0

DE THI HOC KI TOAN 9 THANH PHO BAC NINH

7 1 0
  • DE THI HOC KI TOAN 9 THANH PHO BAC NINH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:29

Tính độ dài các cạnh của thửa ruộng, biết rằng nếu tăng chiều rộng của thửa ruộng lên 2m và giảm chiều dài của thửa ruộng đi 6m thì diện tích không đổi.. Tìm giá trị của m để pt 1 có ngh[r] (1)GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề toán năm 2015-2016 Bài 1: ( điểm ) 1) Cho hàm số y  5x a Tính giá trị hàm số x  b Hàm số trên nghịch biến nào? x  y  x  y  2) Giải hệ phương trình  Bài (2 điểm ) Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết tổng hai chữ số 14 Nếu đổi thứ tự hai số đó ta số lớn số ban đầu là 18 đơn vị Bài 3: (2 điểm) Cho phương trình x  x  m   1 với x là ẩn, m là tham số 1) Giải pt (1) m=0 2) Tìm m để pt(1) có nghiệm kép và tìm nghiệm kép đó 3) Tìm m để pt(1) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn:  x1  x2   x12 x2  Bài 4: (3 điểm ) Cho tam giác nhọn ABC (AB<AC) nội tiếp đường tròn (2) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề toán năm 2014-2015 Bài 1: điểm Rút gọn các biểu thức sau: P  12  21  48  x  y  15  x  y  21 Giải hệ phương trình:  Giải phương trình : 2x  x  15  Bài 2: 1,5 điểm 1  x 3 với x  0, x    x 3 x  x 3  Rút gọn các biểu thức: P   Bài 3: điểm Cho hàm số y  x có đồ thị là (P) và đường thẳng (d): y= x+m ( m là tham số ) Vẽ prabol (P) và đường thẳng (d) m=1 trên cùng hệ trục tọa độ Oxy Tìm m để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt có hoành độ là x1 ; x2 thõa mãn x12  x22  5m Bài 4: điểm Cho đường tròn (O;R) đường kính AB M là điểm chính cung AB, D là điểm trên cung nhỏ BM  D  B, M  Kẻ MH vuông góc với AD Chứng minh tam giác AMB cân Chứng minh tứ giác AOHM nội tiếp đường tròn Gọi E là hình chiếu vuông góc D lên AB Xác định vị trí điểm D trên cung nhỏ BM để chu vi tam giác ODE lớn Bài 5: 0,5 điểm Cho x, y, z là ba sô thực tùy ý Tìm giá trị nhỏ biểu thức: M  x  y  z  yz  4x  y  2015 (3) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề toán năm 2013-2014 Bài 1: điểm Tính :  2 1 2x  y  x  y  2 Giải hệ phương trình:  Tìm giá trị a để đồ thị hàm số y   2a  1 x qua điểm A=(1;-2) Bài 2: điểm Cho phương trình x  2x  m   1 với m là tham số a Giải pt (1) với m=1 b Tìm giá trị m để pt (1) có nghiệm kép c Tìm m để pt (1) có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 thỏa mãn : x12  3x  x1x2  Bài 3: 1,5 điểm Một hình chữ nhật có chiều dài dài chiều rộng cm và diện tích nó là 60 cm2 Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó Bài 4: điểm Cho tam giác ABC cân A(BC<AB) nội tiếp đường tròn (O;R) Tiếp tuyến B và C đường tròn (O;R) cắt I BI cắt AC D, CI cắt AB E a b c d Chứng minh tứ giác OBIC nội tiếp đường tròn Chứng minh rằng: EC  EA.EB Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn (O) K ( K không trùng với C) Chứng minh AB  BK  4R Bài 5: 0,5 điểm Cho a, b là hai số thực thỏa mãn điều kiện a  b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  a  b2 (4) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề toán năm 2012-2013 Bài 1: điểm Cho phương trình x  x  2m  1 với m là tham số a Giải phương trình (1) với m=1 b Tìm giá trị m để phương trình (1) có nghiệm kép Bài 2: điểm  1   : x 1   x x Cho biểu thức A    x 1  x 1 với x  0; x  a Rút gọn biểu thức A b Tìm giá trị x để A  Bài 3: điểm Quãng đường AB dài 120km Hai xe máy khởi hành cùng lúc từ A đến B Vận tốc xe thứ lớn xe thứ hai là 10km/h nên xe máy thứ đến B trước xe thứ hai Tìm vận tốc xe đó Bài 4: 3,5 điểm Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; 3cm) Kẻ đường kính AD, trên cung nhỏ AB lấy điểm M ( M không trùng với A và B) a Chứng minh MD là tia phân giác góc BMC b Tính độ dài cạnh AB c Gọi K là giao điểm AB và MD, H là giao điểm AD và MC Chứng minh tứ giác AMKH nội tiếp đường tròn, từ đó suy đường thẳng AM, BD, KH đồng quy d Tìm vị trí điểm M trên cung nhỏ AB để MA+MB+MC lớn Bài 5: 0,5 điểm y2 Cho x, y là hai số thỏa mãn đẳng thức 2x    với x  tìm giá trị nhỏ biểu x thức P=xy (5) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề thi khối năm 2011-2012 Bài 1: 2,5 điểm Giải phương trình x  2x   Cho hàm số y   m  1 x  m  1 Tìm giá trị m biết đồ thị hàm số trên qua điểm A=(-1;2) Bài 2: điểm  1    Cho biểu thức P     : 1   với x  0, x  x 3  x 3  x 3 Rút gọn P Tính giá trị biểu thức P x=4 Bài 3: điểm Một hình chữ nhật có chu vi 30cm Nếu chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó cùng tăng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật đó 98cm2 Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đã cho Bài 4: điểm Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn đó Qua điểm A kẻ đường thẳng d vuông góc với OA, trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì (M khác A) Từ M kẻ các tiếp tuyến MB,MC tới đường (O) Chứng minh tứ giác MBOC nội tiếp đường tròn MO cắt BC H, chứng minh OM OH  R Khi điểm M thay đổi trên d, chứng minh BC luôn qua điểm cố định Bài 5: 0,5 điểm Tìm giá trị lớn và nhỏ biểu thức M  x    x (6) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề thi toán năm 2010-2011 Bài 1: 2,5 điểm Thu gọn các biểu thức sau: a 12  27  b   2   1  x 1 với x  0; x    x   x 1  x 1  c P   Bài 2: điểm Một ruộng hình chữ nhật có diện tích là 360m2 Tính độ dài các cạnh ruộng, biết tăng chiều rộng ruộng lên 2m và giảm chiều dài ruộng 6m thì diện tích không đổi Bài 3: 2,5 điểm Cho phương trình x  5x   m  1 a Giải pt (1) với m=9 b Tìm giá trị m để pt (1) có nghiệm kép, tìm nghiệm đó c Tìm m để pt(1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 1   x1 x2 Bài 4: điểm Cho tam giác ABC có góc A 600, các góc B và C nhọn Vẽ các đường cao BD và CE tam giác ABC Gọi H là giao điểm BD và CE a Chứng minh tứ giác ADHE, BCDE nội tiếp đường tròn b Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC c Tính độ dài cung nhỏ DE đường tròn ngoại tiêp tứ giác BCDE biết BC=6cm (7) GV: Lê Văn Tuấn THCS Phong Khê PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH Đề toán năm 2008-2009 Bài 1: điểm x yy x  x, y  0; x  y   : xy   x y Cho biểu thức A   a Rút gọn A x  y  2x  y  b Tính giá trị biểu thức A biết x, y thỏa mãn hệ phương trình:  Bài 2: điểm Cho phương trình x  4x  m   với m là tham số a Giải pt với m=2 b Chứng minh pt luôn có nghiệm phân biệt với giá trị m Bài 3: 1,5 điểm Một canô từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định Nếu ca nô tăng vận tốc thêm 3km/h thì rút ngắn Nếu canô giảm vận tốc 3km/h thì thời gian tăng thêm Tính vận tốc và thời gian dự định Bài 4: 3,5 điểm Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, đường thẳng đó cắt đường thẳng DE H và cắt các đường thẳng DC K Chứng minh rằng: a Tứ giác HKCE nội tiếp b Bốn điểm B,H,C,D cùng nằm trên đường tròn Tính góc CHK c KC.KD=KB.KH Bài 5: điểm Cho đường thẳng d có phương trình:  m  2 x   m  1 y  với m là tham số Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d là lớn (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI TOAN 9 THANH PHO BAC NINH, DE THI HOC KI TOAN 9 THANH PHO BAC NINH