0

7 bức tranh của em gái tôi hạnh

39 0 0
  • 7  bức tranh của em gái tôi hạnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:10

Phiếu tập số Hãy ghi lại cách chân thực thái độ, suy nghĩ em cách chọn phương án sau: Khi người thân (anh/ chị/ em ruột…) bạn lớp đạt thành tích thực xuất sắc, cảm xúc em nào? A Vui mừng B Buồn bã C Khó chịu D Khác:……………… Khi người mà em khơng/ u mến, chí cịn ghét, đưa lời nhận xét tốt em trước mặt người, em sẽ: A Cảm ơn B Dửng dưng C Hối hận Sẵn sàng điều chưa hồn hảo hành động: •Nên làm Vì…………………………………………………… •Khơng nên làm Vì……………………………………………… D Khác:……… Bức tranh em gái tơi - Tạ Duy Anh - I Tìm hiểu chung Tác giả Tôi Tạ Duy Anh Em tìm hiểu tơi? - Tạ Duy Anh (1959), tên khai sinh Tạ Việt Đãng - Bút danh: Lão Tạ; Chu Quý; Bình Tâm - Quê: Chương Mĩ – Hà Tây - Là bút trẻ thời kì đổi Tác phẩm tiêu biểu Tác phẩm Xuất xứ: In “ Con dế ma” (1999) Đạt giải nhì thi viết “Tương lai vẫy gọi” (Báo thiếu niên tiền phong) Thể loại: Truyện ngắn Sử dụng từ: nhân vật/ câu chuyện/ việc để hoàn thành đoạn văn sau: việc câu chuyện Một tác phẩm truyện ngắn thường chứa đựng .do nhà văn nhân vật truyện thuật lại Câu chuyện có diễn theo trình tự định địa điểm cụ thể Trung tâm câu chuyện , người, vật, thần linh,đồ vật PTBĐ: Tự + Miêu tả + Biểu cảm Ngôi kể: Ngôi thứ → Chủ đề tác phẩm có ý nghĩa tự đánh giá, tự nhận thức cho hoàn thiện thân Đọc văn “Bức tranh em gái tôi” nêu suy nghĩ em sau đọc To, rõ ràng Khi nói sống thường ngày: giọng coi thường, bực bội xen lẫn tị mị Đúng diễn biến tâm lí nhân vật người anh Khi tài em phát hiện: Ganh ghét, đố kị Đứng trước tranh: ngạc nhiên, hãnh diện, xấu hổ anh em NV t ậ v n Nhâ NV trung tâm Người anh Nhân vật người em Tóm tắt đ ặc điểm nhâ n vật Kiề u Phương th eo gợi ý c sơ đồ Tên thân mật: …… Ngoại hình Cử chỉ, hành động …… …… …… Tài Thái độ …… …… Tên thân mật: Mèo Mặt ln bị bẩn, lọ lem Ngoại hình Cử chỉ, hành động Lục lọi đồ vật Tự chế màu vẽ Tài Thái độ Vẽ đẹp Hồn nhiên, yêu thương anh Chi tiết thể tập trung lòng tốt đẹp KP? Tại tác giả lại để KP vẽ anh hồn thiện đến thế?  Là cô bé hồn nhiên, sáng, đáng u có tài lịng vị tha, nhân hậu Qua nhân vật KP, em có suy nghĩ lòng nhân hậu độ lượng sống? III Tổng kết Nội dung Nghệ thuật Tình cảm sáng, hồn nhiên lịng nhân hậu người em giúp cho người anh nhận phần hạn chế - Kể chuyện theo ngơi thứ - Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật 2.4.Truyện Cảm giác BTCEGT tiên đạt giải người gìtrong thi đứng viết trước “tương bứclaichân vẫy dung gọi”? em gái vẽ gì? Truyện BTCEGT Tên người dung miêu em gái tinh tế anh điều truyện BTCEGT? nhân Tác 5.6.1 Bức giả Mọi truyện chân điều ngắn củatả người “Bức Mèo cuối anh tranh Mèo em đạt gái bịgiải tôi”? lộ?vật? này? 11 22 33 44 55 66 77 K I Ề U P H N Ư G Ơ N G N H Ì T Â M L Í Ỡ N G À N G N H Ấ T N H B Í M Ậ T T Ạ D U Y A 11 22 33 44 55 66 77 K I Ề U P H N Ư G N N G N H H Ì T Â Â M L Í Ỡ N N G À N N H H Ấ T T Ơ B Í M Ậ Ậ T Ạ D U U Y A N G H Viết thư gửi cho bố/mẹ người thân gia đình cảm giác bị/ so sánh với người khác HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ôn lại Soạn “Luyện nói Lên ý tưởng, xây dựng kịch ngắn đề tài gia đình? quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả” “Đừng rắn ghen tị luồn vào tim Đó rắn độc, gặm mịn khối óc làm đồi bại tim.” (Ét-môn-đô A-mi-xi) Tạm biệt em! ... Người anh không vui, ghen ghét, đố kị với tài em, cảm thấy thua em Em gái thành công nhà mừng vui, người anh xem triển lãm tranh em gái Đứng trước tranh Kiều Phương, người anh hối hận vơ Sự việc... trước “tương bứclaichân vẫy dung gọi”? em gái vẽ gì? Truyện BTCEGT Tên người dung miêu em gái tinh tế anh điều truyện BTCEGT? nhân Tác 5.6.1 Bức giả Mọi truyện chân điều ngắn củatả người ? ?Bức Mèo... cuối anh tranh Mèo em đạt gái bịgiải tôi? ??? lộ?vật? này? 11 22 33 44 55 66 77 K I Ề U P H N Ư G Ơ N G N H Ì T Â M L Í Ỡ N G À N G N H Ấ T N H B Í M Ậ T T Ạ D U Y A 11 22 33 44 55 66 77 K I Ề U
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 bức tranh của em gái tôi hạnh , 7 bức tranh của em gái tôi hạnh