0

Phiếu đăng ký xét tuyển online TVU

1 2 0
  • Phiếu đăng ký xét tuyển  online  TVU

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Trường công lập đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam & Quốc tế ISO 9001:2015 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (0294) 6274222 - 3855246; (0294) 6534 344 E-mail: tvu@tvu.edu.vn Website: http://tvu.edu.vn PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA Ngành:Quản trị kinh doanh Họ tên khai sinh:DƯƠNG HỒNG HẠNH Giới tính:Nữ Ngày sinh: …09…./…01……/…2003…… Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Hồ Bình Dân tộc: Kinh Số CMND/CCCD: 017303001196 Hộ thường trú: (ghi rõ số nhà, Đường, Phường (Xã), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố)) Số nhà 245, đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hồ Bình, tỉnh Hồ Bình Điện thoại: 0913753382 E-mail: duonghonghanh03@gmail.com Địa liên hệ: Số nhà 245, đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hồ Bình, tỉnh Hồ Bình Đã tốt nghiệp: THPT Ngành tốt nghiệp:………… ….………… Tôi xin cam đoan lời khai thật, có điều sai trái tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Hồ Bình., ngày 25…… tháng …11… năm 2021 Người đăng ký (ký, ghi rõ họ tên) Hạnh Dương Hồng Hạnh Trang 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đăng ký xét tuyển online TVU , Phiếu đăng ký xét tuyển online TVU