0

Giáo án phụ tuần 12 Nghề xây dựng

6 3 0
  • Giáo án phụ tuần 12 Nghề xây dựng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:13

Hướng dẫn: Phối hợp bao quát trẻ, hướng trẻ tập chung vào nội dung hoạt động mà cô chính tổ chức Động viên, giúp đỡ những trẻ yếu, trẻ nhút nhát, quan tâm nhắc nhở một số trẻ hiếu động..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ tuần 12 Nghề xây dựng