Trường Chinh Hết ranh Thị trấn 7.500 Đường Dương Văn Nốt Hùng Vương 4.000 Hùng Vương Đường Lê Trọng Tấn 4.100 Đường Xuyên Á Đường Trường Chinh 3.300 Đường Trường Chinh Hết ranh Thị trấn 2.310 Bồn binh Đường Hồ Văn Suối 7.400 Trần Thị Sanh Đường Trần Văn Thạt 5.600 Đường Trần Văn Thạt Đường Xuyên Á Quốc lộ 22B Đường Ngô Gia Tự Quốc lộ 22B Đường Xuyên Á Đường Lê Văn Thới Đường Ngô Gia Tự Đường Lê Văn Thả Đường Ngô Gia Tự Đường Lê Văn Thả (bờ sơng) 7.900 5.530 7.400 7.000 7.800 NGƠ GIA TỰ DƯƠNG VĂN THƯA TRẦN THỊ SANH Quốc lộ 22B Đường Lê Trọng Tấn 6.500 10 LÊ HỒNG PHONG Đường Lê Trọng Tấn Kênh N18-20 4.550 Kênh N18-20 Hết ranh Thị trấn 3.185 11 QUANG TRUNG Quốc lộ 22B Đường Ngô Gia Tự 14.100 12 Đường Xuyên Á Đường Lê Văn Thới 6.600 Đường Ngô Gia Tự Đường Lê Văn Thả 7.700 14 15 HỒ VĂN SUỐI ĐƯỜNG CHI LĂNG LAM SƠN LÊ VĂN THẢ Đường Ngô Gia Tự Đường Ngô Gia Tự Đường Lê Văn Thả Đường Lam Sơn 7.700 2.800 16 TRẦN VĂN THẠT Quốc lộ 22B Đường Ngô Gia Tự 6.700 17 LÊ TRỌNG TẤN Quốc lộ 22B Đường Lê Hồng Phong 3.000 Đường Lê Hồng Phong Trường Chinh 3.000 13 Đường Ngô Gia Tự 5.460 11 18 19 20 21 22 23 TRẦN QUỐC ĐẠI NGUYỄN HỮU THỌ PHẠM HÙNG HUỲNH THÚC KHÁNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA Huỳnh Công Thắng Trường Chinh Kênh N18-20 2.200 Quốc lộ 22B Nguyễn Hữu Thọ 6.700 Trần Thị Sanh Công an huyện 6.700 Đường Lê Hồng Phong Trường Chinh 2.300 Đường Xuyên Á Trường Chinh 5.000 Hùng Vương Dương Văn Nốt 1.940 Đường Lê Hồng Phong Chùa Phước Long 3.800 Thị xã Hồ Thành ĐVT: Nghìn đồng/m2 ST T (1) Tên đường (2) HÙNG VƯƠNG (Báo Quốc Từ cũ) HUỲNH THANH MỪNG ĐỖ THỊ TẶNG NGUYỄN DU (Cửa TTTM Long Hoa) HAI BÀ TRƯNG (Cửa TTTM Long Hoa) TRƯƠNG QUYỀN (Cửa TTTM Long Hoa) NGÔ THỜI NHIỆM (Cửa TTTM Long Hoa) PHAN VĂN ĐÁNG (Cửa TTTM Long Hoa) BÙI THỊ XUÂN (Cửa TTTM Long Hoa) Đoạn đường Từ (3) Đến (4) Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) Cửa TTTM Long Hoa (Huỳnh Thanh Mừng) Cua Lý Bơ Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) Vòng quanh TTTM Long Hoa Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Đạo cũ) Trọn tuyến Cửa TTTM Long Hoa 10 (5) 32.000 33.500 34.320 13.500 29.900 Phạm Hùng 29.900 Trọn tuyến 29.900 Trọn tuyến 29.000 Cửa TTTM Long Hoa Nguyễn Chí Thanh 29.000 Nguyễn Chí Thanh (Cao Thượng Phẩm cũ) Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) 14.500 Trọn tuyến Huỳnh Thanh Mừng (Cửa chợ Long Hoa) TÔN ĐỨC THẮNG (Báo Quốc Từ cũ) Nguyễn Huệ (Cao Thượng Phẩm cũ) Giá đất Xuân Hồng Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh Trạm Y tế Phường Long Thành Trung 29.000 Xuân Hồng Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh Trạm Y tế Phường Long Thành Trung Nguyễn Văn Cừ 32.000 22.680 14.560 8.900 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Phạm Văn Đồng (Nguyễn Thái Học cũ) Đ Lạc Long Quân Châu Văn Liêm Phạm Văn Đồng (Nguyễn Ngã ranh P.Long Hoa Thái Học cũ) – P Long Thành Trung PHẠM HÙNG (Ca Bảo Ngã ranh P.Long Hoa – Thượng Thâu Thanh Đạo cũ) P Long Thành Trung Thượng Thâu Thanh Nguyễn Văn Cừ NGUYỄN HUỆ (Cao Phạm Văn Đồng (Phạm Cửa số Tòa Thánh Thượng Phẩm cũ) Ngọc Trấn cũ) Phạm Văn Đồng (Phạm Xuân Hồng Ngọc Trấn cũ) Đường 77 - Nguyễn Chí Xn Hồng Thanh NGUYỄN CHÍ THANH Trường Tiểu học Phạm Đường 77 - Nguyễn Chí (Cao Thượng Phẩm cũ) Ngũ Lão (Trường THPT Thanh Nguyễn Trung Trực cũ) Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Trung Trực cũ) Nguyễn Huệ (Cao An Dương Vương Thượng Phẩm cũ) CHÂU VĂN LIÊM (Phố Lý Thường Kiệt (Ca Đà Sơn - Phước Đức Cù Nguyễn Huệ Bảo Đạo cũ) cũ) Lý Thường Kiệt Phạm Văn Đồng Nguyễn Huệ (Cao Lý Thường Kiệt (Ca Thượng Phẩm cũ) Bảo Đạo cũ) Lý Thường Kiệt (Ca Bảo Ranh P Hiệp Tân – PHẠM VĂN ĐỒNG Đạo cũ) Phường Long Hoa (Nguyễn Thái HọcRanh P.Hiệp Tân –Phường Phạm Ngọc Trấn cũ) Hồ bơi Ao Hồ Long Hoa Lạc Long Quân (Ngô Hồ bơi Ao Hồ Tùng Châu cũ) Các đường lô Khu phố Đường lô khu vực Các đường lô Khu phố Phường Long Hoa Các đường lô Khu phố (đường nhựa) Các đường lô Khu phố Ranh Phường Long Phạm Văn Đồng Hoa – Hiệp Tân PHẠM THÁI BƯỜNG Ranh Phường Long Hoa – Châu Văn Liêm Hiệp Tân LẠC LONG QUÂN Lý Thường Kiệt (Ca Bảo (Ngô Tùng Châu cũ Suốt 30-4 (Ngã Mít Một) Đạo cũ) tuyến) Lý Thường Kiệt (Ca ÂU CƠ (Quan Âm Các) Cửa ngoại ô Bảo Đạo cũ) Ngã vào Trường Đ.30/4 (Nối dài) Từ ranh TP.Tây Ninh Chính Trị LÝ THƯỜNG KIỆT (Ca Bảo Đạo cũ) Châu Văn Liêm 19.600 15.200 23.100 14.440 9.860 15.100 19.200 11.000 5.650 3.540 8.000 12.400 8.800 22.800 19.600 14.300 15.700 7.700 7.200 6.300 5.900 10.700 7.550 12.500 6.000 10.500 13 22 QUỐC LỘ 22B Ngã vào Trường Chính Trị Ngã vào Trường Chính Trị Ngã Tư Hiệp Trường Ranh xã Hiệp Tân - Long Thành Trung 23 24 25 ĐƯỜNG 781 (Đường CMT8 nối dài) AN DƯƠNG VƯƠNG (Lộ Bình Dương cũ) TRẦN PHÚ (Lộ Bình Dương cũ) 26 TRỊNH PHONG ĐÁNG (Lộ Thiên Cang) 27 NGUYỄN VĂN LINH (Lộ Trung Hòa cũ) 28 NGUYỄN VĂN CỪ 29 THƯỢNG THÂU THANH 30 31 32 34 35 36 Đường 11- Sân Cu Các đường số 1, 7, 21Sân Cu Các đường số 2, 6, 8, 10, 12, 16, 20- Sân Cu Ngã Tư Hiệp Trường 4.340 Ranh xã Hiệp Tân -Long Thành Trung Ranh xã Long Thành Nam - Trường Tây 3.650 2.560 8.930 Cửa Tòa Thánh Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) 7.150 Nguyễn Văn Linh (Lộ Trung Hòa cũ) Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ) 7.150 Trịnh Phong Đáng (Lộ Thiên Cang cũ) Trần Phú (Lộ Bình Dương cũ) Từ ranh P.Long HoaLong Thành Bắc Quốc lộ 22B 5.005 Ranh xã Trường Tây 4.160 Đường Sân Cu 9.460 Đường Sân Cu Ranh Long Thành Bắc Trường Tây 7.380 Quốc lộ 22B 4.300 Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) 6.210 Quốc lộ 22B 4.360 Quốc lộ 22B 5.420 Lạc Long Quân 5.130 Phạm Văn Đồng (Phạm Ngọc Trấn cũ) 6.040 Đường 80 - Nguyễn Chí Thanh 7.680 Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh 4.400 Nguyễn Văn Cừ 2.500 An Dương Vương 2860 Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) Tôn Đức Thắng (Báo Quốc Từ cũ) Phạm Hùng (Ca Bảo Đạo cũ) Nguyễn Văn Linh 33 4.490 Trọn tuyến ĐƯỜNG SỐ Lạc Long Quân (đường nhựa Lạc Long Quân ấp Hiệp Hòa cũ) ĐƯỜNG SỐ 13 CHÂU VĂN LIÊM Châu Văn Liêm (đường liên xã cũ) CÁC ĐƯỜNG LÔ KHN Nguyễn Huệ - Cửa số Tịa Thánh An Dương Vương CÁC ĐƯỜNG LƠ KHN Nguyễn Chí Thanh Trần Phú Đến Cầu Nổi (Trường Chính Trị) Đường 80 – Nguyễn Chí Thanh (Xuân Hồng nối dài) Đường 76 – Nguyễn Chí Thanh Sân Cu Trọn tuyến 3.790 Trọn tuyến 2.960 14 37 38 CÁC ĐƯỜNG LÔ KHUÔN Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng Đường SÂN CU (đường 17 - Nguyễn Văn Linh) Các đường số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 -Trịnh Phong Đáng 40 Hẻm 71 - Đường CMT 39 41 42 43 CÁC ĐƯỜNG LƠ KHN Phạm Hùng Tơn Đức Thắng CÁC ĐƯỜNG LƠ KHN Nguyễn Chí Thanh - Tơn Đức Thắng Đường vào Chùa Thiền Lâm Trần Phú Đường Sân Cu Ranh P Long Thành Bắc - xã Trường Tây 3.790 Nguyễn Văn Linh Đường - Sân Cu 5.680 Đường số - Sân Cu Đường số 20 - Sân Cu 3.980 Đường số 20 - Sân Cu Hết tuyến 2.790 Nguyễn Văn Linh Trọn tuyến Trọn tuyến Ranh P.Long Hoa –Long Thành Trung Đường 77- Ng.Chí Thanh 2.960 2.010 3.580 Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh Trạm y tế Phường Long Thành Trung 9.080 5.830 Trạm y tế Phường Long Thành Trung Ranh P.Long Hoa –Long Thành Trung Đường 77- Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Văn Cừ 3.560 Đường 77 - Nguyễn Chí Thanh 9.080 Khối vận xã LLT (cũ) 5.300 Khối vận xã LLT (cũ) Nguyễn Văn Cừ 3.200 Quốc lộ 22 Cổng chùa Thiền Lâm 1.540 Huyện Tân Biên ĐVT: Nghìn đồng/m2 STT Tên đường (1) (2) PHẠM HÙNG (Quốc lộ 22B) NGUYỄN VĂN LINH (Quốc lộ 22B) NGUYỄN CHÍ THANH (Tỉnh lộ 795) Đoạn đường Từ (3) Ngã Phạm Hùng Nguyễn Chí Thanh Đến (4) Giá đất (5) Cầu Cần Đăng - 50 mét 7.900 Cầu Cần Đăng - 50 mét Cầu Cần Đăng+ 50mét 5.530 Cầu Cần Đăng + 50 mét Hết ranh Huyện đội Ngã Nguyễn Văn Linh -Nguyễn Chí Thanh Hết ranh Huyện đội Hết ranh Thị trấn 3.875 2.200 Ngã Xuân Hồng 7.000 Ngã Xuân Hồng Ngã Nguyễn Duy Trinh Chợ cũ + 200 mét (Cây xăng Thành Đạt) Ngã Phạm Hùng Nguyễn Văn Linh Nguyễn Chí Thanh Ngã đường 30/4 Ngã Nguyễn Duy Trinh Chợ cũ + 200 mét (Cây xăng Thành Đạt) 4.900 3.430 Hết ranh Thị trấn 2.410 Ngã đường 30/4 5.330 Hết ranh Thị trấn 3.730 15 ĐƯỜNG 30/4 Ngã Nguyễn Chí Thanh - 30/4 Ngã Phan Chu Trinh Ngã Phạm Hùng ĐƯỜNG CẦN ĐĂNG 10 11 12 Đường số cặp Huyện đội vào Đường số vành đai thị trấn Đường số (cặp TT y tế huyện Tân Biên) Đường số - KP1 Đường số - KP1 Đường số - KP1 Đường số - KP1 13 NGUYỄN HỮU THỌ 14 15 PHAN VĂN ĐÁNG PHẠM THÁI BƯỜNG 16 TRẦN VĂN TRÀ 17 HUỲNH TẤN PHÁT 18 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 19 HỒ TÙNG MẬU 20 DƯƠNG BẠCH MAI 21 HOÀNG VĂN THỤ 22 23 24 25 26 LÝ TỰ TRỌNG LÊ TRỌNG TẤN PHẠM NGỌC THẢO NGUYỄN MINH CHÂU TÔN THẤT TÙNG 28 PHẠM NGỌC THẠCH LÊ VĂN SỸ 29 NGUYỄN VĂN TRỖI 30 HUỲNH VĂN NGHỆ 27 Ngã Phan Chu Trinh 3.300 Ngã Nguyễn Văn Linh Hết ranh trường Thạnh Trung 2.310 1.150 Hết ranh trường Thạnh Trung Ban Quản lý KP Đường Phạm Hùng Cua thứ Đường Phạm Hùng Ngã thứ Đường Phạm Hùng Ngã thứ Đường Cần Đăng Đường Cần Đăng Đường Cần Đăng Đường Phạm Hùng Đường Phạm Hùng Ngã Nguyễn Chí Thanh Phan Văn Đáng Nguyễn Chí Thanh Phạm Thái Bường Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh Lý Tự Trọng Nguyễn Chí Thanh Lý Tự Trọng Nguyễn Chí Thanh Lý Tự Trọng Nguyễn Chí Thanh Lý Tự Trọng Ban Quản lý KP 950 Hết ranh Thị trấn Cua thứ Hết ranh Thị trấn Ngã thứ Hết ranh Thị trấn Ngã thứ Hết ranh Thị trấn Đường số Đường số Đường số Hết tuyến Ngã Hết tuyến Nguyễn Hữu Thọ Huỳnh Tấn Phát Phạm Thái Bường Nguyễn Hữu Thọ Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Thọ Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Thọ Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Thọ Lý Tự Trọng Nguyễn Hữu Thọ 720 620 520 680 540 660 520 510 510 510 530 1.500 1.000 1.490 890 1.190 1.020 1.130 1.050 700 1.040 700 1.030 700 990 720 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Hữu Thọ Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng Phan Chu Trinh Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ 990 750 530 550 Phạm Hùng Phan Văn Đáng 1.830 Phạm Hùng Cuối phố chợ Phạm Hùng Sau 200 mét Huỳnh Tấn Phát Phan Văn Đáng Huỳnh Tấn Phát Phan Văn Đáng Cuối phố chợ Giáp Phạm Ngọc Thạch Vào 200 mét Hết tuyến Hồ Tùng Mậu Huỳnh Tấn Phát Hồ Tùng Mậu Huỳnh Tấn Phát 3.376 2.000 1.140 910 550 580 540 580 16 31 32 33 Đường số KP2 (song song đường Nguyễn Minh Châu) Đường số KP2 (cặp BQL chợ) Đường số KP2 (song song đường Phạm Ngọc Thạch) Phạm Hùng Phan Văn Đáng 1.170 Phạm Hùng Cuối phố chợ 4.040 Phạm Hùng Hết tuyến 790 Nguyễn Văn Linh Đường 30-4 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Linh Đường 30-4 1.530 1.240 1.300 1.030 820 37 NGUYỄN DUY TRINH (XN hạt điều) Nguyễn Văn Linh Đường 30-4 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn An Ninh Đường 30-4 Hết tuyến Thị trấn Hết tuyến hướng tây Thị trấn Đường 30-4 Nguyễn Văn Linh Nguyễn An Ninh 970 38 XUÂN HỒNG Nguyễn Văn Linh Nguyễn An Ninh 1.300 39 40 HOÀNG QUỐC VIỆT HUỲNH CÔNG GIẢN Lê Hồng Phong ban Xuân Hồng 890 1.060 660 41 TRẦN ĐẠI NGHĨA Nguyễn Duy Trinh Đường 30-4 Hạt kiểm lâm Nguyễn Duy Trinh Đường số KP4 (lò heo cũ) 34 LÊ HỒNG PHONG 35 NGUYỄN BÌNH 36 PHAN CHU TRINH Nguyễn Văn Linh 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 NGUYỄN AN NINH Đường số KP6 (vào xóm Chùa) Hồng Quốc Việt- đoạn 30-4 đến hết ranh Thị trấn (Đường số 1- KP5 cũ) Đường số - KP5 (quán Ngọc Mai) Đường số 1-KP3 (Đường số - KP4 cũ) Đường số - KP4 (vào chùa Phước Hưng) Đường số - KP4 (Lò Heo) Đường số - KP4 (gần xăng Thành Đạt) Đường số 2-KP6 Đường số KP (ranh xã Thạnh Tây) Đường số - KP5 820 1.130 560 Đường số KP4 (lò heo cũ) Đường Xuân Hồng Nguyễn Duy Trinh Đường số KP4 560 Nguyễn Duy Trinh Đường số - KP4 730 530 Đường 30-4 Hết tuyến 530 Đường 30-4 Vào hết 300 mét 540 Sau 300 mét Hết tuyến 530 Đường 30-4 Sau 300 mét Vào hết 300 mét Hết tuyến Giáp sau trường Trần Phú 490 460 Nguyễn Văn Linh Hết tuyến 690 Nguyễn Văn Linh Hết tuyến 800 Nguyễn Văn Linh Hết tuyến 770 Lê Hồng Phong Phan Chu Trinh 870 Nguyễn Văn Linh Hết tuyến 630 Đường 30/4 Vào 300 mét 520 Đường 30-4 530 17 53 54 55 56 57 58 59 60 61 (đường số 8-KP4 cũ) Đường số KP7 (đường cặp nhà bác sĩ Phương) Đường số 3-KP6 Đường số 4-KP6 Đường số 5-KP6 Đường số (KP2+KP7) Đường số 8-KP1 (cặp quán Lan Anh) Đường số 6-KP6 Đường số 4-KP4 Đường cặp quán cafe Ngộ Sau 300 mét Hết tuyến 520 Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Thị Định 640 Hồng Văn Thụ Nguyễn Chí Thanh Phan Chu Trinh Đường số 2-KP6 Đường số 3-KP6 Đường số 1-KP6 410 490 410 Phan Văn Đáng Lý Tự Trọng 610 Phạm Hùng Huyện đội 580 Phan Chu Trinh Nguyễn Văn Linh Đường số 1-KP6 Hết tuyến 420 630 Lê Hồng Phong Phan Chu Trinh 890 Huyện Tân Châu ĐVT: Nghìn đồng/m2 STT Tên đường (1) (2) Đoạn đường Từ (3) Ngã tư Đồng Ban TRẦN VĂN TRÀ (hướng KaTum) TÔN ĐỨC THẮNG (hướng TP Tây Ninh) Đến (4) Ranh đường đất đỏ vào huyện Đồn (phía đối diện) (5) 5.460 Ranh đường đất đỏ vào huyện Đồn (phía đối diện) Hết ranh Thị trấn 3.822 Ngã tư Đồng Ban Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Cơng thương (phía đối diện) 8.700 Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Cơng thương (phía đối diện) Hết ranh Thị trấn hướng TP.Tây Ninh 4.800 Ngã Đồng Ban Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT (phía đối diện) 11.380 Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phạm Hồng Thái (lơ 01) PTNT (phía đối diện) Phạm Hồng Thái (lô 01) Nguyễn Hữu Dụ (lô 06) Nguyễn Hữu Dụ (lô 06) Phan Bội Châu (Lô 12) Phan Bội Châu (Lô 12) Cầu Tha La Ngã Đồng Ban Nguyễn Đình Chiểu NGUYỄN THỊ ĐỊNH (hướng H.Tân Biên) Nguyễn Đình Chiểu Hết ranh Thị trấn Đường quanh chợ Tân Các dãy phố xung quanh quay hướng nhà lồng Châu chợ Đường bến xe Đoạn giáp đường 785 Đoạn giáp đường 795 Cách 20m giáp đường bến BÙI THỊ XUÂN Hết tuyến xe LÊ DUẨN (hướng cầu Tha La) Giá đất 6.300 4.830 2.870 2.400 5.820 3.250 10.710 10.710 2.650 18 10 Đường N7 Hải Thượng Lãn Ơng Nguyễn Đình Chiểu Đoạn từ chợ Ranh đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Giáp đường Nguyễn Thị Định Đầu Kho bạc Nhà nước 11 12 13 14 15 16 Đường D4 Nguyễn Văn Trỗi Đường 30/4 Hẻm số - Tôn Đức Thắng Hẻm số - Tôn Đức Thắng Đường N11 Giáp đường Lê Duẩn Phạm Hồng Thái (lô 01) Phạm Hồng Thái (lô 01) Giáp đường Tôn Đức Thắng Giáp đường Tôn Đức Thắng Giáp đường Tôn Đức Thắng Đường Bùi Thị Xuân Đường đất đỏ quán Phong Lan 3.100 Hết tuyến 1.180 Hết ranh Thị trấn hướng TP.Tây Ninh Hết ranh Thị trấn hướng Tân Hiệp Hết tuyến Cầu Tha La Hết tuyến Giáp đường Nguyễn Đình Chiểu Giáp đường Nguyễn Đình Chiểu Giáp đường Bùi Thị Xuân Hết tuyến 1.050 840 1.260 1.180 1.180 1.120 1.260 980 740 Thị xã Trảng Bàng ĐVT: Nghìn đồng/m2 STT Tên đường (1) (2) NGUYỄN VĂN RỐP (Lộ 19 cũ) GIA LONG QUANG TRUNG ĐẶNG VĂN TRƯỚC NGUYỄN VĂN CHẤU 10 11 12 LÃNH BINH TÒNG HUỲNH THỊ HƯƠNG (Lê Lợi cũ) NGUYỄN VĂN KIÊN TRƯNG TRẮC TRƯNG NHỊ DUY TÂN NGUYỄN DU (ĐƯỜNG XN cũ) 13 ĐƯỜNG 22 - 12 14 LÊ HỒNG PHONG (Đường 30/4 cũ) Đoạn đường Giá đất Từ (3) Đến (4) Ngã Cầu Cống Ngã Hai Châu 4.800 Đường Quốc lộ 22 Quang Trung (ngã Cầu Cống cũ) Đ Quang Trung Cổng vào Huyện ủy 3.600 Cổng vào Huyện ủy 3.600 Đ.Trưng Trắc 3.300 Đường Quốc lộ 22 Lãnh Binh Tòng 4.600 Nguyễn Văn Chấu Đ.Trưng Nhị 3.300 Đ.Đặng Văn Trước Giáp ranh An Hòa 4.500 Lãnh Binh Tòng Đ.Đặng Văn Trước Lãnh Binh Tòng Đ.Quang Trung Đường Quốc lộ 22 (ngã Vựa Heo cũ) Trọn đường (đường cùng) Giáp ranh An Tịnh Trọn đường (đường cùng) Đ.Đặng Văn Trước Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ) Đường Bời Lời (ĐT 782 Đường Quốc lộ 22 cũ) Đường Bời Lời (ĐT 782 Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ) cũ) (5) 3.300 4.100 3.200 3.500 3.000 4.500 3.700 19 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ĐƯỜNG 30/4 Đường Quốc lộ 22 ĐƯỜNG A chợ Trảng Bàng ĐƯỜNG B chợ Trảng Bàng ĐƯỜNG E (Hậu chợ Tr.Bàng) NGUYỄN TRỌNG CÁT (Đồng Tiến cũ) VÕ TÁNH Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng) Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng) Đường Lê Hồng Phong (sân bóng P.Tr.Bàng) Đường E chợ Trảng Bàng Đường E chợ Trảng Bàng Đường Quốc lộ 22 Đường TL 6B Đường Nguyễn Du (Xí nghiệp Nước Đá cũ) Đường Đặng Văn Trước Trọn đường (ngã Lò Rèn cũ) Đường Lãnh Binh Tòng Đường Bời Lời Nguyễn Trọng Cát Đường Bời Lời BẠCH ĐẰNG Nguyễn Trọng Cát TRẦN THỊ NGA Đường Bời Lời Ranh Lị Rèn - đường Đường Quốc lộ 22 đối diện BÙI THANH VÂN tránh QL22-782 (hướng khu dân cư ấp Hịa Bình, (P.Tr.Bàng – Gia Lộc) Karaokê Thành Nhân) An Hòa Lộc Trát P Gia Lộc Q.lộ 22 (Bến xe –Ng.hàng Bia tưởng niệm đội biệt Nông nghiệp) đối diện cua động P.Trảng Bàng Ngân hàng Nơng nghiệp ĐƯỜNG ĐÌNH GIA LỘC Q.lộ 22 (Bến xe - Ngân hàng Trường Tiểu học Đặng Nông nghiệp) đối diện Trung Văn Trước tâm giáo dục thường xuyên HOÀNG DIỆU Đường Nguyễn Văn Rốp Đường Nguyễn Văn Rốp Đường Nguyễn Văn Rốp Đường Nguyễn Văn Rốp Đường Nguyễn Văn Rốp Q.lộ 22 (Bến xe -Ng.hàng Trường Tiểu học Đặng Văn ĐƯỜNG HỒ BƠI Nông nghiệp) đối diện bánh Trước canh Hoàng Minh I Đường Q.lộ 22 (Bến xe-Ngân ĐƯỜNG TRUNG hàng Nông nghiệp) đối diện Nguyễn Văn Chấu TÂM Y TẾ HUYỆN chùa Phước Lưu ĐƯỜNG GIA Nguyễn Văn Rốp Lê Hồng Phong HUỲNH ĐƯỜNG GIA Đường 787A Bời Lời HUỲNH Cách ngã Hai Châu 100m ĐƯỜNG GIA Đường Gia Lộc – hướng Lộc Hưng phía HUỲNH P.Tràng Bàng bên phải nhà trọ Trường An ĐƯỜNG LỘC DU 22 Nguyễn Trọng Cát Bùi Thanh Vân (LÀNG NGHỀ) ĐƯỜNG LỘC DU 23 Quốc lộ 22 Bùi Thanh Vân (CẶP BẾN XE CŨ) ĐƯỜNG NỐI 787B Trung Tâm y tế huyện Từ ranh khu 27/7 (KHU 27/7) Trảng Bàng Đường Xe Sâu Đường Nguyễn Du Đường Nguyễn Trọng 2.800 5.400 5.400 5.000 4.400 2.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 2.700 1.300 1.300 1.300 2.700 2.400 1.100 2.000 2.500 2.700 3.400 3.800 20 Cát Ranh Gia Lộc 35 Đường Lộc Du Đường 22/12 36 Đường siêu thị Trảng Bàng (Đường QH15m) Quốc lộ 22 Trung tâm y tế thị xã Trảng Bàng 4.000 37 ĐƯỜNG GIA LỘC P.TRẢNG BÀNG Đường Gia Huỳnh – Gia Lộc (Kênh N20-18) Thánh thất (Ngân hàng nông nghiệp) 1.900 38 ĐƯỜNG CHÙA ĐÁ Quốc lộ 22 (gần Ngân hàng Nông nghiệp) Đường Gia Lộc P.Trảng Bàng 1.200 39 Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh Đường 787A (ông Sơn) 40 41 42 43 44 Gia Lâm 29 (ngã vườn nhãn) Ranh TP Hồ Chí Minh VP ấp An Bình Cầu Trưởng Chừa (Ranh VP ấp An Bình QUỐC LỘ 22 P.Tr.Bàng -An Tịnh) qua Phường An Ranh P.Tr.Bàng -An Tịnh Ngân hàng Nông nghiệp Tịnh, Trảng Bàng, Ngân hàng Nơng nghiệp Bến xe Gia Lộc, An Hịa, Gia Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Bình Bến xe Lộc Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Lộc Giáp ranh H Gò Dầu Nguyễn Văn Rốp (ngã Ngân hàng Nông nghiệp Hai Châu cũ) BỜI LỜI (ĐT 782 cũ) Ranh P Trảng Bàng – Gia Nguyễn Văn Rốp (ngã Lộc (Mũi tàu đường tránh Hai Châu cũ) Q.lộ 22 Mũi tàu đường tránh Quốc Đường ĐT 782 Cầu Bàu Rông lộ 22 Đường 782 P.Trảng Bàng Đường tránh Quốc lộ (Ranh P Trảng Bàng – Gia Ngã đường Quốc lộ 22 22 Lộc) Từ đường Bời Lời (ngã Ranh P Trảng Bàng Hai Châu cũ) Gia Lộc TỈNH LỘ (đường 787B) qua phường, Gia Lộc, Lộc Hưng 46 TỈNH LỘ (đường 787A) đoạn P Trảng Bàng, An Hòa HƯƠNG LỘ (đi qua phường An Tịnh, Lộc Hưng, Gia 1.200 5.990 4.000 5.500 8.700 6.000 3.050 4.400 4.300 3.050 3.050 4.300 Ranh P.Trảng Bàng – Gia Lộc Ngã đường Trường Nghề Nam Tây Ninh 3.050 Ngã đường Trường Nghề Nam Tây Ninh Ranh Gia Lộc- Lộc Hưng (Kênh Gia Lâm) 2.760 Ranh G.Lộc- L.Hưng Ngã ba chùa Mội 2.760 Ngã ba chùa Mội Cống ông 10 tai Giáp ranh Hưng Thuận (Cầu kênh Đông) 3.050 Quốc lộ 22 (Ngã Vựa heo) Ranh tỉnh Long An 6.640 Ngã An Bình Suối Lồ Ơ 5.150 Ngã An Bình Cống Ơng Cả 3.100 Cống ơng 10 tai 45 2.200 2.760 21 Cống Ông Cả Ranh An Tịnh – Lộc Hưng 2.760 Ranh An Tịnh - Lộc Hưng (hướng Ngã Cây Dương) Ngã Bố Heo 1.990 Ngã Bố Heo Ngã Bố Heo Ngã đường vô ấp Lộc Chánh Lộc) 47 48 49 Đầu đường vơ ấp Lộc Hịa (nhà ơng Châu) Ranh Lộc Hưng-Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu) 1.990 Đường Hồ Chí Minh 2.760 Suối Cao 1.990 Ngã Lộc Khê Đường Hương Lộ (nhà ông Ram) Kênh N22 Cầu Bình Tranh (Ranh P.Trảng Bàng – An Tịnh) ĐƯỜNG QUANH KCN Trảng Bàng Suối Lồ Ơ Đường Hồ Chí Minh 51 (đoạn P Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình) 52 Đường An Phú 53 Đường An Khương Đường An Khương54 An Thành Đường An Khương- An 55 Thành 56 Đường Suối Sâu- Bàu Mây – Tịnh Phong 2.760 2.760 Hương lộ 10 (P.An Tịnh) Đường Suối Sâu Thái Mỹ 1.990 Đầu đường vơ ấp Lộc Hịa (nhà ơng Châu) Ranh KCN Linh Trung 50 1.990 Ngã Lộc Thanh (đầu đường 787B cách UBND P.Lộc Hưng 300m) Ranh Lộc Hưng - Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu) Đường Hồ Chí Minh Đường Lộc Phước – Sơng Lơ (Lộc Hưng) Trung Hưng, Trung Lập Thượng, Củ Chi Ngã đường vô ấp Lộc Chánh Đường 787B (Chợ Lộc Hưng) Cổng chào ấp Suối Sâu Đường Lò Mổ Ngã Bà Biên 1.700 Kênh N22 2.760 Kênh Đông (ranh P Hưng Thuận) Cầu Mương (giáp ranh xã Thái Mỹ, Củ Chi) Ngã An Khương- Ngã Cây Khế - Ranh KCN Linh Trung Quốc lộ 22A Giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh Giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh Ranh Lộc Hưng - Hưng Thuận Ranh Gia Bình – An Hịa HL10- Cổng chào ấp An Phú Vp Ấp Khương Cổng sau Khu chế xuất Linh Trung Trại cưa ông Lùn Trường MG Rạng Đông, An Thành Nhà ơng Thân Văn Q 1.990 3.090 3.090 3.140 2.450 1.850 1.990 1.200 1.200 1.200 Đất bà Phỉ Bến Tắm Ngựa 1.200 QL22-Vp ấp Suối Sâu cũ Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây 2.400 Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây Hương lộ 1.900 22 57 58 59 Đường Suối Sâu- An Đước Đường An Bình – Bàu Mây Đường An Bình - An Thới 60 Đường An Thới 61 Đường Địa đạo An Thới QL22(Quán café Bin Bo) Ngã Nhà ông Vui 2.400 Ngã Nhà ông Vui Nhà ông Thức 1.680 Nhà ông Thức Nhà ông Lập 1.200 Trạm y tế Kênh N12 2.400 Kênh N12 Nhà ông Son 1.700 QL22 Nhà ông Bường Kênh N12 2.400 Kênh N12 HL2 Nhà Lân Heo Đường Địa đạo An Thới Rạch Trảng chừa - Cầu Gia Lộc 1.700 HL Địa đạo An Thới 1.200 2.080 1.700 3.050 2.760 1.990 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.200 2.760 63 Đường Bình Thủy 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Đường An Phú Đường An Phú Đường An Phú Đường An Phú Đường An Phú Đường An Quới Đường An Quới Đường An Quới Đường An Quới Đường An Quới Đường Hòa Hưng Đường Hòa Hưng TL787(gần Cầu Quan) Đường An Quới ĐT 787 An Hội (Đài 4) Đường An Lợi ĐT787 (nhà Huệ) ĐT787 (nhà Xê) ĐT787 (VP ấp cũ) ĐT787 (nhà út Nê) ĐT787 (nhà Út Măng) ĐT 787 (nhà ông Thi) ĐT 787 (nhà ông Bỏng) ĐT 787 (nhà ông Hồ) ĐT 787 (nhà bà Sứ) ĐT 787 (nhà ông Do) ĐT 787 (Cây xăng) QL 22 76 Đường Hòa Hưng ĐT 787 ( Nhà ơng Xưởng) 77 Đường Hịa Hưng QL 22 (nhà ơng Phúc) 78 79 Đường Hịa Bình Đường Hịa Bình ĐT 787 (Nhà máy Đức) ĐT 787 (Nhà ơng Xia) 80 Đường Hịa Bình ĐT 787 (Nhà ơng Châu) 81 Đường Hịa Bình ĐT 787 (Nhà ơng Tua) 82 Đường Hịa Bình Đường Hịa Bình (Nhà Hân) Đường An Quới Cầu An Phú An Hội (Đài 4) Đường An Lợi Ranh Gia Bình Đường giếng mạch Đường giếng mạch Đường giếng mạch Đường giếng mạch Đường An Quới (2dân) Đường giếng mạch Đường An Quới Đường giếng mạch Đường giếng mạch Đường An Quới Đường An Lợi Đường Hịa Bình Đường Hịa Hưng (gần VP Kp Hịa Hưng) Đường nhựa (ơng 10 Chiêu) QL 22 QL 22 Đường Hòa Hưng (Nhà ơng Đức) Đường Hịa Bình (nhà ơng Hịa Hưng) Đường Hịa Bình3 (Nhà út Nê) 83 Đường An Hội (gồm 02 nhánh trái phải) TL787 Đến Rạch 84 Đường An Hội Đường TL 787 (nhà Lầm) 85 86 Đường An Hội Đường An Hội Đường An Hội Đường An Hội 62 Đường giếng mạch Đường An hội (nhà cha Binh) Đường Bình Thủy Đường An Hội 1.200 1.650 1.200 1.650 1.650 1.650 1.650 1.200 1.650 1.200 1.200 23 87 Đường An Hội 88 Đường An Lợi 89 Đường An Lợi 90 Đường An Lợi 91 Đường An Lợi 92 Đường nhựa Bình Nguyên An Thới 93 Đường Bùi Thanh Vân (Tân Lộc) 94 95 96 97 98 99 100 101 Đường An Hội Đường Bình Thủy (Nhà ơng Mưa) Đường Bình Thủy (Cổng Chào ấp) Đường Bình Thủy (Đối diện nhà Huế) Đường TL787 (Nhà Chơi) Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh 103 Đường Bình Thủy QL22 (nhà nghỉ Xuân Đào) Đường An Lợi (nhà ông Chữ) Ranh An Hòa Rạch Trảng Bàng 1.200 Quốc lộ 22 Đường tránh Quốc lộ 22 (hướng VP ấp Tân Lộc) – đường ĐT 782 (hướng Thành Nhân) 2.700 Đường 787A (ông Sơn) 105 106 Phước Hậu Phước Hậu Quốc lộ 22 (Ngã Gia Bình) Ngã Bà Biên Chùa Giác Nguyên Cổng Đình ĐT 782 107 Bình Nguyên QL22 (Nhà thờ) 108 109 110 111 112 113 1.200 Đường Hòa Hưng 1.200 Cầu Dừa 1.200 Đường Lộc Trát – Đường 782 (ơng Thốt, Quốc lộ 22 Tân Lộc 9999) Đường Lộc Trát Đường 782 (ông Thượng) Tránh Xuyên Á Đường Lộc Trát Đường 782 (ơng Hịa) QL 22 (ơng Hạt) Đường Bàu Chèo Hương lộ (ông Huệ) Ngã sai Đường Nhựa Gia Tân Đường 782 Hương lộ Đường Gia Lâm – Đường 787 A (thầy Cứ) Nhựa Gia Tân (3 Me) Gia Tân Đường 787A (Nhà nghỉ Đường Gia Tân Nhựa Gia Tân (bà Cù) 7777) Đường Gia Lâm 29 Đường 787A (VP ấp) Cầu sắt giáp xã Lộc Hưng 102 104 Đường Bình Thủy Phước Hậu Gia Lâm 29 (ngã vườn nhã) Cầu Bình Thủy (giáp ranh An Hịa) Chùa Giác Ngun Ngã Gia Bình ĐT 782 Đường Bến Kéo Đường Bình Ngun 2-1 (Séc) Quốc lộ 22 (giáp vịng xoay Cống Vàm đường HCMinh) Đường Hồ Chí Minh Giáp ranh Gò Dầu Ranh An Hòa Đường Hương Lộ (nhà Cống qua đường (Nhà ông Châu) ông Minh) Đường Lộc Hịa – Trảng Cỏ Cống qua đường (Nhà ơng Kênh N18 (ranh Đôn Minh) Thuận) Ngã Chùa Mội (Đường Ngã Cây Dương Đường Cầu Chùa 787B) (đường HL 2) Đường Cây Dương Ngã Cây Dương (đường Ranh Trung Hưng (Bàu Trung Hưng HL 2) Cá Chạch) Đường Lộc Tân –Lộc 787B (nhà ông Vũ) Đường Lộc Châu tổ 6-7Bình Nguyên 1.200 1.650 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.700 1.200 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.990 1.200 840 1.200 1.200 1.200 24 Châu 114 Đường Cầu Chùa 115 Đường Lộc Vĩnh – Lộc Chánh Đường Lộc Châu tổ 6-7-8 (nhà ông Nguyên) Đường Hương lộ (Nhà ông Thanh) Hương lộ (Nhà ông Xiểng) (nhà ông Nguyên) Ranh Đôn Thuận (Kênh 20) Đường Cầu Chùa (Nhà ông út Huỳnh Gươm) Đường Cầu Chùa (Nhà ông Nâu) 840 1.200 1.200
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2020 TỈNH TÂY NINH, BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2020 TỈNH TÂY NINH

Hình ảnh liên quan

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2020 TỈNH TÂY NINH
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ Xem tại trang 1 của tài liệu.