0

Phep cong phan so

6 0 0
  • Phep cong phan so

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 10:34

- Giáo viên nêu : Để biết bạn Nam đã tô màu tất cả bao nhiêu phần của bang giấy chúng ta sẽ cùng hoạt động với băng giấy.. - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc với bang giấy, đồng thờ[r] (1)TOÁN PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Nhận biết phép cộng hai phân số cùng mẫu số - Biết cộng hai phân số có cùng mẫu số - Nhận biết tính chất giao hoán phép cộng hai phân số II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Giáo viên chuẩn bị bang giấy to - Mỗi học sinh chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 10cm, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra bài cũ : - học sinh nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số khác mẫu - học sinh lên bảng giải bài tập sau: So sánh hai phân số : a và HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Học sinh trả lời - Học sinh lên bảng làm bài tập b và Dạy - học bài : 2.1 Giới thiệu bài : - Ở tiết học trước chúng ta đã học cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số Hôm chúng ta làm quen với bài học các phép tính với phân số Và bài học đầu tiên các phép tính với phân số là bài phép cộng phân số 2.2 Hướng dẫn học sinh thực hành trên băng giấy : - Học sinh lắng nghe (2) - Giáo viên nêu : Có băng giấy, bạn Nam tô màu băng giấy, sau - Học sinh chú ý lắng nghe đó Nam tô màu tiếp băng giấy Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần bang giấy ? - Giáo viên nêu : Để biết bạn Nam đã tô màu tất bao nhiêu phần bang giấy chúng ta cùng hoạt động với băng giấy - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc với bang giấy, đồng thời làm mẫu với bang giấy to : Gấp đôi băng giấy lần để chia băng giấy thành phần - Giáo viên hỏi: + Băng giấy chia thành phần ? + Lần thứ bạn Nam tô màu phần băng giấy ? + Các em hãy tô màu băng giấy - Học sinh chú ý lắng nghe - Học sinh quan sát và làm theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh lắng nghe và trả lời: + Băng giấy chia thành phần + Lần thứ bạn Nam tô màu băng giấy + Học sinh làm theo yêu cầu + Lần thứ hai bạn Nam tô màu phần băng giấy? + Như bạn Nam đã tô màu phần ? + Các em hãy đọc phân số tương ứng với phần băng giấy mà bạn Nam đã tô màu + Lần thứ hai bạn Nam tô màu băng giấy + Bạn Nam đã tô màu phần + Phân số tương ứng với phần băng giấy mà bạn Nam đã tô màu là - Giáo viên kết luận: Vậy hai lần bạn Nam tô màu tất là băng giấy - Học sinh lắng nghe (3) 2.3 Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu : - Giáo viên nêu : Có băng giấy, bạn Nam tô màu đó Nam tô màu tiếp băng giấy, sau - Làm phép tính cộng băng giấy Vậy muốn biết bạn Nam tô màu tất phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì ? - Giáo viên hỏi : Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy phần băng giấy ? - Bằng năm phần tám băng giấy - Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bao nhiêu ? - Giáo viên viết bảng : + = - Ba phần tám cộng hai phần tám năm phần tám - Giáo viên hỏi : Em có nhận xét gì tử số hai phân số và so với tử số phân số phép cộng + = ? 8 - Tử số hai phân số và cộng lại 5, với tử số phân số - Giáo viên hỏi : Em có nhận xét gì mẫu số hai phân số và so với mẫu số phân số 8 phép cộng + - Ba phân số có mẫu số = ? - Giáo viên nêu : Từ đó ta có phép cộng phân số sau : + = 3+ = - Giáo viên hỏi : Từ bài giảng cô - Học sinh lắng nghe và quan sát (4) bạn nào có thể cho cô biết muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm nào ? - Yêu cầu 2, học sinh nhắc lại cách làm - Cho học sinh thực phép tính + vào bảng 2.4 Thực hành : Để hiểu rõ bài học hôm chúng ta cùng giải các bài tập sách giáo khoa * Bài - Yêu cầu học sinh đọc đề bài toán - Cho học sinh làm bài tập trên bảng lớp, lớp làm vào bảng - Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm bạn - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh - Cho học sinh nhắc quy tắc cộng hại phân số có cùng mẫu số * Bài - Yêu cầu học sinh đọc đề bài toán - Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất giao hoán phép cộng các số tự nhiên - Giáo viên nêu : Cũng giống cộng các số tự nhiên, phép cộng các phân số có tính chất giao hoán Tính chất giao hoán phép cộng các phân số nào, chúng ta cùng giải bài tập để biết điều đó - Cho học sinh lên bảng làm bài, lớp làm bài tập vào - Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm - Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số - Học sinh nhắc lại - Học sinh làm bài tập vào bảng - Học sinh đọc - Học sinh làm bài vào bảng - Học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhắc lại quy tắc - Học sinh đọc - Khi ta đổi chỗ các số hạng tổng thì tổng đó không thay đổi - Học sinh lắng nghe - Học sinh làm bài tập : (5) 3+ bạn + = = 7 7 - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh 2+3 - Giáo viên hỏi : Các em có nhận xét gì + = = 7 7 kết hai phép cộng phân số - Học sinh nhận xét bạn trên? - Giáo viên hỏi : Khi ta ta đổi chỗ các phân số tổng thì kết tổng có thay đổi hay không? - Kết hai phép cộng - Cho 2, học sinh nêu lại tính chất giao hoán sách giáo khoa * Bài - Yêu cầu học sinh đọc đề bài toán - Cho học sinh lên bảng tóm tắt bài toán - Khi ta ta đổi chỗ các phân số tổng thì kết tổng đó không thay đổi - Học sinh nêu : Khi ta đổi chỗ hai phân số tổng thì tổng chúng không thay đổi - Học sinh đọc - Học sinh tóm tắt : Ô tô thứ chuyển : kho - Giáo viên hỏi : Muốn biết hai ô tô chuyển bao nhiêu phần số gạo kho chúng ta làm nào? Ô tô thứ hai chuyển : kho số gạo số gạo Cả hai ô tô chuyển : ? số gạo kho - Cho học sinh làm bài tập theo nhóm - Muốn biết hai ô tô chuyển vòng phút bao nhiêu phần số gạo kho chúng - Giáo viên nhận xét và sửa bài tập nhóm nhanh trước lớp ta làm phép cộng phâ số : + - Học sinh làm bài tập theo nhóm - Học sinh quan sát chú ý quan sát và (6) nhận xét Củng cố, dặn dò : - Yêu cầu học sinh nêu lại quy tắc cộng - Học sinh nêu hai phân số có cùng mẫu số - Giáo viên nhận xét học và khen - Học sinh lắng nghe thưởng học sinh tích cực học - Dặn dò học sinh làm bài tập, học thuộc quy tắc và chuẩn bị bài cho tiết học trước (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phep cong phan so, Phep cong phan so