0

SKKN một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi

20 2 0
  • SKKN một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5   6 tuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp “Trẻ em búp cành Biết ăn biết ngủ biết học hành ngoan” Trẻ em sinh có quyền chăm sóc bảo vệ, tồn tại, chấp nhận gia đình cộng đồng Vì giáo dục người lứa tuổi mầm non vừa quyền lợi, vừa nghĩa vụ người xã hội, cộng đồng Trẻ em công dân xã hội, hệ tương lai đất nước nên từ thuở lọt lòng cần chăm sóc giáo dục trẻ thật chu đáo Đặc biệt giáo dục thể chất cho trẻ có ý nghĩa quan trọng "Sức khỏe vốn quí người toàn xã hội, nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Sức khỏe vốn quý người, có sức khỏe người học tập làm việc Chính thế, mục tiêu giáo dục mầm non hình thành sở ban đầu nhân cách người, giáo dục phát triển thể chất cho trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Giáo dục phát triển thể chất tác động đến thể lực trí tuệ trẻ Đặc biệt, trẻ dần bước vào bậc tiểu học cần thể lực khỏe mạnh làm tảng cho bậc học sau Trò chơi vận động hình thức giáo dục phát triển vận động, có vị trí quan trọng sống hoạt động hàng ngày trẻ Trò chơi vận động loại trị chơi có luật, có nội dung hướng vào việc rèn luyện hoàn thiện vận động trẻ, góp phần phát triển thể lực Nó vừa nội dung học tập, vừa phương pháp tổ chức vui chơi, nghỉ ngơi tích cực, vừa phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ cách toàn diện Thơng qua trị chơi vận động, góp phần hình thành phát triển trẻ tố chất vận động nhanh nhẹn, bền bỉ, mạnh mẽ khéo léo Nhờ vậy, trị chơi vận động có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động quan thể, đặc biệt có ý nghĩa to lớn việc củng cố hoàn thiện kỹ năng, vận động cần thiết trẻ mầm non Khi tham gia vào trị chơi, trẻ thường chơi hết mình, tích cực, chủ động, sáng tạo Vì thế, trị chơi vận động cịn phương tiện giáo dục tồn diện cho trẻ mầm non Thực tế cho thấy, lớp phụ trách có đa số cháu chưa hào hứng tham gia chơi trò chơi vận động Mặc dù, kỹ vận động cháu thực tương đối tốt số tố chất vận động hạn chế, đặc biệt hạn chế sức mạnh, sức bền dẻo dai Khi tham gia chơi trò chơi vận động, cháu chơi lúc chóng mệt mỏi Bên cạnh đó, cách lựa chọn trò chơi vận động giáo viên chưa phù hợp với trẻ Khi tổ chức cho trẻ tham gia chơi trị chơi vận động đồ dùng dụng cụ vận động chưa thực hấp dẫn trẻ Đồng thời, số phụ huynh trọng vào thể lực, tác phong trẻ Chính lý trên, tơi muốn tìm biện pháp để khắc phục hạn chế giúp trẻ phát triển cách hài hòa, cân đối, tồn diện nên tơi lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trị chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ - tuổi” 1.2 Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp Điểm đề tài tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển tốt tố chất vận động (Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo, bền bỉ) thơng qua hình thức hoạt động ngày; Xây dựng góc vận động phong phú, hấp dẫn; Sưu tầm trò chơi vận động phù hợp, đa dạng; Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề; Phối kết hợp phụ huynh nâng cao thể lực cho trẻ Vì lẽ tơi mạnh dạn chọn đề tài nhằm: Đánh giá thực trạng trò chơi vận động giáo dục thể chất trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường mầm non n¬i phụ trách xut mt s bin phỏp t chức hiệu chất lượng giáo dục thể chất đặc biệt trò chơi vận động cho trẻ 5- tuổi Hình thành cho trẻ mạnh dạn tự tin khéo léo qua kỹ vận động nhằm rèn luyện tố chất khéo léo phát triển tốt thể lực cho trẻ Kích thích hoạt động tích cực hứng thú trẻ tham gia vào trò chơi vận động 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi” áp dụng trình thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục mầm non Trong q trình nghiên cứu đề tài tơi vận dụng đưa vào q trình chăm sóc trẻ lớp phụ trách mang lại hiệu cao Đề tài đồng nghiệp khen ngợi góp ý Được hội đồng chuyên môn đánh giá cao khuyến khích cần nhân rộng đề tài trường mầm non toàn huyện, tỉnh đăng trang Web PHẦN NỘI DUNG 2.1.Thực trạng nội dung cần nghiên cứu Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển thể lực thông qua phát triển vận động nhiệm vụ quan trọng trẻ mầm non Phát triển vận động điều để trẻ nhận thức giới xung quanh, trẻ biết nhiều kỹ vận động trẻ có nhiều hội tiếp xúc, khám phá giới xung quanh tạo điều kiện tốt để trẻ tham gia vào nhiều hoạt động trẻ tích luỹ nhiều kinh nghiệm qua hoạt động đó, nhờ mà vốn kiến thức trẻ tăng lên, đồng thời thực yêu cầu vận động giúp thêm cho trẻ rèn số kỹ nhận thức ý, tính kiên trì Trong q trình tham gia vào trị chơi vận động trẻ phát triển thêm mặt tình cảm xã hội thẩm mỹ Phát triển thể chất bao gồm phát triển vận động, dinh dưỡng sức khỏe Trong đó, dinh dưỡng sức khỏe góp phần phát triển tồn diện trẻ mặt: thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ Để triển khai thực tốt công tác giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ, cần lựa chọn nội dung hình thức phù hợp cho trẻ độ tuổi Lựa chọn hình thức phù hợp làm cho trẻ tiếp nhận thông tin cách hào hứng, khơng bị gị bó gượng ép Ở trường mầm non sử dụng trò chơi vận động giúp trẻ phát triển cân đối, sức khỏe tăng cường đạt đến trạng thái hoàn thiện mặt thể chất, làm sở cho phát triển toàn diện nhân cách trẻ Vì vậy, rèn cho trẻ tố chất vận động cần thiết, đặc biệt cho trẻ 5-6tuổi, có thể lực tốt trẻ tự tin, khéo léo, tác phong nhanh nhẹn Trị chơi vận động có ý nghĩa to lớn việc rèn luyện thể lực sức khỏe cho trẻ Một điều cần thiết chọn trò chơi vận động cho trẻ mà người giáo viên mầm non cần phải ý lứa tuổi trẻ, tình hình sức khỏe trẻ, dụng cụ phục vụ cho trị chơi số lượng trẻ tham gia chơi Ngồi ra, giáo viên phải ý đến đặc điểm trẻ mà tổ chức cho trẻ tham gia vào trị chơi vận động thích hợp Đối với trẻ 5-6 tuổi, trẻ có khả thực tất vận động Trẻ có ý thức lời dẫn cơ, trẻ có khả quan sát tốt phối hợp vận động nhịp nhàng, uyển chuyển Việc lựa chọn trò chơi vận động phụ thuộc vào nhu cầu khả vận động trẻ, mục tiêu giáo dục phát triển vận động, thời điểm tổ chức trò chơi ngày điều kiện tổ chức trò chơi Những trò chơi thường lấy từ sống thực tế xung quanh thể hình ảnh tượng thiên nhiên, xã hội hành động vật Do đó, trị chơi vận động mang tính thực trị chơi nói chung coi phương tiện giáo dục quan trọng cho trẻ Trẻ 5- tuổi hiếu động, thích lạ hấp dẫn thích tìm tịi, khám phá xung quanh Trẻ học mà chơi, chơi mà học, thông qua trị chơi trẻ khơng vui chơi thoải mái mà qua giáo viên truyền thụ kiến thức rèn luyện sức khỏe, củng cố kỹ năng, kỹ xảo vận động cho trẻ Bước vào thực đề tài thân gặp phải số thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi Líp häc có đủ diện tích, sẽ, thống mát có đầy đủ ánh sáng để trẻ học tập Được quan tâm giúp đỡ BGH nhà trường đầu tư đầy đủ trang thiết bị sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, máy tính, âm ly nhằm giúp giáo viên dễ dàng việc chuyển tải kiến thức, tiết học trở nên sinh động hấp dẫn Giáo viên cơng tác nhiều năm nghề, nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao giảng dạy, quan sát, nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý, thói quen trẻ lớp Giáo viên lớp đoàn kết biết đưa biện pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển tốt thể lực cho trẻ Bản thân giáo viên có khiếu thể chất, thích hoạt động thể dục thể thao u thích mơn Ln nâng cao vai trò tự học tập bồi dưỡng thường xuyên, nghiên cứu, tìm tịi phương pháp đổi q trình giảng dạy, chịu khó học hỏi sách báo ứng dụng công nghệ thông tin Bản thân tự trang bị cho phương tiện dạy học tốt: Máy tính xách tay, 3G Phụ huynh quan tâm đến trẻ, đến hoạt động lớp * Khó khăn: Đối với trẻ: Số lượng trẻ lớp tải so với quy định ( 44 cháu) Trong lớp có nhiều trẻ bị suy dinh đưỡng, thấp còi, nên gây nhiều khó khăn cho việc tham gia vào hoạt động, trò chơi vận động Một số trẻ chưa mạnh dạn, thiếu tự tin, nhút nhát tham gia hoạt động Khả ý có chủ định trẻ chưa cao Sân chơi chưa phẳng,chưa có khu PTVĐ riêng biệt Đồ dùng phục vụ hoạt động thiếu như: Thang leo, ván kê dốc… Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trò chơi theo chủ đề cịn ít, chưa phong phú * Đối với giáo viên: Khi cho trẻ hoạt động thể chất cịn mang tính chất rập khn, máy móc, chưa sáng tạo, chưa linh hoạt, chưa gây hứng thú cho trẻ tham gia vận động Giáo viên hạn chế khi xử lý tình xãy q trình tổ chức hoạt động C¸c trị chơi vận ng dạy trẻ phụ thuộc vào chơng trình, cha sáng tạo su tầm trũ chi chơng trình đa vào dạy trẻ i vi ph huynh: a s phụ huynh làm nghề nông nên nhận thức môn học không quan trọng xem nhẹ mà trọng vào việc học chữ, học toán Việc phối hợp với phụ huynh để rèn trẻ yếu nhà hạn chế * Khảo sát thực trạng: Năm học 2017- 2018 , phân công phụ trách lớp Mẫu giáo lớn Qua trình giảng dạy làm quen ban đầu với cháu, thân thực lolắng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mà đa số cháu hứng thú Một số cháu rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin Một số cháu chơi lúc chán, chóng mệt mỏi, sức mạnh, sức bền hạn chế Cụ thể qua khảo sát đầu năm thấy khả vận động cháu lớp sau: + 70% trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú tham gia trị chơi vận động + 65% trẻ biết chơi đồn kết, chơi theo nhóm chơi + 60% trẻ nắm cách chơi, luật chơi, kỹ tham gia trò chơi vận động Qua kết khảo sát trên, thân băn khoăn, lo lắng để tìm biện pháp nhằm đưa chất lượng hoạt động giáo dục thể chất đạt kết cao Trước thực trạng đó, tơi nghiên cứu, tìm “Một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ -6 tuổi” lớp phụ trách 2.2 Các giải pháp để thực đề tài * Giải pháp 1: Xây dựng lập kế hoạch lựa chọn trò chơi vận động phù hợp với trẻ theo chủ đề Môn học giáo viên cần nắm bắt đề tài đưa chủ đề xem có phù hợp với khả nhận thức lớp khơng Nếu khơng phù hợp giáo viên nghiên cứu, xây dựng lại thơng qua buổi họp chuyên môn đề xuất, thống đề tài phù hợp với chủ đề, phù hợp với trẻ lớp Để việc xây dựng kế hoạch xác, phù hợp với nhận thức khả học sinh Ngay từ đầu năm học tơi đồng chí tổ trưởng chun mơn xây dựng đề tài trò chơi vận động phù hợp với chủ đề, phát huy từ dễ đến khó Ví dụ: + Chủ đề trường mầm non Trị chơi vận động: “ Tung cao nữa”; “Ai nhanh hơn”; “Tìm bạn”; “Ai giỏi nhất”; “ Về nhà”;“ Đổi đồ chơi cho bạn” + Chủ đề bé gia đình Trị chơi vận động: “Bắt chước tạo dáng”; “Chuyền bóng”; “Ai nhanh nhất”; “Bé với bóng mình” + Chủ đề : Nghề nghiệp Trò chơi vận động: “Gánh gánh gồng gồng”; “Đuổi bắt” ; “Ai nhanh nhất”; “Hái hoa tặng cô” + Chủ đề 4: Thế giới động vật Trò chơi vận động: “Gà vườn rau”; “Cáo thỏ”; “Nhũng vật ngộ nghĩnh đáng yêu”;“Ai nhanh nhất”; “ Những ếch tài giỏi”;“Mèo chim sẻ”; “Cho thỏ ăn”; “Tìm chuồng” Phát triển vận động tinh: vận động bàn tay, khéo léo ngón tay, phối hợp vận động mắt – tay, kỹ sử dụng đồ dùng dụng cụ Phát triển nhóm cơ, xương: Cơ tay, chân, lưng, bụng… Trẻ thực vận động theo nhạc, nhịp điệu, hiệu lệnh lời với dụng cụ: bóng, gậy, vịng, bơng… Mỗi trò chơi vận động giáo viên chuẩn bị đồ dùng, hình thức tổ chức chơi khác nhằm hút trẻ tham gia hoạt động, tránh nhàm chán trẻ * Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển tốt tố chất vận động (Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo, bền bỉ) thông qua hình thức hoạt động ngày + Tổ chức trò chơi vận động hoạt động học Chúng ta biết rằng, muốn tổ chức hướng dẫn trò chơi vận động có kết cần làm tốt bước sau đây: Chọn trò chơi, chuẩn bị sân bãi, dụng cụ phục vụ cho trò chơi; Tổ chức chơi; giới thiệu giải thích trị chơi; điều khiển trị chơi đánh giá kết Trẻ lứa tuổi có hiểu biết định giới xung quanh, có kỹ vận động, khả định hướng khơng gian trẻ tốt Điều tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào trò chơi Với mục tiêu thay đổi trạng thái vận động, hoàn thiện kỹ vận động học phát triển tố chất thể lực cho trẻ, việc chọn trò chơi vận động phù hợp cho thể dục phải thực theo nguyên tắc sau đây: - Trò chơi tất trẻ biết đến tham gia chơi với lượng vận động tương đương (hay trẻ làm quen với vận động trò chơi) - Kiểu vận động trò chơi tập vận động nên khác nhau, không dạng vận động, tính chất động , tĩnh vận động trò chơi với tập vận động ngược - Trị chơi đảm bảo an tồn, vệ sinh…cho trẻ, mang tính giáo dục cao - Trị chơi vận động bố trí thể dục, mà phần trọng động dạy vận động Phương pháp hướng dẫn trò chơi vận động thể dục: - Giáo viên nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi (luật chơi) - Tổ chức cho trẻ chơi từ - lần - Nhận xét sau chơi Để tổ chức cho trẻ chơi có hiệu quả, giáo viên cần ý : Giáo viên chọn vị trí đứng cho trẻ nhìn rõ giáo viên làm nói gì, giáo viên phải quan sát toàn trẻ tiến trình chơi Tuy nhiên, vị trí đứng giáo viên không gây cản trở đến chơi trẻ, ý đến đội hình trẻ chơi xong Nếu không ý đến khâu này, sân chơi lộn xộn, trật tự, làm giảm ý nghĩa giáo dục kết chơi Giáo viên cần chuẩn bị trước giải thích nội dung, luật chơi trị chơi Giáo viên giới thiệu giải thích quy tắc chơi theo nhiều cách khác nhau, điều phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế, hiểu biết trẻ kinh nghiệm giáo viên Ngoài ra, để tiến hành tổ chức trò chơi vận động hoạt động thể dục, người giáo viên phải lựa chọn trị chơi phù hợp với vận động bản, phù hợp khả trẻ đồ dùng dụng cụ hấp dẫn, làm trẻ thích thú Đặc biệt, qua trị chơi vận động giúp trẻ hào hứng, thoải mái phát triển thể chất cho trẻ Như vậy, để tổ chức trị chơi vận động đạt hiệu quả, khơng tuân theo quy tắc nêu trên, mà người giáo viên cần có thủ thuật thu hút trẻ, phải thực hịa vào trị chơi với trẻ cần phải biết khen thưởng, khích lệ trẻ kịp thời Chẳng hạn như: Khi tổ chức hoạt động thể dục với tập vận động “ Tung bắt bóng với cơ” tơi lựa chọn trị chơi vận động “Sút bóng vào gơn” Với trị chơi này, tơi sử dụng ống nhựa nước cắt khúc lưới ghép lại tạo thành khung thành cho trẻ chơi “Sút bóng vào gơn” Trị chơi vận động giúp trẻ khéo léo hoạt động, phát triển nhóm chân cách chơi luật chơi sau: Trị chơi:" Sút bóng vào gơn" + Mục đích: Rèn luyện khéo léo, phát triển nhóm chân + Chuẩn bị: Khung thành, bóng + Cách chơi: Chia trẻ thành đội, bạn đội lên cầm bóng bỏ vào vị trí theo u cầu sút bóng vào gơn + Luật chơi: Mỗi lần lên bạn sút lần Kết thúc trị chơi đội có nhiều bóng vào khung thành đội chiến thắng Trong hoạt động học khâu chuẩn bị đồ dùng vô quan trọng Đồ dùng hấp dẫn, lạ bao thiêu thu hút trẻ vào hoạt động nhiêu Chẳng hạn như: Chơi trò chơi " Ném trúng đích" trẻ chơi trị chơi, với đồ dùng bắt mắt thấy trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động đạt hiệu cao Trò chơi: " Ném túi cát vào vòng" + Mục đích: Luyện đơi tay bé khỏe mạnh, dẻo dai Luyện kỹ khéo léo khả quan sát để ném túi cát vào vịng cho xác + Cách chơi: Các cháu chơi với xem ném nhiều túi cát hơn, bé ném nhiều túi cát cháu chiến thắng + Luật chơi: Quả bóng (hoặc túi cát) ném vào đích tính Có thể nói khơng hoạt động học thể dục mà hoạt động học khác như: khám phá, làm quen với tốn… Giáo viên lồng ghép trị chơi vận động cách nhẹ nhàng truyền thụ kiến thức cho trẻ cách xác Khơng trẻ thích thú mà cịn rèn luyện cho trẻ kỹ năng, kỹ xảo vận động, giúp trẻ phát triển thể chất tốt Chẳng hạn như: Tổ chức hoạt động làm quen văn học , với đề tài thơ “ Xe chữa cháy” giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trị chơi vận động “Lính cứu hỏa”, trò chơi giúp trẻ biết nghề cứu hỏa nghề nào, thơng qua trẻ rèn luyện tính nhanh nhẹn tự tin, đặc biệt rèn trẻ sợ sệt nhút nhát mạnh dạn, hoạt bát Trong lớp tơi, có số cháu sợ sệt, không tự tin tham gia vào trị chơi Tơi thường trị chuyện với trẻ hàng ngày để giúp trẻ tự tin Khi tổ chức trị chơi tơi ln động viên trẻ giúp đỡ trẻ cách chơi với trẻ, tơi thường sát bên trẻ, khích lệ trẻ, với cổ vũ bạn mà cháu mạnh dạn chơi trò chơi vận động qua cầu ( ghế thể dục) cách tự tin, an tồn Cháu quen lần, tiếp tục tơi động viên trẻ, lần cháu tự tin nhiều Sau tổ chức trò chơi thành công, giúp trẻ nhút nhát trở nên mạnh dạn hơn, tiếp tục cho cháu tham gia tròchơi khác để rèn luyện thêm cho trẻ Trò chơi có cách chơi luật chơi cụ thể sau: Trị chơi "Lính cứu hỏa" + Mục đích: Rèn luyện nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin + Chuẩn bị: Ghế thể dục, bình nước, cờ, mũ, lon sữa + Luật chơi: Chỉ chạy sau có hiệu lệnh “Cháy” Khi chạy phải chạy dích dắc qua chướng ngại vật qua cầu + Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm (mỗi nhóm 3- trẻ) Cho trẻ xếp hàng sau vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh “cháy”, trẻ chạy dích dắc qua chướng ngại vật (lon sữa), sau qua cầu ( ghế thể dục) tiếp tục chạy đích cầm bình phun nước (giả vờ phun nước) lấy cờ cắm vào ống đội Cứ đến hết trẻ Đội nhiều cờ, đội chiến thắng Ngồi hoạt động mà tơi lồng ghép trị chơi vận động, tơi thường để ý xem tháng có kiện hay ngày lễ để tổ chức cho trẻ Ví dụ ngày lễ 22/12, tơi tổ chức cho trẻ đóng vai đội hành quân, chơi trò chơi vận động Các cháu giao lưu văn nghệ, hát múa, chơi trò chơi hào hứng mà không mệt mỏi, không nhàm chán cho dù kéo dài thời gian chơi trẻ Như vậy, giáo viên tăng cường trị chơi vận động hoạt động học cho trẻ cách nhẹ nhàng, đảm bảo phù hợp nội dung hoạt động giúp trẻ hứng thú, trò chơi vận động xây dựng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm rèn luyện tố chất vận động khéo léo, kỹ thực + Tổ chức trị chơi vận động hoạt động đón trẻ, trả trẻ, hoạt động chiều Trò chơi vận động hoạt động vận động trẻ lứa tuổi mầm non Nó khơng sử dụng hoạt động học thể dục mà sử dụng chơi lớp trời, cụ thể thời điểm như: Đón trẻ buổi sáng, hai hoạt động, dạo, chơi, hoạt động buổi chiều, trả trẻ Việc lựa chọn trò chơi vận động phải lưu ý thời gian ngày Vào buổi sáng, giáo viên nên lựa chọn trị chơi có vận động tích cực Vào buổi chiều, nên chọn trị chơi có vận động nhẹ nhàng để đảm bảo cho trẻ nghỉ ngơi tích cực Giáo viên lựa chọn cho trẻ chơi trò chơi vận động vào buổi đón, trả trẻ vào hoạt động chiều như: Trò chơi “Người thợ săn tài ba”, “Chở nhà”…Những trị chơi lạ kích thích trẻ tham gia qua trẻ Chẳng hạn như: Trị chơi “Chở nhà”, trị chơi khơng giúp trẻ củng cố kỹ bò bàn tay, cẳng chân mà giúp trẻ khéo léo, cẩn thận vận động Trò chơi: " Chở nhà" Mục đích: Rèn luyện khéo léo, củng cố kỹ bị bàn tay, cẳng chân, phát triển nhóm lưng Cách chơi: Chia lớp thành nhóm chơi có số trẻ Các nhóm đứng thành hàng dọc vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh cơ, trẻ đứng đầu nhóm chạy nhanh đến lấy quả, sau đặt lên lưng phải bò nhanh nhà, bỏ vào rổ cuối hàng Trẻ chờ bạn bỏ vào rổ thực tương tự hết hàng Luật chơi: Mỗi lượt chơi, trẻ hái Nếu trẻ làm rơi khơng tính Cho trẻ chơi liên tục khoảng thời gian 7phút, không hạn chế số lần chơi trẻ Nếu đường bò nhà, lưng trẻ bị rơi, trẻ chỗ để bạn lên hái táo Cuối cùng, cho trẻ đếm số táo có rổ đội chở nhiều táo nhà đội thắng Ngồi ra, giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng, đảm bảo yêu cầu thời gian, trạng thái trẻ rèn luyện cho trẻ tố chất vận động Chẳng hạn như: Trò chơi “Ném vòng”, trò chơi trẻ rèn luyện khéo léo, kỹ ném, khả định hướng ước lượng mắt trẻ, đặc biệt rèn cho trẻ hạn chế khéo léo cháu: Khôi Nguyên, Đông Nhật, Xuân Quỳnh Lúc đầu, nên kẻ vạch mức gần để cháu thực hiện, sau tăng dần vạch mức thay đổi dụng cụ để tăng thích thú cho trẻ Đồng thời, giáo viên phải biết khích lệ trẻ kịp thời, giúp trẻ phát triển tốt tố chất mà trẻ hạn chế Trò chơi: " Ném vòng" + Mục đích: Củng cố kỹ ném, khéo léo, phát triển nhóm tay + Cách chơi: Trẻ cầm vòng đứng cách vạch mức khoảng 1m, dùng tay ném vòng cho vòng lọt vào lon sữa + Luật chơi: Mỗi lần ném vòng, trẻ ném nhiều vòng vào lon sữa trẻ thắng Cũng trị chơi “Ném vịng”, giáo viên sử dụng đồ dùng dụng cụ khác để kích thích trẻ chơi, giáo viên làm trụ bìa cattong có màu sắc hấp dẫn thu hút trẻ vòng làm ống nhựa cho trẻ chơi + Tổ chức trị chơi vận động hoạt động ngồi trời Hoạt động chơi trời ngày cung cấp nhiều hội rèn luyện kỹ vận động cho trẻ thơng qua việc thực trị chơi vận động Mỗi buổi chơi trời nên lên kế hoạch khoảng 1-2 trị chơi Trong buổi chơi ngồi trời (của tuần), trò chơi nên chọn trò chơi trẻ chơi trước đó, trị chơi thứ hai tổ chức theo nguyện vọng nhóm trẻ hay tất trẻ Trong nhữngbuổi chơi ngồi trời tiếp theo, cho trẻ làm quen với trò chơi mới, đồng thời, tổ chức trị chơi quen thuộc có biến đổi nhằm nâng cao yêu cầu luyện tập cho trẻ Những trò chơi giáo viên sáng tạo dựa vận động trẻ học, phù hợp với khơng gian ngồi trời Giáo viên thay đổi đồ dùng dụng cụ lạ, hấp dẫn trẻ thay đổi hình thức chơi để kích thích trẻ tham gia vào trị chơi Cũng bóng ngồi trời giáo viên tổ chức trị chơi lăn bóng, chạy theo đá bóng sau thay đổi trị chơi “Kẹp bóng”, trị chơi “Kẹp bóng” giúp trẻ khéo léo, mạnh mẽ vận động phát triển nhóm chân củng cố kỹ bật nhảy trẻ Trị chơi: " Kẹp bóng" + Mục đích: Rèn luyện mạnh mẽ, khéo léo, phát triển nhóm chân + Cách chơi: Chia trẻ thành đội, bạn đầu hàng đặt bóng chân Khi nghe hiệu lệnh dùng chân kẹp bóng bật nhảy đích khơng để bóng rơi Sau đó, chạy nhanh đưa bóng cho bạn tiếp tục thực hết hàng Đội mang bóng nhanh đội chiến thắng + Luật chơi: Đội mang bóng đích nhanh mà khơng làm bóng rơi chiến thắng Và khơng phải trị chơi cần đồ dùng dụng cụ khó tìm, mà lá, hạt cát hay giọt nước…những xung quanh trẻ, gần gũi với trẻ Bên cạnh trò chơi tơi tổ chức, hình vẽ hay đồ dùng đồ chơi giáo dục thể chất có sẵn sân trường tận dụng để tổ chức trò chơi để rèn luyện sức mạnh, sức bền, dẻo dai tự tin trẻ, góp 10 phần phát triển thể chất cho cháu đồ chơi: Thang leo tứ diện, ném bóng rổ + Tổ chức trò chơi vận động hoạt động lễ hội: Trong năm học 2017- 2018, có nhiều lễ hội cho cháu tham gia như: “Ngày hội đến trường cô bé", " Bé vui hội Trăng rằm", lễ hội “ Mùa xuân” Trong lễ hội lồng ghép cho trẻ chơi trò chơi vận động để cháu tham gia, cháu tỏ thích thú, hào hứng Đặc biệt, thi đua với lớp bạn, cháu nhiệt tình thi đua Yếu tố thi đua vô quan trọng với trẻ, giáo viên cần hiểu thi đua thắng thua, không đặt nặng kết trẻ Mà thi đua rèn cho trẻ sức mạnh, sức nhanh, dẻo dai, khéo léo Khi đưa trò chơi vận động vào thi đua lớp, ngồi mục đích cháu giao lưu với nhau, giáo dục trẻ biết hoàn thành nhiệm vụ để cháu lớn lên phải biết cần phải hoàn thành cơng việc giao Một số trị chơi vận động tổ chức lễ hội: Trị chơi “Tiếp sức”, “Ném cịn”, “Trị chơi liên hồn” Có thể nói, tham gia trị chơi lễ hội dịp để cháu vui chơi, học hỏi kiến thức, kỹ vận động Các trò chơi vận động thường tổ chức đa dạng phong phú Để kích thích hứng thú trẻ, yếu tố quan trọng tổ chức trò chơi vận động lựa chọn nhạc sơi động trẻ chơi Chỉ cần nhạc lên với reo hò cổ động viên cháu chơi hào hứng Tổ chức trò chơi dịp lễ hội hội thi khơng giúp trẻ nhóm lớp giao lưu với mà qua trẻ thể phối hợp đồng đội để tham gia chơi trò chơi vận động tốt * Giải pháp 3: Xây dựng góc vận động Sau xây dựng kế hoạch nội dung vận động tập luyện cho trẻ tơi tiếp tục xây dựng “góc vận động” Xây dựng góc vận động, để thuận tiện cho trẻ sử dụng tuyên truyền đến tất bậc phụ huynh Ví dụ: Tơi chọn vị trí trước cửa lớp Tơi xếp đồ dùng dụng cụ vòng, gậy trẻ dễ lấy, dễ sử dụng Đến hoạt động thể dục sáng, học thể dục, hoạt động ngồi trời trẻ tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên u cầu Ngồi xây dựng góc vận động trẻ tự tham gia vận động trẻ dược bố mẹ đón cho chơi sân trường, trẻ rủ bạn tập lại tập mà buổi sáng học cho bố mẹ xem Khi xây dựng góc vận động tơi nhận thấy trẻ lớp tiến nhiều hơn, trẻ tham gia vận động tự nhiên tích cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp thấy rõ tầm quan trọng giáo dục thể chất, họ quan tâm đến vận động * Biện pháp 4: Làm sử dụng đồ dùng có hiệu tổ chức trò chơi vận động 11 Muốn học đạt kết tốt đồ dùng khơng thể thiếu phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu mặt giáo dục, vệ sinh, an toàn thẩm mĩ Vì từ đầu năm học tơi kiểm tra đồ dùng dạy học xem đồ dùng phù hợp với chủ điểm, với đề tài, hình thức dạy chưa Từ tơi có kế hoạch tham mưu với ban giám hiệu bổ sung đồ dùng thiếu, lên kế hoạch xếp thời gian để làm đồ dùng Căn vào kết thống kê đồ dùng, đồ dùng nhà trường trang bị, lên kế hoạch làm đồ dùng cho chủ điểm, đề tài Việc làm đồ dùng dạy học tự tạo giáo viên mầm non quan trọng, giúp ích nhiều q trình dạy trẻ đặc thù riêng củ cô giáo mầm non Từ nguyên vật liệu sưu tầm len, vải vụn, bìa lịch cũ, xốp, gỗ…tôi giáo viên lớp làm bổ sung đồ dùng thiếu cho đủ để phù hợp với đề tài, phù hợp với chủ điểm Đặc điểm trẻ mầm non trẻ thích bắt chước người lớn, đặc biệt thích làm cơng việc giúp đỡ cô giáo Tôi hướng dẫn trẻ làm mũ thỏ, mũ cáo, mũ chim, mũ chó sói…đầu tiên tơi vẽ hình sau cho trẻ dùng bút vẽ mắt, miệng tô màu giúp cô Quá trình giáo dục thể chất trường mầm non khơng đạt hiệu tốt khơng có trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng Thiết bị, dụng cụ giúp cho tập thể dục có tác dụng tốt thể trẻ, làm tăng hiệu tập Việc sử dụng đa dạng dụng cụ khác có ảnh hưởng khắp đến tất phận thể Các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo…được phát triển tốt thông qua việc sử dụng thiết bị, đồ dùng Ví dụ: Sử dụng bao cát cho trẻ tập ném trúng đích phát triển tố chất khéo léo khả kết hợp mắt tay, dùng bao cát để ném xa giúp trẻ có cảm giác đúng, nâng cao sức mạnh bắp Dụng cụ giúp trẻ thực động tác xác Ví dụ: Vận động bị bàn tay, bàn chân chui qua cổng, yêu cầu trẻ bị chui qua cổng mà khơng chạm cổng Trẻ tự kiểm tra việc thực động tác trẻ có cảm giác chạm vào cổng Những kỹ trẻ chuyển thành kỹ xảo + Ví dụ: cho trẻ ghế thể dục, đầu đội túi cát, làm tăng độ khó tập Trẻ phải vừa ghế thể dục vừa phải giữ thăng cho không bị rơi túi cát Cảm giác nhịp điệu phát triển cho trẻ tập với dụng cụ Trẻ cầm vòng, gậy, cờ, nơ…để tập động tác phối hợp với âm nhạc, lời ca giúp ích nhiều cho trẻ 12 Ngồi tiết dạy tơi ln quan tâm đến động tác làm mẫu , phải phải rõ ràng, phải xác với khối lượng vận động, động tác phù hợp với trẻ như: ghế thể dục, túi cát, bóng dụng cụ nhỏ mang tính chất tăng tích cực thực Khi làm mẫu giáo viên cần tập đúng, xác nhẹ nhàng để trẻ có biểu tượng tập vận động kích thích trẻ thực tốt Tuyệt đối giáo viên không làm qua loa, đại khái Khi luyện tập cảm giác không gian thời gian trẻ cịn yếu, trẻ chưa có ý thức điều khiển bắp cách chủ động, cần phải có hỗ trợ bên giáo viên, giúp trẻ tránh ngã nhút nhát luyện tập Ví dụ: “Đi ghế thể dục, ”, giáo viên mầm non cần giúp trẻ cách giữ tay để trẻ không ngã thực tập đứng nơi trẻ bước xuống ghế thể dục Luôn động viên trẻ, để trẻ khơng sợ Ví dụ: Với mục đích rèn luyện để chạy nâng cao đùi đặt hàng loạt vật chướng, khối nhỏ đường chạy rèn luyện trẻ có thói quen nâng cao đầu gối Việc thống kê đồ dùng dạy học có ý nghĩa tiên thành cơng việc phát triển thể lực cho trẻ Trang thiết bị dụng cụ, đồ dùng sử dụng vào việc hình thành, củng cố phát triển tất thói quen vận động bản, qua tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền, khéo phát triển thông qua việc sử dụng thiết bị dụng cụ Trẻ thích thú chơi trị chơi vận động trẻ lấy đồ dùng tự tay làm để tham gia trò chơi Sử dụng dụng cụ đồ dùng có ảnh hưởng lớn đến nhóm bắp, đặc biệt nhóm tay chân Ngồi giáo cho trẻ làm quen với tên gọi cách sử dụng trang thiết bị, dụng cụ thể thao, giúp mở rộng tầm hiểu biết trẻ Đồng thời với trang thiết bị mầm non có kích thước, hình dáng hài hịa, mà sắc đẹp, tươi sáng giúp trẻ có tình cảm, thảm mỹ, biết cảm nhận đẹp * Giải pháp 5: Sưu tầm trò chơi vận động phù hợp, đa dạng Là giáo viên mầm non, ln ln phải sáng tạo, linh hoạt hoạt động Luôn tìm hay, lạ để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động mà tổ chức Đối với việc tổ chức trò chơi vận động vậy, thân tơi phải tìm tịi nhiều để trẻ thích thú, chơi trị chơi cách say sưa mà không nhàm chán Sau sưu tầm, lựa chọn vận dụng trò chơi vận động cho trẻ vào thời điểm ngày, thân nhận thấy trẻ hứng thú chơi, khơng địi hỏi đứa trẻ phải căng thẳng haysợ sệt điều gì? Trẻ đắm vào trị chơi cách thoải mái, vui vẻ, tích cực trò chơi làm cho trẻ khắc phục tố chất vận động cịn yếu Khơng trẻ nhút nhát trở nên hòa đồng với bạn lớp, thu hút số lượng trẻ tham 13 gia nhiều hơn, qua dễ dàng rèn cho trẻ tự tin, mạnh dạn thực kỹ vận động có trị chơi vận động Và tơi sưu tầm số trị chơi vận động sau đây: * Trò chơi 1: Bé làm thợ xây + Mục đích: Rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo + Chuẩn bị: Chướng ngại vật (lon sữa), khối gỗ, phấn vẽ bảng ô dán sẵn sàn nhà + Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm chơi Cho trẻ đứng hàng dọc sau vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh cô, trẻ chạy lượn vịng dích dắc qua chướng ngại vật, chạy đến trước bảng ô kẻ sẵn bật tách, khép chân Sau chạy đến nơi để khối gỗ xây dựng, cầm khối gỗ chạy đến khu vực xây dựng xếp thành mơ hình trẻ thích (ngơi nhà, tàu hỏa, ô tô ), chạy xếp cuối hàng Nhóm mang nhiều khối gỗ xây đẹp nhóm thắng + Luật chơi: Khi có hiệu lệnh chạy Mỗi lần lấy khối gỗ * Trò chơi 2: Thi đong nước + Mục đích: Rèn khéo léo, cẩn thận, tự tin, nhanh nhẹn + Chuẩn bị: Chai nước, ca, lon sữa + Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chia trẻ thành nhiều nhóm Các nhóm xếp hàng dọc trước vạch xuất phát Những bé đứng đầu hàng cầm ca khơng có nước Cách vạch xuất phát khoảng 3m, giáo viên hướng dẫn đặt chai nước tương ứng với nhóm Ở đặt lon sữa để làm chướng ngại vật Khi nghe hiệu lệnh xuất phát, bé cầm ca múc nước chạy nhanh theo đường dích dắc qua lon sữa, chạy đến chai nước nhóm đổ nước vào chai đổ cẩn thận để nước khơng bị ngồi Sau chạy nhanh hàng để trao ca cho bạn Trò chơi tiếp diễn bé cuối hàng trở vạch xuất phát xong Nhóm thực cơng việc xong nhanh đong nhiều nước thắng + Luật chơi: Nhóm nhanh đong nhiều nước nhóm chiến thắng * Trị chơi 3: Lăn bóng + Mục đích: Rèn khéo léo, cẩn thận, mạnh mẽ, nhanh nhẹn + Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm (mỗi nhóm - trẻ) Cho trẻ xếp hàng ngang sau vạch xuất phát, đằng sau trẻ có sọt nhỏ Khi nghe hiệu lệnh cơ, trẻ chạy nhanh lên phía trước, nhảy qua “vũng nước”, lấy “dưa hấu” sọt to Sau lại lăn dưa hấu dích dắc qua “vũng nước”, chạy bỏ dưa hấu vào sọt Trẻ vận động liên tục nhiều lần hết “dưa hấu” sọt lớn 14 + Luật chơi: trẻ lấy nhiều dưa hấu trẻ chiến thắng * Trị chơi 4: Tiếng trống vang + Mục đích: Rèn nhanh nhẹn, khả định hướng + Chuẩn bị: Trống, mũ thỏ, khăn bịt mắt + Cách chơi: Cho trẻ đội mũ thỏ đứng trước vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh cô, trẻ chạy lên chống hông bật qua rãnh nước (Giáo viên kẻ vạch), sau dùng khăn bịt mắt cầm đến chỗ đặt trống đánh + Luật chơi: Trẻ khơng đánh trúng trống nhảy lị cị * Trị chơi 5: Ơm bóng chạy + Mục đích: Rèn mạnh mẽ, nhanh nhẹn, khéo léo + Chuẩn bị: Bóng + Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ xếp hai hàng nhiều Mỗi hàng nhóm đứng vạch xuất phát Bạn đứng đầu ôm bóng chạy vịng qua vạch đến đem bóng quay trở lại giao cho bạn thứ hai, đồng thời đứng cuối hàng Bạn thứ hai ơm bóng chạy tiếp tục tất bạn hàng chơi Nhóm xong trước thắng + Luật chơi: Trẻ ơm ba bóng chạy, để bóng rớt phải dừng nhặt bóng * Trị chơi 6: Con quạ gà + Mục đích: Khả phản xạ nhanh nhẹn + Chuẩn bị: Mũ quạ, mũ gà + Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị 1- mũ quạ mũ gà đủ cho trẻ, mũ làm từ bìa cứng Chọn trẻ giả làm quạ, số trẻ cịn lại làm gà Giáo viên hướng dẫn nói: “Gà kiếm ăn ý Khi nghe tiếng kêu: “Quạ, quạ, quạ” đứng im cho Quạ khỏi bắt” Cho quạ ngồi góc tổ mình, gà vừa kiếm ăn, vừa chạy nhảy tung tăng (Nhảy chụm chân, tay vẫy ngang kêu “chiếp, chiếp” Khi thấy Quạ xuất tất gà phải nhanh chóng đứng im chỗ + Luật chơi: Quạ bắt gà không chịu đứng im Gà bị bắt phải đổi vai làm quạ * Trị chơi 7: Ném cịn + Mục đích: Phát triển nhóm tay, kỹ ném, khéo léo, khả ước lượng + Chuẩn bị: Một cột gỗ hay tre cao 1,5m, đỉnh cột buộc vịng trịn đường kính 30 - 40cm cịn làm vải (Cách làm còn: lấy miếng vải hình chữ nhật 7x12 cm, khâu mép vào túi lộn lại, nhồi trấu cát rửa Khâu kín lại đính dải vải dài 1x25 cm vào đầu mép túi + Luật chơi: Nhóm ném nhiều qua vịng nhất, nhóm thắng 15 + Cách chơi: Chia trẻ nhóm, đứng cách cột từ 2- 2,5m Rồi trẻ ném vào vòng treo cột (mỗi lần, trẻ ném quả) Nhóm ném nhiều qua vịng nhóm thắng * Trị chơi 8: Nhanh tay bắt bóng + Mục đích: Rèn khả phản xạ nhanh nhẹn, kỹ bắt bóng tay + Chuẩn bị: Bóng nhựa + Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị bóng, cho trẻ xếp thành vịng trịn rộng Cơ ném mạnh bóng xuống đất cho bóng nảy lên kêu tên trẻ Nghe gọi tên trẻ phải chạy nhanh vào vòng tròn cố bắt bóng tay + Luật chơi: Phải ném mạnh bóng xuống đất cho bóng nảy lên bắt bóng tay * Trị chơi 9: Quả bóng vàng + Mục đích: Phát triển nhóm chân, mạnh mẽ, bền bỉ + Chuẩn bị: bóng cho đội chơi cháu, khung thành nhỏ + Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm (mỗi nhóm tối đa cháu) Mỗi trẻ bóng đặt trước khung thành khoảng 2m, đá vào bóng thật mạnh, bóng lăn vào gơn Sau trẻ đá bóng thành thạo hơn, giáo viên hướng dẫn luật chơi đá bóng mi ni cho trẻ nắm rõ chia trẻ thành đội chơi, tập cho trẻ đá bóng theo đội Giáo viên sử dụng câu nói hướng dẫn khích lệ cháu như: Chạy nào, nhanh lên, đá đi, đá tốt lắm, đá mạnh vào, + Luật chơi: Nhóm sút nhiều bóng vào gơn nhóm thắng * Trị chơi 10: Ném bóng vào chậu + Mục đích: Rèn kỹ ném, khéo léo, khả ước lượng + Chuẩn bị: Bóng, chậu + Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị chậu, bóng, vẽ vạch chuẩn Đặt chậu thành hàng ngang cách vạch chuẩn 1,5 - m, cách 1m Chia trẻ thành nhóm xếp hàng dọc vạch chuẩn, cho trẻ đứng vào vạch chuẩn, trẻ ném lần theo hiệu lệnh người hướngdẫn Giáo viên hướng dẫn trẻ ném để bóng khơng nảy ngồi Ném bóng xong, trẻ lên nhặt bóng để vạch chuẩn cho bạn tiếp theo, đứng xuống cuối hàng + Luật chơi: Ném bóng vào chậu, nhiều bóng khơng bị nảy ngồi thắng * Giải pháp 6: Phối kết hợp phụ huynh nâng cao thể lực cho trẻ: Thể lực trẻ không rèn luyện trường đủ mà trẻ phải rèn luyện lúc, nơi Do cần phải có phối kết hợp chặt chẽ gia đình nhà trường để nâng cao thể lực cho trẻ 16 Ngay từ đầu năm học, đạo nhà trường tổ chức họp phụ huynh, thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm học đề phương hướng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Trong buổi họp phụ huynh thông báo trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi để phụ huynh biết Vấn đề đưa trước họp, phụ huynh đặc biệt quan tâm thảo luận sôi Tôi trao đổi với phụ huynh kiến thức, cần thiết phải nâng cao thể lực cho trẻ Tôi đề nghị bậc phụ huynh cần quan tâm tìm hiểu cách rèn luyện trường để tìm phương pháp hiệu kết hợp nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ Tuyên truyền cho phụ huynh biết tầm quan trọng việc giáo dục thể chất vai trò trò chơi vận động ảnh hưởng tới thể lực trẻ Giúp phụ huynh hiểu rằng, rèn luyện thể lực đặn có hệ thống giúp thể phát triển toàn diện, nâng cao khả đề kháng, việc rèn luyện bắp giúp trì cân bền vững thể, làm cho việc trao đổi chất tốt hơn, củng cố hệ tuần hồn hơ hấp, nhờ mà thể lực sức khỏe nâng cao Trẻ khỏe mạnh, thể chất phát triển tốt nhanh nhẹn, tích cực hoạt động, tích cực tham gia tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh qua trải nghiệm hoạt động trẻ cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng, nhờ trẻ phát triển mặt Tuyên truyền cho phụ huynh tìm hiểu đọc nội dung trò chơi vận động trẻ lứa tuổi mầm non Trò chuyện với phụ huynh vào buổi đón trẻ, trả trẻ Trao đổi với phụ huynh kỹ vận động trẻ, trẻ hạn chế tố chất vận động trẻ chưa tự tin, hứng thú tham gia chơi trị chơi vận động Tơi tun truyền đến phụ huynh việc lựa chọn phương pháp tác động, khuyến khích trẻ hoạt động, lựa chọn trị chơi vận động phù hợp với trẻ Bên cạnh phương pháp tăng cường trò chơi vận động cho trẻ tơi tun truyền thêm cho phụ huynh chế độ dinh dưỡng trẻ cần thiết Để tác phong, sức mạnh, sức bền trẻ phát triển tốt phụ huynh cần ý phần ăn trẻ nhà, tránh tình trạng cháu ăn nhiều, hay cháu ăn kém, yếu ớt ảnh hưởng khả vận động trẻ Như việc phối kết hợp phụ huynh nhà trường tạo điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực vận động 2.3 Hiệu sáng kiến Sau thời gian thực biện pháp nêu trên, lớp đạt kết sau: * Đối với trẻ: Sau thực giải pháp cháu có chuyển biến rõ nét mặt phát triển vận động tự tin, mạnh dạn 17 tham gia chơi trò chơi vận động Đặc biệt, tất trẻ hào hứng tham gia chơi trò chơi vận động cách hứng thú, tích cực Thơng qua trò chơi vận động, trẻ thỏa sức cười đùa, chạy nhảy, giúp trẻ tự tin hơn, trẻ nhút nhát động hơn, tham gia hoạt động với bạn Qua việc cho trẻ tiếp xúc, tri giác với đồ dùng đẹp có màu sắc tươi sáng hình thành trẻ học tình cảm thẩm mĩ, biết cảm nhận đẹp Trẻ hứng thú tập luyện, bố mẹ an tâm, tin tưởng thấy khỏe mạnh thể cân đối, hài hòa Với việc áp dụng biện pháp vào tình hình thực tế lớp kết đạt mĩ mãn, cụ thể sau: + 100% trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú tham gia trị chơi vận động + 100% trẻ biết chơi đồn kết, biết chơi theo nhóm, chơi + 100 % trẻ nắm cách chơi, luật chơi kỹ tham gia trò chơi vận động * Đối với giáo viên: Bản thân nắm nội dung, phương pháp rèn thể lực cho trẻ, nhận thức tầm quan trọng việc rèn thể lực cho trẻ nên việc rèn thể lực cho trẻ thực thường xuyên, liên tục, đạt hiệu cao, thấy thêm tự tin sáng tạo Đối với thân, tơi nhận thấy ngày nắm rõ vấn đề giáo dục phát triển thể chất tầm quan trọng trò chơi vận động đối trẻ mầm non Và sử dụng phương pháp, đồ dùng dụng cụ, cách thức tổ chức linh hoạt tổ chức hoạt động thể chất cho trẻ Qua đợt tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất qua kiểm tra thi đua cuối năm học ngành, lớp xếp loại Tốt * Đối với phụ huynh : Phụ huynh thấy tầm quan trọng việc phát triển thể chất cho trẻ, quan tâm đến phát triển sau em Đối với bậc phụ huynh có nhìn đắn vấn đề thể lực, tác phong trẻ, nhận thấy tầm quan trọng trị chơi vận động ảnh hưởng khơng tốt việc học chữ trước độ tuổi Phụ huynh vui nhiệt tình tham gia trao đổi phối hợp với giáo viên việc giáo dục phát triển thể chất tăng cường trò chơi vận động cho trẻ lúc nơi PHẦN KÕt luËn 3.1 Ý nghĩa đề tài, sáng kiến, giải pháp: Qua trình thực đề tài này, thân rút học kinh nghiệm bổ ích Trước hết, giáo viên phải tự rèn luyện thể khỏe 18 mạnh chăm sóc giáo dục trẻ tốt Phải có nhận thức hiểu biết đắn giáo dục thể chất vai trò, ý nghĩa trò chơi vận động trẻ mầm non tổ chức cho trẻ hoạt động đạt hiệu Tạo môi trường vận động cho trẻ hoạt động mơi trường cách thoải mái, an toàn Lập kế hoạch tổ chức trò chơi vận động phù hợp, đạt hiệu trẻ Tìm tịi, học hỏi cách thức tổ chức trò chơi vận động cho trẻ, áp dụng thực tế trẻ lớp để giúp trẻ phát triển mặt cịn hạn chế phát huy mặt tích cực trẻ Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp với trẻ, phù hợp với chủ điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn phải phù hợp với vận động khác dạy lồng ghép vận động lúc Sử dụng phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động cần ý đến cá nhận trẻ, phương pháp trò chuyện, dùng lời dẫn, phương pháp trực quan, thực hành, phương pháp dùng tình cảm khích lệ Tun truyền với phụ huynh công tác giáo dục phát triển thể chất ảnh hưởng trò chơi vận động lứa tuổi mầm non Do muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt kết tốt phải có thống phương pháp, biện pháp giáo dục cô giáo lớp phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội 3.2 Kiến nghị, đề xuất * Đối với phòng giáo dục đào tạo: Cấp bổ sung thêm sở vật chất, cung cấp tài liệu việc hướng dẫn tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non, tổ chức nhiều lớp tập huấn, buổi kiến tập để giáo viên học tập thêm kiến thức nhằm giáo dục cho trẻ đạt hiệu cao * Đối với nhà trường: Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên dự giờ, tổ chức thao giảng, hội thảo chuyên đề vận động để giáo viên trao đổi , học hỏi kinh nghiệm lẫn Nhà trường kết hợp với Ban phụ huynh đầu tư trang phục: quần áo, giày phục vụ cho môn học để trẻ dễ dàng thuận tiện tập luyện Cần tạo môi trường thuận lợi yếu tố cho trẻ luyện tập như: yếu tố thiên nhiên, yếu tố vệ sinh để trẻ có sân chơi bổ ích Trên khuyến nghị tơi nhằm mục đích nâng chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ Kính mong nhà trường, phòng giáo dục đào tạo huyện tạo điều kiện giúp đỡ 19 20 ... lượng hoạt động giáo dục thể chất đạt kết cao Trước thực trạng đó, tơi nghiên cứu, tìm ? ?Một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trị chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ -6 tuổi? ?? lớp... vận động giáo dục thể chất trẻ mẫu giáo 5- tuổi trng mm non nơi phụ trách xut số biện pháp tổ chức hiệu chất lượng giáo dục thể chất đặc biệt trò chơi vận động cho trẻ 5- tuổi Hình thành cho trẻ. .. động Phương pháp hướng dẫn trò chơi vận động thể dục: - Giáo viên nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi (luật chơi) - Tổ chức cho trẻ chơi từ - lần - Nhận xét sau chơi Để tổ chức cho trẻ chơi có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi , SKKN một số giải pháp nâng cao hình thức tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi