0

Bài giảng Thực hành lắp mạch điện điều khiển (Nghề Vận hành nhà máy thủy điện

44 4 0
  • Bài giảng Thực hành lắp mạch điện điều khiển (Nghề Vận hành nhà máy thủy điện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:17

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI BÀI GIẢNG MÔ ĐUN:THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU K H I ỂN NGHỀ ĐÀO TẠO: VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP LƯU HÀNH NỘI BỘ Năm 2017 LỜI GIỚI THIỆU Bài giảng Thực hành lắp mạch điều khiển biên soạn sở chương trình chi tiết mơ đun Thực hành lắp mạch điều khiển nghề vận hành nhà máy thủy điện, viết cho đối tượng đào tạo hệ cao đẳng trung cấp sử dụng Bài giảng Thực hành lắp mạch điều khiển tập giảng kü thuËt sở nghề quan trọng chương trình đào tạo cao đẳng trung cấp nghề.Vì nội dung bám sát chương trình khung nghề nhằm đạt mục tiêu đào tạo nghề đồng thời tạo điều kiện cho người sử dụng tài liệu tốt hiệu Bài giảng xây dựng với tham gia giáo viên khoa Điện- Điện tử Trường CĐ Lào cai Giáo trình chia làm 07 bài, đó: Bài 1: Tìm hiểu số thiết bị điện Bài 2: Lắp mạch mở máy động theo trình tự quy định Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình Bài 4: Lắp mạch điều khiển động rô to lồng sóc hai cấp độ kiểu Y/YY Bài 5: Lắp mạch điều khiển động rơ to lồng sóc hai cấp độ kiểu ∆/YY Bài 6: Lắp mạch tự động chuyển đổi nguồn điện Bài 7: Lắp mạch tự động ngắt bơm nước Bài 8: Lắp mạch tự động bảo vệ động pha Bài 9: Lắp mạch điện tự động mở máy động lồng sóc phương pháp đối – tam giác Tác giả bày tỏ cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Điện – Điện tử tạo điều kiện để giảng hoàn thành Bài giảng biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp bạn đọc để giảng ngày hoàn thiện MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU BÀI 1: TÌM HIỂU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP……………….5 CÔNG TẮC TƠ………………………………………………………………5 RƠ LE THỜI GIAN………………………………………………………… RƠ LE ĐIỆN TỪ…………………………………………………………… 4.RƠ LE NHIỆT……………………………………………………………… 10 RƠ LE ĐIỀU NHIỆT……………………………………………………… 10 BÀI 2: LẮP MẠCH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ THEO TRINH TỰ QUY ĐỊNH 11 TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN 11 2.GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 11 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 12 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 14 ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 14 BÀI LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH 15 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 15 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 16 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 16 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 18 ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 18 BÀI 4: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ROTO LỒNG SÓC CẤP ĐỘ Y/YY 19 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 19 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 20 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 20 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 21 ĐĨNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 21 BÀI 5: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ RƠ TO LỒNG SĨC HAI CẤP ĐỘ ∆/YY 23 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 23 G Á LẮP THIẾT B Ị TRÊN P ANEL TH EO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TH IẾT BỊ 24 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 24 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 25 ĐĨNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 26 BÀI 6: LẮP MẠCH TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 27 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 27 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 28 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 28 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 30 ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 30 BÀI 7: LẮP MẠCH TỰ ĐỘNG ĐÓNG, NGẮT MÁY BƠM NƯỚC……… 31 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 31 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 32 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 32 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 33 ĐĨNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 33 BÀI 8: LẮP MẠCH TỰ ĐỘNG BẢO VỆ ĐỘNG CƠ KHI MẤT MỘT PHA 35 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 35 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 36 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 36 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 38 ĐĨNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 38 BÀI 9: LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG MỞ MÁY ĐỘNG CƠ LỒNG SÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI NỐI SAO – TAM GIÁC 39 1.TÌM HIỂU SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH 39 GÁ LẮP THIẾT BỊ TRÊN PANEL THEO SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 41 LẮP MẠCH THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 41 KIỂM TRA NGUỘI THEO TRÌNH TỰ 42 ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH THEO TRÌNH TỰ 42 TẬP BÀI GIẢNG MÔ ĐUN: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN Tên mô đun: Thực hành lắp mạch điện điều khiển Mã mơn học: MĐ 26 I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MƠ ĐUN: - Vị trí mơ đun: Mô đun thực hành lắp mạch điện điều khiển bố trí sau học xong mơn học sở mô đun chuyên môn khác - Tính chất mơ đun: Mơ đun thực hành lắp mạch điện điều khiển mô đun chuyên môn để hình thành cho người học kỹ lắp ráp mạch điều khiển làm sở cho việc đấu nối, sửa chữa mạch điều khiển vận hành nhà máy sau II MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Kiến thức: - Phân tích nội dung bước cơng nghệ tập thực hành qua rèn luyện tính tự lập, tự chủ, phát huy tính sáng tạo thực hành Kỹ năng: - Luyện tập tư thế, thao động tác, phương pháp sử dụng dụng cụ đồ nghề, thiết bị kiểm tra đo lường điện; - Luyện kỹ năng, thông qua tập thực hành để bước tích luỹ kinh nghiệm; - Lắp số mạch điện truyền động điện Năng tự chủ trách nhiệm: - Củng cố, bổ xung mở rộng kiến thức, kỹ nghề giúp người học phát triển nghề nghiệp trường; - Thực nội quy xưởng thực hành, nội quy sử dụng điện, có tác phong cơng nghiệp kỷ luật thực hành - Cẩn thận, nghiêm túc luyện tập BÀI TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN CƠNG NGHIỆP I MỤC TIÊU CỦA BÀI - Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc số thiết bị điện công nghiệp; - Tháo, lắp, đấu dây, kiểm tra xác định thông số kỹ thuật thiết bị điện - Thực nội quy xưởng thực tập, có tác phong cơng nghiệp kỷ luật thực tập II NỘI DUNG CỦA BÀI Công tăc tơ - Khởi động từ 1.1 Công tắc tơ Contactơ loại khí cụ điện đóng cắt hạ áp dùng để khống chế tự động điều khiển từ xa thiết bị điện có điện áp từ 500V dòng điện 600A với hỗ trợ nút điều khiển a Cấu tạo Fe LX K a b c Hình 1.13 Cấu tạo contactor Mạch từ gồm tơn silic có chiều dày từ ( 0,35  0,5) mm ghép lại để tránh tổn hao dịng điện xốy Mạch từ gồm phần: phần kẹp chặt gọi phần tĩnh, phần lại nắp nối với hệ thống tiếp điểm qua hệ thống tay địn Cuộn dây: có điện trở nhỏ so với điện kháng Dòng điện cuộn dây phụ thuộc vào khe hở khơng khí nắp lõi thép cố định Vì khơng cho điện vào cuộn dây nắp mở Hệ thống tiếp điểm gồm có tiếp điểm tiếp điểm thường mở Tiếp điểm phụ có thường đóng thường mở Ký hiệu: Cuộn dây Tiếp điểm thường mở Tiếp điểm thường đóng b Ngun lý hoạt động Cơng tắc tơ làm việc dựa nguyên tắc lực điện từ Khi ta cấp điện áp U = (85  100)% Uđm vào cuộn dây sinh từ trường, từ trường tạo lực từ có lực lớn lực kéo lị xo hệ thống truyền động hút lõi sắt phần động để khép kín mạch từ Hệ thống tiếp điểm thay đổi trạng thái, tiếp điểm thường đóng mở ra, tiếp điểm thường mở đóng lại 1.2 Khởi động từ Khởi động từ khí cụ điện điều khiển gián tiếp từ xa Được ứng dụng mạch điện : khởi động động cơ, đảo chiều quay động cơ, …có bảo vệ tải cho động nguyên lý rơle nhiệt Có thể hiểu cách đơn giản: Khởi động từ thiết bị hợp thành contactơ thiết bị bảo vệ chuyên dùng (thường rơle nhiệt) để đóng cắt cho động cho mạch điện có cố Khởi động từ có contactơ gọi khởi động từ đơn Khởi động từ có hai contactơ gọi khởi động từ kép Để bảo vệ ngắn mạch cho động mạch điện có khởi động từ ta phải kết hợp sử dụng thêm cầu chì A B C CC RN D M RN Đ Hình 1.14 Cấu tạo khởi động từ - Tiếp điểm động chế tạo theo kiểu bắc cầu có lị xo nén tiếp điểm để tăng lực tiếp xúc tự phục hồi trạng thái ban đầu Giá đỡ tiếp điểm làm đồng thau, tiếp điểm thường làm bột gốm kim loại - Nam châm điện chuyển động gồm có lõi thép phần ứng (phần động) phần tĩnh nhờ có lị xo khởi động từ nên tự trở vị trí ban đầu cuộn dây khơng có điện - Vòng ngắn mạch đặt đầu mút mạch rẽ lõi thép tĩnh, lõi thép phần ứng nam châm lắp liền với giá đỡ động cách điện có mang tiếp điểm động lò xo tiếp điểm Giá đỡ cách điện thường làm bakêlit chuyển động rãnh dẫn hướng thân nhựa đúc KĐT Rơ le thời gian Rơ le thời gian thiết bị tạo thời gian trì cần thiết truyền tín hiệu từ rơ le (thiết bị) đến rơ le (thiết bị) khác Trong sơ đồ điều khiển bảo vệ rơ le thời gian dùng để giới hạn thời giạn tải thiết bị, tự động mở máy động nhiều cấp điện trở, hạn chế động làm việc không tải Cấu tạo gồm lõi thép hình chữ U 2, mang cuộn dây ống lót đồng Một đầu lõ thép động gắn với lõi thép tĩnh hình chữ U, đầu lại mang tiếp điểm động tiếp điểm Khi cho dòng điện chảy qua cuộn dây, cuộn dây sinh lực từ lõi thép đủ lớn thắng lực kéo lò xo 3, lõi thép hút lõi thép động xuống, cặp tiếp điểm đóng lại mở Hình 1.21 Cấu tạo rơ le thời gian Nếu cắt dòng điện qua cuộn dây 7, lõi thép động không nhả cuộn dây dịng điện từ thơng lõi thép giảm, ống lót đồng cảm ứng sức điện động dòng điện chống lại giảm từ thông nên lõi thép động hút thêm thời gian nhả Muốn thay đổi thời gian trì ta thay đổi lực lị xo cách chỉnh vít 4, chỉnh vít để thay đổi khoảng cách cặp tiếp điểm từ Rơ le điện từ a Cấu tạo Rơ le kiểu điện từ có cấu tạo gồm phần chủ yếu sau: Lò xo phản hồi Hình 1.18 Cấu tạo rơle điện từ - Phần mạch: 1- Lõi thép phần cảm cố định (phần tĩnh) 2- Nắp phần ứng (phần động) 3- Cuộn dây (cuộn hút) 4- Vòng ngắn mạch (chống rung cho rơle) 5- Tiếp điểm thường mở 6- Tiếp điểm thường đóng - Phần động lực: Cuộn dây nam châm tuỳ thuộc đại lượng dòng điện vào mà có kết cấu phù hợp - Phần tiếp xúc (hệ thống tiếp điểm) + Tiếp điểm thường đóng + Tiếp điểm thường mở Tiếp điểm thường đóng loại tiếp điểm trạng thái kín mạch cuộn dây nam châm rơle trạng thái nghỉ Tiếp điểm thường mở loại tiếp điểm trạng thái hở mạch cuộn dây nam châm rơle trạng thái nghỉ Trên vẽ điện rơle điện từ ký hiệu: Cuộn dây Thường mở Thường đóng b Nguyên lý làm việc Sự làm việc rơle điện từ dựa nguyên tắc lực điện từ - Khi cuộn dây hút có điện sinh từ trường, lực từ hút nắp từ để khép kín mạch từ Hệ thống tiếp điểm thay đổi trạng thái, tiếp điểm thường đóng mở tiếp điểm thường mở đóng lại - Khi cuộn dây hút điện, lò xo phản hồi kéo nắp từ vị trí ban đầu, trả tiếp điểm vị trí ban đầu chuẩn bị cho lần làm việc Để chống rung cho nắp từ người ta bố trí vịng ngắn mạch mạch từ phần tĩnh 1.1.2 Rơ le nhiệt a Khái niệm cơng dụng: Rơ le nhiệt loại khí cụ dùng để bảo vệ động mạch điện khỏi bị tải, thường dùng kèm với công tắc tơ Nó thường dùng điện áp xoay chiều đến 500V, tần số 50Hz Một số kết cấu rơ le nhiệt có dịng điện định mức đến 150A Vì rơ le nhiệt khơng tác động tức thời theo trị số dịng điện có qn tính nhiệt lớn, phải có thời gian phát nóng rơ le nhiệt không dùng để bảo vệ ngắn mạch mà thường dùng để bảo vệ qua tải b Cấu tạo nguyên lý làm việc * Cấu tạo : - Sợi nung - Thanh lưỡng kim - Cần quay - Trục quay - Lò xo 6,7 - Cặp tiếp điểm Hình 1.6 Cấu tạo rơ le nhiệt Bộ phận rơ le nhiệt lưỡng kim đặt cạnh cuộn dây đốt nóng 1, tiếp điểm 6-7 Thanh lưỡng kim gồm hai kim loại khác loại gắn chặt với nhau, có hệ số giãn nở nhiệt khác nhau, có hệ số giãn nở nhỏ Một đầu kẹp chặt đầu đội vào cần quay lò xo Cuộn dây đốt nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ tiếp điểm đặt mạch cuộn dây đóng cắt cuộn hút công tắc tơ * Nguyên lý hoạt động: Khi dòng điện I mạch điện cần bảo vệ tăng trị số chỉnh định sẵn, cặp kim loại bị đốt nóng uốn cong lên phía trên( đường nét đứt), cần quay lò xo găng sẵn quay trục ngược chiều kim đồng hồ, làm mở tiếp điểm 6-7, ngắt mạch dòng điện vào cuộn hút công tắc tơ, công tắc tơ nhả tiếp điểm cắt nguồn cấp cho mạch điện cần bảo vệ Sau rơ le nhiệt tác động, ta phải để thời gian cho cặp kim loại nguội đưa mạch vào hoạt động trở lại tiếp điểm Gá lắp khí Chắc chắn, vị trí Tơ vít cụ điện lên bảng khí cụ điện hợp lý gỗ Lắp mạch điều khiển Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Đấu mạch động lực Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Kiểm tra mạch, chay thử - Đóng ATM1 Đồng hồ vạn ATM2 -Trong động hoạt động mà xảy cố nguồn cố định, role RT1 điện, tiếp điểm thường mở RT1 mở ngắt điện cơng tắc tơ K1, tiếp điểm thường đóng RT1 đóng lại cấp điện cho role RT2, tiếp điểm thường mở RT2 đóng lại cấp điện cho cơng tắc tơ K2 có điện, tiếp điểm K2 đóng lại cấp nguồn (dự phòng) cho động khởi động Trong động hoạt động với nguồn dự phịng mà có nguồn cố định, role RT1 có điện, tiếp điểm thường đóng RT1 mở ngắt điện RT2 làm cho công tắc tơ K2 điện, K2 điện cuộn dây cơng tắc tơ K1 có điện, động 29 làm việc với nguồn điện cố định Đấu động vào mạch, chạy thử Mạch vận hành tốt, Tơ vít, đồng hồ vạn động chạy đạt yêu cầu sử dụng Kiểm tra nguội theo trình tự; Bước 1: Sử dùng đồng hồ VOM điều chỉnh thang đo điện trở thang đo x1Ω x100Ω Bước 2: Kiểm tra nguội theo đoạn Đóng điện, vận hành theo trình tự Bước 1: Đóng ATM cấp nguồn cho mạch điều khiển mạch động lực chuẩn bị làm việc Bước 2: Nhấn nút mở M Bước 3: Muốn dừng hệ thống ta nhấn nút dừng D Bước 4: Sau mạch vận hành theo trình tự tắt ATM, tháo mạch,vệ sinh công nghiệp 30 BÀI 7: LẮP MẠCH TỰ ĐỘNG ĐÓNG, NGẮT MÁY BƠM NƯỚC I MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Trình bày trang bị nguyên lý làm việc mạch điện tự động đóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le điện tử; - Lắp mạch điện tự động đóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le điện tử - Cẩn thận, nghiêm túc luyện tập An toàn cho người thiết bị II NỘI DUNG CỦA BÀI: Tìm hiểu cấu tạo thông số kỹ thuật thiết bị sử dụng mạch; 1.1 Sơ đồ nguyên lý 1.2 Trang bị điện mạch - ATM: Atomat cấp nguồn, đóng cắt khơng tải tồn mạch - RN; Rơ le nhiệt, bảo vệ tải cho động (ĐKB) - KCơng tắc tơ đóng cắt nguồn chính, bảo vệ điện áp thấp - CT: Công tắc cực - 1Đ; 2Đ: Đèn tín hiệu trạng thái làm việc, khởi động tải động - Máy bơm nước 1.3 Nguyên lý hoạt động - Đóng ATM mạch chưa có phản ứng - Bật cơng tắc CT lên trên, mạch chế độ vận hành tự động: máy bơm tự hoạt động nước bồn cần bơm lên bị cạn tắt nước đầy nguồn nước không đủ để bơm  đèn Đ1 sáng - Bật công tắc CT xuống dưới, mạch chế độ vận hành tay : máy bơm hoạt động ta nhấn nút M tắt ta nhấn nút D  đèn Đ1 sáng - Khi máy bơm bị tải, rơle nhiệt tác động : ngắt nguồn điện cấp cho cuộn dây contactor K, máy bơm ngừng  đèn Đ2 sáng 31 Gá lắp thiết bị panel theo sơ đồ bố trí thiết bị; Lắp mạch theo sơ đồ nguyên lý; PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÔNG VIỆC: Mở máy qua biến áp tự ngẫu Các bước Nội dung Chuẩn bị: - Chuẩn bị dụng cụ - Các thiết bị điện - Vật tư Kiểm tra - Công tắc tơ - Rơle nhiệt - Bộ nút bấm Yêu cầu kỹ thuật - Đúng chủng loại, hoạt động tốt - Đúng chủng loại, công suất, hoạt động tốt - Đúng kích thước, đủ số lượng 7/B1/MĐ17 Dụng cụ, trang thiết bị - Đồng hồ vạn năng, tơ vít, kìm loại - Cầu dao, cầu chì, cơng tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn thường mở, thường đóng, động điện - Xác định giá Đồng hồ vạn trị điện áp làm việc, chất lượng tiếp điểm, cuộn dây - Xác định Đồng hồ vạn chất lượng tiếp điểm, dịng điện cuộn dây đốt nóng Đồng hồ vạn - Xác định chất lượng tiếp điểm Gá lắp khí Chắc chắn, vị trí Tơ vít cụ điện lên bảng khí cụ điện hợp lý gỗ Lắp mạch điều khiển Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Đấu mạch động lực Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít 32 Ghi Kiểm tra mạch, chay thử - Đóng ATM Đồng hồ vạn mạch chưa có phản ứng - Bật cơng tắc CT lên trên, mạch chế độ vận hành tự động: máy bơm tự hoạt động nước bồn cần bơm lên bị cạn tắt nước đầy nguồn nước không đủ để bơm  đèn Đ1 sáng - Bật công tắc CT xuống dưới, mạch chế độ vận hành tay : máy bơm hoạt động ta nhấn nút M tắt ta nhấn nút D  đèn Đ1 sáng - Khi máy bơm bị tải, rơle nhiệt tác động : ngắt nguồn điện cấp cho cuộn dây contactor K, máy bơm ngừng  đèn Đ2 sáng Đấu động vào mạch, chạy thử Mạch vận hành tốt, Tơ vít, đồng hồ vạn động chạy đạt yêu cầu sử dụng Kiểm tra nguội theo trình tự; Bước 1: Sử dùng đồng hồ VOM điều chỉnh thang đo điện trở thang đo x1Ω x100Ω Bước 3: Đặt que đỏ đồng hồ L bắt đầu kiểm tra nguội theo đoạn Đóng điện, vận hành theo trình tự Bước 1: Đóng ATM cấp nguồn cho mạch điều khiển mạch động lực chuẩn bị làm việc Bước 2: Bật công tắc CT lên Bước 3: Bật CT xuống dưới: Ấn M để máy bơm hoạt động ấn D máy bơm dừng 33 Bước 4: Sau mạch vận hành theo trình tự tắt ATM, tháo mạch,vệ sinh công nghiệp 34 BÀI 8: LẮP MẠCH TỰ ĐỘNG BẢO VỆ ĐỘNG CƠ KHI MẤT MỘT PHA I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu cấu tạo thông số kỹ thuật thiết bị bảo vệ pha - Vẽ sơ đồ, nêu trang bị điện trình bày nguyên lý hoạt động mạch điện bảo vệ động pha - Lắp mạch điện tự động bảo vệ động pha bảo đảm yêu cầu kỹ thuật - Thực nội quy xưởng thực hành, có tác phong cơng nghiệp kỷ luật thực hành II NỘI DUNG CỦA BÀI Cấu tạo thông số kỹ thuật thiết bị bảo vệ pha 1.1 Sơ đồ nguyên lý 1.2 Trang bị điện mạch - CD : Cầu dao nguồn, đóng cắt khơng tải tồn mạch - 1CC : Cầu chì bảo vệ ngắn mạch mạch động lực - 2CC : Cầu chì bảo vệ ngắn mạch mạch điều khiển - M; D: Nút bấm thường mở, thường đóng điều khiển mở máy dừng động - RN; Rơ le nhiệt, bảo vệ tải cho động (ĐKB) - T,N: Cơng tắc tơ đóng cắt nguồn chính, bảo vệ điện áp thấp - KTG: Rơ le trung gian - RTh: Rơ le thời gian - 1Đ; 2Đ; 3Đ: Đèn tín hiệu trạng thái làm việc, khởi động tải động 1.3 Nguyên lý hoạt động 35 Đóng ATM, cuộn dây RTR1, RTR2 RTR3 có điện, tiếp điểm thường mở RTR1, RTR2 RTR3 bên mạch điều khiển đóng lại, cuộn dây cơng tắc tơ T có điện, bên mạch động lực, tiếp điểm đóng lại cấp nguồn cho động quay theo chiều thuận Khi nhấn nút ấn M, KTG RTh có điện, tiếp điểm thường mở KTG đóng lại trì mạch điện, sau khoảng thời gian chịnh định Timer RTh, tiếp điểm thường đóng mở chậm RTh mở ngắt điện cấp cho công tắc tơ T, tiếp điểm thường mở đóng chậm RTh đóng lại cấp điện cho cuộn dây công tắc tơ N Bên mạch động lực, tiếp điểm cơng tắc tơ T mở đồng thời tiếp điểm cơng tắc tơ N đóng lại cấp điện cho động quay theo chiều ngược lại Trong động hoạt động mà xảy cố pha role RTR1, RTR2 RTR3 điện, tiếp điểm role bên mạch điều khiển mở ra, ngắt điện toàn mạch điều khiển bảo vệ động khỏi cố pha Gá lắp thiết bị panel theo sơ đồ bố trí thiết bị; Lắp mạch theo sơ đồ nguyên lý; PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÔNG VIỆC: Mở máy qua biến áp tự ngẫu Các bước Nội dung Chuẩn bị: - Chuẩn bị dụng cụ - Các thiết bị điện - Vật tư Kiểm tra - Công tắc tơ - Rơle nhiệt - Bộ nút bấm Yêu cầu kỹ thuật - Đúng chủng loại, hoạt động tốt - Đúng chủng loại, công suất, hoạt động tốt - Đúng kích thước, đủ số lượng 7/B1/MĐ17 Dụng cụ, trang thiết bị - Đồng hồ vạn năng, tơ vít, kìm loại - Cầu dao, cầu chì, cơng tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn thường mở, thường đóng, động điện - Xác định giá Đồng hồ vạn trị điện áp làm việc, chất lượng tiếp điểm, cuộn dây - Xác định Đồng hồ vạn chất lượng tiếp điểm, dịng điện cuộn dây đốt nóng Đồng hồ vạn - Xác định chất lượng tiếp điểm 36 Ghi Gá lắp khí Chắc chắn, vị trí Tơ vít cụ điện lên bảng khí cụ điện hợp lý gỗ Lắp mạch điều khiển Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Đấu mạch động lực Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Kiểm tra mạch, chay thử -Đóng ATM Đồng hồ vạn -Nhấn nút ấn M - Sau khoảng thời gian chịnh định Timer RTh, tiếp điểm thường đóng mở chậm RTh mở ngắt điện cấp cho cơng tắc tơ T, tiếp điểm thường mở đóng chậm RTh đóng lại cấp điện cho cuộn dây cơng tắc tơ N Bên mạch động lực, tiếp điểm cơng tắc tơ T mở đồng thời tiếp điểm cơng tắc tơ N đóng lại cấp điện cho động quay theo chiều ngược lại Trong động hoạt động mà xảy cố pha role RTR1, RTR2 RTR3 điện, tiếp điểm role bên mạch điều khiển mở ra, ngắt điện toàn mạch điều khiển bảo vệ động khỏi cố pha 37 Đấu động vào mạch, chạy thử Mạch vận hành tốt, Tô vít, đồng hồ vạn động chạy đạt yêu cầu sử dụng Kiểm tra nguội theo trình tự; Bước 1: Sử dùng đồng hồ VOM điều chỉnh thang đo điện trở thang đo x1Ω x100Ω Bước 2: Đặt que đỏ đồng hồ đầu nút D, que đen đồng hồ N - Nhấn nút M kim đồng hồ giá trị điện trở - Nhấn nút D M kim đồng hồ không lên Bước 3: Đặt que đỏ đồng hồ A bắt đầu kiểm tra nguội theo đoạn Đóng điện, vận hành theo trình tự Bước 1: Đóng ATM cấp nguồn cho mạch điều khiển mạch động lực chuẩn bị làm việc Bước 2: Nhấn nút mở M Bước 3: Muốn dừng hệ thống ta nhấn nút dừng D Bước 4: Sau mạch vận hành theo trình tự tắt CD, tháo mạch,vệ sinh công nghiệp 38 BÀI 9: LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG MỞ MÁY ĐỘNG CƠ LỒNG SÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI NỐI SAO- TAM GIÁC I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Vẽ sơ đồ, nêu trang bị điện trình bày nguyên lý hoạt động mạch điện - Lắp mạch điện tự động mở máy động lồng sóc phương pháp đổi nối - tam giác bảo đảm yêu cầu kỹ thuật - Thực nội quy xưởng thực hành, có tác phong công nghiệp kỷ luật thực hành II NỘI DUNG CỦA BÀI Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý hoạt động mạch điện 1.1 Mạch mở máy động theo kiểu đổi nối Y/ Phương pháp thường dùng để khởi động động pha công suất vừa đến lớn mà điện áp nguồn phù hợp với cách đấu  động Nhưng mở máy cho động đấu Y, nghĩa điện áp đặt vào pha động bị giảm lần nên dòng khởi động giảm đến phạm vi cho phép Y KHỞI ĐỘNG  LÀM VIỆC Hình 1.9 Phương pháp khởi động Y –  ĐKB pha 1.2 Sơ đồ nguyên lý 39 3 A B C CD 2CC M D Đg 1Cc RN RTh Đg Đg RTh RN KY K W U K V 1Đ 11 ĐKB k K RTh ky 13 15 KY ky 2Đ 17 3Đ RN Hình 1.10: Sơ đồ nguyên lý mạch mở máy Y -  ĐKB pha rơ to lồng sóc 1.3 Trang bị điện mạch - CD : Cầu dao nguồn, đóng cắt khơng tải tồn mạch - 1CC : Cầu chì bảo vệ ngắn mạch mạch động lực - 2CC : Cầu chì bảo vệ ngắn mạch mạch điều khiển - M; D: Nút bấm thường mở, thường đóng điều khiển mở máy dừng động - RN; Rơ le nhiệt, bảo vệ tải cho động (ĐKB) - Đg: Cơng tắc tơ đóng cắt nguồn chính, bảo vệ điện áp thấp - KY: Công tắc tơ để đấu Y động lúc khởi động - K: Công tắc tơ để đấu  động làm việc - RTh: Rơ le thời gian; định thời gian để chuyển từ chế độ đấu Y sang  - 1Đ; 2Đ; 3Đ: Đèn tín hiệu trạng thái làm việc, khởi động tải động 1.4 Nguyên lý hoạt động - Đóng cầu dao CD ấn nút mở M công tắc tơ Đg, rơ le thời gian Rth cơng tắc tơ KY có điện, stato đấu Y nối vào lưới qua tiếp điểm Đg Động khởi động với điện áp giảm lần so với định mức 40 Sau thời gian chỉnh định rơle thời gian Rth tác động, tiếp điểm Rth(5-13) mở cắt điện công tắc tơ KY, tiếp điểm Rth (3-7) đóng lại cấp điện cho cơng tắc tơ K Cuộn dây công tắc tơ chuyển sang nối , kết thúc trình mở máy Muốn dừng ấn nút D động dừng tự Gá lắp thiết bị panel theo sơ đồ bố trí thiết bị; Lắp mạch theo sơ đồ nguyên lý; PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÔNG VIỆC: Mở máy qua biến áp tự ngẫu Các bước Nội dung Chuẩn bị: - Chuẩn bị dụng cụ - Các thiết bị điện - Vật tư Kiểm tra - Công tắc tơ - Rơle nhiệt - Bộ nút bấm Yêu cầu kỹ thuật - Đúng chủng loại, hoạt động tốt - Đúng chủng loại, cơng suất, hoạt động tốt - Đúng kích thước, đủ số lượng 7/B1/MĐ17 Dụng cụ, trang thiết bị - Đồng hồ vạn năng, tơ vít, kìm loại - Cầu dao, cầu chì, cơng tắc tơ, rơ le nhiệt, nút nhấn thường mở, thường đóng, động điện - Xác định giá Đồng hồ vạn trị điện áp làm việc, chất lượng tiếp điểm, cuộn dây - Xác định Đồng hồ vạn chất lượng tiếp điểm, dòng điện cuộn dây đốt nóng Đồng hồ vạn - Xác định chất lượng tiếp điểm Gá lắp khí Chắc chắn, vị trí Tơ vít cụ điện lên bảng khí cụ điện hợp lý gỗ Lắp mạch điều khiển Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít 41 Ghi Đấu mạch động lực Dây chắn, Tơ vít, đồng hồ vạn gọn, bó dây thít Kiểm tra mạch, chay thử - Ấn nút M công tắc Đồng hồ vạn tơ Đg, KY, rơ le thời gian Rth tác động - Sau 5s K tác động - Ấn nút D công tắc tơ Đg, K rơ le thời gian Rth điện - Khi KY K tác động, điểm U, V, W sau rơ le nhiệt đồng hồ vạn có điện áp dây 380V Đấu động vào mạch, chạy thử Mạch vận hành tốt, Tơ vít, đồng hồ vạn động chạy đạt yêu cầu sử dụng Kiểm tra nguội theo trình tự; Bước 1: Sử dùng đồng hồ VOM điều chỉnh thang đo điện trở thang đo x1Ω x100Ω Bước 2: Đặt que đỏ đồng hồ A, que đen đồng hồ N - Nhấn nút M kim đồng hồ giá trị điện trở - Nhấn nút D Mkim đồng hồ không lên Bước 3: Đặt que đỏ đồng hồ A bắt đầu kiểm tra nguội theo đoạn Đóng điện, vận hành theo trình tự Bước 1: Đóng cầu dao CD cấp nguồn cho mạch điều khiển mạch động lực chuẩn bị làm việc Bước 2: Nhấn nút mở M Bước 3: Muốn dừng hệ thống ta nhấn nút dừng D Bước 4: Sau mạch vận hành theo trình tự tắt CD, tháo mạch,vệ sinh công nghiệp 42 XÁC NHẬN KHOA Bài giảng mô đun “Thực hành lắp mạch điện điều khiển” bám sát nội dung chương trình mơn học, mô đun Đáp ứng đầy đủ nội dung kiến thức, kỹ năng, lực tự chủ chương trình mơn học, mơ đun Đồng ý đưa vào làm Bài giảng cho mô đun: Thực hành lắp mạch điện điều khiển thay cho giáo trình Người biên soạn ( Ký, ghi rõ họ tên) Lãnh đạo Khoa ( Ký, ghi rõ họ tên) 43 ...LỜI GIỚI THIỆU Bài giảng Thực hành lắp mạch điều khiển biên soạn sở chương trình chi tiết mô đun Thực hành lắp mạch điều khiển nghề vận hành nhà máy thủy điện, viết cho đối tượng đào... đun: Mô đun thực hành lắp mạch điện điều khiển mơ đun chun mơn để hình thành cho người học kỹ lắp ráp mạch điều khiển làm sở cho việc đấu nối, sửa chữa mạch điều khiển vận hành nhà máy sau II... Bài 2: Lắp mạch mở máy động theo trình tự quy định Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình Bài 4: Lắp mạch điều khiển động rơ to lồng sóc hai cấp độ kiểu Y/YY Bài 5: Lắp mạch điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thực hành lắp mạch điện điều khiển (Nghề Vận hành nhà máy thủy điện, Bài giảng Thực hành lắp mạch điện điều khiển (Nghề Vận hành nhà máy thủy điện

Từ khóa liên quan