0

PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, LŨ, LỤT, NGẬP ÚNG, NHÂN TẠO

30 1 0
  • PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, LŨ, LỤT, NGẬP ÚNG, NHÂN TẠO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:34

Quản lý tài nguyên nước là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, tổ chức. Quản lý và vận hành cần thiết để quy hoạch, xây dựng các công trình sử dụng nguồn nước . Cũng như thực hiện quản lý nguồn nước của lưu vực sông ( theo Savanije1997). Quản lý tài nguyên nước kết hợp các tài nguyên khác. Nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội một cách công bằng. Mà không gây hại đến tính bền vững của các hệ sinh thái thiết yếu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Chuyên đề: ĐIỀU 60 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17 PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, LŨ, LỤT, NGẬP ÚNG, NHÂN TẠO Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG THỊ HỒNG THỦY Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ QUỐC TUẤN TP.HCM, tháng năm 2017 Mục lục ĐẶT VẤN ĐỀ Chương PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 60 Những qui định chung quản lý quy trình vận hành hồ chứa .5 1.1 Giải thích từ ngữ 1.2 Phân cấp phân loại hồ chứa 1.2.1 Phân cấp cơng trình hồ chứa 1.2.2 Phân loại hồ chứa .7 1.3 Phân tích điều 60 - Phịng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo 1.3.1 Khoản .8 1.3.2 Khoản 10 1.3.3 Khoản 12 1.3.4 Khoản 4: 15 1.3.5 Khoản 5: 15 1.3.6 Khoản 18 1.3.7 Khoản 19 1.4 Những bất cập Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo .21 1.4.1 Hệ thống văn pháp luật: 21 1.4.2 Công tác quản lý thực thi Luật: .22 Chương KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO .27 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước ĐẶT VẤN ĐỀ Theo thống kê Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Việt Nam có 3.450 sơng, suối với chiều dài từ 10 km trở lên Các sông suối nằm 108 LVS phân bố trải dài nước với tổng diện tích 1.167 triệu km 2.Tổng lượng nước mặt trung bình năm Việt Nam khoảng 830 tỉ m tập trung chủ yếu LVS lớn, bao gồm: LVS Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã Tuy nhiên, khoảng 63% nguồn nước mặt Việt Nam (tương ứng với 520 tỷ m 3) có nguồn gốc ngồi biên giới quốc gia, có gần 310 tỉ m3mỗi năm sinh lãnh thổ Việt Nam, tập trung sông Đồng Nai, Cả, Ba, Vũ Gia - Thu Bồn Với hệ thống sơng ngịi dày đặc tiềm cho phát triển thủy điện nước ta Bên cạnh đó, việc phát triển cơng nghiệp tạo áp lực làm cho nguồn nhiên liệu nước ta ngày cạng kiệt Yêu cầu đặt phải có nguồn lượng tái tạo thay Trước yêu cầu đặt nguồn lượng tái tạo tiền cho phát triển thủy điện Do đó, thời gian vừa qua hàng loạt cơng trình thủy điện, đặc biệt thủy điện nhỏ xây dựng Theo Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), tính đến năm 2015, nước có gần 7.000 hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, có khoảng 6.000 hồ chứa nước quy mơ nhỏ (dung tích 10 triệu m3 15 MW) Các hồ chứa nước coi cơng trình có nhiệm vụ tích, trữ nước để điều tiết dịng chảy, cấp nước cho ngành kinh tế quốc dân, phát điện cải thiện môi trường Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cụ thể việc khai thác, vận hành hồ chứa nước Cụ thể: Đối với hồ chứa thủy điện (phần lớn đơn vị tư nhân làm chủ), trình đầu tư nhà máy thủy điện thiên mục tiêu điều tiết nước để phát điện vào mùa khơ xả nước ít, mùa lũ Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước xả nước để bảo đảm an tồn cơng trình mà khơng quan tâm mức đến nhiệm vụ vận hành phòng, chống lũ điều tiết nước, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước, trì dịng chảy tối thiểu hạ du Do đó, gây nguy an toàn mùa mưa lũ, thiếu nước mùa khô vùng hạ dung sơng, LVS cao; ngồi phối hợp quản lý, vận hành hồ chứa có lưu vực sơng chưa hợp lý góp phần gây nên hạn hán, lũ lụt Bên cạnh đó, vào thời điểm trước năm 2012, việc quy định hiệu lệnh thông báo xả lũ ba hồi còi, hồi dài 30 giây… xảy trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để bảo đảm an tồn cơng trình chưa phù hợp với tình hình thực tế nhiều hồ chứa phạm vi ảnh hưởng việc xả lũ nhiều cơng trình lớn người dân khơng nghe hiệu lệnh khơng thể phịng, tránh Như vậy, với bất cập việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cụ thể việc đầu tư, vận hành hồ chứa, liên hồ chứa LVS góp phần gây hạn hán, thiếu nước vào mùa khô lũ, lụt, ngập úng vào mùa mưa hay thiệt hại khác xảy cố bất thường trình vận hành hồ chứa Yêu cầu đặt để giải tồn phải vận hành hiệu hệ thống hồ chứa nước ta, có phương án dự phòng trường hợp cố xảy hồ chứa cơng trình liên quan Việc quản lý vận hành hồ chứa liên hồ chứa, xây dựng hệ thống vận hành phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo cho hồ chứa, liên hồ chứa lưu vực sông cần thiết Những bất cập chưa đề cập, giải cụ thể Luật Tài nguyên nước năm 1998, đến Luật Tài nguyên nước năm 2012 bất cập giải quyết, cụ thể thể Điều 60 Luật Tài ngun nước số 17 năm 2012 Chính phạm vi môn học Quản lý Tài nguyên nước, tơi lựa chọn chun đề phân tích nội dung “Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” theo điều 60 Luật Tài nguyên nước số 17 năm 2012 Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Nội dung điều 60 Luật Tài nguyên nước số 17/2012 “Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo Hồ chứa phải có quy trình vận hành hồ chứa cấp có thẩm quyền phê duyệt trước tích nước Hồ chứa lớn, quan trọng lưu vực sông phải vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa phải bảo đảm trì dịng chảy tối thiểu, phịng, chống lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước cho hạ du bố trí dung tích để bảo đảm thực nhiệm vụ hồ chứa, bao gồm dung tích để phịng, chống lũ, an toàn cấp nước điều kiện thời tiết bình thường điều kiện thời tiết bất thường, biến động chất lượng nước có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông phải lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, tổ chức lưu vực sông, tổ chức liên quan khác trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa quy định sau: a) Bộ Tài nguyên Môi trường lập danh mục hồ chứa phải vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sơng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; b) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền quy trình vận hành hồ chứa Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa phải xây dựng phương án để đối phó với tình vỡ đập, tình đe dọa nghiêm trọng đến an tồn cơng trình, tính mạng tài sản nhân dân Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Hồ, ao, đầm, phá khơng san lấp để phịng, chống ngập, úng bảo vệ nguồn nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không san lấp phạm vi địa phương Bộ Tài nguyên Môi trường công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không san lấp nằm địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.” Như vậy, Điều 60 Luật Tài nguyên nước số 17 năm 2012 (sau viết tắt Điều 60) bao gồm khoản đưa quy định đối tượng phải có quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; yêu cầu xây dựng Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ Đồng thời Điều 60 quy định rõ trách nhiệm quan cấp Bộ, quyền địa phương, tổ chức, cá nhân việc xây dựng, thẩm định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa quản lý, vận hành hồ chứa bảo vệ ao hồ, đầm, phá để phòng, chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Chương PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 60 Những qui định chung quản lý quy trình vận hành hồ chứa 1.1 Giải thích từ ngữ Hồ chứa nước (sau gọi tắt hồ chứa) cơng trình có nhiệm vụ tích, trữ nước để điều tiết dòng chảy, cấp nước cho ngành kinh tế quốc dân, phát điện cải thiện môi trường An toàn hồ chứa bảo đảm an toàn cho thân cơng trình đập, hồ chứa nước an tồn người, tài sản vùng hạ du đập Đập cơng trình xây dựng để dâng nước ngăn nước cơng trình có liên quan tạo hồ chứa nước Các cơng trình có liên quan gồm: cơng trình xả nước; cơng trình lấy nước; tuyến lượng; cơng trình thơng thuyền; cơng trình cho cá Vùng phụ cận bảo vệ lòng hồ chứa vùng tính từ đường biên có cao trình cao trình đỉnh đập trở xuống đến cao trình mực nước dâng bình thường Lịng hồ chứa vùng mặt đất lòng hồ nằm bị ngập thường xuyên xác định từ mực nước dâng bình thường trở xuống Vùng bán ngập hồ chứa vùng mặt đất lòng hồ thường bị ngập mùa lũ, tính từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ kiểm tra Chủ sở hữu hồ chứa tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hồ chứa quan nhà nước có thẩm quyền giao sở hữu hồ chứa theo quy định pháp luật Chủ đập tổ chức, cá nhân quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu đập giao quản lý, khai thác hồ chứa Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Quy trình vận hành điều tiết nước hồ chứa (sau gọi tắt quy trình vận hành hồ chứa) văn quy định trình tự, nội dung dẫn yêu cầu việc vận hành hồ tích nước, cấp nước, xả nước để đảm bảo an tồn cơng trình, vùng hạ du hồ chứa điều kiện bình thường số tình khẩn cấp dự kiến Quy trình vận hành liên hồ chứa quy trình vận hành lập cho hệ thống hồ chứa có ảnh hưởng qua lại với mặt vận hành phát huy nhiệm vụ cho thân hồ chứa an toàn cho vùng hạ du hồ chứa Vùng hạ du hồ chứa vùng diện tích tự nhiên nằm phía sau đập, chịu ảnh hưởng trực tiếp việc xả lũ hồ chứa theo thiết kế xả lũ tình khẩn cấp Tình khẩn cấp đập tình xảy trường hợp: mưa, lũ lớn bất thường lưu vực hồ chứa, động đất với cường độ lớn, sạt lở đất nghiêm trọng vào lòng hồ chứa, cố hư hỏng làm đập an toàn đập bị vỡ Kế hoạch khẩn cấp văn quy định hoạt động triển khai ứng phó trường hợp xảy tình khẩn cấp đập Dịng chảy tối thiểu dòng chảy mức thấp cần thiết để trì dịng sơng đoạn sơng, bảo đảm phát triển bình thường hệ sinh thái thủy sinh bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối tượng sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên xác định quy hoạch lưu vực sông 1.2 Phân cấp phân loại hồ chứa Hiện nay, việc phân cấp phân loại hồ chứa thực theo TCVN 10778: 2015 Tiêu chuẩn quốc gia hồ chứa – xác định mực nước đặc trưng, cụ thể: Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài ngun nước 1.2.1 Phân cấp cơng trình hồ chứa Cơng trình hồ chứa phân thành cấp gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III cấp IV, tùy thuộc vào quy mơ cơng trình tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phịng Các tiêu chí để phân cấp gồm: lực phục vụ, khả trữ nước hồ, đặc tính kỹ thuật cơng trình có mặt cụm cơng trình đầu mối Ví dụ việc phân cấp Hồ chứa có dung tích ứng với mực nước dâng bình thường (Loại đặc biệt có dung tích lớn 1.000 triệu m3 , Loại I dung tích từ 300 triệu m đến 1.000 triệu m3, Loại II dung tích 100 triệu m3 đến 300 triệu m3, loại III dung tích 50 triệu m đến 100 triệu m3, loại IV dung tích 50 triệu m3), 1.2.2 Phân loại hồ chứa Hồ chứa nước phân loại theo 03 cách sau: a Căn vào cấp cơng trình, hồ chứa nước chia thành ba loại theo quy mô sau: - Hồ loại lớn: Các hồ cấp đặc biệt, cấp I cấp II; - Hồ loại vừa: Các hồ cấp III; - Hồ loại nhỏ: Các hồ cấp IV; b Theo chức nhiệm vụ khai thác, hồ chứa nước chia thành hai loại sau: - Hồ chứa nước đa mục tiêu: Còn gọi hồ chứa nước lợi dụng tổng hợp, phục vụ cho nhiều ngành dùng nước khác nhau; - Hồ chứa nước đơn mục tiêu: Hồ có nhiệm vụ hồ chứa phát điện (còn gọi hồ thủy điện), hồ cấp nước (cho sinh hoạt, tưới ruộng), hồ điều hoà; c Theo phương thức điều tiết phân phối lại dòng chảy, hồ chứa nước phân thành ba loại sau đây: Chun đề: “ Điều 60 Phịng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Hồ điều tiết năm; - Hồ điều tiết nhiều năm; - Hồ điều tiết ngày (hoặc hồ điều tiết thời đoạn ngắn) 1.3 Phân tích điều 60 - Phịng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo 1.3.1 Khoản Nội dung Khoản 1: “Hồ chứa phải có quy trình vận hành hồ chứa cấp có thẩm quyền phê duyệt trước tích nước” 1.3.1.1.Đối với hồ chứa thủy điện a Về quy trình vận hành hồ chứa Theo Bộ Cơng thương (2012), Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với quan tư vấn có chức thiết kế dự án thủy điện phù hợp để lập trình quan có thẩm quyền phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trước hồ chứa tích nước lần đầu Việc xây dựng quy trình vận hành hồ chứa dựa sở kết nghiên cứu đầu tư thiết kế xây dựng cơng trình, theo quy định Nghị định số 112/2008/NĐ-CP Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ nội dung thẩm quyền ban hành tổ chức thực Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đối với hồ chứa thủy điện: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện quy định cụ thể Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25/12/2006 Thủ tướng Chính phủ Về nội dung thẩm quyền ban hành tổ chức thực Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Trong có quy định cụ thể quy trình vận hành hồ chứa thủy điện là: * Các quy định nhiệm vụ chống lũ: ▪ Thời kỳ lũ sớm, lũ vụ, lũ muộn; ▪ Mực nước hồ thời kỳ: lũ sớm, lũ vụ, lũ muộn; ▪ Vận hành cắt lũ thường xuyên cắt, giảm lũ lớn cho hạ du (áp dụng công trình có chức cắt lũ cho hạ du); Chun đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Theo Thúy Hằng (2016), Việc vận hành hồ chứa quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa quan có thẩm quyền phê duyệt giúp điều tiết nguồn nước đảm bảo cho việc cấp nước cho vùng hạ du, vậy, góp phần giảm bớt tình trạng thiếu nước hạ du mùa cạn Cụ thể, mặc dù, ảnh hưởng tượng Elnino, dòng chảy đến hồ mức thấp lịch sử, vậy, hồ 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa 11 lưu vực sông vận hành theo Quy trình Nhiều hồ thường xuyên thiếu nước phát điện mùa cạn vừa qua, thực tế hồ vận hành, điều tiết, bổ sung lượng nước tương đối lớn cho hạ du: Tổng lượng nước mà hồ chứa xả xuống hạ du 11 lưu vực sông mùa cạn 65,3 tỷ m3, riêng khu vực miền Trung Tây Nguyên hồ xả xuống hạ du khoảng 17,4 tỷ m3, góp phần cấp nước cho ngành sử dụng nước, giảm thiểu đáng kể tác động El Nino 1.3.3.2 Bố trí dung tích hồ chứa : Trước đó, Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008, Chính phủ quy định Quy trình vận hành hồ chứa phải đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ hồ chứa theo thứ tự ưu tiên: Bảo đảm an tồn cơng trình, an toàn hạ du hồ chứa, khai thác tổng hợp tài ngun, mơi trường hồ chứa, trì dịng chảy tối thiểu hạ lưu hồ chứa, không gây biến đổi lớn đến chế độ dòng chảy hạ lưu hồ có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu; phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sơng (nếu có) quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Chính Phủ, 2008) Theo Bộ Công thương (2016), Quan điểm chủ đạo xây dựng quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an tồn cho cơng trình hạ du, vận hành phải ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơng trình đảm bảo tính linh hoạt cho người điều hành trực tiếp Nguyên tắc giảm lũ quy định cho tất cơng trình thủy điện khơng làm gia tăng lưu lượng đỉnh lũ Như vậy, thực nghiêm ngặt quy trình phê duyệt, dự án tham gia giảm gây gia tăng lưu lượng tổng lượng lũ cho hạ du Trong 11 Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa 11 LVS nêu rõ trình vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Đảm bảo an tồn cơng trình, đảm bảo an tồn chống lũ cho hạ du Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 14 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước (vào mùa mưa lũ), đảm bảo dịng chảy tối thiểu sơng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu hạ du (vào mùa cạn) đảm bảo hiệu phát điện Đồng thời, định nêu rõ dung dung tích hồ để đảm bảo thực nhiệm vụ hồ chứa, bao gồm dung tích để phịng, chống lũ, an toàn cấp nước điều kiện thời tiết bình thường điều kiện thời tiết bất thường, biến động chất lượng nước có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu Đối với cơng trình hồ thủy lợi thiết kế hồ phải xét đến yếu tố thủy văn, khí hậu vực,… quy định cụ thể TCN 121:2002 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, có tính tốn điều tiết nước (cân nước) gồm: xác định lượng nước trữ, lượng nước thiếu cần bổ sung lượng nước thừa cần xả tháng lập biểu đồ điều phối nước… Trên sở đó, dung tích hồ chứa thiết kế đảm thực nhiệm vụ hồ chứa, bao gồm chức phòng, chống lũ, an toàn cấp nước điều kiện thời tiết bình thường điều kiện thời tiết bất thường, biến động chất lượng nước có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu Đồng thời tính tốn lượng nước cần dự trữ để cung cấp cho hạ du vào mùa khơ Trong quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi nêu rõ yêu cầu việc vận hành điều tiết nước điều kiện: mùa lũ, mùa kiệt, trường hợp hồ chứa gặp cố (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2012) 1.3.4 Khoản 4: Nội dung Khoản 4: “Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông phải lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, tổ chức lưu vực sơng, tổ chức liên quan khác trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt” Trước trình Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thông thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước thủy lợi đơn vị quản lý dự án phải tổ chức lấy ý kiến ngành, địa phương có liên quan Trên sở văn đóng góp ý kiến, đơn vị quản lý dự án phải tổng hợp tiếp thu Các nội dung góp ý quan liên quan nội dung tiếp thu quan biên soạn quy trình vận hành điều tiết hồ chứa cập nhật vào hồ sơ trình quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, 2002) Chun đề: “ Điều 60 Phịng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 15 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước 1.3.5 Khoản 5: Nội dung khoản 5: “Trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa quy định sau: a) Bộ Tài nguyên Môi trường lập danh mục hồ chứa phải vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sơng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; b) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền quy trình vận hành hồ chứa.” 1.3.5.1 Về trách nhiệm Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, lập danh mục hồ chứa phải vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa Đến nay, có 61 hồ chứa thủy lợi, thủy điện thuộc 11 LVS lớn Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường liệt kê vào danh mục vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định số1879/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 (Chính phủ, 2010), cụ thể hồ sau: - Lưu vực sông Hồng, gồm tám (08) hồ: Sơn La, Hịa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Huổi Quảng, Bản Chát, Nậm Na Lai Châu - Lưu vực sông Mã, gồm năm (05) hồ: Cửa Đạt, Hủa Na, Trung Sơn, Pa Ma Huổi Tạo - Lưu vực sông Cả, gồm bốn (04) hồ: Bản Vẽ, Khe Bố, Bản Mồng Ngàn Trươi - Lưu vực sơng Hương, gồm bốn (04) hồ: Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch A Lưới (trên sông A Sáp thuộc lưu vực sông Sê Kông) - Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, gồm sáu (06) hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung Đắk Mi Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 16 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Lưu vực sông Trà Khúc, gồm hai (02) hồ: Đak Đrinh Nước Trong - Lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, gồm ba (03) hồ: Vĩnh Sơn A - Vĩnh Sơn B, Định Bình Núi Một - Lưu vực sông Ba, gồm năm (05) hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông Hnăng, Ayun Hạvà cụm hồAn Khê - Kanak - Lưu vực sông Sê San, gồm năm (05) hồ: Plêi Krông, Ialy, Sê San 4, Thượng Kon Tum Sê San 4A - Lưu vực sông Srêpok, gồm sáu (06) hồ: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srepốk 3, Srepốk 4, Đức Xuyên Srepốk - Lưu vực sông Đồng Nai, gồm mười ba (13) hồ: Dầu Tiếng, TrịAn, Thác Mơ, Đơn Dương, Đa Mi, Hàm Thuận, Cần Đơn, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Srok Phu Miêng Phước Hòa Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực tài ngun mơi trường Bộ Tài ngun Mơi trường có trách nhiệm: Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông theo danh mục hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực sau ban hành (Chính phủ, 2013) Đến nay, Bộ Tài nguyên Mơi trường xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa 11 lưu vực sơng nói trên, như: Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh; Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Cả; Quyết định số 2482/QĐ-TTg ngày 0/12//2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương; Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 08/03/2017 Thủ tướng Chính phủ việc chỉnh sửa, bổ sung số điều quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 17 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước 1.3.5.2 Các quan khác - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn: Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng quốc gia, đập Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý mà việc khai thác, bảo vệ có liên quan đến hai tỉnh trở lên; - Bộ trưởng Bộ Công Thương: phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện có quy mơ dung tích triệu mét khối (1.000.000 m 3) trở lên hồ chứa nằm địa bàn từ tỉnh trở lên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa lại đại bàn tỉnh; - Các chủ dự án chức vận hành, quản lý hồ chứa lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình hồ chứa đầu tư hồ chứa hoạt động mà chưa có quy trình vận hành phù hợp 1.3.6 Khoản Nội dung khoản 6: “Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa phải xây dựng phương án để đối phó với tình vỡ đập, tình đe dọa nghiêm trọng đến an tồn cơng trình, tính mạng tài sản nhân dân” Theo Bộ Công thương (2010), để đảm bảo an toàn đập vùng hạ du, Chủ đập phải có trách nhiệm sau: - Xây dựng phương án bảo vệ đập trình quan có thẩm quyền phê duyệt, phương án bảo vệ đập phải có nội dung sau: Quy mơ, tầm quan trọng đập; trạng an toàn đập; xác định phạm vi bảo vệ, chế độ bảo vệ thường xuyên, kểm tra định kỳ, đột xuất; tổ chức lực lượng bảo vệ; phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực, lương thực dự phịng; xử lý tình hư hỏng đập; Phương án phối hợp với quyền địa phương; Phương án dự phịng ứng phó với kiện có khả gây an tồn cho đập (các kế hoạch hành động dựa phân tích tình trạng bất thường xảy ra; Diễn tập ứng phó); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 18 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Xây dựng phương án phịng chống lụt bão bảo đảm an tồn đập để trình quan có thẩm, quyền phê duyệt Hàng năm, trước bước vào mùa mưa lũ, chủ đập phải lập cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão, trình quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Nội dung phương án gồm: Tóm tắt đặc điểm, tình hình hồ chứa có liên quan đến cơng tác phịng chống lụt, bão; diễn biến tình hình đặc điểm mưa lũ lưu vực hồ chứa; Đánh giá chất lượng đập thiết bị vận hành đập; Dự kiến tình an tồn đập xảy giải pháp kỹ thuật để dự báo, phát hiện, đối phó, cảnh báo lũ lụt; Công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, vật liệu dự phòng; dụng cụ, thiết bị, xe máy; thông tin liên lạc, ánh sáng; Danh sách ban huy phịng chống lụt bão (Chính phủ, 2007) - Phối hợp với quyền địa phương xây dựng phương án chống lũ, lụt cho vùng hạ du đạp xã lũ hồ chứa cố đập trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo địa bàn Nội dung phương án phải liệt kê đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng biện pháp đối phó, khắc phục hậu phù hợp với tình lũ khác nhau; 1.3.7 Khoản Nội dung Khoản 7: “Hồ, ao, đầm, phá không san lấp để phòng, chống ngập, úng bảo vệ nguồn nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không san lấp phạm vi địa phương” Hồ, ao, đầm, phá nơi trì nguồn nước hệ sinh thái Khi mưa lớn, nơi trữ nước, thiếu nước nơi bổ sung Theo tính tốn sơ bộ, diện tích hồ, ao chiếm 5-7% diện tích tự nhiên thị thị có khả chống ngập lụt với mưa lưu lượng 150-200 mm (Nguyễn Quang Hữu, 2013) Theo Chính phủ (2015), xác định phạm vi ao, hồ, đầm phá sau: Mép bờ đầm, phá, ao, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo hồ chứa thủy điện, thủy lợi quan lập phương án cắm mốc xác định sở mực nước cao nhất; đầm, phá ven biển xác định sở mực nước đỉnh triều trung bình nhiều năm Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 19 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Quy định hành lang bảo vệ ao, hồ, đàm phá sau: Đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo đô thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao lớn có chức điều hòa khu vực khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không nhỏ 10 m tính từ mép bờ Đối với đầm, phá tự nhiên nguồn nước liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước khơng nhỏ 30 m tính từ mép bờ (Chính phủ, 2015) Để bảo vệ nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Quốc hội, 2014) quy định: - Nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch phải điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng bảo vệ để điều hòa nguồn nước - Hồ, ao, kênh, mương, rạch đô thị, khu dân cư phải quy hoạch để cải tạo, bảo vệ - Tổ chức, cá nhân không lấn chiếm, xây dựng trái phép cơng trình, nhà mặt nước bờ tiếp giáp mặt nước hồ, ao, kênh, mương, rạch; hạn chế tối đa việc san lấp hồ, ao đô thị, khu dân cư - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng lập kế hoạch bảo vệ, điều hòa chế độ nước hồ, ao, kênh, mương, rạch; lập thực kế hoạch cải tạo di dời khu, cụm nhà ở, cơng trình hồ, ao, kênh, mương, rạch gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn dịng chảy, suy thối hệ sinh thái đất ngập nước làm mỹ quan đô thị Hiện nay, chưa có quy định hay hướng dẫn để xác định danh mục hồ ao, đầm phá không san lấp Việc xác định danh mục hồ ao, đầm phá khơng san lấp địi hỏi phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố như: tác động đến tài nguyên nước, ảnh hưởng đến môi trường, giá trị văn hóa, phát triển kinh tế Những yếu tố khác hồ, ao, đầm phá cụ thể Để xác định danh mục hồ, ao, đầm phá khơng san lấp tham khảo thực theo bước sau: Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 20 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Điều tra, thu thập thông tin hồ, ao, đầm phá tài liệu phát triển kinh tế, mơi trường, văn hóa địa phương; - xác định số đánh giá giá trị hồ, ao, đầm phá; - Xem xét số đánh giá tác động việc san lấp hồ, ao, đầm phá đến tài nguyên nước, phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến mơi trường, giá trị văn hóa ; - Phân tích, tính tốn đề xuất danh mục hồ, ao, đầm phá không san lấp; - tổ chức thảo luận lấy ý kiến bên liên quan, cộng đồng dân cư; - công bố danh mục hồ, ao, đầm phá không san lấp tổ chức thực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không san lấp phạm vi địa phương Nếu địa phương có danh mục hồ ao, đầm phá khơng san lấp quản lý thực tốt điều khơng giảm tình trạng ngập lụt mưa lớn mà cịn nâng cao giá trị mơi trường sống 1.4 Những bất cập Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo 1.4.1 Hệ thống văn pháp luật: - Mặc dù Luật Tài nguyên nước số 17 năm 2012 có hiệu lực đến năm, nhiên văn hướng dẫn, triển khai Luật chưa nhiều, chậm, cụ thể: + Một số Văn quy phạm pháp luật Chính phủ đạo thay văn phù hợp đến chưa thực hiện, như: Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 (Thủ tướng Chính phủ, 2013) hay TCVN TCN 121:2002- hồ chứa nước - cơng trình thủy lợi quy trình lập ban hành quy trình vận hành điều tiết + Thiếu chế, sách liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sơng nhằm tiếp tục hồn thiện sách tài ngun nước đưa sách thực thực tiễn + Chưa ban hành quy chế phối hợp lĩnh vực khí tượng thủy văn quan quản lý nhà nước (Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh) quan khí tượng thủy văn chuyên ngành (Trung tâm dự báo khí tượng Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 21 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước thủy văn Quốc gia) để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho chủ quản lý, vận hành hồ chứa - Luật quy định rõ Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông phải lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, tổ chức lưu vực sơng, tổ chức liên quan khác trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Tuy nhiên thực tế chưa có văn hướng dẫn cụ thể tổ chức lưu vực sông, tổ chức liên quan khác cần lấy ý kiến tổ chức Do đó, nay, việc lấy ý kiến chủ yếu ý kiến bộ, ngành, địa phương 1.4.2 Công tác quản lý thực thi Luật: - Công tác quản lý nhà nước an toàn đập ngành, địa phương dù có nhiều cố gang lung túng, bị động Chất lượng quy hoạch, đặc biệt quy hoạch thủy điện nhỏ (Thủ tướng Chính phủ, 2015) - Việc thẩm định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa chưa thể tính thống tập thể chưa có ý kiến chuyên gia mà quan tham mưu xem xét trình quan có thẩm quyền phê duyệt nên chất lượng chưa cao Cụ thể: Chủ đầu tư tự lấy ý kiến đơn vị liên quan, sau trình hồ sơ đề nghị phê duyệt quy trình đến Sở Nơng nghiệp Nông thôn/ Bộ Nông nghiệp nông thôn (đối với hồ thủy lợi) để trình thẩm định Sau thẩm định quan trình UBND tỉnh Thủ tướng phê duyệt quy trình - Hiện nay, diễn biến thời tiết ngày phức tạp nên chủ quản lý, vận hành hồ chứa quan phải cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa cho phù hợp Tuy nhiên, số hồ chứa xây dựng từ lâu nên việc khoảng thời gian ngắn yêu cầu chủ hồ phải điều chỉnh quy trình vận hành, điều tiết nước cho phù hợp với biến động thời tiết áp lực cho hồ chứa - Hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi ngày nhiều nên công tác quản lý ngày phức tạp, đến việc áp dụng tiến khoa học vào quản lý hồ chứa chưa thực hiện, cụ thể: Thiếu quy trình, cơng nghệ điều hành hồ chứa liên hồ chứa Ban quản lý chung Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 22 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Ý thực phận quản lý chưa cao trình phê duyệt, thực thi Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du - Ý thức chủ hồ chứa nước thủy điện cơng tác phịng, chống hạn hánh, lũ lụt chưa cao Nguyên nhân: Hiện nay, hồ chứa thủy điện chủ yếu tư nhân làm chủ đầu tư, q trình vận hành quan tâm hiệu phát điện, an tồn cho cơng trình hồ chứa cơng trình liên quan dự án thủy điện Do đó, Chủ dự án vận hành quy trình hồ chứa, điều tiết nước khơng theo quy trình vận hành hồ chứa phê duyệt, cụ thể vào mùa mưa lũ, xã lũ ạt để bảo vệ cơng trình gây ngập, lụt vùng hạ du, vào mùa cạn xả nước không theo yêu cầu làm cho vùng hạ du bị thiếu nước trầm trọng Một trường hợp điển hình như: * Việc Cơng ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn thực xả lũ tạihồ chứa thủy điện Hố Hô địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngày 13/10/2016 – 16/10/2016 tác động làm trầm trọng thêm việc ngập lụt hạ du Nguyên nhân Bộ Cơng Thương vừa tổng hợp hồn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ (Cơ quan Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 2016), sau: Từ Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn: - Chưa thực đầy đủ, nghiêm ngặt quy định Quy trình vận hành hồ chứa trách nhiệm thông tin, báo cáo Thông báo gửi đến quan liên quan chưa đầy đủ nội dung, chưa phù hợp với tình vận hành cơng trình - Kiểm tra hạng mục cơng trình trước mùa mưa lũ chưa chi tiết khả thi; chưa đánh giá tình an tồn xảy mùa mưa bão (như sạt vai đập, sạt lở đường vận hành vào nhà máy phương tiện giới không vào được, hư hỏng đường lên đập) - Chưa quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ đơn vị tham gia ứng phó như: Ban huy PCTT& TKCN cấp huyện, xã tổ chức địa bàn; chưa quy định rõ chế độ thông tin, báo cáo Phương án PCLL vùng hạ du năm 2016 Từ Chính quyền địa phương khu vực cơng trình hạ du: Chun đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 23 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước - Chưa tổ chức diễn tập di dời, sơ tán nhân dân tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sông thuộc hạ du thủy điện Hố Hô năm 2016 - Phê duyệt phương án PCLL vùng hạ du cơng trình chưa quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ đơn vị tham gia ứng phó như: Ban huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã tổ chức địa bàn; chưa quy định rõ chế độ thông tin, báo cáo - Việc đạo, điều hành cơng tác phịng, chống lũ lụt vùng hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô chưa thực phù hợp với thông tin dự báo, cảnh báo lũ thông báo xả lũ cơng trình Chun đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 24 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước Chương KẾT LUẬN Thơng qua phân tích nội dung, ý nghĩa Điều 60 - Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo thuộc Chương V- Luật Bảo vệ tài nguyên nước số 17 năm 2012, rút số kết luận sau đây: - Việc đời Luật TNN số 17/2012/QH13 khắc phục bất cập Luật TNN 1998, đáp ứng yêu cầu chung quản lý TNN gian đoạn thời gian tới, đồng thời mở đường cho hoạt động hướng đến mục tiêu bảo vệ, khai thác hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững TNN quốc gia, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế nhiều thành phần phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất nước - Điều 60 - Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo thuộc Chương III- Phòng, chống khắc phục hậu tác hại nước gây Luật TNN năm 2012 bao gồm khoản quy định đối tượng phải có quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; yêu cầu xây dựng Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ Đồng thời Điều 60 quy định rõ trách nhiệm quan cấp Bộ, quyền địa phương, tổ chức, cá nhân việc xây dựng, thẩm định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa quản lý, vận hành hồ chứa bảo vệ ao hồ, đầm, phá để phòng, chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước - Q trình áp dụng Luật TNN năm 2012 nói chung Điều 60 nói riêng bên cạnh thành đạt tồn số hạn chế như: Hệ thống văn hướng dẫn thực thi Luật chưa đầy đủ, việc xây dựng, thẩm định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trách nhiệm tổ chức, cá nhân quy định Luật trình thực thi chưa quan tâm Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 25 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước mức; chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống hạn hạn, lũ lụt, ngập úng giai đoạn thời tiết diễn biến ngày phức tạp, xuất nhiều tượng thời tiết cực đoan Chính vậy, thời gian tới, cần thiết phải có giải pháp đồng pháp luật thể chế, khoa học công nghệ tham gia cộng đồng cơng tác phịng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 26 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương, 2010 Thông tư số 34/2010/TT-BCT quy định quản lý an tồn đập cơng trình thủy điện Bộ Cơng thương, 2012 Thơng tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện vận hành khai thác cơng trình thủy điện Bộ Cơng thương, 2016 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Tinchuyende.aspx? Machuyende=TLCV&IDNews=8397, tải ngày 01/3/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2002 Quyết định số 48/2002/QĐBNN ngày 10/06/2002 việc ban hành tiêu chuẩn: Hồ chứa nước – cơng trình thủy lợi quy định lập ban hành quy trình vận hành điều tiết Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015 Báo cáo trạng môi trường quốc gia gia đoạn 2011 – 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015 Báo cáo công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước năm 2014 kết tháng đầu năm 2015 nhiệm vụ tâm tháng cuối năm 2015 Chính phủ, 2013 Nghị định số 21 /2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường Chính phủ, 2015 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Đặng Đình Thống, 2015 Thủy điện Việt Nam: Tiềm thách thức http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/phan-bien-kiennghi/thuy-dien-viet-nam-tiem-nang-va-thach-thuc.html, tải xuống ngày 20/32017 10 Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 2016 Báo cáo Thủ tướng việc xả nước Thủy điện Hố Hô, http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nangluong/bao-cao-thu-tuong-ve-viec-xa-nuoc-thuy-dien-ho-ho.html, tải ngày 20/3/2017 11 Quốc hội, 2013 Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 27 Môn học: Quản lý Tài nguyên nước 12 Thúy Hằng, 2016 Quy trình vận hành liên hồ chứ: Cứu hạn cho hạ du, Cục Quản lý Tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn/index.php? language=vi&nv=news&op=Tai-nguyen-nuoc/Quy-trinh-van-hanh-lien-hochua-Cuu-han-cho-ha-du-5469, tải ngày 20/3/2017 Chuyên đề: “ Điều 60 Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo” 28
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, LŨ, LỤT, NGẬP ÚNG, NHÂN TẠO, PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, LŨ, LỤT, NGẬP ÚNG, NHÂN TẠO