0

Sản xuất sạch hơn nghành xi măng

33 17 0
  • Sản xuất sạch hơn nghành xi măng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:11

Sản xuất sạch hơn nghành xi măng , sơ lược về công nghệ sản xuất xi măng , các tác động đến môi trường , cơ hội sản xuất sạch hơn , thực hiện sản xuất sạch hơn , xử lý môi trường , đây là powpoin hoàn thiện về lĩnh sản xuất sạch hơn trong nghành sản xuất xi măng mọi người tham khảo I Sơ lược công nghệ sản xuất xi măng II Tác động V Xử lý môi đến mơi trường trường Nội dung IV Thực sản xuất III Cơ hội sản xuất I Sơ lược công nghệ sản xuất xi măng  Tùy theo đặc điềm lị nung clinker, cơng nghệ sản xuất xi măng phân thành:  Nhiên liệu sử dụng: Nhiên liệu khí, Nhiên liệu lỏng (dầu FO), Nhiên liệu rắn (than đá)  Nguyên liệu: Đá vôi, đá vôi, phụ gia điều chỉnh phụ gia khống hóa nay:  - Quy trình sản xuất xi măng: Công đoạn chuẩn bị sử dụng điện, phụ gia phát thải bụi, tiếng ồn - Công đoạn nung clinker sử dụng điện, than, nước phát thải khói, bụi, nước thải - Cơng đoạn nghiền đóng bao xi măng sử dụng điện, thạch cao, phụ gia, vỏ bao phát thải bụi, vỏ bao hỏng, tiếng ồn II Tác động đến môi trường  Phát thải khí Cơng đoạn Nghiền ngun liệu nhiên liệu Nung clinker Phát thải Tác động môi trường Bụi (silic, than) Tác động tiêu cực tới người lao động môi trường Bụi, NOx, SO2, CO, CO2, Halogen, - Tiêu tốn tài nguyên, lượng VOC, HC, kim loại - Phát thải khí nhà kính thúc đẩy biến đổi khí hậu - Các khí độc gây số bệnh - Bụi gây bệnh đường hô hấp cho người lao động dân cư lân cận - Ảnh hưởng mơi trường sinh thái Phát thải khí nhà máy xi măng Nghiền clinker Bụi clinker phụ gia - Tiêu tốn tài nguyên, lượng - Gây bệnh đường hô hấp cho người lao động dân cư lân cận Ảnh hưởng môi trường sinh thái Đóng bao, lưu kho Bụi xi măng - Tiêu tốn tài nguyên, lượng - Gây bệnh đường hô hấp cho người lao động dân cư lân cận - Ảnh hưởng mơi trường sinh thái Vicem Hồng Thạch  Phát thải bụi: Từ máy nghiền nguyên liệu, hệ thống lò, phận làm mát clinker nghiền xi măng, hệ thống điểm đổ thiết bị vận chuyển Bộ phận làm mát clinker Băng chuyền clinker  Nước thải  Với nhà máy xi măng sử dụng cơng nghệ lị quay phương pháp khơ, nước thường dùng để làm mát, sau phần nước bị bay phần cịn lại tuần hồn sử dụng lại  Đối với nhà máy sử dụng phương pháp ướt xử lý bụi phương pháp rửa khí (lọc bụi ướt) nước thải cần lưu tâm Tình trạng nước thải nhà máy xi măng Cơng Thanh III Cơ hội sản xuất 1) Quản lý nội vi, quản lý sản xuất tốt 2) Kiểm sốt quy trình  Giúp trì thơng số công nghệ điều kiện tối ưu nhằm ổn định chất lượng sản phẩm giảm thiểu tổn thất ngun liệu lượng tồn q trình - Kiểm soát tỉ lệ nguyên liệu đầu vào (đá vơi, đất sét, phụ gia…) - Kiểm sốt áp lực hệ thống khí nén, Vận hành áp lực máy nén thấp giới hạn tiết kiệm điện - Kiểm soát nhiệt độ nung, thời gian nung, hình dạng lửa nhiệt độ - Kiểm sốt tỉ lệ khí dư q trình đốt, vận hành lò nung với tỉ lệ oxi tối ưu 3) Thay đổi, cải tiến quy trình, thiết bị Sử dụng máy nghiền lăn trình  Lợi ích:  Các thiết bị hệ thống máy nghiền nối tiếp, kết hợp việc sấy nguyên liệu thô với trình nghiền cách sử dụng lượng lớn nhiệt thải nhiệt độ thấp từ lò hay từ phận làm nguội clinker.   Tiết kiệm lượng từ – kWh/ nguyên liệu thô  Lượng điện tiêu thụ cho máy nghiền lăn đứng ước tính từ 16 – 18 kWh/t than Lượng điện tiêu thụ cho máy nghiền kiểu côn khoảng từ 10 – 18 kWh/t than cho máy nghiền bi 30 – 50 kWh/tấn than IV Thực sản xuất Công việc 2: Phân tích cơng đoạn xác định lãng phí Cơng việc 3: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất Công việc 7: Đề xuất hội SXSH  Việc xác định đầy đủ nguyên nhân gốc rễ sinh dòng thải) với việc xác định chi phí dịng thải sở để đề xuất hội SXSH Công việc 8: Lựa chọn hội thực  Phân loại sơ hội theo hạng mục thực ngay, cần nghiên cứu tiếp loại bỏ Công việc 16:  Khung hoạt động trì SXSH bao gồm nội dung sau: Duy trì SXSH  Để trì việc áp dụng thành cơng chương trình SXSH, chìa khóa cho thành cơng lâu dài phải thu hút tham gia nhiều nhân viên tốt, có chế độ khen thưởng cho người đặc biệt xuất sắc, làm cho SXSH trở thành hoạt động liên tục, thực thường xuyên Tóm lại, việc áp dụng SXSH yêu cầu cam kết hỗ trợ mạnh mẽ Ban lãnh đạo doanh nghiệp, yếu tố định cho thành công chương trình Yếu tố quan trọng thời gian nỗ lực phận toàn doanh nghiệp dành cho SXSH ...I Sơ lược công nghệ sản xuất xi măng  Tùy theo đặc điềm lị nung clinker, cơng nghệ sản xuất xi măng phân thành:  Nhiên liệu sử dụng: Nhiên liệu khí, Nhiên... thải nhà máy xi măng Cơng Thanh III Cơ hội sản xuất 1) Quản lý nội vi, quản lý sản xuất tốt 2) Kiểm sốt quy trình  Giúp trì thơng số công nghệ điều kiện tối ưu nhằm ổn định chất lượng sản phẩm giảm... Lợi ích - Giảm chi phí sản xuất giảm tổn thất sản phẩm - Giảm phát thải vào môi trường lượng bụi lớn, giảm phát thải khí sinh từ tồn q trình sản xuất xi măng thu hồi lượng sản phẩm tổn thất Lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản xuất sạch hơn nghành xi măng, Sản xuất sạch hơn nghành xi măng