0

BÁO CÁO HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

10 2 0
  • BÁO CÁO HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) KHOA: GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BÁO CÁO HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Sinh viên : Mã số sinh viên : Lớp : Mã học phần : NLTK1322H Giảng viên : MAI XN TỒN Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2021 HƯỚNG DẪN SINH VIÊN Bài báo cáo cuối kỳ bao gồm SÁU (6) tập Sinh viên đọc đề đính kèm Sinh viên gửi câu trả lời MỘT LẦN file Word file PDF , đặt tên file theo cú pháp: MSSV_Họ tên Câu trả lời phải gửi trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 Việc gửi câu trả lời sau ngày 15 tháng 10 năm 2021 KHÔNG chấp nhận Sinh viên phải tự làm tập Sinh viên không chép tập người khác Sinh viên phải in câu trả lời đưa cho giảng viên cứng sau quay trở lại Trường CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ ĐIỂM Lưu ý: Câu trả lời gửi kiểm tra Nếu phát giống nhau, điểm bị trừ sau: • Đáp án trùng lặp 10 - 30% với sinh viên khác: trừ 20% tổng số điểm • Đáp án trùng 31 - 50% với sinh viên khác: trừ 40% tổng số điểm • Đáp án trùng 50% với sinh viên khác: KHÔNG (0) điểm NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Sinh viên: Mã số sinh viên : -Hình thức: (1 Điểm): -Nội dung: BÀI (2,0 điểm): BÀI (1,5 điểm): BÀI (1,5 điểm): BÀI (1,5 điểm): BÀI (1,5 điểm): BÀI (1,0 điểm): Tổng Điểm số Điểm chữ điểm Cán chấm thi (Kí ghi rõ họ tên) Mai Xn Tồn Cán chấm thi (Kí ghi rõ họ tên CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BÀI 1: Bạn khảo sát chiều cao 50 bạn sinh viên nữ (hoặc 50 bạn nam) trường ĐH Lao động-Xã hội (CS2) ghi nhận lại Từ số liệu có câu bạn tính chiều cao bình qn 50 bạn sinh viên Phân tổ 50 bạn sinh viên theo chiều cao thành tổ có khoảng cách Dựa vào bảng phân tổ câu tính: a Chiều cao bình qn sinh viên So sánh kết vừa tính với kết câu b Mốt chiều cao c Trung vị chiều cao d Các tiêu đo độ biến thiên BÀI 2: Có số liệu phân tổ mức suất lao động (500+10k) công nhân sau Tổ Năng suất lao động (sản phẩm) Tần suất tích lũy số lao động (%)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ , BÁO CÁO HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ