0

ma tran de thi giua hoc ky2 mon sinh 12 trac nghiem 30 cau

2 2 0
  • ma tran de thi giua hoc ky2 mon sinh 12 trac nghiem 30 cau

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:18

- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hoá nhỏ : cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi t[r] (1)SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS & THPT ĐAKIA MÔN: SINH 12 (2) Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Chủ đề 1 Bằng chứng cơ chế tiến hóa - Nêu luận điểm học thuyết Đacuyn : vai trò nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành lồi nguồn gốc chung lồi - Nêu vai trị di nhập gen tiến hố nhỏ - Trình bày vai trị q trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần tự phối) tiến hoá nhỏ : cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể -Hỉêu vai trò chế cách li (cách li không gian, cách li sinh thái, cách li sinh sản cách li di truyền) - Biết vận dụng kiến thức vai trị nhân tố tiến hố (các trình : đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên) để giải thích q trình hình thành đặc điểm thích nghi thơng qua ví dụ Số câu :8 Số điểm:2.65 Tỉ lệ % : 26.5% Số câu :2 Số điểm:0.66 Tỉ lệ :25% Số câu :2 Số điểm: 0.66 Tỉ lệ :25% Số câu :4 Số điểm: 1.33 Tỉ lệ :50% Chủ đề 2 Sự phát sinh phát triển sống trên trái đất - Nêu phát sinh sống Trái Đất : quan niệm đại giai đoạn : tiến hố hố học, tiến hố tiền sinh học - Hiểu mối quan hệ điều kiện địa chất, khí hậu sinh vật điển hình qua đại địa chất : đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh Biết số hố thạch điển hình trung gian ngành, lớp giới Thực vật Động vật - Giải thích nguồn gốc động vật loài người dựa chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt giống người vượn người Số câu : 5 Số điểm :1,66 Số câu : 3 Số điểm :1 Số câu : 1 Số điểm :0,33
- Xem thêm -

Xem thêm: ma tran de thi giua hoc ky2 mon sinh 12 trac nghiem 30 cau, ma tran de thi giua hoc ky2 mon sinh 12 trac nghiem 30 cau