0

Bài tập lớn môn thiết kế ấn phẩm điện tử (6)

1 2 0
  • Bài tập lớn môn thiết kế ấn phẩm điện tử (6)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:15

NHĨM 02 Logo xấu, khơng qn tổng thể chọn font chữ không phù hợp Nghiên cứu Ghim số điện thoại logo ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều Kiến trúc thông tin User flow Sử dụng cặp màu không phù hợp Màu sắc Website không theo chủ đề Trang chủ Trang chủ Trang chủ Trang chủ Đăng ký Giới thiệu Navigational Breadcrumbs không rõ ràng, header không đại Blog Sản phẩm Liên hệ Tìm kiếm Tài khoản Banner Sale Tài khoản Sản phẩm Cùng nội dung không thống font chữ Đăng nhập Danh sách sản phẩm Tài khoản Thông tin cá nhân Tất Gia đình Văn phịng Khách sạn Thêm vào giỏ hàng Có Điền thơng tin đăng ký Điền thơng tin đăng nhập Lỗi Trùng thơng tin Phịng khách Phịng ngủ Bàn Bếp Sai thơng tin Thơng tin không hợp lệ Mua tiếp? Quầy Đổi mật Banner Carousel/Slider ảnh tĩnh gây nhàm chán Đăng ký thành công Đăng nhập thành công Bàn Tủ bát Ghế Giường Giường Thanh toán Ghế Tủ quần áo Cách xếp layout trùng lặp, nhàm chán, khó gây ý với đối tượng cần thiết tới người dùng Sofa Bộ bàn ăn Kệ sách Bàn Đổi mật Phụ kiện Bàn trang điểm Điền thông tin Tủ giày Ghế Đồ trang trí Đồ trang trí Đồ trang trí Thơng tin hợp lệ Quản lí đơn hàng Kệ TV Tủ đầu giường Hệ thống báo lỗi Điền thông tin Không Nhập mật Xác nhận tốn Đồ trang trí Tủ Hình ảnh sản phẩm khơng đồng Kệ sách Mua hàng thành công Nhập sai Thông báo lỗi Nhập lại mật Đúng Thay đổi thành công Đổi mật thành công Footer lỗi thời Trang chủ Trang chủ Trang chủ Tìm kiếm Tài khoản Liên hệ Hiển thị kết tìm kiếm Quản lý đơn hàng Bộ lọc Các sản phẩm tương tự Bảng điền thông tin Sản phẩm vừa xem Click vào mã đơn hàng Khơng Đã giao Wireframe Bảng tình trang giao hàng Có Nhận email kiện Chi tiết sản phẩm Gửi thành cơng Có Bảng chi tiết đơn hàng Cho vào giỏ hàng Không Mua Nghiên cứu Logo 34 35 41 36 42 37 43 39 44 45 62 Màu sắc BLUEBERRY #6B7A8F APRICOT #F7882F 47 46 46 48 49 49 CITRUS #F7C331 APPLE CORE #DCC7AA 59 47 60 61 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn môn thiết kế ấn phẩm điện tử (6) , Bài tập lớn môn thiết kế ấn phẩm điện tử (6)