0

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 7

4 2 0
  • BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:34

PHÒNG GD&ĐT ––––––––– BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: VẬT LÍ Thời gian: 45 phút Năm học: Ngày KT: Tiết KT: Tiết theo PPCT: 17 Lớp KT: Đề số: I TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG : Câu 1: Ta nhìn thấy trời nắng cánh đồng A Cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta B Cánh đồng nằm vùng có ánh sáng C Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng D Mắt hướng phía cánh đồng Câu 2: Âm phát to khi: A Nguồn âm dao động mạnh B Nguồn âm có kích thước lớn C Nguồn âm có khối lương lớn D Nguồn âm dao động nhanh Câu 3: Vật phản xạ âm tốt vật có bề mặt: A Nhẵn cứng B Mấp mô cứng C Gồ ghề mềm D Phẳng sáng Câu 4: Khoảng cách từ điểm sáng S đến gương phẳng : 1m Hỏi khoảng cách ảnh S’ điểm sáng S đến gương phẳng bao nhiêu? A 1m B 1,5m C 0,5m D 2m Câu 5: Ta nghe thấy tiếng vang khi: A Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát B Âm phát âm phản xạ đến tai lúc C Âm phản xạ nghe cách âm trực tiếp 1/15giây D Âm phản xạ gặp vật cản Câu 6: Em tìm nguồn sáng vật sau: A Bóng đèn sáng C Bàn ghế B Mặt Trời D Mặt trăng Câu 7: Âm tạo nhờ? A Nhiệt B Ánh sáng C Dao động D Điện Câu 8: Vật không gọi nguồn âm A Chiếc sáo để bàn B Mặt trống dao động C Dây đàn dao động D Âm thoa dao động Câu 9: Trong giây, vật thực 30 dao động Tần số dao động vật là: A Hz B Hz C 30 Hz D 150 Hz Câu 10: Góc tới góc hợp tia phản xạ với pháp tuyến gương phẳng 650? A 250 C 650 B 450 D 900 Câu 11: Nếu nhìn vào gương, thấy ảnh ảo nhỏ vật kết luận là: A B C B Gương phẳng C Gương cầu lõm D Gương cầu lồi II TỰ LUẬN: Trả lời câu hỏi sau (7 điểm) Câu 1: Trong lớp học người ta lắp nhiều bóng đèn vị trí khác mà khơng dùng bóng đèn có cơng suất lớn Giải thích Câu 2: a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? b) Giải thích ơtơ, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà khơng lắp gương phẳng? Câu 3:Tính độ sâu đáy biển nơi mà thời gian kể từ tàu phát siêu âm đến nhận siêu âm phản xạ lại 1s Biết vận tốc truyền siêu âm nước 1500m/s Câu 4: Âm truyền qua mơi trường mơi trường không truyền âm ? Thông thường, âm truyền mơi trường nhanh nhất, chậm ? PHỊNG GD&ĐT ––––––––– BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: VẬT LÍ Thời gian: 45 phút Năm học: Ngày KT: Tiết KT: Tiết theo PPCT: 17 Lớp KT: Đề số: I TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG : Câu 1: Trong giây, vật thực 30 dao động Tần số dao động vật là: A 30 Hz B Hz C Hz D 150 Hz Câu 2: Em tìm nguồn sáng vật sau: A Bóng đèn sáng C Bàn ghế B Mặt Trời D Mặt trăng Câu 3: Vật phản xạ âm tốt vật có bề mặt: A Phẳng sáng B Gồ ghề mềm C Mấp mô cứng D Nhẵn cứng Câu 4: Âm phát to khi: A Nguồn âm có khối lương lớn B Nguồn âm có kích thước lớn C Nguồn âm dao động nhanh D Nguồn âm dao động mạnh Câu 5: Góc tới góc hợp tia phản xạ với pháp tuyến gương phẳng 650? A 250 C 650 B 450 D 900 Câu 6: Âm tạo nhờ? A Nhiệt B Ánh sáng C Dao động D Điện Câu 7: Ta nghe thấy tiếng vang khi: A Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát B Âm phát âm phản xạ đến tai lúc C Âm phản xạ nghe cách âm trực tiếp 1/15giây D Âm phản xạ gặp vật cản Câu 8: Nếu nhìn vào gương, thấy ảnh ảo nhỏ vật kết luận là: A B C B Gương cầu lõm C Gương cầu lồi D Gương phẳng Câu 9: Khoảng cách từ điểm sáng S đến gương phẳng : 1m Hỏi khoảng cách ảnh S’ điểm sáng S đến gương phẳng bao nhiêu? A 0,5m B 2m C 1m D 1,5m Câu 10: Ta nhìn thấy trời nắng ngồi cánh đồng A Mắt hướng phía cánh đồng B Cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta C Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng D Cánh đồng nằm vùng có ánh sáng Câu 11: Vật không gọi nguồn âm A Mặt trống dao động B Âm thoa dao động C Chiếc sáo để bàn D Dây đàn dao động II TỰ LUẬN: Trả lời câu hỏi sau (7 điểm) Câu Trong phòng mổ bệnh viện, người ta thường dùng hệ thống gồm nhiều đèn Theo em mục đích việc gì? Câu Thế ô nhiễm tiếng ồn? Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn? Câu Tính khoảng cách ngắn từ người nói đến tường để nghe tiếng vang, biết vận tốc âm khơng khí 340 m/s để nghe tiếng vang âm phản xạ đến sau âm trực tiếp 1/15 giây? Câu Tại nói chuyện với gần mặt ao tiếng nói nghe rõ? ... ––––––––– B? ?I KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: VẬT LÍ Th? ?i gian: 45 phút Năm học: Ngày KT: Tiết KT: Tiết theo PPCT: 17 Lớp KT: Đề số: I TRẮC NGHIỆM: (3 ? ?I? ??M) KHOANH TRÒN CHỮ CA? ?I ĐỨNG... động II TỰ LUẬN: Trả l? ?i câu h? ?i sau (7 ? ?i? ??m) Câu Trong phòng mổ bệnh viện, ngư? ?i ta thường dùng hệ thống gồm nhiều đèn Theo em mục đích việc gì? Câu Thế ô nhiễm tiếng ồn? Biện pháp chống ô nhiễm... Gương cầu l? ?i II TỰ LUẬN: Trả l? ?i câu h? ?i sau (7 ? ?i? ??m) Câu 1: Trong lớp học ngư? ?i ta lắp nhiều bóng đèn vị trí khác mà khơng dùng bóng đèn có cơng suất lớn Gi? ?i thích Câu 2: a) Phát biểu định luật
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 7, BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 7