0

Thiết kế móng băng Lê Anh Hoàng

4 0 0
  • Thiết kế móng băng  Lê Anh Hoàng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:47

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Hội thảo Khoa học lần - 2010 MÓNG BĂNG PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ NHƯ THẾ NÀO GVC.ThS Lê Anh Hoàng Khoa Kỹ thuật & Cơng nghệ - Trường ĐH Mở TpHCM Móng băng giải pháp sử dụng phổ biến cho cơng trình Mặc dù ngày máy tính hổ trợ nhiều cho việc tính tốn, cịn số khó khăn, chẳng hạn việc xác định HỆ SỐ NỀN, hay lựa chọn cho hợp lý kích thước móng ĐỘ CỨNG VÀ SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA MĨNG BĂNG: Độ cứng (hay cịn gọi độ mãnh ) xác định tích số: C B λ.L = (4 Z ).L [1] 4.E.I Trong đó: L-chiều dài móng (m) E,I-Modun monent qn tính tiết diện ngang móng B-Bề rộng móng (m) Cz- Hệ số (kN/m3) Có nhiều phương pháp xác định hệ số nền, ta dùng cơng thức: C z ( kN / m ) = 40.(HSAT).p a ( kPa) [2] pa- gía trị sử dụng pa = p gh [3] (HSAT) pgh-tải phá hoại gây nên độ lún S=2.54cm Như cách đơn giản “Hệ số suy trực tiếp từ áp lực sử dụng móng pđ theo cơng thức: CZ(kN/m3)=(100à150)×pđ(kPa)” Tùy theo gía trị λ.L mà móng phân loại sau: λ.L ≤ π = 0,785 : móng tuyệt đối cứng, ứng suất phân bố đáy móng theo quy luật đường thẳng, ta hồn tồn sử dụng tốn tuyệt đối cứng trường hợp Trang 21 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Hội thảo Khoa học lần - 2010 π = 0,785 ≤ λ.L ≤ π = 3.14 : móng cứng phần, trường hợp xảy ta có móng kép (dưới cột) ta tính gần tuyệt đối cứng kết sai lệch cột biên móng λ.L ≥ π = 3,14 : móng dạng mềm, dể uốn, kết tính tốn theo điều kiện tuyệt đối cứng sai lệch nhiều cần thiết phải tính tốn theo hệ số CZ, Tuy nhiên lo trường hợp giá trị CZ lựa chọn có loại đất hay khơng Người thiết kế có xu hướng cố gắng thỏa điều kiện để phản lực đáy móng phân bố thẳng để tận dụng khả làm việc (phản lực trọng tâm lực trùng với trọng tâm móng) tính theo hệ số phản lực đáy móng chênh lệch nhiều, khơng đồng chí có lúc gấp lần Tuy nhiên để thỏa điều đòi hỏi chiều cao móng lớn, thí dụ móng dài mét, chiều cao dầm >1,5 mét, đồng thời số trường hợp có tải biên móng LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC MĨNG Mục tiêu đặt cho người thiết kế làm để ứng suất phân bố đáy móng theo đường thẳng gần đều, kinh nghiệm thiết kế tác giả chênh lệnh cần thiết không 25% Điều quan trọng cho đất loại yếu đặc biệt cho gia cố cừ BD C z = 0 0 k N / m C z = 0 0 kN / m BD L=8 meùt tràm Đối với 2.4 3.3 L=8 meùt loại đất 2.2 L=7 mét 2.9 thiên nhiên 2.0 L=7 mét bình thường 1.8 2.5 L=6 meùt khác 1.6 L=6 meùt 2.1 tượng tăng khả 1.4 L=5 meùt chịu tải 1.2 L=5 mét 1.7 L=3 mét q trình 1.0 L=3 meùt 1.3 nén chặt 0.8 L=2 meùt L=2 meùt thường xãy ra, 0.6 0.9 3 phạm vi cục BM BM có ứng C z = 0 k N / m BD C z = 0 0 k N / m BD suất lớn 1.6 L=8 meùt 1.6 L=8 meùt tượng 1.4 1.6 L=7 meùt L=7 meùt phân bố lại ứng 1.6 1.2 suất trì L=6 mét 1.4 L=6 mét ổn 1.2 L=5 meùt định cũa , 0.8 L=5 meùt ngược lại đối L=3 meùt 0.6 L=3 meùt 0.8 với gia cố L=2 meùt 0.4 cừ tràm độ lún 0.6 L=2 mét vùng có ứng 0.2 0.4 suất lớn 4 không làm tăng sức chịu đựng cọc tràm nơi tượng phân bố lại ứng suất khó có thễ xảy Kinh nghiệm cho thấy thiết kế nhà phải xử lý cừ tràm , lún lệch xảy không giải để phản lực lớn mép móng Trang 22 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Hội thảo Khoa học lần - 2010 Chọn để λL thỏa điều kiện tuyệt đối cứng đòi hỏi chiều cao dầm lớn, thực tế ta chấp nhận lấy λL2m điều khó thực từ với móng băng dài chiều cao móng lấy trung bình 1,5m khơng... với λL
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế móng băng Lê Anh Hoàng, Thiết kế móng băng Lê Anh Hoàng