0

Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (Nghề Vận hành thuỷ điện)

34 6 0
  • Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (Nghề Vận hành thuỷ điện)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:30

UBND TỈNH LÀO CAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI GIÁO TRÌNH NỘI BỘ MƠ ĐUN: SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN NGHỀ ĐÀO TẠO: VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN (Áp dụng cho trình độ: Cao đẳng Trung cấp) LƯU HÀNH NỘI BỘ NĂM 2019 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Bài 1: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ PHA Khảo sát vẽ lại sơ đồ dây quấn 1.1 Xác định số liệu ban đầu 1.2 Sơ đồ dây quấn Thi công quấn dây động điện pha kiểu đồng tâm, đồng tâm bổ đôi Vận hành thử Bài 2: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ PHA KIỂU ĐỒNG TÂM Khảo sát vẽ lại sơ đồ dây quấn 1.1 Xác định số liệu ban đầu 1.2 Tính tốn vẽ sơ đồ trải Thi công quấn dây động điện pha kiểu đồng tâm, đồng tâm bổ đôi 12 Lắp ráp vận hành 17 Bài 3: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN LỚP (XẾP ĐƠN) 19 Khảo sát vẽ lại sơ đồ dây quấn 19 1.1 Xác định số liệu ban đầu 19 1.2 Tính tốn vẽ sơ đồ trải 19 Thi công quấn dây 20 2.1 Chuẩn bị: 20 2.1 Lót cách điện rãnh stato động 21 2.2 Quấn bối dây 21 2.3 Lồng dây vào rãnh stato 23 2.4 Lót cách điện đầu nối, hàn dây đai giữ đầu nối 24 Lắp ráp vận hành thử 25 Bài 4: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA DAO CÁCH LY 26 Sửa chữa dao cách ly 26 Hư hỏng nguyên nhân gây hư hỏng 26 Tính chọn dao cách ly: 27 Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao 27 Bài 5: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CẦU CHÌ CAO ÁP 28 Cầu chì cao áp 28 Hư hỏng nguyên nhân gây hư hỏng 29 Sửa chữa cầu chì 29 Tính chọn cầu chì 29 Bài 6: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN 31 Tủ điện phân phối điện 31 Kiểm tra tình trạng hư hỏng tủ, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 LỜI GIỚI THIỆU Môn học “Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện” mơn đun biên soạn dựa chương trình khung chương trình chi tiết trường Cao đẳng Lào Cai ban hành dành cho hệ cao đẳng trung cấp nghề Vận hành nhà máy thủy điện Giáo trình biên soạn làm tài liệu học tập, giảng dạy nên giáo trình xây dựng mức độ đơn giản dễ hiểu, có tập áp dụng để học sinh sinh viên thực hành, luyện tập kỹ nghề Khi biên soạn, tác giả dựa kinh nghiệm giảng dạy, tham khảo đồng nghiệp tham khảo nhiều giáo trình lưu hành để phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo nội dung thực hành biên soạn gắn với yêu cầu thực tế Nội dung môn học gồm có bài: Bài 1: Quấn dây động pha Bài 2: Quấn dây động ba pha kiểu đồng tâm Bài 3: Quấn dây động ba pha kiểu đồng khuôn xếp đơn Bài 4: Bảo dưỡng, sửa chữa dao cách ly Bài 5: Bảo dưỡng, sửa chữa cầu chì cao áp Bài 6: Bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện Giáo trình tài liệu học tập, giảng dạy tham khảo tốt cho ngành thuộc lĩnh vực điện dân dụng, vận hành nhà máy thủy điện ngành gần với ngành điện Trong trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu khoa học công nghệ phát triển điều chỉnh thời gian bổ sung cập kiến thức cho phù hợp Trong giáo trình, chúng tơi có đề nội dung thực tập để người học củng cố áp dụng kiến thức lý thyết học phù hợp với kỹ Trong trình biên soạn giáo trình, khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong đóng góp ý kiến bạn đọc, để ngày hồn thiện GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mô đun: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Mã số mô đun: MĐ 32 Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 44 giờ; Kiểm tra: 01 giờ) * Vị trí, tính chất mơ đun: - Ví trí: Mơ đun phải học sau hồn thành mơn học sở mô-đun chuyên môn, đặc biệt học sau mô-đun Máy điện, khí cụ điện - Tính chất: Là mơ đun tự chọn, chương trình đào tạo nghề Vận hành nhà máy thủy điện * Mục tiêu mô đun: Kiến thức: - Khảo sát vẽ sơ đồ dây quấn động pha pha; Tính tốn quấn máy biến áp cơng suất nhỏ; Biết quy trình bảo dưỡng cầu chì, tủ phân phối điện Kỹ năng: - Quấn lại động pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn; Bảo dưỡng sửa chữa nhỏ thiết bị điện nhà máy máy cắt, dao cách ly Năng tự chủ trách nhiệm: - Nghiêm túc, chủ động học tập Ứng dụng kiến thức học vào thực tế * Nội dung mô đun: Bài 1: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ PHA Khảo sát vẽ lại sơ đồ dây quấn 1.1 Xác định số liệu ban đầu Nếu máy điện có thơng số kỹ thuật nhà sản xuất khơng cần thiết phải lấy mẫu, nhiên phải kiểm tra lại xem thực tế có chủng loại với gốc nhà máy chế tạo khơng Trường hợp khơng có thơng số nhà chế tạo phải lấy mẫu theo yêu cầu sau: Xác định kiểu quấn dây, bước quấn dây, số cực máy, số mạch nhánh, số bối dây tổ bối dây, số tổ bối dây pha hay cuộn Tháo dây quấn cũ, đếm số vòng quấn bối, số vòng rãnh dùng Panme đo đường kính hiệu dụng dây Vẽ sơ đồ trải dây theo số liệu biết Nếu chưa có số liệu phải tính tốn để vẽ sơ đồ trải 1.2 Sơ đồ dây quấn a Sơ đồ trải dây stato động máy bơm nước pha có: Z1 = 24; 2p = 4; quấn đồng tâm đơn qlv = qkđ = bối Cuộn LV = KĐ: y1 = rãnh ; y2 = rãnh; y3 = rãnh; y4 = 10 rãnh; y5 = 12 rãnh WLv 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 WK® WLv WK® b Sơ đồ trải dây stato động máy bơm nước pha có: Z1 = 24; 2p = 4; quấn đồng tâm đơn qlv = q kđ = bối/nhóm Cuộn LV = KĐ: y1 = rãnh ; y2 = rãnh; y3 = 10 rãnh; y4 = 12 rãnh; ĐLV 10 ĐKĐ CLV CK c Bài tập: Tính tốn, vẽ sơ đồ trải dây stato động pha có: Z1 = 24; 2p = 4; y = 0,7τ quấn đồng tâm bổ đơi * Tính toán: - Số rãnh cuộn làm việc khởi động: ZA = - Số bối dây nhóm: q A = ZA Z  ; qB = B  2p 2p Quấn đồng tâm bổ đơi thì: q'A = y = 0,7τ = 0,7 qA q  (bối); q'B = B 1(bối) 2 Z 24  0,7  4,2  Ta chọn y1 = 4; y2 = (rãnh) 2p - Khoảng cách cộn LV KĐ:  0  rãnh * Sơ đồ trải: Z1  16 rãnh  ZB = rãnh 360 90 0  300  n z =  (k/c) từ – 24 30 0  A1     B1 A2 B2 Thi công quấn dây động điện pha kiểu đồng tâm, đồng tâm bổ đơi Lồng hết cuộn dây làm việc sau lồng đến cuộn dây khởi động, đầu dây để quy định, lót cách điện lớp chắn - Kiểm tra lại tổ bối dây, đầu dây theo sơ đồ trải tổ bối theo sơ đồ - Kiểm tra lại úp rãnh sau nêm rãnh yêu cầu nêm rãnh phải căng đầu nêm phải thừa khỏi miệng lõi thép (0,30,4)cm - Đấu dây để hình thành tổ bối pha theo sơ đồ trải - Các mối nối phải chắn đưa vào ống ghen lụa - Các đầu dây pha phải đánh dấu rõ ràng - Khi đai đ/c phải cắt nót để nót tổ bối với tổ bối khác sau dùng băng mộc để đai Vận hành thử - Trước chạy thử phải kiểm tra cách điện pha với pha với vỏ - Chạy thử phải kiểm tra dòng điện pha, tốc độ quay động Bài 2: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ PHA KIỂU ĐỒNG TÂM Khảo sát vẽ lại sơ đồ dây quấn 1.1 Xác định số liệu ban đầu Thực lấy mẫu theo yêu cầu sau: Xác định kiểu quấn dây, bước quấn dây, số cực máy, số mạch nhánh, số bối dây tổ bối dây, số tổ bối dây pha hay cuộn Tháo dây quấn cũ, đếm số vòng quấn bối, số vòng rãnh dùng Panme đo đường kính hiệu dụng dây Vẽ sơ đồ trải dây theo số liệu biết Nếu chưa có số liệu phải tính tốn để vẽ sơ đồ trải 1.2 Tính tốn vẽ sơ đồ trải 1.2.1 BTUD1: Quấn dây stato động điện : Z = 24; 2p = 4; m = 3; kiểu đồng tâm: * Bước cực từ:  = 2ZP  244  = (k/c) * Số rảnh phân bố cho pha cực từ: Z1 Z  24 q   2P    (rãnh) m m Pm 4.3 * Bước quấn dây: y1 = 2q + = 2.2 + = (rãnh) y2 = y1 + = + = (rãnh) * Khoảng cách đấu dây: Zđ = 3q + = 3.2 + = (rãnh) * Khoảng cách pha: ZA/B/C = 2q + = (rãnh) * Sơ đồ dây quấn 10 1.2.2 BTUD3: Tính tốn, vẽ sơ đồ trải quấn lại dây stato động KĐB pha có: Z1 = 36, 2P = 4, m = Kiểu đồng tâm đơn * Tính tốn  = 2ZP  364  (k/c) Z1  Z 36 q   2P    (rãnh) m m Pm 4.3 y1 = 2q + = 2.3 + = (rãnh) y2 = y1 + = + = 10 (rãnh) y3 = y2 + = + = 12 (rãnh) Zđ = 3q + = 3.3 + = 10(rãnh) ZA/B/C = 2q + = (rãnh) * Sơ đồ trải 1.2.3 BTUD3: Tính tốn vẽ sơ đồ trải dây stato động KĐB pha có: Z1 = 24, 2P = 2, m = Kiểu đồng tâm bổ đơi * Tính tốn * Bước cực từ:  = 2ZP  242  12 = (k/c) * Số rảnh phân bố cho pha cực từ: 20 1.2.1 BTUD1: Vẽ SĐT dây stato động điện : Z = 36; 2p = 4; m = 3; kiểu đồng khôn lớp: Thi công quấn dây 2.1 Chuẩn bị: - Vật tư: Dây emay phù hợp với loại động cơ, giấy cách điện, ống gen, chì hàn, nhựa thơng 21 - Thiết bị: Động ba pha - Dụng cụ đồ nghề: Kìm, kéo, tuốc nơ vít, cưa, bàn quấn, mỏ hàn 2.1 Lót cách điện rãnh stato động Chọn bìa cách điện phù hợp, đảm bảo yêu cầu cấp cách điện Độ dầy bìa tăng cường nhiều lớp Cắt bìa cách điện cho lót hết, lót đủ với chiều dài nhơ khỏi rãnh có gấp mép tăng cường khoảng đến mm, chiều cao bìa khơng nhơ khỏi miệng rãnh (đến điểm uốn rãnh) không bị so lệch Sau lót bìa xong dùng nêm gỗ tre nong cho bìa cách điện ép sát vào thành đáy rãnh l1 k h l1 h l k a a 2.2 Quấn bối dây 2.2.1 Làm khn quấn: Bộ khn gồm có khn quấn má ốp, làm gỗ, bề mặt phải phẳng, nhẵn Má ốp thường rộng khuôn quấn bên khoảng đến 2(cm) * Cách 1: a/ Đo kích thước: + Chiều dầy khn: Nhỏ chiều cao rãnh + Chiều rộng khn: Được tính bước quấn dây (y) + Chiều dài khuôn: l = l1 + 2k Theo kinh nghiệm k chọn sau: - k = 0,5 (cm) động có P = 0,5 - (KW) - k = (cm) động có P = - (KW) 22 - k = 1,5 (cm) động có P = - 10 (KW) + Đầu uốn cong : Dùng sợi dây đồng đặt vào từ rãnh đến rãnh x, cách bước quấn dây y, tạo thành vịng kín sau dùng tay ấn phía cho vừa tới mép stato dặt khung dây lên hình chữ nhật (kích thước khn) vẽ gỗ Trừ chiều dài lại đầu uốn cong khuôn b/ Làm khuôn: Sau vẽ kích thước khn lên gỗ ta dùng cưa, bào, dũa cắt gỗ theo khuôn mẫu khoan lỗ tâm để gá vào bàn quấn dây, bề mặt khuôn phải phẳng, nhẵn Sau làm xong phải lót lớp bìa cách điện bề mặt khn chờm ngồi khoảng đến 1,5 (mm) để quấn dây, dây quấn không bị chèn vào khe khn quấn má ốp Có thể sát nến bề mặt khuôn để tháo bối dây khỏi khn quấn dễ dàng Hình dạng khn hình bầu dục sau làm xong: Rãnh buộc dây Lỗ Rãnh sang dây * Cách 2: - Lấy đoạn dây ê may có độ dài phù hợp đường kính khoảng 0,6 đến 0.8 (mm) Lõi thép sau lót cách điện, dùng đoạn dây đặt vào rãnh thứ quàng qua rãnh thứ x (có khoảng cách bước quấn dây y) Đầu vịng dây kéo thẳng cách mép bìa cách điện khoảng đến (mm) sau uốn cong gần sát thành stato Phía đầu dây cịn lại làm chập xoắn đầu dây lại để cố định (hình dáng vịng dây uốn nắn cho gần giống hình dáng bối dây lồng rãnh) - Sau áp vịng dây mẫu lên gỗ, vẽ chu vi vòng dây lên mặt gỗ, dùng cưa cắt gỗ theo khuôn mẫu khoan lỗ tâm để gá vào bàn quấn 23 - Nếu có khn sẵn, ta áp vịng dây vào khn có sẵn, khn vừa vịng dây hình dạng kích thước chọn * Chú ý: - Nếu quấn kiểu đồng tâm phải làm q khuôn khác - Nếu quấn đồng khn số khn giống q 2.2.2 Gá khn lên bàn quấn: Như hình vẽ Bộ khn quấn kiểu đồng khuôn Bộ khuôn quấn kiểu đồng tâm 2.2.3 Quấn dây: Đặt dây quấn hãm chặt đầu, tay phải quay tay quay bàn quấn, tay trái đỡ giữ dây Quấn tay, rải dây lần lượt, sóng có độ căng vừa phải Sau quấn đủ số vòng, hãm bối dây lại dây hãm đặt trước chuyển dây quấn sang khuôn quấn thứ để quấn tiếp bối thứ Cứ quấn đủ số vòng, quấn xong bối hãm bối chuyển sang bối hết tổ bối ngừng lại cắt dây quấn 2.2.4 Tháo dây quấn khỏi khuôn: Mở bulơng hãm khn quấn, lấy tồn dây quấn khỏi bàn quấn đặt mặt bàn sạch, nhẹ nhàng rút ốp phía khơng có dây chuyển tiếp, để cịn lại dây với khn quấn Muốn cho dây giữ ngun trình tự khơng bị đảo lộn phải tháo dây khỏi khuôn lật 1800 sang phải trái, bối thứ tháo khỏi khuôn lật sang phải trái đặt lên bối thư Cứ làm trình tự có tổ bối dây nguyên vẹn theo thứ tự, không bị đảo lộn 2.3 Lồng dây vào rãnh stato Dụng cụ để lồng dây vào rãnh bao gồm: Dao trải dây tre gỗ, kéo cắt bìa cách điện Vật liệu gồm có: Bìa cách điện úp miệng rãnh, tre nêm miệng rãnh, nến Tìm phía lõi thép định lấy đầu dây ra, đặt bối dây quấn có đầu hướng vào lõi thép phía cần lấy đầu dây 24 Nhấc bối thứ (bối quấn đồng khuôn), bối nhỏ (nếu quấn đồng tâm), nắn cho cạnh thẳng bóp nhẹ để vừa khoảng bước quấn, sau lật 1800 vào lịng lõi thép, hạ cạnh thứ xuống rãnh cắt cách điện úp tạm thời lên cạnh vừa hạ để khỏi bung dây khỏi rãnh Đếm số rãnh bước quấn, sau hạ dây vào rãnh Trong hạ sát nến lên cạnh bối dây miệng rãnh, vừa vê hạ, vừa dùng dao tre trải nhẹ dọc theo rãnh dây xuống hết rãnh Dùng bìa cách điện úp miệng rãnh luồn vào rãnh vừa hạ để khỏi bung dây lên (bìa úp có kích thước phải ôm khoảng 1/3 cạnh tác dụng bối dây) Sau vuốt nắn cho sợi dây sóng, thẳng, tiến hành nắn đầu bối dây Luồn ngón trỏ vào vị trí thẳng rãnh hạ, ngón tay tì lên cung đầu bối dây nắn cho nơi từ rãnh thẳng, cung có ngón tay tì tạo với cạnh góc gần vuông (cả đầu bối dây nắn nhau) Tiếp dùng ngón tay đặt đầu bối dây ấn xuống để đầu bối dây nằm gần sát thành vỏ máy Bối thứ thứ 3… nắn tương tự Khi hạ xong bối dây tạo hình đầu bối dây sau hạ bối Đối với dây quấn có tiết diện lớn nên uốn nắn sợi một, sau dùng gỗ nêm có hình bán nguyệt, bề mặt nhẵn dùng búa cao su búa gỗ gõ nhẹ để nắn đầu bối dây 2.4 Lót cách điện đầu nối, hàn dây đai giữ đầu nối - Nêm tre gỗ có tiết diện hình bán nguyệt lùa vào rãnh đè lên bìa úp để nén giữ bối dây rãnh chặt không bị lực điện từ làm bung có dịng điện chạy qua dây quấn u cầu nêm phải chặt có chiều dài chiều dài bìa úp Nêm Bìa úp Bìa lót cách điện - Khi nêm chặt rãnh, dùng nêm gỗ, búa gỗ búa cao su nắn đầu dây cho tròn - Bộ dây đấu nối theo qui định định (khoảng cách đấu dây phụ thuộc vào số cực, kiểu quấn dây) - Khi lót vai phải cắt bìa có hình dạng đúng, lót sâu xuống chân bối dây sát miệng rãnh phải cách điện hoàn toàn chỗ giao pha - Dùng dây gai máy nhỏ băng vải máy lớn băng đầu dây để bó chặt đầu bối dây với chống rung có lực điện từ đồng thời tạo cho dây gọn, đẹp, an toàn lắp ráp - Kiểm tra thông mạch, kiểm tra cách điện pha với pha với vỏ 25 Lắp ráp vận hành thử Quan sát, lắng nghe tiếng kêu động hoạt động, kiểm tra dòng điện pha, kiểm tra tốc độ quay rô to 26 Bài BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA DAO CÁCH LY Sửa chữa dao cách ly - Với mối tiếp xúc cố định nên bôi lớp bảo vệ - Khi thiết kế nên chọn vật liệu có điện hóa học giống - Sử dụng vật liệu khơng bị xy hóa làm tiếp điểm mạ tiếp điểm - Thường xuyên kiểm tra, thay lò xo hư hỏng, lau tiếp điểm Hư hỏng nguyên nhân gây hư hỏng Hư hỏng do: - Ăn mòn kim loại: bề mặt tiếp điểm có lỗ nhỏ Trong vận hành nước chất đọng lại gây phản ứng hóa học, bề mặt tiếp xúc bị ăn mòn làm hư hỏng tiếp điểm 27 - Ơ xy hóa: mơi trường tác dụng lên bề mặt tiếp xúc tạo thành lớp ô xýt mỏng có điện trở suất lớn dẫn tới điện trở tiếp xúc lớn, phát nóng hỏng tiếp điểm - Hư hỏng tiếp điểm điện: Khi vận hành khí cụ điện không bảo quản tốt tiếp điểm bị rỉ, lị xo bị han rỉ khơng trì đủ lực làm điện trở tiếp xúc tăng có dịng điện tiếp điểm phát nóng nóng chảy tiếp điểm Tính chọn dao cách ly: Dao cách ly lựa chọn theo điều kiện định mức kiểm tra theo điều kiện ổn định lực điện động ổn định nhiệt:  Điện áp định mức (kV): UđmDCL  Uđm mang  Dòng điện định mức (A): Iđm DCL  Ilv max  Dòng điện ổn định lực điện động: i max i max  I xk  Dòng điện ổn định nhiệt thời gian: t ôđn todn  I t gh todn Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao 28 BÀI BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CẦU CHÌ CAO ÁP Cầu chì cao áp Cầu chì khí cụ điện dùng để bảo vệ mạch điện tải hay ngắn mạch Thời gian cắt mạch cầu chì phụ thuộc nhiều vào vật liệu làm dây chảy Dây chảy cầu chì làm chì, hợp kim với thiếc có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp, điện trở suất tương đối lớn Do loại dây chảy thường chế tạo có tiết diện lớn thích hợp với điện áp nhỏ 300V điện áp cao (1000V) khơng thể dùng dây chảy có tiết diện lớn lúc nóng chảy, lương kim loại toả lớn Khó khăn cho việc dập tắt hồ quang, điện áp thường dùng dây chảy đồng, bạc, có điện trở suất bé, nhiệt độ nóng chảy cao HÌnh 8.1: Cầu chì tự rơi * Dây chảy Thành phần cầu chì dây chảy Dây chảy có kích thước vật liệu khác nhau, xác định đặc tuyến dòng điện – thời gian Song song với dây chảy sợi dây căng để triệt tiêu kéo căng dây chảy Để tăng cường khả dập hồ quang sinh dây chảy bị đứt bảo đảm an toàn cho người vận hành thiết bị khác xung quanh cầu chì thường chèn đầy thạch anh Các thạch anh có tác dụng phân chia nhỏ hồ quang Vỏ cầu chi chất Xenluylơ Nhiệt độ cao hồ quang làm cho Xenluylô bôc gây áp suất lớn để nhanh chóng dập tắt hồ quang * Phân loại cầu chì Tuỳ theo chức loại cầu chì mà ta phân sau:- Cầu chì tự rơi (Fuse Cut Out: FCO): Hoạt động theo nguyên tắc “rơi” dây chì nối liên kết hai đầu Việc dập tắt hồ quang chủ yếu dựa vào ống phụ bên ngồi dây chì Ngoài 29 nhiệm vụ bảo vệ tải ngắn mạch cầu chì tự rơi cịn có nhiệm vụ cách ly đường dây bị cố – Cầu chì chân khơng: Là loại cầu chì mà dây chảy đặt mơi trường chân khơng Cầu chì chân khơng lắp bên dầu – Cầu chì hạn dịng: Chức hạn chế tác động dịng điện cố có thiết bị bảo vệ * Lựa chọn kiểm tra cầu chì Cầu chì chọn theo điện áp định mức, dòng điện định ức dịng điện cắt định mức (hay cơng suất cắt định mức) Ngồi ra, cần ý vị trí đặt cầu chì (trong nhà hay ngồi trời) Hư hỏng nguyên nhân gây hư hỏng - Dây chảy cầu chì bị đứt - Do ngắn mạch Sửa chữa cầu chì - Thay dây chảy cầu chì Tính chọn cầu chì Ucầu chì  Ulưới Icầu chì  I tínhtốn Icầu chì < Ivỏ Icầu chì = Ikđ/C động Trong đó: Ucầu chì điện áp định mức cầu chì Icầu chì dòng điện lớn lâu dài qua dây chảy cầu chì C= 2,5 động khởi động không tải 30 C= 1,6 -2 động khởi động tải IKD dòng điện khởi động động 31 BÀI BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN Tủ điện phân phối điện Tủ điện nơi dùng để chứa/đựng thiết bị điện như: Công tắc, cầu giao, biến thế, biến áp… cơng trình, nhà cửa, nhà máy… thường có hình chữ nhật vng, tùy theo vị trí mục đích sử dụng Tủ điện phận khơng thể thiếu cơng trình cơng nghiệp hay dân dụng nào, từ nhà máy điện đến trạm biến áp, hệ thống truyền tải phân phối đến hộ tiêu thụ điện Nó dùng làm nơi để lắp đặt bảo vệ cho thiết bị đóng cắt điện thiết bị điều khiển, nơi đầu nối, phân phối điện cho cơng trình, đảm bảo cách ly thiết bị mang điện với người sử dụng điện trình vận hành Tủ điện làm từ kim loại composit với kích thước độ dày khác tùy theo nhu cầu sử dụng Trong ứng dụng thông thường, tủ điện thường sơn tĩnh điện trơn nhăn với màu sắc khác tùy theo lĩnh vực sử dụng yêu cầu thiết kế Trong lĩnh vực thực phẩm y tế… tủ điện làm vật liệu thép khơng gỉ Hình 9.1: tủ phân phối điện Kiểm tra tình trạng hư hỏng tủ, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục - Đặc tính tiêu chuẩn: + Vật liệu: Tơn đen sơn tĩnh điện thép không gỉ (Inox) + Kích thước chiều cao: 200 ÷ 2200 mm + Kích thước chiều rộng: 200mm trở lên + Kích thước chiều sâu: 150 ÷ 1000 mm + Độ dày vật liệu: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm + Màu thông dụng: kem nhăn, xám, cam màu vật liệu Vỏ tủ điện sử dụng để lắp đặt bảo vệ thiết bị điện + Vỏ tủ điện kín nước 32 + Vỏ tủ điện kín nước mái che + Vỏ tủ điện kín nước mái che + Vỏ tủ điện kín nước mái che có bát treo + Vỏ tủ điện phân phối + Vỏ tủ điện có khung Trong trường hợp thường gặp tủ điện điều khiển điện công nghiệp hay tủ điện dân dụng ta thấy tượng tủ điện điều khiển không hoạt động thường xuyên xảy Việc kiểm tra sửa chữa tủ điện điều khiển hay tủ điện cơng nghiệp quan trọng giúp giảm thiệt hại đáng kể kinh tế người sử dụng thiết bị điện Do tác động yếu tố sử dụng, yếu tố từ môi trường mà cần quan tâm đến tủ điện điều khiển, tủ điện cơng nghiệp, tăng tính an toàn sử dụng, tuổi thọ lâu bền việc tăng cường hợp tác dịch vụ bảo dưỡng điều quan trọng Nguyên nhân 1: thời gian từ mua tủ điện khoảng thời gian tầm vài tháng dễ xảy tượng không hoạt động bị chập chờn hoạt động Với lí nơi lắp tủ điện nhiều bụi ảnh hưởng khí hậu mơi trường làm giảm thời gian sử dụng Nguyên nhân 2: trải qua thời gian sử dụng dài, chịu chấn động, vận chuyển làm mối hàn bên tủ điện bị xuốt mấu nối nguyên nhân dẫn đến tủ điện không hoạt động 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Công nghệ chế tạo máy điện máy biến áp – Nguyễn Đức Sỹ – NXB Giáo dục Hà Nội – 1995 - Máy điện – Tập I, II – Vũ Gia Hanh; Trần Khánh Hà; Phan Tử Thụ; Nguyễn Văn Sáu – NXB Khoa học kỹ thuật Hà nội – 2001 - Tính tốn sửa chữa loại máy điện quay máy biến áp – Tập I, II – Nguyễn Trọng Thắng; Nguyễn Thế Kiệt – NXB Giáo dục Hà Nội – 1993 - Công nghệ chế tạo tính tốn sửa chữa máy điện - Tập III - Nguyễn Trọng Thắng; Nguyễn Thế Kiệt – NXB Giáo dục Hà Nội – 1993 - Kỹ thuật quấn dây – Minh Trí – NXB Đà Nẵng – 2000 - Quấn dây sử dụng ửa chữa động điện xoay chiều thông dụng – Nguyễn Xuân Phú; Tô Đằng - NXB Khoa học kỹ thuật Hà nội - 1999 - Sổ tay thợ sửa chữa, vận hành máy điện – A.S Kokrep, Phan Đoài Bắc dịch – NXB Công nhân kỹ thuật – 1993 34 XÁC NHẬN KHOA Bài giảng môn học/mô đun “………………………………… ” bám sát nội dung chương trình mơn học, mô đun Đáp ứng đầy đủ nội dung kiến thức, kỹ năng, lực tự chủ chương trình mơn học, mơ đun Đồng ý đưa vào làm Bài giảng cho môn học, mô đun thay cho giáo trình Người biên soạn ( Ký, ghi rõ họ tên) Lãnh đạo Khoa ( Ký, ghi rõ họ tên) ... pha kiểu đồng khuôn xếp đơn Bài 4: Bảo dưỡng, sửa chữa dao cách ly Bài 5: Bảo dưỡng, sửa chữa cầu chì cao áp Bài 6: Bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện Giáo trình tài liệu học tập, giảng dạy... ? ?Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện? ?? môn đun biên soạn dựa chương trình khung chương trình chi tiết trường Cao đẳng Lào Cai ban hành dành cho hệ cao đẳng trung cấp nghề Vận hành nhà máy thủy điện. .. áp cơng suất nhỏ; Biết quy trình bảo dưỡng cầu chì, tủ phân phối điện Kỹ năng: - Quấn lại động pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn; Bảo dưỡng sửa chữa nhỏ thiết bị điện nhà máy máy cắt, dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (Nghề Vận hành thuỷ điện), Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (Nghề Vận hành thuỷ điện)

Từ khóa liên quan