0

Kế hoạch lao động việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 30

27 0 0
  • Kế hoạch lao động   việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 30

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:21

Lời nói đầu Việc làm cho người lao động vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, mối quan tâm lớn nhiều quốc gia phát triển Việt nam trình chuyển sang nên kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước đạt kết định phát triển kinh tế như: Tốc độ phát tăng trưởng kinh tế cao năm gần đây(năm 2003 sau Trung Quốc) giải tốt vấn đề lương thực, xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, Việt Nam cịn phải đối phó với thách thức : tỷ lệ thất nghiệp cịn cao, nhu cầu việc làm tạo sức ép to lớn nên kinh tế Trong bối cảnh việc chăm lo, giải việc làm trở thành nhiệm vụ cấp bách, địi hỏi cấp, ngành, gia đình tồn thể xã hội phải quan tâm Chính vậy, việc xây dựng kế hoạch giải việc làm nhiệm vụ quan trọng cần thiết Đây phận quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Nó hỗ trợ, thúc đẩy, xây dựng kế hoạch phận khác tổng thể hệ thống kế hoạch hóa quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, góp phần đưa đất nước ta có vị trường quốc tế Cùng với trình đổi đất nước, thị trường lao động Việt Nam dần hình thành bước phát triển Tuy nhiên, đến vẫn" cịn sơ khai" "nhiều khuyết điểm" Để có giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường lao động nước ta theo tinh thần hội nghị TW IX khóa IX Cần làm rõ khiếm khuyết Do Em chọn đề tài " Kế hoạch lao động - việc làm giải pháp giải việc làm thời kỳ kế hoạch năm: 2001 - 2005 Việt Nam" Phần I: Những vấn đề lý luận lao động việc làm kế hoạch lao động-việc làm I Các khái niệm 1.1 Lao động Lao động hoạt động có mục đích người Lao động hoạt động diễn người giới tự nhiên Trong trình lao động người vận dụng sức tiềm tàng thể mình, sử dụng công cụ để tác động vào giới tự nhiên, chiếm lấy vật chất tự nhiên, biến đổi vật chất làm cho chúng trở nên có ích cho đời sống Lao động việc sử dụng sức lao động Sức lao động yếu tố tích cực hoạt động q trình lao động Nó tác động đưa tư liệu lao động vào hoạt động sản xuất để tạo sản phẩm Nếu coi sản xuất hệ thống gồm ba thành phần hợp thành: người lao động, trình sản xuất, sản phẩm hàng hóa sức lao động nguồn nhân lực khởi đầu sản xuất 1.2 Lực lượng lao động Dân số độ tuổi lao động nước thường chia làm hai phận: Dân số hoạt động kinh tế Dân số không hoạt động kinh tế Việt Nam Dân số độ tuổi lao động quy định là: Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi Dân số hoạt động kinh tế: gọi dân số nguồn lao động hay lực lượng lao động người độ tuổi lao động, làm việc khơng có việc làm có nhu cầu làm việc Như vậy: lực lượng lao động độ tuổi lao động bao gồm: số người có việc làm số người thất nghiệp người khơng có việc làm có nhu cầu tìm việc Dân số không hoạt động kinh tế bao gồm tất người khác độ tuổi lao động Khơng thuộc nhóm có việc làm thất nghiệp Bộ phận bao gồm: Những người khơng có khả làm việc tàn tật, ốm đau, sức kéo dài, người làm cơng việc nội trợ gia đình trả công, học sinh, sinh viên độ tuổi lao động người không hoạt động kinh tế lý khác 1.3 Việc làm Trong điều 13 Bộ lao động nước CHXHCN Việt Nam nêu rõ: "Mọi hoạt động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm" Các hoạt động xác định việc làm bao gồm: làm công việc trả công dạng tiền vật công việc tự làm để thu lợi nhuận cho thân tạo thu nhập cho gia đình khơng trả cơng cho cơng việc Người có việc làm người đủ 15 tuổi trở lên nhóm dân số hoạt động kinh tế mà tuần lễ trước điều tra: Đang có việc làm để nhận tiền cơng tiền lương, làm việc không hưởng tiền cơng việc kinh doanh hộ gia đình có cơng việc trước sang tuần lễ trước điều tra tạm thời nghỉ việc sau tiếp tục làm 1.4 Thất nghiệp Thất nghiệp tượng có tách rời, khơng phù hợp sức lao động với tư liệu sản xuất mà sức lao động lại gắn với người cụ thể Vì nên người thất nghiệp người khơng có phương tiện để sản xuất tìm việc làm Bộ lao động quy định: "Người thất nghiệp người từ độ tuổi từ 15 trở lên nhóm dân số hoạt động kinh tế, thời kỳ điều tra việc làm có nhu cầu tìm việc" II Nhân tố ảnh hưởng đến lao động - việc làm 2.1 Trong năm qua, nhờ đường lối đổi Đảng nhà nước Vấn đề việc làm giải việc làm người lao động thay đổi nhận thức trình thực Từ chỗ người lao động thụ động trông chờ vào xếp việc làm nhà nước chuyển sang người lao động chủ động tích cực tạo việclàm cho thu hút thêm lao động xã hội thông qua việc đầu tư phát triển sản xuất dịch vụ nhà nước xây dựng chương trình giải việc làm sách lao động nhờ toàn xã hội huy động nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn nước, góp phần đắc lực việc giải việc làm 2.2 Q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa địi hỏi lao động có trình độ, khơng có trình độ bị đào thải đầu tư cho chương trình dạy nghề gia tăng, việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lực lượng trẻ tiến hành thường xuyên, phổ cập chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ thuật cho lao động thích ứng với chế yêu cầu thị trường lao động 2.3 Tuy tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày tăng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng nhóm tuổi 30 trở lên, khu vực mà từ trước đến coi ổn định Đó nhận định quan trọng báo cáo kết điều tra lao động - việc làm (2004): 01/07/2004 lực lượng lao động độ tuổi nước có 43.255,3 nghìn người, tăng 2,7% so với năm 2003 Trong đó: 40.805,3 nghìn người độ tuổi chiếm 94,3% tăng 2,45 so với kì năm ngối 2.4 Lao động qua đào tạo tăng bất cập Lao động qua đào tạo nhiều bất cập so với yêu cầu thị trường lao động Đặc biệt cấu ngành nghề, cấu đào tạo theo cấp trình độ, kĩ tay nghề Tỉ lệ lao động qua đào tạo tính đến 01/07/2004 đạt 22,5% thách thức không nhỏ để đạt mức 30% đến 2005 + Tỉ lệ mù chữ nước : 5,01% + Tốt nghiệp PTCS 32,8%; PTTH 19,7% + So với năm 2003 tỉ lệ qua đào tạo lực lượng lao động nước tăng không nhiều, khoảng 0,7% - Trong tổng số 42 triệu lao động có việc làm nước: Có : 57,9% làm việc khu vực I (nông - lâm - thủy sản) 17,4% làm việc khu vực II (CN - XD) 24,7% làm việc khu vực III (Dịch vụ) Thu nhập bình qn người làm cơng ăn lương 845.000đ/tháng III Vai trò kế hoạch lao động - việc làm: Vai trò kế hoạch: Kế hoạch giúp Chính phủ ngăn chặn ổn định kinh tế, giúp phân bổ nguồn lực cách hợp lý Thông qua kế hoạch trực tiếp Chính phủ sử dụng có cân nhắc nguồn vốn đầu tư nước để thực dự án đầu tư để huy động, chuyển nguồn lực khan vào lĩnh vực mong đợi kế hoạch gián tiếp giúp Chính phủ đưa sách để kích thích hướng dẫn kiểm soát hoạt động kinh tế cách hiệu qủa 1.1 Kế hoạch - Việc làm: Kế hoạch việc làm ohận quan trọng hệ thống phát triển kinh tế xã hội Nó xác định tổng qui mô cấu chất lượng phận dân số hoạt động kinh tế cần có thời kì kế hoạch, xác định số tiêu xã hội lao động : Nhu cầu làm việc nhiệm vụ giải việc làm, đồng thời đưa rả sách cần thiết nhằm khai thác, huy động sử dụng cách có hiệu qủa nguồn lao động Trong hệ thống kế hoạch hóa Quốc gia, kế hoạch việc làm có ý nghĩa đặc biệt, bao hàm ý nghĩa kế haọch biện pháp kế hoạch mục tiêu Là kế hoạch biện pháp: Kế hoạch việc làm nhằm vào mục tiêu tăng trưởng kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế, kế hoạch phát triển vùng kinh tế tạo điều kiện việc làm để thực mục tiêu Là kế hoạch mục tiêu kế hoạch việc làm bao hàm số tiêu bằn hệ thống mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: Giải vciệc làm cho người lao động, hạn chế thất nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn lao động 1.2 Kế hoạch - lao động : Quản lý kế hoạch để cân đối quan hệ cung - cầu Sức lao động trở thành nội dung quan trọng kế hoạch phát triển lao động phương pháp hợp lý kế hoạch hóa lực lượng lao động Nhiệm vụ kế hoạch hóa lực lượng lao động là: Từ việc xác định cung - cầu lao động xác sách tác động Chính phủ nhằm hồn thiện vận động thị trường lao động Xác định nhu cầu lao động xã hội: Nhu cầu lao động xã hội nhu cầu thu hút tiếp nhận lao động nảy sinh hoạt động kinh tế xã hội mang lại Xác định khả cung cấp lao động xã hội nhiệm vụ giải việc làm kì kế hoạch: Khả cung cấp lực lượng lao động xã hội phận dân số tham gia hoạt động kinh tế Bao gồm toàn người độ tuổi lao động có đủ khả tham gia lao động, tham gia lao động có nhu cầu tìm việc làm Cân cung - cầu lao động xã hội, sách vĩ mơ điều tiết luân chuyển lao động Vai trò kế hoạch việc làm: 2.1 Kế hoạch việc làm phận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Kế hoạch việc làm phận quan trọng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế quốc dân Để thực mục tiêu phát triển cần phải đảm bảo nguồn lực tài mà cịn nguồn lực người (lao động) Kế hoạch giải việc làm nhằm xác định nhu cầu nguồn lao động tương lai Nhu cầu sử dụng lao động có khác biệt lớn kỹ năng, kiến thức, giới tính, lứa tuổi phụ thuộc vào mức trả công lao động Khơng giống nguồn lực tài chính, nguồn lao động lúc sử dụng Một nội dung quan trọng kế hoạch việc làm phải bao gồm kế hoạch đào tạo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2.2 Kế hoạch việc làm có mối quan hệ mật thiết với kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch nguồn lao động 2.2.1 Kế hoạch việc làm kế hoạch tăng trưởng kinh tế Trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế phận quan trọng Nó xác định mục tiêu có liên quan định phát triển đất nước Các tiêu kế hoạch tăng trưởng sở để xác định kế hoạch mục tiêu quan trọng khác có kế hoạch việc làm tiêu kế hoạch tăng trưởng sử dụng làm sở cho việc xây dựng kế hoạch biện pháp xây dựng cân đối chủ yếu cho phát triển kinh tế thời kỳ kế hoạch Kế hoạch tăng trưởng kinh tế nằm mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại với kế hoạch giải việc làm mục tiêu chống lạm phát Về mặt lý luận: kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh giải việc làm cho người lao động, xu gia tăng lạm phát xảy Vì vậy; thống thường việc đặt kế hoạch mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước thường phải gắn liền với thực trạng kinh tế Trên sở đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải xác định mục tiêu việc làm tìm giải pháp sách thực 2.2.2 Kế hoạch việc làm kế hoạch vốn đầu tư Lao động vốn đầu tư hai yếu tố nguồn nhân lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư giúp bù đắp tài sản cố định đảm bảo yêu cầu mở rộng quy mô, dung lượng kinh tế yêu cầu cải tiến, đại hóa phù hợp với u cầu phát triển Nó cịn giúp cho nhà đầu tư tăng, giảm mức dự trữ hàng hóa tồn kho theo biến động giá Kế hoạch khối lượng vốn đầu tư phận hệ thống kế hoạch phát triển xác định quy mô, cấu tổng nhu cầu đầu tư xã hội cần có cân đối nguồn bảo đảm nhằm thực mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế thời kỳ kế hoạch Có việc làm điều kiện hình thành trình lao động, khâu quan trọng q trình tái sản xuất xã hội Có việc làm điều kiện tiền đề khiến người lao động có tư liệu tiêu dùng, từ bắt đầu trình tiêu dùng, biện pháp mưu sinh người lao động Lưu chuyển sức lao động yêu cầu tất yếu xã hội hóa sản xuất lớn, điều kiện để phát triển kinh tế hàng hóa Q trình đầu tư khoa học cơng nghệ gia tăng góp phần khơng ngừng nâng trình độ sức sản xuất, kết cấu sản phẩm, tất nhiên địi hỏi phải có lưu chuyển tương ứng sức lao động Ngoài ra, diễn biến kết cấu tự thân sức lao động nhân tố khơng thể bỏ qua Vì đảm bảo việc làm cho người lao động đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất u cầu kế hoạch việc làm kế hoạch vốn đầu tư trình thực kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2.2.3 Kế hoạch việc làm kế hoạch nguồn lao động Kế hoạch việc làm chủ động đặt yêu cầu cần thiết cho kế hoạch nguồn lao động Từ nguồn lao động sẵn có xác định khả việc làm cho người lao động để định xây dựng kế hoạch biện pháp khác tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp Kế hoạch việc làm chủ động đưa sách, giải pháp để phát triển nguồn lao động đất nước Căn vào số lao động có việc làm kỳ kế hoạch sở để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, mơi trường xã hội thu nhập bình qn đầu người người lao động có việc làm đời sống họ nâng cao Vấn đề quan trọng việc làm có phù hợp với nguyện vọng, khả người lao động có phát huy sáng tạo đem lại thu nhập cho người lao động hay không ? lựa chọn từ hai phía người lao động người sử dụng lao động Vì mục tiêu hiệu đưa đến khả tăng nhanh hiệu toàn kinh tế xã hội Như kế hoạch giải việc làm toàn kế hoạch biện pháp quan trọng kế hoạch nguồn lao động Phần II: Thực trạng thực kế hoạch lao động - việc làm Việt Nam thời kỳ 2001 - 2005 I Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch lao động - việc làm kế hoạch năm 2001 - 2005 Mục tiêu lâu dài tạo việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động có khả lao động có nhu cầu làm việc Thực biện pháp để trợ giúp người thất nghiệp có việc làm nhanh chóng: người thiếu việc làm có đủ việc làm, đặc biệt có sách cụ thể đối tượng yếu thị trường lao động Thơng qua giải hợp lý mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế với giải việc làm cho người lao động, nhằm bước nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cải thiện chất lượng sống nhân dân Mục tiêu cụ thể: Mỗi năm thu hút thêm 1,3 - 1,4 triệu lao động có chỗ làm việc, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 5-6% nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn lên 80% năm 2005 Đạt cấu nông nghiệp: 56%, CN-XD:21%, dịch vụ: 23% vào năm 2005 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, tốc độ tăng suất lao động xã hội:45%/năm GDP: 8-8,5% số lao động cần giải việc làm năm: 2001 - 2005 15 triệu người, bao gồm: lao động tăng thêm năm khoảng 1,3 triệu người số lượng lao động chưa giải việc làm từ năm trước chuyển sang Trong nơng thôn khoảng 12,5 triệu người, thành thị khoảng 2,5 triệu người Trong năm tới dự tính thu hút tạo việc làm thêm cho khoảng 7,5 triệu lao động 10 2003: nước có 39,585 triệu người Trong Nơng - lâm - ngư nghiệp: 23,099 triệu người CN-XD: 6,713 triệu người DV: 9,773 triệu người - Cơ cấu lao động có việc làm ngành kinh tế 2002: Kinh tế nhà nước: 3,995 triệu = 10,17% Ngoài nhà nước: 34,952 triệu = 88,72% Đầu tư nước ngoài: 0,437 triệu = 1,11% 2003: Kinh tế nhà nước: 4,103 triệu = 10,36% Ngoài nhà nước: 34,952 triệu = 88,3% Đầu tư nước ngoài: 0,53 triệu = 1,34% - Ngày 22-11-2004 Theo Bộ lao động TBXH: từ đầu năm đến tổng số lao động Việt Nam làm việc nước 55.548 người mục tiêu xuất 60 nghìn lao động năm chắn hồn thành, dù có nhiều biến động Riêng thị trường lao động Hàn Quốc sau Việt Nam gửi hồ sơ sang phía bạn đồng ý 1.197 lao động theo luật cấp phép III Đánh giá Thành tựu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2001, 2002, 2003 là: 6,89%; 7,08%; 7,26% 2004 đạt 7,6% Chúng ta đạt kết cao giải việc làm, tạo nhiều việc làm cho người lao động ngành toàn kinh tế Lực lượng lao động làm việc thường xuyên ngành nông -lâm- ngư nghiệp giảm , ngành CN-XD tăng, dịch vụ tăng Trong giai đoạn có chuyển đổi cấu lực lượng lao động có việc làm thường xuyên theo hướng tích cực: giải số lượng tỷ lệ lao động làm việc nhóm ngành nơng - lâm - ngư nghiệp tăng nhóm ngành CN-XD dịch vụ 13 nơng thôn: lực lượng lao động tập trung phần lớn khu vực Tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn năm 2000 đạt 73,86% Đây kết tốt cần phát huy Về xuất khẩu: năm 2004 đưa ≈ vạn lao động lao động nước thị trường như: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản Mặc dù quy mô cấu lực lượng lao động chưa tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước kết đạt năm qua khảng định đạt số thành tựu ban đầu việc nâng cao chất lượng, chuyển dịch cấu lao động, cấu lao động làm việc ngành KTQD theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa Đó động lực để thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo thêm môi trường điều kiện thuận lợi để phát triển việc làm, nâng cao xuất lao động hiệu kinh tế - xã hội giai đoạn tới Hạn chế: Sức ép tình trạng thiếu việc làm lớn Với mức tăng trưởng trung bình > 7% giai đoạn (2001 - 2005) Việt Nam giải định 1,3 - 1,4 triệu lao động năm chưa đủ để giải tỏa số lao động tồn đọng từ năm trước số lao động dôi từ doanh nghiệp nhà nước cấu lại máy quản lý, sản xuất Tỷ lệ thất nghiệp đo thị tương đối cao có xu hướng tăng thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng khu vực nơng thơn thiếu việc làm cịn nhiều Cơ cấu phân bố lao động - việc làm nhiều bất cập, chưa hợp lý 14 Phần III Giải pháp giải việc làm kế hoạch năm 2001-2005 I Giải pháp liên quan đến vấn đề kinh tế Phát triển kinh tế xã hội tạo mở việc làm giải pháp quan trọng nhất, định việc tăng giảm chỗ làm việc thị trường lao động Do phải thực hoạt động nhằm giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với giải việc làm, tích cực chuyển dịch cấu kinh tế, cấu đầu tư để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động Từ năm 1995 đến năm 2000 có 6,1 triệu người có việc làm mới, dự kiến năm tới thu hút 7-8 triệu người lao động 1.1 Khu vực nông thôn 1.1.1.Thay đổi , chuyển dịch cấu trồng vùng đồng nông thôn, nơi tập trung phần lớn lao động nước, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao lúa chủ đạo cấu trồng Vì thế, lao động nơng thơn vốn dư thừa lại có nguy dư thừa việc canh tác luá trồng hoa màu địi hỏi lao động thủ cơng hệ thống sở vật chất-kỹ thuật phục vụ sản xuất, trình độ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóavà áp dụng tiến kỹ thuật tương đối hồn chỉnh Chính viêc chuyển đổi cấu trồng giải pháp tốt Cơ cấu trồng cần chuyển đổi theo hướng phục hồi trồng truyền thống phù hợp với điều kiện đất đai, điều kiện tự nhiên vùng Phục hồi, bổ xung trồng đòi hỏi nhiều lao động thủ công sở nguyên liệu cho việc phục hồi phát triển ngành nghề truyền thống Ngoài cần thực thâm canh, chuyên môn hóa trồng mũi nhọn Bởi hồn cảnh dư thừa lao động, ngành nghề 15 tạm thời chưa phát triển, chuyển đổi cấu trồng hạn chế biện pháp nhiều đóng góp cho việc nâng cao tỷ xuất sử dụng lao động nông thôn 1.1.2.Phát triển ngành nghề Trong "những quan điểm đạo phát triển ngành nghề nông thôn" Bộ nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn có nêu: Phát triển ngành nghề nông thôn phải gắn chặt với sản xuất nông nghiệp Đây ngành kinh tế mà q trình sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ nguyên liệu, lao động, thị trường môi trường Phát triển ngành nghề nông thôn phải ý phát triển ngành nghề mới, phải đặt mối quan hệ chặt chẽ với công nghiệp thành thị, với thị trường nước Kết hợp hài hịa nhiều quy mơ, nhiều loại hình tổ chức sở hữu, lựa chọn công nghệ, kết hợp công nghệ đại với công nghệ truyền thống, thiết bị tiên tiến thủ cơng, khí nhỏ nhiều loại hình doanh nghiệp Khơi phục, tái tạo phát triểnngành nghề truyền thống nhằm tạo thêm nhiều nguồn việc cho khu vực nông thôn Các ngành nghề nông thôn bao gồm công nghiệp chế biến nông,lâm, thủy, hải sản, ngành khí, xây dựng vật liệu xây dựng, dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư thiết bị nguyên liệu cho sản xuất, ngành nghề thủ công truyền thống Làng Đông Kỵ ( Tiên Sơn - Bắc Ninh) với 3.600 lao động tạo giá trị sản lượng từ mặt hàng mỹ nghệ 4-5 tỷ đồng năm Làng gốm sứ Bát Tràng có 1.172 hộ gia đình làm nghề với 800 lò gốm, hàng năm sản xuất 50 triệu sản phẩm loại không tạo đủ việc làm cho lao động địa phương mà hàng ngày thu hút từ 1.500 đến 2000 người từ nơi khác đến làm việc Hiện nước có khoảng 1.450 làng nghề, phát triển quy mô sản xuất, đổi sản phẩm khuyến khích xuất mặt hàng có tính chiến lược 16 Để phát triển ngành nghề cách vững chắc, có hiệu cần tạo vốn cho hộ gia đình doanh nghiệp làm nghề Đổi cơng nghệ, thiết bị phù hợp với lực vốn, trình độ sử dụng lao động Đào tạo đào tạo lại lực lượng lao động lành nghề, đảm bảo đội ngũ kế thừa có kỹ nghề nghiệp truyền thống nắm vững kỹ nghề nghiệp sản xuất đại Tạo thị trường ổn định cho sản phẩm làng nghề 1.1.3 Phát triển hình thức kinh tế trang trại Kinh tế trang trại hình thức sản xuất mặt có tác dụng phát triển nơng nghiệp, mặt khác góp phần giải việc làm cho người lao động Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, để khuyến khích phát triển hình thức kinh tế trang trại cần tập trung vào số biện pháp: Thứ nhất, phát triển kinh tế trang trại vừa phải đảm bảo cho trang trại phát triển, vừa phải đảm bảo khơng để tích tụ đất đai q lớn dẫn đến bóc lột địa tơ, vừa đảm bảo cho người lao động nơng nghiệp có đất để sản xuất sinh sống Thứ hai, bước hình thành phát triển ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp nông thôn để giải việc làm ổn định thu nhập cho người lao động Tạo điều kiện cho trang trại vay vốn mở rộng quy mô sản xuất Đào tạo ngành nghề cho người lao động nơng thơn mà nịng cốt chủ yếu đội ngũ cán xã huyện gồm quản lý hành kinh tế kỹ thuật 1.1.4 Phát triển chương trình Chương trình trồng triệu rừng từ năm 1998 đến năm 2010 có khả thu hút lực lượng lao động lớn, cần sửa đổi, bổ sung sách để đồng hóa chế, sách phát triển nghề rừng, khuyến khích khoanh ni, bảo vệ rừng phịng hộ đầu nguồn, rừng nguyên liệu để 17 người trồng rừng ổn định sống Đồng thời tiếp tục thực chương trình 773 khai thác vùng đết cịn hoang hóa, bãi bồi ven biển, ven sơng vừa phân bố lại dân cư vừa tạo việc làm cho nhân dân 1.2 Khu vực thành thị 1.2.1 Phát triển doanh nghiệp quy mô lớn khu công nghiệp Phát triển khu công nghiệp sử dụng công nghệ cao khu công nghiệp Biên Hịa (Đồng Nai), Sài Đồng (Gia Lâm), Bình Dương để tạo việc làm có giá trị kinh tế cao, giá trị lao động cao, phù hợp với tính chất đặc thù lao động thành thị Khu cơng nghiệp Biên Hịa (Đồng Nai) năm giải định 55 nghìn đến 60 nghìn chỗ làm việc cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 4% năm 2000 xuống 3% năm 2001 Ngoài ra, phải quan tâm đặc biệt đến đào tạo hoàn thiện kỹ nghề nghiệp cho người lao động thành thị trình độ cao, thông qua việc phát triển trung tâm huấn luyện cao cấp số địa bàn trọng điểm Phát triển ngành nghề, lĩnh vực có khả thu hút nhiều lao động phù hợp với đặc điểm lao động thành thị Trong phát triển khu vực phi kết cấu, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ điều cần quan tâm Coi gia công xuất quốc sách, đa dạng hóa mặt hàng trước hết mặt hàng có cơng nghệ sử dụng nhiều lao động may mặc, giầy da, gốm xứ, xe máy mở rộng thị trường nước phát triển, coi trọng thị trường Châu Thái Bình Dương 1.2.2 Tập trung vào công tác xây dựng Xây dựng cơng trình giao thơng, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, vui chơi giải trí làm tăng cầu lao động Theo ý kiến nhà 18 chuyên gia kinh tế cho nên sử dụng nhiều lao động thủ công số khâu xây dựng để giải việc làm cho người lao động Trong năm xây dựng 1.200km nâng cấp 3.790km đường quốc lộ, mở rộng đại hóa số cảng biển quan trọng: Hải Phòng, Sài Gòn, Cửa Lò đến năm 2000 nước có 100% số tỉnh huyện có điện 80% xã phường tồn quốc có điện Để tăng cường xây dựng phát triển sở hạ tầng nhà nước phải ưu tiên ngân sách cho người có điều kiện khó khăn giao thông, trường lớp, trạm y tế Bởi vậy, tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng vừa làm phát triển kết cấu hạ tầng xã hội vừa biện phải giải việc làm 1.2.3 Xây dựng công trình trạng điểm Trong thời gian tới cần xây dựng cơng trình trọng điểm như: cụm khí - điện - đạm Phú Mỹ khu vực tây nam ; xúc tiến nghiên cứu, xây dựng thủy điện Sơn La, dự tính năm phải hồn thành; đẩy nhanh việc xây dựng khu kinh tế Dung Quất - Chu Lai Những cơng trình trọng điểm triển khai xây dựng góp phần tạo số lượng lớn việc làm cho người lao động chất lượng người lao động nâng cao Giả phát liên quan đến vấn đề sách 2.1 Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình Trước sức ép gia tăng dân số nhanh làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển đất nước, Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa VII ban hành nghị 04/NQ-TƯ năm 1993 sách dân số kế hoạch hóa gia đình Nghị nêu rõ quan điểm Đảng dân số kế hoạch hóa gia đình đưa mục tiêu giải cụ thể Qua năm triển khai thực hiện, tỷ lệ tăng đân số từ 3,01% năm 1990 giảm xuống 2,19 % năm 1997 1,8 % năm 2001 Chứng 19 tỏ nghị Trung Ương IV thực vào sống, quan điểm, giải pháp Đảng nhà nước ta công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đắn Trong thời kỳ kế họach 20012005, cần tiếp tục thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng, củng cố kiện tồn máy cơng tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ trung ương đén địa phương Tuyên truyền, giáo dục thông qua phương tiện thông tin đại chúng, panô, hiệu Mở rộng nâng cao chất lượng sở dịch vụ kế hoạch hóa gia đình Căn vào sách dân số kế hoạch hóa gia đình đồng thời xuất phát từ u cầu cơng tác kế hoạch hóa gia đình chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước mà đại hội đảng IX đè thời gian tới cần phải đảy mạnh chiến lược dân số đến năm 2005 nhằm đạt mục tiêu hạ tỷ lệ tăng dân số mức 1,2% Đạt điều tạo điều kiện thuận lợi để giải vấn đề thất nghiệp việc làm nước ta 2.2 Xuất lao động chuyên gia "Xuất lao động chuyên gia hoạt động kinh tế xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải việc làm, tạo thu nhập nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước Cùng giải pháp giải việc làm nước chính, xuất lao động chuyên gia chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho cơng xây dựng đất nước thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa "(Nghị định152/1999/NĐ-CP) Xuất lao động tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động ngành, góp phần cải thiện đời sống số cán công nhân làm việc trực tiếp nước ngồi gia đình họ nước Trong năm gần đây, việc xuất lao động cịn có chun gia y tế, giáo dục,oong nghiệp sang giúp dỡ số nước Trung Đông, Châu 20 Phi Đến nay, đưa lao động chuyên gia đến làm việc 38 nước, vùng lãnh thổ với số lượng gần 30.000 người Người lao động chuyển nước 1,2 tỷ USD/ năm Trong năm tới phải tăng quy mô xuất lao động chuyên gia để đến năm 2005 có khoảng 40-50 vạn từ năm 2010 trở ln có khoảng triệu lao động chuyên gia làm việc nước Để thực mục tiêu phải có giải pháp thiết thực, phối hợp đồng bộ, ngành, địa phương đoàn thể động doanh nghiệp nhận thức người lao động 2.3 Chính sách bảo hiểm xã hội(BHXH) cho người lao động Thời kỳ đổi kết quan trọng mặt trận kinh tế tạo tiền đề vững cho đổi tương ứng sách xã hội nói chung sách BHXH cho người lao động nói riêng Nhằm đảm bảo chỗ dựa vững tinh thần vật chất cho người lao động trước rủi ro: ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, nghỉ hưu BHXH nhanh chóng trở thành lĩnh vực hàng đầu hệ thống an ninh xã hội nước ta Hiến pháp năm 1992 xác định:"Nhá nước thực chế độ BHXH công chức nhà nước người làm công ăn lương, khuyến khích phát triển hình thức BHXH người lao động." Trong thời gian tới, cần thực sách BHXH đặc biệt sách bảo hiểm thất nghiệp Đây ttrong biện pháp nhiều nước quan tâm khơng đảm bảo sách cho cá nhân người bị thất nghiệp mà cịn góp phần ổn định xã hội Bảo hiểm thất nghiệp hình thành nhằm hỗ trợ mặt thu nhập cho người lao động thời kỳ họ việc làm, tạo điều kiện cho họ tìm việc làm thị trường lao động Bảo hiểm thất nghiệp vừa cơng cụ góp phần giải vừa sách xã hội quan trọng 21 Chính sách BHXH góp phần vào phát triển kinh tế đất nước, thực công xã hội, an tồn tiến 2.4 Chính sách phân bố lại dân cư Thực tốt dự án di dân, sớm chấm dứt tình trạng du canh du cư hạn chế tối đa tình trạng di dân tự nhằm phân bố hợp lý lao động dân cư vùng Nếu tính từ năm 1991 đến năm 1997 thực di dân khoảng 1,2 triệu người, tính riêng năm 1997 thực di dân 19.910 hộ với 89.003 nhân khẩu, 44.909 lao động Ngồi cịn có thêm triệu người tự di chuyển đến tìn việc định cư vùng đất Chính sách phân bố dân cư thời gian tới tổ chức, quản lý tốt tượng di dân vào thành phố lớn kiếm việc làm Khuyến khích lao động di chuyển từ đồng đông dân hành nghề tự làm thuê ởcác vùng trung du miền núi Hình thức di chuyển chủ yếu lao động có kỹ thuật, có tay nghề như: thợ mộc, sửađồ dân dụng, thợ nề theo kiểu "ly nông bất ly hương" Mặt khác tiếp tục hỗ trợ di chuyển lao động dân cư để xây dựng vùng kinh tế Lâm Đồng, Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ Ngồi ra,chính sách phân bố dân cư phải xem xét dòng di chuyển lao động, lao động chất xám, từ khu vực nhà nước khu vực ngồi quốc doanh, sang khu vực có vốn đầu tư nước ngồi Đây dịng di chuyển cần quan tâm để có sách đào tạo, đào tạo lại phù hợp, không dẫn đến cân đối nghiêm trọng lao động cao cấp nước ta 3.Tăng cường vai trò quản lý nhà nước Thị trường lao động đời phát triển tượng kinh tế xã hội bình thường kinh tế xã hội nước ta Chính nhờ hoạt động 22 thị trường lao động góp phần tích cực vào điều chỉnh quan hệ cung, cầu lao động giảm sức ép việc làm nước ta Tuy nhiên mang tính tự phát, chưa có kiểm tra, giám sát nhà nước Vấn đề đặt tầm vĩ mô Nhà nước phải có quản lý, kiểm sốt thị trường lao động , tạo điều kiện cho phát triển hướng vào mục tiêu giải phóng triệt để sức lao động, từ mà giải phóng tiềm toàn xã hội Việc quản lý, giám sát thị trường lao động chức nhà nước công tác quản lý lao động phù hợp với chế thị trường Nhưng nhà nước không can thiệp cách máy móc vào thị trường lao động theo kiểu hành quan liêu bao cấp trước đây, mà phải chế, sách pháp luật, đồng thời phải tạo điều kiện để thị trường lao động trở nên sôi động Rút ranhững học kinh nghiệm từ kế hoạch giải việc làm 1996-2000 tạo thị trường làm việc phong phú đa dạng phù hợp với đặc điểm nguồn lao động nước ta , đặc biệt cần quan tâm khai thác thị trường làm việc địa phương, vùng số lĩnh vực có khả thu hút nhiều lao động Vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược lao động đất nước Chiến lược phải hướng vào sử dụng có hiệu nguồn lao động dồi nước ta sở đổi chế quản lý kinh tế , phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần mở cửa bên ngồi Chiến lược lựa chọn theo hướng : đầu tư theo chiều sâu vào số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, sử dụng lao động tầng cao(lao động cao cấp hay lao động kỹ thuật cao) để tạo tăng trưởng nhanh, mặt khác phải đầu tư thỏa đáng vào phát triển việc làm tầng thấp với cơng nghệ thích hợp sử dụng nhiều lao động Nghiên cứu tạo điều kiện cho thị trường lao động phát triển số hoạt động nhằm khuyến khích:tăng thêm vốn đầu tư cho 1000 23 xã nghèo khó theo chương trình 133 135,tăng vốn cho quỹ giải việc làm Đồng thời phải xây dựng ban hành hệ thống sách, pháp luật quản lý lao động điều kiện thị trường, trước hết luật hợp đồng lao động , thỏa ước tập thể lao động, tranh chấp lao động,bao hiểm xã hội, luật tiền lương tối thiểu điều tiết thu nhập, cuối sùng thực Bộ Luật lao động Việt Nam Tổ chức phát triển nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm dịch vụ xúc tiến việc làm: tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động thống phạm vi nước Đồng thời xúc tiến nghiên cứu thị trường lao động quốc tế, mở rộng nghiệp đưa lao động chuyên gia làm việc có thời hạn nước ngồi chiến lược mở rộng không gian kinh tế nước ta để giải vấn đề lao động việc làm 24 Kết Luận Giải việc làm nâng cao chất lượng lao động biện pháp quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Đặc biệt kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước kế hoạch giải việc làm đặc trưng lồng ghép kế hoạch lao động việc làm với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đát nước Để có xã hội đảm bảo cơng văn minh người phải có cơng ăn việc làm, dân giàu nước mạnh Đề tài giúp em hiểu thêm thực trạng lao động Việt Nam việc xây dựng kế hoạch việc làm để đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, góp phần đưa nước ta có vị trường quốc tế yêu cầu khách quan, nguyện vọng thiết nhân dân ta Trong phạm vi đề tài em có tìm hiểu nghiên cứu nhiên viết nhiều hạn chế lý luận, thực tiễn phương pháp trình bày Mong thầy cô cho em đánh giá để em hồn thiện tốthơn viết lần sau Qua viết em xin chân thành cảm ơn bảo cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung giúp em hồn thành đề án mơn học kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội 25 Danh mục tài liệu tham khảo Giảo trình kế hoạch hố phát triển kinh tế xã hội Chính sách giải việc làm việt nam Tạp chí kinh tế dự báorf Tạp chí lao động xã hội Bá o lao động Tạp chí kinh tế phát triển Văn kiện đại hội đảng IX Tạp chí nghiên cứu kinh tế Tạp chí lý luận trị 10 Lao đong com.VN 26 Mục lục Lời nói đầu Phần I: Những vấn đề lý luận lao động việc làm kế hoạch lao động-việc làm I Các khái niệm 1.1 Lao động 1.2 Lực lượng lao động 1.3 Việc làm 1.4 Thất nghiệp II Nhân tố ảnh hưởng đến lao động - việc làm III Vai trò kế hoạch lao động - việc làm: Vai trò kế hoạch: 1.1 Kế hoạch - Việc làm: 1.2 Kế hoạch - lao động : Vai trò kế hoạch việc làm: 2.1 Kế hoạch việc làm phận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2.2 Kế hoạch việc làm có mối quan hệ mật thiết với kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch nguồn lao động Phần II: Thực trạng thực kế hoạch lao động - việc làm Việt Nam thời kỳ 2001 - 2005 10 I Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch lao động - việc làm kế hoạch năm 2001 - 2005 10 II Đánh giá thực trạng tình hình thực kế hoạch lao động - việc làm 2001 - 2005 11 Thực trạng cung lao động 11 Cung ứng việc làm 12 III Đánh giá 13 Hạn chế: 14 Phần III Giải pháp giải việc làm kế hoạch năm 2001-2005 15 I Giải pháp liên quan đến vấn đề kinh tế 15 1.1 Khu vực nông thôn 15 1.2 Khu vực thành thị 18 Giả phát liên quan đến vấn đề sách 19 3.Tăng cường vai trò quản lý nhà nước 22 27 ... kế hoạch lao động - việc làm Việt Nam thời kỳ 2001 - 20 05 I Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch lao động - việc làm kế hoạch năm 2001 - 20 05 Mục tiêu lâu dài tạo việc làm đảm bảo việc làm cho người lao. .. tư, kế hoạch nguồn lao động Phần II: Thực trạng thực kế hoạch lao động - việc làm Việt Nam thời kỳ 2001 - 20 05 10 I Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch lao động - việc làm kế hoạch năm. .. vụ: 23% vào năm 20 05 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30% , tốc độ tăng suất lao động xã hội: 45% /năm GDP: 8-8 ,5% số lao động cần giải việc làm năm: 2001 - 20 05 15 triệu người, bao gồm: lao động tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch lao động việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 30 , Kế hoạch lao động việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm 30