0

Bài giảng Máy xây dựng

315 0 0
  • Bài giảng Máy xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:32

BÀI GIẢNG MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Định nghĩa công dụng máy xây dựng 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Định nghĩa công dụng máy xây dựng - MXD danh từ chung để máy thiết bị phục vụ cho việc giới hóa cơng tác xây dựng - MXD giúp người hoàn thành khối lượng xây dựng lớn mà dùng sức lao động thủ cơng người khơng thể hồn thành Đóng vai trị chủ yếu việc nâng cao suất lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nâng cao chất lượng cơng trình, đảm bảo an tồn lao động giải phóng người khỏi công việc nặng nhọc 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy phát lực: Phát nguồn động lực cung cấp cho cấu phận công tác máy, máy khác hoạt động 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy vận chuyển 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy làm đất 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy gia cố móng 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy sản xuất đá: 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy phục vụ công tác bê tông: 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy phục vụ công tác cốt thép: 10 8.2 Máy bơm bê tông 8.2.1 Công dụng phân loại máy bơm bê tông - Dùng để vận chuyển bê tông theo đường ống dẫn xa tới 500m lên cao tới 70m phạm vi cơng trường, bê tơng thường có độ sụt >12cm - Các thông số chủ yếu máy bơm bê tông suất, độ xa chiều cao bơm - Phân loại: + Dựa vào cấu tạo bơm: Máy bơm kiểu roto ống mềm, máy bơm kiểu pittong + Dựa vào đặc điểm trình làm việc: Máy bơm làm việc liên tục, máy bơm làm việc theo chu kỳ + Dựa theo tính chất di chuyển: Máy bơm đặt cố định chỗ (máy bơm tĩnh tại) máy bơm đặt xe di chuyển (máy bơm di động) 301 8.2.2 Máy bơm kiểu pittong với hai xilanh cơng tác có cửa van hình chữ S 302 8.2.2 Máy bơm kiểu pittong với hai xilanh cơng tác có cửa van hình chữ S 303 8.2.3 Xác định suất máy bơm bê tông 304 8.3 Máy đầm bê tông 8.3.1 Khái niệm chung máy đầm bê tông - Nguyên lý loại máy đầm bê tông tạo rung động truyền rung động vào bê tơng để làm giảm lực dính kết thành phần hạt bê tông, nhờ trọng lượng thân mà chúng tự xếp chặt lại với nhau, làm cho khơng khí ngồi, bê tơng nhanh đơng kết, tăng độ ổn định cường độ bê tông 305 8.3 Máy đầm bê tông 8.3.1 Khái niệm chung máy đầm bê tông - Tùy theo công dụng hướng truyền rung động cho bê tông, máy đầm bê tông chia thành: + Máy đầm mặt + Máy đầm + Máy đầm cạnh + Máy đầm (bàn rung) Ngồi ra, cịn có máy đầm kết hợp lực rung lực va đập hay gọi bàn rung – va đập, để đầm cấu kiện bê tông đúc sẵn, cho hiệu đầm cao 306 8.3.2 Máy đầm bàn - Máy đầm bàn loại điển hình máy đầm mặt sử dụng rộng rãi - Tùy theo nguyên lý gây rung, chia thành hai loại: + Máy đầm rung vô hướng + Máy đầm rung có hướng a Máy đầm bàn rung vơ hướng b Máy đầm rung có hướng 307 8.3.3 Máy đầm dùi - Máy đầm bàn loại điển hình máy đầm sử dụng rộng rãi nay, để đầm cấu kiện bê tơng có c - Máy đầm dùi có hai loại: Máy đầm dùi trục mềm máy đầm dùi cán cứng Máy đầm dùi trục mềm 308 8.3.3 Năng suất máy đầm bê tông a Năng suất máy đầm mặt 309 8.3.3 Năng suất máy đầm bê tông 310 CHƯƠNG 9: KHAI THÁC MÁY XÂY DỰNG 9.1 Xác định nhu cầu máy xây dựng - Khi xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài cho việc giới hóa xây dựng - Khi xây dựng kế hoạch đầu tư năm - Khi xác lập dự án tổ chức thi cơng xây dựng cho cơng trình cụ thể Nhu cầu máy xây dựng trung bình năm, xác định theo cơng thức tổng qt: Trong đó: N – số lượng máy xây dựng cần cung cấp năm Qn – tổng khối lượng công việc cần phải thực năm Nn – suất trung bình năm loại máy xây dựng Km – tỷ lệ % khối lượng công việc thực loại máy xây dựng đó, cần phải xác định số lượng theo yêu cầu 311 CHƯƠNG 9: KHAI THÁC MÁY XÂY DỰNG 9.2 Khai thác máy xây dựng - Khai thác thi công gồm công việc: + Tính tốn lựa chọn loại máy tổ hợp máy tối ưu + Thiết kế sơ đồ công nghệ thi công hợp lý nhằm nâng cao suất hiệu sử dụng - Khai thác kỹ thuật tổng hợp biện pháp nhằm trì tốt chất lượng tình trạng kỹ thuật máy trình sử dụng, nội dung gồm: + Tiếp nhận bàn giao xe máy + Tháo dỡ lắp ráp + Vận chuyển, bảo quản + Chạy thử không tải có tải + Bảo dưỡng sửa chữa + Đảm bảo an tồn q trình sử dụng máy xây dựng 312 9.3 Bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy xây dựng 9.3.1 Bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng - Khi bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng cần thực công việc: + Vệ sinh cơng nghiệp tồn máy: Lau chùi, cạo rửa chất bẩn bám vào máy + Kiểm tra mối ghép, phanh: Xiết chặt chỉnh để tạo độ chặt khe hở cần thiết, đảm bảo cho chúng làm việc tốt + Kiểm tra thay dầu bôi trơn hết thời gian sử dụng, bổ sung nhiên liệu 313 9.3 Bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa máy xây dựng 9.3.2 Sửa chữa máy xây dựng - Khi sửa chữa máy xây dựng cần thực công việc: + Tháo chi tiết cụm chi tiết máy bị hư hỏng làm vệ sinh cách rửa lau chùi cho chúng + Xác định nguyên nhân gây hư hỏng dùng phương pháp sửa chữa hàn đắp, vá, gia cơng khí Để khơi phục khả làm việc chi tiết máy cụm chi tiết máy bị hư hỏng + Nếu khôi phục khả làm việc chúng phải thay chi tiết cụm chi tiết máy 314 9.4 An toàn lao động sử dụng máy xây dựng 9.4.1 Những quy định chung an toàn lao động sử dụng máy xây dựng 9.4.2 Những quy định an toàn lao động cán kỹ thuật quản lý sử dụng máy xây dựng 315 ... 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy làm đất 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy gia cố móng 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy sản xuất... Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy phục vụ công tác bê tông: 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa vào công dụng: - Máy phục vụ công tác cốt thép: 10 1.1.2 Phân loại máy xây dựng a Dựa... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Định nghĩa công dụng máy xây dựng 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Định nghĩa công dụng máy xây dựng - MXD danh từ chung để máy thiết bị phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Máy xây dựng, Bài giảng Máy xây dựng

Mục lục

Xem thêm