0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng Website hỗ trợ học và thi Toefl" pdf

155 860 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2014, 06:20

Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077 LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC THI TOEFL KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN NIÊN KHÓA 2001 - 2005 0112077-Lê Khánh Trí 1/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu đã khích lệ, hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trang vào đời. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người luôn sẵn sàng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã đang luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện luận văn. Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành giáo dưỡng chúng con. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có được thành quả như ngày hôm nay. TP HCM, tháng 7 năm 2005 Nhóm thực hiện Lê Khánh Trí Lê Trần Thùy Trang 0112077-Lê Khánh Trí 2/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤC MỤC LỤC 1 1. Phân tích 5 1.1 Mô tả bài toán 10 1.1.1 Hiện trạng 10 1.1.2 Nhận xét 23 Hệ thống bài học - lessons 24 Hệ thống các bài luyện tập – practice tests 24 Hệ thống bài thi thử - tests 24 1.2 Yêu cầu hệ thống 26 1.2.1 Yêu cầu chức năng 26 1.2.2. Yêu cầu phi chức năng 29 1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm 31 1.3.1 Quản lý bài học 31 1.3.2 Quản lý câu hỏi 33 1.4 Phân tích dữ liệu 42 1.4.1Mô hình thực thể kết hợp 42 2. Thiết kế hệ thống 43 2.1 Thiết kế dữ liệu 43 2.1.1 Sơ đồ logic dữ liệu 44 2.1.2 Danh sách các bảng 45 2.1.3 Mô tả bảng 46 2.1.4 Ràng buộc toàn vẹn 46 Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp 50 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 53 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 55 Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện) 58 2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế 59 2.2.1 Quản lý bài học 59 2.2.2 Quản lý câu hỏi 61 2.2.3 Quản lý diễn đàn 64 2.3 Thiết kế giao diện 68 2.3.1 Sơ đồ màn hình 68 2.3.2 Danh sách các màn hình 69 2.3.4 Mô tả màn hình 70 3. Cài đặt triển khai 81 3.1 Công cụ môi trường phát triển hệ thống 81 3.2 Các màn hình chính 81 4. Tổng kết 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 0112077-Lê Khánh Trí 3/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm 85 Mô tả thực thể 119 Mô tả mối kết hợp 136 Bảng tổng kết khối lượng 140 Danh sách các thuộc tính 141 Mô tả bảng dữ liệu mức logic 146 0112077-Lê Khánh Trí 4/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤC HÌNH 1. Phân tích 7 Figure 1.1 ETS website 12 Figure 1.2 TestMagic website 13 Figure 1.3 website 4Test.com 14 Figure 1.4 website Learn4good 15 Figure 1.6 website wwwenglish-testnet 18 Figure 1.7 website computerbasedtest.com 19 Figure 1.8 website Free-Toefl 20 Figure 1.9 website englishtown.com 22 Figure 1.10 DFD quan niệm 31 Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học 31 Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1 32 Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2 32 Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2 33 Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1 34 Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3 36 Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 2 37 Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1 38 Figure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.2 39 Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.3 40 Figure 1.22 DFD quản lý diễn đàn cấp 3- ô xử lý 3.4 40 Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.5 41 Figure 1.24 Mô hình quan niệm dữ liệu ER (đầy đủ thuộc tính) 42 2. Thiết kế hệ thống 43 Figure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic 44 Figure 2.3 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.1 59 Figure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.2 60 Figure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.1 61 Figure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.2 62 Figure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.3 63 Figure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.1 64 Figure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.2 65 Figure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3 66 Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.4 66 Figure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.5 67 Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình 68 Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình 71 0112077-Lê Khánh Trí 5/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập 72 Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí 73 Figure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn 75 Figure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập 76 Figure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1 77 Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 77 Figure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài 80 3. Cài đặt triển khai 81 Figure 3.1 Màn hình chính 81 Figure 3.2 Màn hình bài học 82 0112077-Lê Khánh Trí 6/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn văn hoá xã hội. Trình độ dân trí ngày càng được chú trọng nâng cao. Hội nhập thế giới cũng trở thành nhu cầu tất yếu. Nhu cầu trang bị tốt một ngoại ngữ để có thể trao đổi, tiếp thu các tinh hoa từ các nền văn hóa độc đáo, các tiến bộ khoa học kỹ thuật… càng tăng lên gấp bội rộng khắp. Ngoại ngữ là phương tiện, là cầu nối không thể thiếu để có thể hòa nhập phát triển. Ngày càng có nhiều người theo học Anh ngữ không chỉ bởi nó là một trong những ngôn ngữ quốc tế nhất khá dễ học mà còn để đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, để có khả năng nắm bắt nhiều cơ hội tốt, đạt được một tương lai tươi sáng hơn Để đánh giá trình độ Anh ngữ của mình sau một thời gian theo học, chúng ta có thể tham gia các kỳ kiểm tra uy tín trong nước quốc tế như chứng chỉ quốc gia A, B, C, IELTS, TOEFL… Để đáp ứng nhu cầu học nhanh học chất lượng cao ngày càng gia tăng của nhân dân trong nước, hàng trăm hàng ngàn trung tâm Anh văn chất lượng cao đã hình thành phát triển trong nước. Tuy nhiên, dù vậy, nhu cầu học của nhân dân vẫn thực sự chưa được đáp ứng đầy đủ vì nhiều lí do: - Bị động về nhiều mặt: thời gian, địa điểm, tốc độ học … - Hạn chế, bó buộc về thời gian (vài tiết mỗi tuần), về thời khoá biểu cố định – nhiều người quá bận rộn khó có thể sắp xếp thời gian để học Anh văn một cách thực sự hiệu quả - một cách nhanh chóng, 0112077-Lê Khánh Trí 7/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đủ điều kiện để mọi người có thể học Anh văn hiệu quả mà tiện lợi, gần nhà, ít tốn chi phí, thời gian, công sức đi lại – đặc biệt là những người dân ở tỉnh nhỏ … Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, kho tàng kiến thức nhân loại cũng ngày càng khổng lồ hơn. Đã có một số trang web hỗ trợ học Anh văn nói chung học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí bằng giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng cho những người chưa thành thạo Internet những người có vốn tiếng Anh còn khiêm tốn. Vì vậy, đề tài chúng em hôm nay mong muốn xây dựng một trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung học thi TOEFL nói riêng có thể đáp ứng những nhu cầu trên của người dùng, để có thể học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng thuận tiện hơn. 0112077-Lê Khánh Trí 8/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm các phần sau: - Mở đầu: phần này giới thiệu chung về đề tài, ý nghĩa, đối tượng, yêu cầu của đề tài. - Chương 1: Phân tích: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sẽ xây dựng, các nhiệm vụ mà hệ thống sẽ thực hiện, các giải pháp liên quan cũng như giới thiệu tổng quan về công cụ môi trường phát triển ứng dụng. Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế để phân tích hiện trạng, đề ra mục tiêu cách thức hoạt động của hệ thống. Chương này bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình phân tích hệ thống như: phân tích các yêu cầu chức năng phi chức năng, các mô hình phân tích DFD, tựa Merise, các mô hình lớp lưu trữ dữ liệu, sơ đồ hoạt động… - Chương 2 Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế hệ thống như: thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện. - Chương 3: Cài đặt triển khai. Trình bày các vấn đề liên quan đến cài đặt triển khai hệ thống như: lựa chọn môi trường cài đặt, các công nghệ mới được sử dụng, các bước cài đặt chính việc triển khai hệ thống trên môi trường Windows. - Chương 4: Tổng kết. Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được, tổng kết ưu – khuyết điểm của hệ thống đề xuất các hướng giải quyết, hướng mở rộng, phát triến trong tương lai. 0112077-Lê Khánh Trí 9/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 1. Phân tích 1.1 Mô tả bài toán 1.1.1 Hiện trạng Ngày nay, Internet website đã không còn là những thuật ngữ tin học quá xa lạ với chúng ta. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện nay, Internet đã chứng tỏ nó đang dần trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với Internet, con người càng có nhiều cơ hội để phát triển về mọi mặt. Nhiều hoạt động sống của con người đã, đang sẽ ngày càng gắn liền với Internet. Internet cung cấp cho bạn cơ hội giao thương, gặp gỡ các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài một cách thuận lợi. Internet mang những thông tin quảng bá, khuyến mãi đến người sử dụng vô cùng nhanh chóng. Internet giúp bạn tiếp tục điều hành các công việc giữ liên lạc mật thiết với những người bạn quan tâm khi khoảng cách là một trở ngại lớn… Hằng ngày, Internet không chỉ mang đến cho chúng ta những thông tin nóng bỏng nhất, những lợi ích kinh doanh tốt nhất, những hình thức giải trí mới lạ, đa dạng, phong phú mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cách thức học tập nâng cao trình độ nói chung học ngoại ngữ nói riêng rất tiện lợi, thú vị, độc đáo với những website sinh động, đặc sắc với các biểu mẫu, đồ họa, âm thanh, ảnh động… Nhận thức được tầm quan trọng của Internet đối với vấn đề nâng cao dân trí, chính phủ ta đã sớm chủ trương đưa Net vào trường các địa phương cũng đang nỗ lực để chủ trương này thực sự hữu ích. Như đánh giá của nhiều người, việc xây dựng các trang web hỗ trợ học tập trên Internet quả là một giải pháp hấp dẫn thiết thực, có nhiều ưu điểm riêng vượt trội so với cách giáo dục truyền thống theo trường lớp: không hạn chế sỉ số lớp, không gò bó theo thời gian biểu cố định; không tốn chi phí, công sức đi lại. Bên cạnh đó, website lại dễ thay đổi, cập nhật thông tin, cải thiện giao diện, nội dung … để nâng cao tính hấp dẫn hiệu quả của chương trình. Website giáo dục luôn hướng đến mục đích cuối cùng là hỗ trợ tối đa cho người dùng với sự tích hợp, thừa kế những ưu điểm của 3 phương pháp học truyền thống: 0112077-Lê Khánh Trí 10/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang [...]... nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài xây dựng một website hỗ trợ học thi TOEFL Để có thể học thi TOEFL đạt kết quả tốt, người dùng cần nắm chắc kiến thức về nhiều vấn đề trong tiếng Anh nói chung trong TOEFL nói riêng đặc biệt là kỹ thuật làm bài thi TOEFL Trong bước đầu xây dựng website, chúng em quan tâm chủ yếu đến 3 phần chính sau: • Hệ thống bài học - lesson • Hệ thống các bài luyện... Việt hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến Tuy nhiên, để sử dụng được các chức năng của website, bạn phải mua thẻ elearning Figure 1.9 website englishtown.com 0112077-Lê Khánh Trí 22/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.1.2 Nhận xét - Sau khi khảo sát sơ lược các trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta có thể thấy có không ít những trang web hỗ trợ học. .. listening, structure reading Để thực hiện các bài luyện tập này, bạn phải đăng kí thành viên (miễn phí) 0112077-Lê Khánh Trí 20/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL 0112077-Lê Khánh Trí - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 21/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + http://www.englishtown.com Dù không hỗ trợ học thi TOEFL nhưng có... Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Yêu cầu nghiệp vụ Đối với người quản lý, quản trị website: Quản lý, kiểm soát thông tin người dùng của website thông tin quá trình học tập các thành viên Quản lý quyền hạn của người dùng website: phân – cấp quyền, chỉnh hoặc huỷ quyền Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu bài học cơ sở dữ liệu các câu hỏi của website Quản... là trong chuyên mục của kỳ thi, trang web cung cấp các bài luyện tập phong phú về từ vựng cho kỳ thi đó Figure 1.6 website wwwenglish-testnet 0112077-Lê Khánh Trí 17/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 1.6 website wwwenglish-testnet 0112077-Lê Khánh Trí 18/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị... Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm Figure 1.10 DFD quan niệm 1.3.1 Quản lý bài học 1.3.2.1 Cấp 2 Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học 0112077-Lê Khánh Trí 31/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên * Cấp 3 + Ô xử lý 1.1 Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử... 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 1.4 website Learn4good 0112077-Lê Khánh Trí 16/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + http://www.english-test.net/toefl/index.html Trang web bao gồm một chuyên mục tổng quát về các bài luyện tập ngữ pháp các chuyên mục riêng về các kỳ thi tiêu biểu như TOEFL,... càng hữu ích hơn, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học Anh văn nói chung học thi TOEFL nói riêng của người dùng, để website thực sự trở thành người bạn của mọi nhà, người bạn của những ai mới bắt đầu học Anh văn của những ai yêu thích Anh văn Một thành phần góp phần không nhỏ trong thành công của website phải kể đến là diễn đàn Diễn đàn là một sân chơi, là nơi các thành viên của website có cơ hội... thống bài thi thử - test 0112077-Lê Khánh Trí 23/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Hệ thống bài học - lessons Hệ thống bài học này bao gồm các bài học thuộc nhiều mảng trong tiếng Anh nói chung TOEFL nói riêng : từ ngữ pháp cơ bản của TOEFL đến ngữ pháp nâng cao, các kỹ thuật kinh nghiệm thi của những người đi trước Hệ thống bài học này... 1.1 + Ô xử lý 1.2 Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2 Sưu liệu: xem phụ lục 0112077-Lê Khánh Trí 32/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.3.2 Quản lý câu hỏi 1.3.2.1 Cấp 2 Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2 0112077-Lê Khánh Trí 33/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Cấp 3 . web hỗ trợ học Anh văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi. Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên tự học, học với người hướng dẫn và học với bạn. Website giáo dục là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng Website hỗ trợ học và thi Toefl" pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng Website hỗ trợ học và thi Toefl" pdf, , 1 Mô tả bài toán, Hệ thống bài thi thử - tests, 2 Yêu cầu hệ thống, Tham gia thảo luận trên diễn đàn về các vấn đề liên quan đến, Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2, Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 2, Chương 2. Thiết kế hệ thống, Figure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic, B. Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp, D. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ, 2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế, Thiết kế giao diện, Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình, Xây dựng trang web hỗ trợ học và thi TOEFL, TÀI LIỆU THAM KHẢO, 2) David Sceppa, Microsoft ADO.NET , Microsoft Press 2002, 2 Quản lý câu hỏi, 3 Quản lý diễn đàn, Mô tả thực thể, MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU, Mô tả thực thể : SAMPLES, Mô tả mối kết hợp, Mô tả mối kết hợp: SAMPLEPARAGRAPH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm