0

de kiem tra mot tiet lop2

2 11 0
  • de kiem tra mot tiet lop2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 01:58

Ti tan Câu 30: Dãy núi Sông Gâm thuộc khu vực địa hình nào của nước ta A.Trường Sơn nam B.Tây bắc C.Trường Sơn bắc D.Đông Bắc Câu 31: Hướng chạy vòng cung của địa hình thể hiện ở các khu[r] (1)SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LỚP 12 Trường THPT Sào Nam Môn Địa Lí -Năm học 2016-2017 - Thời gian 45’ Mã đề 106: ( Đề gồm trang) Họ và Tên: Lớp: Chọn câu trả lời đúng điền vào bảng sau: Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ.A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đ.A Câu 1: Độ rộng vùng lãnh hải nước ta là: A 12 hải lí B 24 hải lí C 200 hải lí D Thay đổi theo khu vực Câu 2: Khung hệ trục tọa độ địa lí nước ta có điểm cực Nam vĩ độ: A 8035’N B.8036’N C.8034’N D.8034’B Câu 3: Nước ta có bao nhiêu tỉnh thành giáp biển : A 26 B 27 C 28 D 29 Câu 4: Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa yếu tố nào định: A.Vị trí địa lí B.Hình dạng lãnh thổ C.Quá trình hình thành lãnh thổ D.Do phân hóa địa hình Câu 5: Nước ta nằm hoàn toàn vành đai nhiệt đới nên không chịu ảnh hưởng gió: a.Gió tín phong bắc bán cầu b Gió mậu dịch c.Gió tây ôn đới d Gió mùa châu á Câu 6: Hai quần đảo nước ta nằm ngoài khơi xa trên Biển Đông là: A Hoàng Sa, Trường Sa B Thổ Chu,Trường C Trường Sa,Côn Đảo D Côn Đảo, Hoàng Sa Câu 7:Nằm vị trí tiếp giáp lục địa và đại dương,trên vành đai sinh khoáng, nên Việt Nam có: A.Tài nguyên sinh vật quý B.Tài nguyên khoáng sản C.Bão và lũ lụt D.Nhiều rừng Dùng bảng số liêu sau để trả lời các câu hỏi ( Câu đến câu 10) :GDP theo giá hành phân theo theo khu vực kinh tế năm 1995, 2000 & 2005 nước ta (tỉ đồng) 1995 2000 2005 Nông – Lâm – Thủy sản 51319,0 63717,0 76888,0 CN – Xây dựng 58550,0 96913,0 157867,0 Dịch vụ 85698,0 113036,0 159276,0 Câu :Biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu GDP phân theo ngành kinh tế nước ta từ năm 1995 đến 2005: A biểu đồ Miền B biểu đồ Tròn C biểu đồ Cột D biểu đồ Đường Câu 9: Tỉ trọng ngành nào nhỏ cấu GDP nước ta 2005: A Nông – Lâm –Thủy sản B Công nghiệp –Xây dựng C.Dịch vụ D.câu A + B đúng Câu 10: Tỉ trọng GDP ngành Công nghiệp- xây dựng từ 1995 đến 2005 có xu hướng: A.Tăng không ổn định B Giảm liên tục C Giảm nhanh D Tăng liên tục Câu 11: Nhờ giáp biển Đông nên nước ta có: A Nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng B Khí hậu mang tình hải dương C Khí hậu có hai mùa rõ rệt D Nhiều tài nguyên khoáng sản sinh vật Dựa vào atlat Việt Nam trang 4,5, 13, 14, 15, 25 hãy trả lời các câu hỏi từ 12-15 : Câu 12: Cửa quốc tế nằm biên giới Việt Nam với đất nước Trung Quốc: A Mộc Bài B Bờ Y C Hữu Nghị D Lao Bảo Câu 13: Tỉnh nào nước ta vừa giáp với đất nước Lào và vừa giáp với đất nước Campuchia: A.Điện Biên B.Lai Châu C KonTum D Gia Lai Câu 14: Điểm cực Tây nước ta nằm trên địa phận xã Sín Thầu thuộc tỉnh nào: A.Điện Biên B Cao Bằng C Lạng Sơn D Lào Cai Câu 15: Sơn nguyên Cao Bằng thuộc vùng núi nào nước ta: A.Trường Sơn Bắc B.Trường Sơn Nam C Tây Bắc D Đông Bắc Câu 16: Đường biển nước ta kéo dài từ địa điểm nào đến địa điểm nào: A.Móng Cái -Hà Tiên B.Móng Cái - Cà Mau D.Móng Cái - Năm Căn D Lạng Sơn- Hà Tiên Câu 17: Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu tổng diện tích đất tự nhiên: A 5/6 B 4/5 C 3/4 D 2/3 Câu 18: Nét bật địa hình vùng núi Tây Bắc là: A.Gồm các khối núi và cao nguyên B.Có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nước ta (2) C Có bốn cánh cung lớn D Địa hình thấp và hẹp ngang Câu 19: Địa hình khu vực nào nước ta có dạng lòng chão: A.Đông Bắc B.Tây bắc C.Trường Sơn bắc D.Trường Sơn nam Câu 20:Địa hình khu vực Trường Sơn Nam có hướng chạy: A.Tây bắc-Đông nam B Đông bắc- Tây nam C.Vòng cung D Đông nam- Tây bắc Câu 21: Đồng nào có các vùng trũng ngập lớn: A ĐB Phú Yên B.ĐB Sông.Cửu Long C.ĐB Sông Hồng D Đồng ven biển miền Trung Câu 22:Khoáng sản nào có giá trị và trữ lượng lớn vùng biển nước ta: A.Ti tan B.Than đá C.Đồng D.Dầu mỏ Câu 23: Đất đồng duyên hải miền Trung xấu, ít phù sa sông là nhân tố nào tác động: A.Sông nhỏ,thềm lục địa sâu B.Thềm lục địa rộng, nông C Có nhiều núi chia cắt D Quá trình xâm thực yếu Câu 24: Đồng sông Cửu Long thành tạo không phải phù sa các sông bồi đắp: A.Sông Mê Công B Sông Cửu Long C.Sông Tiền, sông Hậu D.Sông Tiền, sông Đồng Nai Câu 25:Các hạn chế khu vực đồng bằng: A.Khó khăn lại B.Lũ, lốc, mưa đá, xói mòn C Đất trượt, đá lỡ, động đất D.Xâm nhập mặn, bão, lụt Câu 26: Đất đồng sông Cửu Long bị nhiễm phèn mặn nhiều do: A Mùa khô kéo dài B Do mưa nhiều C Do gió thổi mạnh D Do lũ kéo dài tháng Câu 27:Điểm nào sau đây không đúng nói ảnh hưởng Biển Đông đến khí hậu nước ta: A Làm khí hậu nước ta có tính hải dương B.Biển Đông mang lại lượng mưa lớn C.Làm tăng độ ẩm tương đối không khí D Làm tăng độ lạnh gió mùa đông bắc Câu 28: Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta: A.cho suất sinh vật cao B.có nhiều loài cây gỗ quý C giàu tài nguyên động vật D.phân bố ven biển Câu 29:Loại khoáng sản nào có tiềm vô tận biển Đông: A.Dầu khí B Muối biển C Bô xít D Ti tan Câu 30: Dãy núi Sông Gâm thuộc khu vực địa hình nào nước ta A.Trường Sơn nam B.Tây bắc C.Trường Sơn bắc D.Đông Bắc Câu 31: Hướng chạy vòng cung địa hình thể các khu vực nào : A.Đông Bắc với Tây bắc B.Đông Bắc với Trường Sơn Bắc C.Đông Bắc với Trường Sơn Nam D.Tây Bắc với Trường Sơn Bắc Câu 32: Miền núi thường xảy lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lỡ đất là do: A.Địa hình dốc, mưa nhiều B.Địa hình dốc, suối nhiều C.Mưa nhiều, sông suối nhiều D Mưa lớn, sông lớn Câu 33: Công đổi kinh tế nước ta manh nha từ năm: A 1987 B 1976 C 1986 D 1979 Câu 34: Sự kiện coi là mốc quan trọng quan hệ quốc tế nước ta vào năm 2007 là: A.Gia nhập vào ASEAN B Gia nhập vào APEC B Gia nhập vào WTO D Gia nhập vào OPEC Câu 35: Đây là đặc điểm đồng ven biển miền Trung: A.Là tam giác châu thổ có diện tích 15000 km2 C.Nằm vùng biển nông, thềm lục địarộng B.Biển đóng vai trò quan trọng tạo nên đồng D.Hình thành trên vùng sụt lún các sông lớn Câu 36: Vị trí địa lý đã qui định đặc điểm nào thiên nhiên nước ta: A Nhiệt đới ẩm gió mùa B Nhiệt đới ẩm C Nhiệt đới khô hạn D Nhiệt đới gió mùa Câu 37: Kiều hệ sinh thái rừng nào không có vùng biển nước ta: A.Rừng ngập mặn B.Rừng trên đảo C.Rừng ôn đới D.Rừng trên đảo Câu 38:Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thể rõ nét qua đặc điểm: A.Nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất B Hàng hóa đa dạng, phong phú C.Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh D Xuất tăng nhanh Câu 39: Đâu không phải là định hướng để đẩy mạnh công đổi mới, hội nhâp nước ta: A.Thực chiến lược toàn diện tăng trưởng B.Đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước C.Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế D.Duy trì kinh tế quan liêu, bao cấp Câu 40: Thiên nhiên nước ta xanh tốt, giàu sức sống tác động nhân tố: A.Địa hình B.Gió mùa C.Biển Đông D.Gió mậu dịch ( Học sinh sử dụng Atlat Việt Nam nhà xuất Giáo dục từ năm 2009- 2016) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra mot tiet lop2, de kiem tra mot tiet lop2

Từ khóa liên quan