0

TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC THỰC HÀNH HÓA DƯỢC 2

53 5 0
  • TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC THỰC HÀNH HÓA DƯỢC 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA DƢỢC BỘ MƠN HĨA LÝ – HÓA DƢỢC – HÓA HỮU CƠ *********** TẬP BÀI GIẢNG MƠN HỌC THỰC HÀNH HĨA DƢỢC Thuộc chƣơng trình đào tạo Dƣợc sĩ Đại Học Lƣu hành nội ĐÀ NẴNG, NĂM 2019 LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu Thực tập Hóa dược soạn thảo nhằm đáp ứng yêu cầu sau: - Nội dung thực tập phù hợp với tài liệu lý thuyết Hóa dược Y tế xuất năm 2007 - Cập nhật kiến thức theo Dược điển Việt Nam V Dược điển thông dụng giới - Phù hợp với điều kiện trang thiết bị môn khả cung ứng hóa chất nhà trường Tài liệu gồm có thực tập, ngồi cịn có phần phụ lục giới thiệu “cách xác định giới hạn tạp chất” “cách xác định độ trong, màu sắc dung dịch” để sinh viên tiện tra cứu ứng dụng Trong thực tập, tơi trình bày phương pháp kiểm nghiệm thuốc điển hình, ngồi cịn giới thiệu cách định tính hai ba thuốc khác Các phương pháp phân tích ứng dụng kiểm nghiệm hóa dược giới thiệu cách tóm tắt để sinh viên ơn lại ứng dụng cụ thể Tài liệu " Thực tập Hóa dược 2" biên soạn dựa theo đề cương chi tiết thông qua Hội đồng khoa học khoa Dược - trường Đại học Duy Tân, sử dụng để giảng dạy cho dành cho sinh viên dược năm thứ ba hệ quy sinh viên dược năm thứ hai hệ liên thơng NỘI QUY PHÕNG THÍ NGHIỆM Sinh viên phải có mặt để đảm bảo chương trình thực Để nón, mũ vật dụng cá nhân nơi quy định Phải mặc áo blouse đeo bảng tên Phải giữ gìn yên lặng, trật tự, giữ vệ sinh an tồn phịng thí nghiệm Khơng ăn uống, hút thuốc phịng thí nghiệm Khơng sử dụng điện thoại phịng thí nghiệm Phải chuẩn bị kỹ trước đến phịng thí nghiệm Cuối buổi thực tập, sinh viên phải có ghi kết thí nghiệm làm tường trình nộp vào cuối đợt thực tập Tuyệt đối tuân theo hướng dẫn thao tấc sử dụng thiết bị, hóa chất Khơng tự ý làm thi nghiệm ngồi nội dung thực tập Làm thí nghiệm chỗ phân cơng: đật hóa chất, dụng cụ thiết bị nơi quy định 10 Ký nhận dụng cụ - thiết bị vào đầu buổi thực tập; ký trả vào cuối buổi thực tập 11 Các nhóm thực tập phải có trách nhiệm giữ gìn dụng cụ giao, làm làm hư hỏng sinh viên nhóm phải có trách nhiệm bồi thường 12 Không mang thiết bị - dụng cụ hóa chất khỏi phịng thí nghiệm chưa đồng ý cán hướng dẫn 13 Cuối buổi thực tập nhóm phải tự dọn vệ sinh dụng cụ, nơi làm việc, luân phiên có nhóm trực nhật dọn vệ sinh cho tồn phịng thí nghiệm 14 Các hóa chất, rác thải, nước thải trình súc rửa dụng cụ phải bỏ nơi quy định 15 Không tự ý khỏi phịng thí nghiệm chưa đồng ý cán hướng dẫn 16 Không tự ý chuyển đổi nhóm thực tập, thực tập nhóm quy định trước MỤC LỤC Lời nói đầu Bài 1: Metronidazol, Quinin sulfat, Mebendazol Bài 2: Chloramphenicol, Erythromycin, Tetracyclin kháng sinh β-lactam Bài 3: Isoniazid, Streptomycin sulfat, Rifampicin 14 Bài 4: Povidone-iodine, Nước oxy già, Nystatin, Griseofulvin 20 Bài 5: Prednisolon, Glibenclamid, Levothyroxin natri 24 Bài 6: Viên nén Co-trimoxazol 27 Phụ lục Tài liệu tham khảo Bài METRONIDAZOL, QUININ SULFAT, MEBENDAZOL Mục tiêu thực hành Nhận thức cảm quan, thực hành phép thử định tính thuốc metronidazol, quinin sulfat mebendazol Định lượng metronidazol Dụng cụ, thuốc thử - Dụng cụ: Máy đo độ nóng chảy; phân cực kế; máy quang phổ UV-VIS; máy đo pH cầm tay, đèn UV 365 - Thuốc thử: HCl M; HCl 10%; H2SO4 10%; NaNO2 0,1 M M; BaCl2 5% NaOH 10%; nước Br2; amoniac đặc; 2-naphtol; ethanol 96%; dinitrobenzen 1%; màu mẫu VL6; dung dịch chì mẫu 10 ppm; acid acetic khan; HClO4 0,1 M I KIỂM NGHIỆM METRONIDAZOL Công thức: Phân tử lƣợng (PTL): 171,20 C H9 O3 N3 Tên khoa học : 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl) ethanol Tính chất: - Bột kết tinh màu trắng vàng - Khó tan nước, aceton, ethanol 96% methylene clorid, tan acid vô lỗng Hố tính, định tính 2.1 Xác định nhiệt độ nóng chảy: F = 159 oC đến 163oC (Phụ lục 6.7 – DĐVN IV) Cách tiến hành: Bước 1: Đưa lượng bột chất thử cần đo vào ống mao quản hở đầu Bước 2: Đặt ống mao quản vào vị trí đo Bước 3: Lắp nhiệt kế vào máy để theo dõi nhiệt độ Bước 4: Cắm dây điện vào nguồn, bật công tắc, bật đèn, diều chỉnh tốc độ gia nhiệt Bước 5: Khi nhiệt độ đạt khoảng 150 độ C, bắt đầu theo dõi thay đổi trạng thái chất thử chảy lỏng hoàn toàn, ghi lại nhiệt độ ứng với thời điểm chất thử chảy lỏng hoàn toàn Bước 6: Tắt nguồn, tắt công tắc, tháo nhiệt kế, lấy mao quản khỏi máy đo 2.2 Phản ứng xác định nhóm nitro thơm Nguyên tắc: Khử hóa nhóm -NO2 H sinh thành nhóm -NH2; sản phẩm tạo thành cho phản ứng đặc trưng amin thơm bậc Tiến hành: - Ống nghiệm 1: Đun nồi cách thuỷ phút hỗn hợp gồm: 10 mg metronidazol; ml nước; 0,25 ml HCl 10% 10 mg bột kẽm (2 viên kẽm hạt); để thật nguội, lọc thu dịch lọc Thêm 0,2 ml (1-2 giọt) dung dịch NaNO2 10% vào dịch lọc, trộn - Ống nghiệm 2: Hoà tan khoảng 0,1 g 2-naphtol vào ml NaOH 10% Nhỏ giọt dịch ống vào ống 1: Xuất màu cam thẫm hay màu đỏ (đỏ vang) 2.3 Phản ứng màu Hoà 10,0 mg chất thử vào ml NaOH 10%, đun nhẹ: Xuất màu tím đỏ, chuyển sang màu vàng thêm HCl 10% tới pH acid Thử độ tinh khiết: Theo DĐVN IV 3.1 Độ Hòa tan 1,0 g metronidazol dung dịch acid hydrochloric M pha loãng thành 20ml với dung môi - Độ đục dung dịch không đục mẫu đối chiếu số II (Xem phụ lục II) - Dung dịch không đậm màu mẫu VL6 (Xem phụ lục III - bảng 9.3.2 d) Cách so sánh độ đục màu sắc: So sánh độ đục: Nhìn dọc theo trục ống nghiệm, màu đen, ánh sáng khuếch tán So sánh màu sắc: Nhìn ngang, vng góc với trục ống nghiệm, màu trắng, ánh sáng khuếch tán 3.2 Kim loại nặng (Pb): Không 20 ppm (phụ lục 9.4.8 – DĐVN IV) - Lấy 1,0 g metronidazol thử theo phƣơng pháp (xem phụ lục) - Dùng ml dung dịch chì mẫu 10 ppm để chuẩn bị mẫu đối chiếu Định lƣợng: Phƣơng pháp quang phổ UV Ngun tắc: Dùng HCl lỗng để hịa tan metronidazol Đo độ hấp thụ bước sóng 277 nm Trị số hấp thụ riêng E(1%,1 cm) 277 nm 372 Tiến hành: - Dung dịch 1: Hòa tan 40,0 mg metronidazol vào dung dịch HCl 0,1 M thành 100 ml - Dung dịch 2: Pha loãng 5,0 ml dung dịch dung dịch HCl 0,1 M thành 100 ml Đo nhanh độ hấp thụ dung dịch bước sóng 277 nm Tính hàm lượng metronidazol C6H9O3N3 chế phẩm thử, lấy trị số hấp thụ riêng E (1%, cm) 277 nm 372 Chất chế phẩm thử phải đạt 99,0 - 101,0% (tính theo chế phẩm làm khơ) * Chú ý: Chỉ lấy kết đo lần đo đầu (vì metronidazol dễ biến màu ánh sáng UV) Cơng thức tính Độ hấp thụ quang phổ UV 𝟏 A= 𝐄𝟏𝐜𝐦 *l*C Trong A: độ hấp thụ quang phổ : hệ số hấp thụ riêng l: bề dày dung dịch (cm) C: nồng độ dung dịch (%) II NHẬN THỨC, ĐỊNH TÍNH QUININ SULFAT, MEBENDAZOL Quinin sulfat Công thức: (C20H24N2O2)2 H2SO4 2H2O PTL: 783,0 Tên khoa học: bis [[5-Ethenyl-1-azabicyclo[2,2,2] oct-8-yl](6- methoxyquinolin-4-yl) methanol] sulfat 1.1 Tính chất - Bột kết tinh trắng gần trắng, tinh thể hình kim khơng màu, mịn - Khó tan nước, tan nước sơi ethanol 96%, thực tế không tan ether - Góc quay cực riêng: Từ - 237o đến - 245o , tính theo chế phẩm làm khơ ( Phụ lục 6.4 DĐVN IV) 1.2 Định tính 1.2.1 Các phản ứng chung alcaloid Cinchona a Phản ứng Thaleoquinin Tiến hành: Hoà mg chất thử vào ml nước Tẩm vài giọt dịch thu lên tờ giấy lọc Đặt vết tẩm ướt lên miệng lọ nước Br2 đến màu vàng nhạt; đặt vết lên miệng lọ amoniac đặc: Màu đỏ chuyển dần sang xanh lục b Phát huỳnh quang - Pha dung dịch quinin sulfat 2% - Thêm 1ml H2SO4 10% vào ml dung dịch quinin sulfat 2%, trộn đều; đặt ống nghiệm đèn UV 365: Huỳnh quang xanh lơ 1.2.2 Xác định góc quay cực riêng Hòa tan khoảng 0,50 g quinin sulfat vào HCl 0,1 M thành 25,0 ml Đo góc quay cực dung dịch phân cực kế Xác định góc quay cực riêng []D20 quy nồng độ dung dịch theo chế phẩm khan, theo công thức: []D20 =  / C l Trong đó: : góc quay cực đo C: nồng độ (%) dung dịch quinin sulfat vừa pha đo l: độ dài ống đo (dm) Trị số []D20 nằm khoảng từ - 237o đến - 245o 1.2.3 Phản ứng ion sulfat SO42Trong ống nghiệm hòa tan khoảng 45 mg quinin sulfat vào ml HCl 10% Thêm 2-3 giọt BaCl2 5%: Xuất tủa BaSO4 màu trắng Mebendazol Công thức: NH C16H13N3O3 PTL: 295,3 N NH COO Me O Tên khoa học: N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamat methyl 2.1 Tính chất: - Bột đa hình màu trắng hay vàng nhạt - Thực tế không tan nước, dicloromethan ethanol 96% - Tan acid formic hỗn hợp acid formic isopropanol 2.2 Định tính Phản ứng màu: Lấy 10 mg mebendazol, thêm ml ethanol 96%, ml dung dịch dinitrobenzen 1% ethanol 96% ml dung dịch NaOH M, trộn đều: Xuất màu vàng đậm  CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Trình bày phép thử định tính metronidazol? A Xác định nhiệt độ nóng chảy, phản ứng nhóm nitro thơm, phản ứng màu B Xác định nhiệt độ nóng chảy, phản ứng nhóm nitro thơm, Thử tinh khiết C Xác định nhiệt độ nóng chảy, phản ứng nhóm nitro thơm, phản ứng màu, Thử tinh khiết D Xác định nhiệt độ nóng chảy, phản ứng nhóm nitro thơm, phản ứng màu, Kim loại nặng Câu 2: Định lƣợng Metronidazol phƣơng pháp quang phổ UV bƣớc sóng……., lấy kết đo ở….? A 365 nm, lần đầu B 277 nm, lần thứ ba C 278 nm, lần thứ ba D 277 nm, lần đầu Câu 3: Nêu phản ứng chung alcaloid Cinchona? A Phản ứng Thaleoquinin phát huỳnh quang B Phản ứng Thaleoquinin xác định góc quay cực riêng C Phản ứng Thaleoquinin phản ứng inon sulfat D Tất câu Câu 4: Dung mơi dùng để hịa tan Mebendazol gì? A Ethanol 96% B NaOH 10% C HCl 10% D Methanol 96% * Pha dung dịch mẫu: - Dung dịch chì mẫu 1000 ppm Hịa tan 0,400 g chì (II) nitrat nước vừa đủ 250 ml - Dung dịch chì mẫu 100 ppm: Pha dùng Pha lỗng nước 10 lần dung dịch chì mẫu 1000 ppm - Dung dịch chì mẫu ppm: Pha dùng Pha loãng nước 100 lần dung dịch chì mẫu 100 ppm - Dung dịch chì mẫu ppm: Pha dùng Pha loãng nước 50 lần dung dịch chì mẫu 100 ppm b Phương pháp Dung môi dùng phép thử dung mơi hữu thích hợp trộn lẫn với nước theo tỷ lệ qui định Cách tiến hành chung: Hòa tan P(g) chất thử theo qui định chuyên luận vào dung mơi hữu có trộn lẫn tỷ lệ nước tối thiểu; ví dụ 1,4-dioxan aceton có chứa 15% nước Các bước tiến hành thử miêu tả phương pháp Chuẩn bị dung dịch ion chì mẫu ppm ppm cách pha lỗng dung dịch chì mẫu 100 ppm dung mơi dùng pha chế phẩm thử Ghi chú: Phép thử có giá trị ống đối chiếu có màu nâu nhạt so với ống trắng chuẩn bị dồng thời, điều kiện, gồm 10 ml dung môi pha chế phẩm thử ml dung dịch chế phẩm thử * Các phương pháp 3, 4, 6: Xem DĐVN IV Kim loại nặng: (Theo phụ lục 9.4.8 DĐVN IV) Tạp sulfat (SO42-): (Theo phụ lục 4.14 DĐVN IV) Nguồn gốc: Tạp môi trường sinh qúa trình tổng hợp thuốc Nguyên tắc: Ion SO42- phản ứng với ion Ba++ cho kết tủa BaSO4 màu trắng, tạo đục So sánh độ đục ống thử với ống đối chiếu ion sulfat: Ba++ + SO42- BaSO4 Phản ứng dùng thuốc thử BaCl2, môi trường acid acetic Cách tiến hành chung: Chọn ống nghiệm qui cách; làm ống đối chiếu, làm ống thử Tiến hành thử đồng thời ống Chuẩn bị dung dịch thử theo dẫn chuyên luận - Ống thử: Cho vào ống ml BaCl2 25% 1,5 ml dung dịch mẫu sulfat 10 ppm, để yên phút Cho vào 15 ml dung dịch mẫu thử (hoặc p (g) chất thử pha 15 ml nước); thêm 0,5 ml acid acetic M để yên phút - Ống đối chiếu: Tiến hành tương tự ống thử thay 15 ml dung dịch thử 15 ml dung dịch mẫu sulfat 10 ppm So sánh độ đục ống thử với ống đối chiếu theo qui định * Pha dung dịch mẫu ion sulfat: a Dung dịch mẫu ion sulfat 1000 ppm Pha bình điịnh mức dung tích 100 ml Hịa tan 0,184 g kali sulfat (K2SO4), sấy khô 100-1050C tới khối lượng không đổi, cốc chứa 30 ml nước Chuyển dịch thu vào bình định mức; tráng cốc nước, chuyển nước tráng vào bình định mức (3 lần, lần với 15 ml nước); thêm nước tới vạch mức, trộn b Dung dịch mẫu ion sulfat 10 ppm: Chỉ pha dùng Pha loãng 100 lần dung dịch mẫu ion sulfat 1000 ppm Tạp Sắt: (Theo phụ lục 9.4.13 - DĐVN IV) Nguyên tắc: Ion Fe3+ tạo màu hồng với acid mercaptoacetic amoniac: HS-CH2-COOH + FeCl3 (HS-CH2-COO)3 Fe + HCl Acid mercaptoacetic Cách tiến hành chung: Chọn hai ống Nessler; làm ống thử, làm ống đối chiếu Tiến hành đồng thời ống - Ống thử: Lấy 10 ml dung dịch thử vào ống thử, thêm ml dung dịch acid citric 20% 0,1 ml acid mercaptoacetic, trộn Kiềm hóa amoniac 10M thêm nước thành 20 ml, trôn đều, để yên phút - Ống đối chiếu: Tiến hành tương tự ống thử, thay 10 ml dung dịch thử 10 ml dung dịch mẫu sắt ppm So sánh màu (hồng) ống thử với màu ống đối chiếu trắng, ánh sáng khuyếch tán ban ngày Màu ống thử không đậm màu ống đối chiếu * Pha dung dịch mẫu sắt: a Dung dịch mẫu sắt 200 ppm Hòa tan 0,863 g sắt (III) amoni sulfat nước chứa 25 ml H2SO4 M; thêm nước vừa đủ 500 ml b Dung dịch mẫu sắt 20 ppm: Pha dùng Pha loãng 10 lần nước dung dịch mẫu sắt 200 ppm c Dung dịch mẫu sắt ppm: Pha dùng Pha loãng 20 lần nước dung dịch mẫu sắt 20 ppm Arsenic: (Theo phụ lục 9.4.2 - DĐVN IV) 7a Phƣơng pháp A Nguyên tắc: Khí hydrogen sinh khử As3+ thành khí asin AsH3 (hydroar- senid); khí bay lên gặp muối Hg(II) tạo hỗn hợp màu vàng đến vàng nâu: Zn + 2HCl AsO33- + 9H 2H + ZnCl2 AsH3 AsH3 + HgBr2 + 3H2O (AsO33- = ion arsenid) Hỗn hợp màu nâu Nếu có As5+, dùng Sn2+ (SnCl2) I- (KI) khử As3+ : AsO43- + Sn2+ AsO33- + Sn4+ AsO43- + 2I- + 2H+ AsO33- + I2 + H2O (AsO43- = ion arsenat) Đề phịng trường hợp mẫu thử có S2-, tạo khí H2S bay lên khí AsH3, gặp Hg++ cho kết tủa màu nâu đen HgS, làm sai lạc kết thử arsen; đường luồng khí AsH3 đặt nút bơng tẩm chì acetat mỏng, chì acetat giữ khí H2S để khí AsH3 qua Dụng cụ thử arsen: Xem hình vẽ Cấu trúc dụng cụ thử arsen gồm: (1) Bình phản ứng tạo khí asin AsH3: Bình nón nút mài dung tích cỡ 100 ml (2) Nút đón khí tạo màu: ống dẫn khí dài khoảng 200 mm, đường kính mm; đầu ống có đĩa kẹp miếng giấy lọc tẩm HgBr2 đón khí asin; bơng tẩm chì acetat đặt trước miếng giấy tẩm HgBr2 Nút đón khí phải có cổ mài nhám khớp với cổ bình nón Cách tiến hành chung: Dùng hai dụng cụ: thử, đối chiếu - Chuẩn bị trước nút đón khí: Đặt nút bơng tẩm chì acetat (khoảng 50-60 mg bông) xốp, trước miếng giấy tẩm HgBr2; kẹp giấy tẩm HgBr2 vào đĩa kẹp - Bình phản ứng thử: Cân P(g) chất thử (hoặc thể tích dung dịch thử) theo qui định chuyên luận; hòa tan pha lo•ng nước thành vào 25 ml Thêm 15 ml HCl đậm đặc; ml dung dịch KI 16,6%; 0,1 ml dung dịch SnCl2 4%; trộn để yên 15 phút - Bình phản ứng đối chiếu: Tiến hành tương tự bình phản ứng mẫu thử, thay mẫu thử ml dung dịch mẫu arsen ppm, pha loãng nước thành 25 ml Để yên 15 phút Thêm đồng thời vào bình g kẽm khơng có arsen; đậy bình nút đón khí asin (AsH3) chuẩn bị trước; ngâm bình vào nước, trì nhiệt độ cho khí H giải phóng Sau tháo nút đón khí lấy miếng giấy tẩm HgBr2 So sánh đậm độ vết màu hai miếng giấy thử đối chiếu Yêu cầu: Màu miếng giấy thử (nếu có) khơng đậm màu miếng giấy đối chiếu Chuẩn bị Zn khơng có As: Ngâm kẽm vào dung dịch HCl 10% đến mặt hạt kẽm sáng; vớt ra, rửa nước ngâm nước * Pha dung dịch mẫu arsen: a Dung dịch mẫu arsen 1000 ppm Hòa tan 0,330 g arsen trioxyd ml dung dịch NaOH M; thêm nước vừa đủ 250 ml b Dung dịch mẫu arsen 10 ppm: Pha dùng Pha loãng nước 100 lần dung dịch mẫu arsen 1000 ppm c Dung dịch mẫu arsen ppm: Pha dùng Pha loãng nước 10 lần dung dịch mẫu arsen 10 ppm Bộ thử arsen: Mẫu thử xem DĐVN 7b Phƣơng pháp B Nguyên tắc: Dùng natri hypophosphit NaH2PO2 để khử As3+ thành arsen nguyên tố màu nâu: NaH2PO2 + 2AsO33- + 3HCl 2As + 3H3PO4 + 3NaCl Cũng dùng KI để chuyển As5+ As3+ Cách tiến hành chung: Chọn ống nghiệm theo qui định: ống thử ống đối chiếu Tiến hành đồng thời ống - Ống thử: Cân P(g) chất thử theo qui định chuyên luận, cho vào ống có sẵn ml HCl đậm đặc mg KI Thêm ml natri hypophosphit (TT) - Ống đối chiếu: Tiến hành tương tự ống thử, thay chất thử 0,5 ml dung dịch arsen mẫu 10 ppm Đun cách thủy óng 15 phút, lắc nhẹ Lấy ra, so sánh đậm độ màu ống Yêu cầu: Màu nâu ống thử (nếu có) khơng đậm màu ống đối chiếu II Xác định độ dung dịch (Phụ lục 9.2- DĐVN IV) (p PL-172) Cách thử Việc so sánh tiến hành ống nghiệm giống thủy tinh trung tính, khơng màu, đáy Đường kính 15-25 mm Bề dày lớp dịch thử đối chiếu 40 mm Sau chuẩn bị hỗn dịch đối chiếu phút đem so sánh với dung dịch thử Quan sát so sánh: Nhìn theo trục ống nghiệm, màu đen, ánh sáng khuếch tán ban ngày ánh sáng khuyêchs tán phải phù hợp để phân biệt hỗn dịch đối chiếu I với nước cất với hỗn dịch đối chiếu II Cách đánh giá kết Một chất lỏng coi tương đương với độ nước cất độ dung môi dùng pha mẫu thử Nếu chất lỏng đục khơng đục hỗn dịch đối chiếu I Chuẩn bị hỗn dịch đối chiếu a Dung dịch hydrazin sulfat Hòa tan 1,0 g hydrazin sulfat (TT) nước; thêm nước đủ 100 ml Để yên 4-6 b Dung dịch hexamethylentetramin Hòa tan 2,5 g hexamethylentetramin 25,0 ml nước bình nón có nút mài, dung tích 100 ml c Hỗn dịch đục gốc Pha bình thủy tinh chất lượng tốt, khơng khuyết tật bề mặt Hịa lẫn 25 ml d.d hydrazin sulfat với 25 ml d.d hexamethylentetramin; lắc trộn kỹ để yên 24 Thời hạn sử dụng: Trong vòng tháng Cần lắc kỹ trược dùng d Chuẩn đục: Chuẩn bị trước dùng; dùng 24 Pha loãng 15 ml hỗn dịch đục gốc nước thành 1000 ml e Chuẩn bị hỗn dịch đối chiếu: Chuẩn bị trước dùng Các hỗn dịch đối chiếu độ đục từ I tới IV chuẩn bị theo bảng 9.2 Bảng 9.2 Mẫu hỗn dịch đối chiếu độ đục (pha 100 ml) Mẫu đục Chuẩn đục (ml) Nước (ml) I 5,0 95,0 II 10,0 90,0 III 30,0 70,0 IV 50,0 50,0 III Xác định màu sắc dung dịch (Phụ lục 9.3 - DĐVN IV) (p PL-172) Việc xác định màu sắc dung dịch phạm vi màu nâu-vàng-đỏ tiến hành hai phương pháp đây, tùy theo chuyên luận Một dung dịch coi không màu giống nước cất, hay dung môi dùng pha dung dịch đó, màu khơng đậm dung dịch màu đối chiếu No Phƣơng pháp I - Ống nghiệm dùng cho phép thử thủy tinh trung tính, khơng màu, suốt giống hệt nhau: Đường kính ngồi 12 mm để so sánh 2,0 ml dung dịch thử với 2,0 ml nước cất, dung môi dung dịch màu đối chiếu - Quan sát so sánh màu theo chiều ngang ống nghiệm, ánh sáng khuyếch tán, màu trắng Phƣơng pháp II - Dùng ống nghiệm thủy tinh trung tính, khơng màu, đáy bằng, suốt giống hệt nhau; đường kính 15 - 25 mm - Thể tích mẫu thử mẫu màu đối chiếu ống tạo bề dày 40 mm - Quan sát so sánh màu theo trục ống nghiệm, ánh sáng khuyếch tán, màu trắng Pha dung dịch gốc: Các dung dịch gốc màu vàng, đổ, xanh chuẩn bị theo phụ lục 9.3 (Xem DĐVN IV, trang PL-173) Pha dung dịch màu chuẩn: Bảng 9.3.1 DĐVN IV Bảng 9.3.1 Các dung dịch màu chuẩn D.d màu chuẩn Dung dịch gốc (ml) Màu vàng 30 Màu đỏ VN (vàng - nâu) D dịch HCl 1% 30 Màu xanh 24 16 24 10 62 V (vàng) 24 70 VL (vàng - lục) 96 2 Đ (đỏ) 10 20 70 N (nâu) Pha dung dịch màu đối chiếu: (DĐVN IV) Bảng 9.3.2 b Dung dịch màu đối chiếu VN D.d màu đối chiếu D.d màu chuẩn N (ml) D.d HCl 1% (ml) VN1 100,0 0,0 VN2 75,0 25,0 VN3 50,0 50,0 VN4 25,0 75,0 VN5 12,5 87,5 VN6 5,0 95,0 VN7 2,5 97,5 Bảng 9.3.2 c Dung dịch màu đối chiếu V D.d màu đối chiếu D.d màu chuẩn V (ml) D.d HCl 1% (ml) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 100,0 75,0 50,0 25,0 12,5 5,0 2,5 0,0 25,0 50,0 75,0 87,5 95,0 97,5 Bảng 9.3.2 d Dung dịch màu đối chiếu VL D.d màu đối chiếu VL1 VL2 VL3 VL4 VL5 VL6 VL7 D.d màu chuẩn VL (ml) 25,0 15,0 8,5 5,0 3,0 1,5 0,75 D.d HCl 1% (ml) 75,0 85,0 91,5 95,0 97,0 98,5 99,25 Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 1) STT Hoạt chất Cimetidin Famotidin Omeprazol Esomeprazol Gastropulgite Bisacodyl Sorbitol Loperamid Lactobacillus acidophilus 10 Oresol Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 2) STT Hoạt chất Ethinylestradiol Progesteron Levonorgestrel Mifepriston Methyltestosteron Prednison Prednisolon Methylpresnisolon Betamethason 10 Dexamethason Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 3) STT Hoạt chất Glibenclamid Gliclazid Metformin Rosiglitazon Insulin Povidon-Iod Co-trimoxazol Bạc sulfadiazin Ciprofloxacin 10 Ofloxacin Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 4) STT Hoạt chất Penicillin G natri Amoxicillin trihydrat Ampicillin Cephalexin monohydrat Cefuroxim natri Cefaclor Cefixim Gentamycin sulfat Tetracyclin 10 Doxycyclin Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 5) STT Hoạt chất Cloramphenicol Erythromycin Azithromycin Clarithromycin Lincomycin hydroclorid Vancomycin hydroclorid Isoniazid Clotrimazol Nystatin 10 Griseofulvin Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng Trường Đại học Duy Tân Khoa Dược Họ tên : ………………………………… Lớp: ……………………………………… BẢNG BÁO CÁO HOẠT CHẤT VÀ CÁC BIỆT DƢỢC THƢỜNG GẶP (Bài thực hành số 6) STT Hoạt chất Quinin sulfat Artemisinin Mebendazol Praziquantel Metronidazol Zidovudin Acyclovir Oseltamivir phosphat 10 Methotrexat Vincristin Biệt dƣợc Chỉ định Chống định Liều dùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ mơn Hóa dược trường Đại học Duy Tân (2016), tập giảng Hóa dược 2, trường Đại học Duy Tân Bộ mơn Hóa dược (2016), tập giảng Thực hành Hóa dược 2, trường Đại học Duy Tân Bộ mơn Hóa dược (2017), Thực tập Hóa dược, trường Đại học Dược Hà Nội Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam, lần xuất thứ tư, Nhà xuất Y học Bộ Y tế (2007), Hóa dược tập 2, Nhà xuất Y học British Pharmacopoeia (2013) ... Điền vào chỗ trống: Hóa tính nƣớc oxy già: a Tính…A…: 2KI + H2O2 + H2SO4  I2 + K2 SO4 + 2H2O b Tính…B…: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4  2MnSO4 O2 + 8H2O c Tính acid: Cho phản ứng trung hòa với kiềm A:……………... TÍNH QUININ SULFAT, MEBENDAZOL Quinin sulfat Công thức: (C20H24N2O2 )2 H2SO4 2H2O PTL: 783,0 Tên khoa học: bis [[5-Ethenyl-1-azabicyclo [2, 2 ,2] oct-8-yl](6- methoxyquinolin-4-yl) methanol] sulfat... liệu Thực tập Hóa dược soạn thảo nhằm đáp ứng yêu cầu sau: - Nội dung thực tập phù hợp với tài liệu lý thuyết Hóa dược Y tế xuất năm 20 07 - Cập nhật kiến thức theo Dược điển Việt Nam V Dược điển
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC THỰC HÀNH HÓA DƯỢC 2, TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC THỰC HÀNH HÓA DƯỢC 2

Từ khóa liên quan