0

THUỐC TRỊ LAO PHONG

27 1 0
  • THUỐC  TRỊ  LAO    PHONG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:31

Trường Đại Học Duy Tân Khoa Dược THUỐC TRỊ LAO - PHONG MỤC TIÊU HỌC TẬP Kể tên nhóm thuốc; tên thuốc dùng điều trị lao, phong Trình bày cơng thức cấu tạo, tính chất lý hóa ứng dụng tính chất kiểm nghiệm thuốc: isoniazid, pyrazinamid, ethambutol, rifampicin, dapson, clofazimin Trình bày tác dụng, chế tác dụng (nếu có), định, tác dụng khơng mong muốn thuốc chống lao, phong Mycobacterium tuberculosis as causative agent for tuberculosis Robert Koch 1886 TB – A Multi-system Infection A- LAO VÀ CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ Các thuốc: nhóm •Nhóm 1: –Tác dụng mạnh, tác dụng phụ –Gồm: isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, streptomycin •Nhóm 2: –TD nhóm 1, nhiều TD phụ Dùng BN không dung nạp không đáp ứng thuốc nhóm –Gồm: kanamycin, amikacin, capreomycin, ethionamid, PAS, cycloserin, số quinolon –Thuốc mới: Bedaquiline (Sirturo – Janssen P.) ISONIAZID Công dụng: + Điều trị bệnh lao: diệt tất dạng lao Cần phối hợp theo phác đồ xác định + Phòng lao: Dùng cho người có nguy cao bị lao Chú ý: Thức ăn làm giảm hấp thu nên uống INH dày rỗng (trước ăn - sau ăn giờ) Dược động học: Chuyển hóa gan: Tác dụng khơng mong muốn: -Viêm gan (vàng mắt, vàng da, buồn nôn, nôn, chán ăn, nước tiểu màu đen) -Viêm dây TK ngoại vi (tê cóng, đau dây TK, cảm giác bất thường bỏng, kim châm) -Ngoài ra: phát ban; sốt; viêm khớp, co giật, ISONIAZID: CẤU TRÚC - TÁC DỤNG 1952 - Gợi ý từ cấu trúc số chất thử nghiệm có tính kháng lao yếu: O NH2 N Vitamin PP HC H2N NH2 Hydrazin N H N C NH2 S Semithiocarbazon Cho đến nay, chưa tìm cấu trúc tốt hơn, số dẫn xuất có hoạt tính khơng bền, dễ bị chuyển hóa thành INH Tổng hợp PYRAZINAMID H N H2N O + H O N H2N oxalaldehyde benzene-1,2-diamine (Glyoxal) KMnO4 O N CH3OH/HCl N t0 OH N O N OCH3 N NH3 NH2 N O OH N O N OH O Tổng hợp ETHAMBUTOL Some of first line agents CÁC THUỐC CHỐNG LAO TUYẾN II Ethionamid Acid p.aminosalicylic (PAS) Thiacetazon Capreomycin Amikacin kanamycin Cycloserin Các Fluoroquinolon Bedaquiline ... khơng mong muốn thuốc chống lao, phong Mycobacterium tuberculosis as causative agent for tuberculosis Robert Koch 1886 TB – A Multi-system Infection A- LAO VÀ CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ Các thuốc: nhóm •Nhóm...MỤC TIÊU HỌC TẬP Kể tên nhóm thuốc; tên thuốc dùng điều trị lao, phong Trình bày cơng thức cấu tạo, tính chất lý hóa ứng dụng tính chất kiểm nghiệm thuốc: isoniazid, pyrazinamid, ethambutol,... đáp ứng thuốc nhóm –Gồm: kanamycin, amikacin, capreomycin, ethionamid, PAS, cycloserin, số quinolon ? ?Thuốc mới: Bedaquiline (Sirturo – Janssen P.) ISONIAZID Công dụng: + Điều trị bệnh lao: diệt
- Xem thêm -

Xem thêm: THUỐC TRỊ LAO PHONG, THUỐC TRỊ LAO PHONG