0

su 9 hoc ki II

2 1 0
  • su 9 hoc ki II

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:15

Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng. Mộm hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ[r] (1)Lượm Chú bé loắt choắc Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn Cái đầu nghên nghên Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như chim chích Nhảy đường vàng Mộm hơm Như bao hơm Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao (2)Thư đề thượng khẩn Sợ chi hiểm nghèo Đường q vắng vẻ Lúa trỗ địng địng Ca lơ bé Nhấp nhô đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: su 9 hoc ki II, su 9 hoc ki II