0

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA GS.TS Phan Ngọc Liên. Trường ĐHSP Hà Nội

20 1 0
  • HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA GS.TS Phan Ngọc Liên. Trường ĐHSP Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:24

VNH3.TB14.384 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TỒN CẦU HĨA GS.TS Phan Ngọc Liên Trường ĐHSP Hà Nội Lịch sử loài người người đời xã hội hình thành Quá trình từ quan hệ cộng đồng nguyên thủy nhỏ hẹp với khoảng 30 - 40 người, sống quây quần theo quan hệ ruột thịt đến quan hệ ngày mở rộng với nhiều cộng đồng khác đất trải qua thời kỳ lịch sử lâu dài Theo nhà khảo cổ học, thời đại đồ đá mới, quan hệ tộc người diễn vịng đường kính khoảng 70 km ; đến buổi đầu thời cổ đại, đường kính kéo dài đến 1.000 km, mở rộng châu thuộc cựu lục địa Chủ nghĩa tư hình thành, phát triển "kéo dịch" châu lục lại với nhau, quan hệ giới tăng cường, với đời chủ nghĩa thực dân Ngày với phát triển cách mạng giới từ thời cận đại, đặc biệt với thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga 1917, giai cấp công nhân nhân dân bị áp gặp đường đấu tranh dài lâu gian khổ theo chủ nghĩa xã hội, định thành công Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, cách mạng khoa học - công nghệ, tạo điều kiện cho xu "tồn cầu hóa", "quốc tế hóa" phát triển mạnh mẽ Trước xu ấy, không dân tộc, quốc gia "cơ lập huy hoàng", sống tách khỏi cộng đồng giới Mặt khác, hội nhập quốc tế mà không giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, sắc văn hóa dân tộc bị "hịa tan", khơng khỏi lệ thuộc nhiều mặt nước giàu mạnh, chưa từ bỏ âm mưu nô dịch dân tộc phát triển với chiến lược "diễn biến hịa bình" Trong hội nhập quốc tế, hội nhập giáo dục có ý nghĩa quan trọng phức tạp, khó khăn Để góp phần giải vấn đề này, tập trung vào điểm chủ yếu sau đây: - Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập giáo dục nói riêng - Một số vấn đề hội nhập quốc tế giáo dục Việt Nam điều kiện lịch sử Trong khuôn khổ báo cáo khoa học, giới hạn việc trình bày chủ yếu số vấn đề có tính chất phương pháp luận, minh họa số ý kiến mang tính kiến nghị Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam hội nhập quốc tế lĩnh vực văn hóa giáo dục Ngay từ lúc xuất hiện, người có ý thức tự nhiên, cộng đồng người thân ; "Lịch sử đâu trình tư đó" (1) Nhờ tư mà lao động người mang tính sáng tạo, xã hội không ngừng phát triển, quan hệ cộng đồng người mở rộng Trong trình này, giáo dục có vai trị ý nghĩa quan trọng phát triển xã hội Tuy nhiên, xã hội nguyên thủy giáo dục tượng xã hội, tiến hành hai lĩnh vực - lao động sản xuất đời sống cộng đồng Lúc giờ, người già có nghĩa vụ truyền lại cho cháu hiểu biết, kinh nghiệm chế tác công cụ lao động, lao động sản xuất, quê hương, tổ tiên, quan hệ cộng đồng Những tri thức tích lũy, thể lời khuyên bảo, răn dạy thông qua câu chuyện thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ v.v Giáo giáo dục điều kiện để người xã hội tồn tại, phát triển Sự tan rã chế độ công xã nguyên thủy, đời xã hội chiếm hữu nô lệ làm cho giáo dục khơng cịn mang tính bình đẳng giáo dục tự nhiên, sơ khai thời trước Trong xã hội có giai cấp đối kháng, giáo dục cơng cụ giai cấp thống trị, trở thành phận thượng tầng kiến trúc chế độ xã hội - trị Trong xã hội có giai cấp khơng thể có "nền giáo dục phi trị", "nền giáo dục trung lập" Theo đó, "nhà trường phải trung lập với quan điểm trị, giáo viên phải đứng đấu tranh đảng phái" (2) Tuy vậy, với phát triển mối quan hệ quốc gia, dân tộc trao đổi giáo dục ngày mở rộng Các nước học tập, tiếp nhận kinh nghiệm tốt để xây dựng giáo dục mình, đồng thời đấu tranh chống nô dịch, đồng hóa giáo dục Nhân dân Việt Nam có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước giữ nước Giáo dục tự nhiên, tượng giáo dục thời nguyên thủy xuất lúc người hình thành lãnh thổ Việt Nam cách khoảng 20 vạn năm (3) Việt Nam nằm vị trí chiến lược vùng Đông Nam Á, đầu mối đường thủy, quan trọng thuận lợi từ Bắc xuống Nam, từ Đơng sang Tây Vì vậy, cư dân lãnh thổ Việt Nam ngày sớm có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với nhiều văn hóa lớn nhân loại, tiêu biểu văn hóa Trung Hoa Ấn Độ phương Đơng cổ đại Do gìn giữ sắc nên văn hóa dân tộc Việt Nam có sức mạnh kì diệu, khơng bị hộ bọn xâm lược nước ngồi đồng hóa hay tiêu diệt Văn hóa dân tộc Việt Nam cịn biết tiếp thụ có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngồi để thêm phong phú hùng mạnh Sức mạnh văn hóa dân tộc thể sức sống dân tộc xây dựng bảo vệ đất nước Thành tích lĩnh vực sản xuất chiến thắng đấu tranh xã hội thể sức mạnh, bền vững văn hóa dân tộc Trong văn hóa dân tộc, giáo dục phận quan trọng Nếu tính từ thời Văn Lang - Âu Lạc đến nay, thời gian mà nhân dân dân tộc đất nước Việt Nam bị đô hộ dài năm tháng độc lập, xây dựng Tổ quốc Ngay thời kì hịa bình, nhân dân ta khơng ngừng đối phó, chống phá nhiều âm mưu xâm lược kẻ thù, có thủ đoạn nham hiểm giáo dục Trong thời Bắc thuộc, triều đại phong kiến Trung Quốc đưa Nho học vào nước ta, mở trường dạy học chữ Hán để truyền bá "lễ nghĩa Trung Hoa" cho dân ta, từ cách ăn mặc, lấy vợ, lấy chồng, làm mũ, giày Dưới thời thuộc Pháp, bọn thực dân thi hành sách "Làm cho dân ngu để dễ trị", sách mà nhà cầm quyền thuộc địa ưa dùng nhất" (4) Dưới chế độ Mĩ quyền Sài Gòn thống trị miền Nam (1954 1975), giáo dục thực dân xây dựng làm công cụ đánh phá cách mạng Việt Nam Trong đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống đất nước, tiến xã hội, nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu dũng cảm mặt trận giáo dục, chống âm mưu đồng hóa kẻ thù, vừa biết tiếp nhận tinh hoa văn hóa, giáo dục nước ngồi để xây dựng giáo dục dân tộc, độc lập Vào buổi đầu thời Bắc thuộc có người nước ta sang du học đỗ đạt Trung Quốc, Lý Ông Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm, Trương Trọng, Khương Công Phụ, Khương Công Phục, Tinh Thiều (đã bỏ nước theo Lý Bôn khởi nghĩa giữ chức quan văn nhà nước Vạn Xuân độc lập) Trên sở văn hóa, giáo dục dân gian cổ truyền, nhân dân ta kết hợp với văn hóa, giáo dục Trung Hoa cổ đại, để xây dựng giáo dục thống Chữ Nơm đời vào khoảng cuối thời Bắc thuộc, dựa theo nguyên tắc cấu tạo hình dáng chữ Hán để ghi lại tiếng nói dân tộc Hồ Quý Ly, Quang Trung có kế hoạch, sách xây dựng chữ Nơm thành chữ viết thức dân tộc phát triển văn hóa giáo dục chữ Nơm Phật giáo, Đạo giáo, Nho học du nhập từ vào biến đổi cho phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Nho giáo thống Việt Nam từ kỉ XI đến đầu kỉ XX Thực dân Pháp sau bình định quân sự, thiết lập chế độ thống trị tồn cõi Đơng Dương sức cải tổ, củng cố giáo dục thực dân, thay giáo dục Nho học Tân học hạn chế nội dung đại, số lượng trường học Nguyễn Ái Quốc dẫn số có sức thuyết phục sau : "Lúc ấy, nghìn làng có đến nghìn năm trăm đại lí bán lẻ rượu thuốc phiện Nhưng số nghìn làng lại vẻn vẹn mười trường học" (5) Giáo dục thực dân kiểu Mĩ năm 1954 - 1975 miền Nam, núp hiệu "cần lao", "nhân vị", "cộng đồng", song thực tế lại nhằm đào tạo lớp người xa rời dân tộc, chống lại nhân dân, cách mạng Giáo dục thực dân kiểu cũ Pháp, kiểu Mĩ dù cố gắng đào tạo đội ngũ ỏi người phục vụ cho máy cai trị, nhiều nhà trí thức lớn, phần đơng người có học vấn từ trình độ phổ thơng trở lên người yêu nước chân chính, tiến Âm mưu, thủ đoạn bọn phong kiến, thực dân, đế quốc nhân dân Việt Nam giáo dục, mặt khác, thất bại Bởi vì, nhân dân, phần đơng người đào tạo trường phong kiến, thực dân với tinh thần yêu nước, tự cường, tự lập đấu tranh dũng cảm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ văn hóa, giáo dục dân tộc Song khách quan nhận thấy rằng, yếu tố tích cực giáo dục nho học Trung Quốc, giáo dục Pháp có tác động, ảnh hưởng định đến việc xây dựng phát triển giáo dục Việt Nam Điều chủ yếu nhân dân Việt Nam biết tiếp cận yếu tố tốt đẹp, lành mạnh giáo dục nước, có Trung Quốc, Pháp, Mĩ nhiều nước khác để xây dựng, phát triển giáo dục dân tộc Với Hồ Chí Minh, từ Đảng Cộng sản Việt Nam đời, giáo dục đời, sở giáo dục truyền thống dân tộc, kết hợp với lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin tinh hoa văn hóa, khoa học, giáo dục nhân loại Việc xây dựng giáo dục dân chủ nhân dân tiến lên giáo dục xã hội chủ nghĩa gắn liền với thắng lợi cách mạng Việt Nam góp phần vào thắng lợi cách mạng giới Đây điều kiện để hòa nhập vào giáo dục quốc tế khu vực để xây dựng giáo dục xã hội chủ nghĩa Những thành tựu giáo dục có đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Trong cơng lao Người việc xây dựng phát triển giáo dục cách mạng Việt Nam, nhận thấy Hồ Chí Minh tiêu biểu, gương cho việc tiếp nhận văn hóa, giáo dục giới để xây dựng giáo dục dân tộc Năm 1911 tìm đường cứu nước cho dân tộc, Hồ Chí Minh có cơng lao to lớn đặt cách mạng Việt Nam mối quan hệ chặt chẽ với cách mạng giới Trước Hồ Chí Minh, nhiều nhà yêu nước Việt Nam có ý thức dựa vào nước ngồi để đấu tranh giải phóng dân tộc, giới hạn việc cầu viện, xây dựng lực lượng đưa nước, chưa có nghĩ đến, mà chưa thể nghĩ đến, liên minh quốc tế đấu tranh chống kẻ thù chung Vào đầu kỉ XX, đặc biệt từ sau Cách mạng tháng Mười Nga 1917, điều kiện cho liên minh chiến đấu giai cấp vô sản nhân dân bị áp giới, đấu tranh cho "giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người" hình thành Nguyễn Ái Quốc nhận thức điều xác định đường cứu nước cho nhân dân Việt Nam, nhiều nước thuộc địa phụ thuộc khác, theo xu hướng phát triển hợp quy luật nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội Trong thời kì từ sau 1911 hình thành nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh với giới Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh "một hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam " (6), tư tưởng Hồ Chí Minh với giới có vị trí quan trọng, thể mối quan hệ chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cách mạng giới Đây sở để Đảng ta thực chiến lược đại đoàn kết (dân tộc quốc tế) Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) rút học "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước sức mạnh quốc tế" (7) Các Đại hội Đảng lần thứ VII (1991) lần thứ VIII (1996) tiếp tục khẳng định học Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) lần thứ X (2006) nhấn mạnh vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực sống Nhận thức kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại, sức mạnh nước sức mạnh quốc tế, Hồ Chí Minh hiểu rõ sức mạnh dân tộc Việt Nam sức mạnh thời đại Sức mạnh dân tộc theo Hồ Chí Minh, sức mạnh truyền thống dân tộc, hun đúc từ hàng nghìn năm cơng dựng nước giữ nước, thể lòng yêu nước, tinh thần lao động, ý chí chiến đấu ngoan cường, thơng minh, sáng tạo, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết Sức mạnh dân tộc nhân lên gấp bội lần lãnh đạo Đảng, thắp sáng tư tưởng Hồ Chí Minh nên đưa lại thắng lợi to lớn lao động chiến đấu Điểm bật sức mạnh làm cho nước ta có vinh dự lớn "một nước nhỏ mà anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - Pháp Mĩ - góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc" Sức mạnh dân tộc công xây dựng bảo vệ Tổ quốc thể công đổi đất nước, phát triển vững theo đường xã hội chủ nghĩa Điều khẳng định nhân dân Việt Nam kiên trì thực Sức mạnh thời đại, theo Hồ Chí Minh, sau Cách mạng tháng Mười Nga 1917, thể chủ yếu lực lượng tiến giới, đặc biệt giai cấp vô sản nhân dân dân tộc bị áp bức, giải phóng khỏi ách thực dân, phát triển công xây dựng xã hội giàu mạnh, văn minh, tiến Sức mạnh củng cố phát triển đoàn kết quốc tế sâu rộng đấu tranh cho độc lập dân tộc xây dựng đất nước ngày Khi nhận thức sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh khơng nhìn thấy mặt trị xã hội, dù mặt quan trọng bậc nhất, mà nhấn mạnh đến phát triển lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học - kĩ thuật Nhận thức sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt học " phát huy cao độ nội lực, đồng thời sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện Phát huy nội lực xem nhân tố định phát triển ; đồng thời coi trọng huy động nguồn ngoại lực, thông qua hội nhập hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên để phát huy nội lực mạnh hơn, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh bền vững, sở giữ vững độc lập dân tộc định hướng xã hội chủ nghĩa" (8) Đường lối đạo hoạt động nhân dân ta mặt đời sống xã hội, có lĩnh vực văn hóa - giáo dục Hơn nữa, nêu trên, Hồ Chí Minh gương sáng cho noi theo việc tiếp thụ văn hóa , giáo dục nước để làm phong phú kiến thức thân, xây dựng văn hóa, giáo dục cách mạng theo đường xã hội chủ nghĩa Vào thời niên thiếu, Nguyễn Tất Thành theo học chữ Hán với thầy đồ q, khơng đem lại cho "dăm ba chữ thánh hiền" mà đặt sở cho việc thấu hiểu mặt tích cực đạo lí Nho giáo để ứng xử sống Cụ Nguyễn Sinh Sắc nhà nho thức thời, sớm nhận thấy khơng thể bị giam hãm nhà trường nho học mà phải tiếp xúc với Tây học Cụ hiểu rõ rằng, giáo dục thực dân Pháp Việt Nam giáo dục nô lệ, nhằm đào tạo lớp người để phục vụ máy thống trị chúng Song, cụ thấy rằng, cần phải tiếp xúc với Tây học để hiểu rõ nước Pháp nước châu Âu Suy nghĩ không ảnh hưởng đến tư tưởng Nguyễn Tất Thành Người định rời Tổ quốc sang Pháp, sang nước phương Tây: " nhân dân Việt Nam có ơng cụ thân sinh tơi, lúc thường tự hỏi người giúp thoát khỏi ách thống trị Pháp Người nghĩ Nhật, người khác lại nghĩ Anh, có người lại cho Mĩ Tôi thấy phải nước ngồi xem sao, tơi trở giúp đồng bào tơi" (9) Với ý thức tìm hiểu nước Pháp để tìm đường cứu nước, sau đặt chân lên nước Pháp, Nguyễn Tất Thành, ngày 15/9/1911, gửi cho Tổng thống Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp đơn xin học Trường thuộc địa Trong đơn có câu : "Tơi hồn tồn khơng có tiền bạc, ham học hỏi Tơi muốn trở thành hữu ích cho nước Pháp quan hệ với đồng bào làm cho họ hưởng điều tốt đẹp học vấn" (10) Xung quanh vấn đề Nguyễn Tất Thành gửi đơn xin học Trường thuộc địa Pháp có nhiều ý kiến khác nhau, song ý kiến cố tình xuyên tạc hay chưa nhận thức rõ làm lu mờ động chân Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước (11) Khơng nhận vào Trường thuộc địa Nguyễn Tất Thành tự học đời sống để tìm hiểu nước Pháp, nhân dân Pháp trở giúp đồng bào Với tinh thần, ý chí tự học, từ vốn kiến thức ban đầu tìm đường cứu nước - vốn Hán học tinh thơng trình độ Tây học bậc tiểu học - Nguyễn Tất Thành nắm vững hiểu biết văn hóa Đơng, Tây làm sở cho việc tiếp tục chủ nghĩa Mác Lênin Vì vậy, năm 1990, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO cơng nhận Người "Vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam nhà văn hóa lớn" Về mặt văn hóa, nghị UNESCO khẳng định: " Sự đóng góp quan trọng nhiều mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật kết tinh truyền thống hàng ngàn năm nhân dân Việt Nam tư tưởng Người thân khát vọng dân tộc việc khẳng định sắc dân tộc tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau" Trong gặp gỡ với Nguyễn Ái Quốc năm 1923, Người sang đất nước Xô Viết lần đầu tiên, nhà báo Liên Xơ Ơxip Manđenxtam bài:"Thăm chiến sĩ Quốc tế Cộng sản - Nguyễn Ái Quốc” ghi lại cảm tưởng tốt đẹp Nguyễn Ái Quốc sau: "Qua phong thái cao, giọng nói trầm ấm Nguyễn Ái Quốc, nghe thấy ngày mai, thấy yên tĩnh mênh mơng tình hữu tồn giới" (12) Việc tiếp nhận yếu tố giáo dục tiên tiến, tinh hoa văn hóa nhân loại nguồn gốc quan trọng, bên cạnh nguồn gốc khác, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, đó, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, giáo dục, hội nhập quốc tế nói chung, lĩnh vực văn hóa, giáo dục nói riêng, giữ vị trí quan trọng Đây sở để Đảng ta, Nhà nước Việt Nam hoạch định đường lối, sách, phương hướng đạo hoạt động lĩnh vực khác Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, sách Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục xu tồn cầu hóa Việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục cần đảm bảo nguyên tắc chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nhận thức giới, thời đại cách khách quan, khoa học biện chứng, khắc phục sai lầm, thiếu sót, tư tưởng chủ quan, ý chí, hẹp hịi, bảo thủ chi phối Nhận thức phải phù hợp với thực tiễn khách quan, không che giấu mặt yếu mình, thổi phồng, tơ hồng, hoảng hốt trước mặt mạnh nước khác mà tự ti, e dè học tập Thứ hai, quán mục tiêu, linh hoạt việc két hợp lực lượng (trong nước quốc tế) Mục tiêu giáo dục xác định thể chế hóa Luật Giáo dục (2005): "Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" (13) Dù với hình thức hội nhập quốc tế nào, mục tiêu đào tạo phải thực Trong trình hội nhập với hình thức phong phú, đa dạng phải linh hoạt, không chệch hướng Để đạt mục tiêu cụ thể, trước mắt hội nhập hoạt động thực tiễn phải luôn nhằm vào mục tiêu lâu dài Cách thể hiện, chọn lựa mục tiêu để giải phải xác định theo trình tự ưu tiên (trong biện pháp, đối tượng, công việc ) với mức độ, yêu cầu phù hợp với lực lượng nước điều kiện giới Vì vậy, hội nhập quốc tế phải nhận thức lực lượng bản, lực lượng hợp tác có điều kiện Thứ ba, việc hội nhập quốc tế lĩnh vực, lĩnh vực văn hóa, giáo dục phải hiểu rõ tình hình, xu phát triển giới, thời đại, tương quan lực lượng lực lượng ngồi nước để có biện pháp, sách lược đúng, khắc phục thiếu sót chủ quan cảm tính Thứ tư, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước sức mạnh quốc tế Việc tuân thủ nguyên tắc chủ yếu hội nhập quốc tế giáo dục tiến hành điều kiện lịch sử giới ngày đặc trưng công tác giáo dục Thực tiễn năm cuối kỉ XX, thập niên đầu kỉ XXI xác nhận rằng, nhận thức quy luật phát triển xã hội loài người mà Đại hội Đảng lần thứ IX nêu đúng: "Toàn cầu hóa kinh tế xu khách quan, lơi ngày nhiều nước tham gia, vừa có mặt tích cực có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh Thế giới đứng trước nhiều vấn đề tồn cầu mà khơng quốc gia riêng lẻ tự giải khơng có hợp tác đa phương " (14) Trong xu chung phát triển giới, hội nhập quốc tế giáo dục trở nên cấp thiết Bởi vì, thời đại mối quan hệ quốc tế mở rộng toàn giới, cách mạng khoa học - công nghệ phát triển vũ bão, tác động lĩnh vực đời sống xã hội việc giáo dục người, với mục tiêu cung cấp nhân lực cho lao động sản xuất, trở nên cấp thiết cần thiết Vì vậy, sau Liên hợp quốc thành lập (1945), giáo dục vấn đề quan tâm hàng đầu với quan chuyên trách UNESCO Nhiều vấn đề giáo dục lớp trẻ đề cập nhiều năm qua nêu giải pháp mang tính cách tân với ý tưởng hành động chung đầy triển vọng, việc nêu phương hướng "giáo dục cho người", xác định "bốn cột trụ giáo dục" Rõ ràng, ý tưởng tốt đẹp khó thực giới cịn áp bức, bóc lột, khoảng cách giàu nghèo nước quốc gia phát triển phát triển cịn xa Đó chưa nói đến nội dung, phương pháp dạy học, mục tiêu giáo dục cịn có nhiều khác biệt nước có chế độ xã hội khác Trong lúc UNESCO lúng túng với biện pháp thực tế, cụ thể để thực ý tưởng dịch vụ giáo dục nội dung quan trọng nhóm dịch vụ thương mại dịch vụ giới mà WTO quy định Theo đó, dịch vụ giáo dục gồm: dịch vụ giáo dục tiểu học, dịch vụ giáo dục trung học, dịch vụ đào tạo đại học, dịch vụ đào tạo trung học cho người lớn, dịch vụ đào tạo trung học khác Điều 10 Hiệp định chung thương mại dịch vụ WTO quy định: trừ hoạt động giáo dục có nguồn tài trợ quốc gia; tất hoạt động giáo dục có thu học phí, mang 10 tính thương mại thuộc phạm trù thương mại giáo dục WTO quy định bốn phương thức cung cấp dịch vụ chung cho lĩnh vực, có giáo dục Một là, cung ứng xuyên quốc gia hay qua biên giới (cross border) cho phép thành viên WTO cung ứng dịch vụ từ nước sang quốc gia - thành viên Tổ chức thương mại giới Với giáo dục, phương thức chủ yếu cung ứng mặt dịch vụ đào tạo, chương trình, giáo trình Dịch vụ giáo dục xuyên quốc gia thực phương tiện viễn thông, thư, bưu điện chuyển phát nhanh, để tiến hành hình thức giáo dục, giáo dục từ xa, học qua phương tiện điện tử (e-learning) Hai là, tiêu thụ nước (consumption abroad), theo quốc gia - thành viên WTO cung cấp dịch vụ nước cho nguồn tiêu thụ quốc gia - thành viên Khách hàng phải đến nước doanh nghiệp để mua dịch vụ Đối với giáo dục, hình thức du học, mở lớp học để nâng cao trình độ số cán bộ, chuyên gia nước ngồi ; đồng thời đón nhận cá nhân, tổ chức người nước đến học tập, nâng cao trình độ nước Ba là, diện thương mại (commercial presence) nói việc cung cấp dịch vụ quốc gia thành viên cho quốc gia - thành viên khác WTO thông qua diện thương mại Điều có nghĩa quốc gia cung cấp dịch vụ thành lập sở cung cấp dịch vụ nước khách hàng, thông qua chi nhánh, văn phịng đại diện, cơng ty Về giáo dục, tổ chức giáo dục quốc gia - thành viên WTO mở loại trường quốc tế với vốn quốc gia - thành viên khác Bốn là, lưu chuyển công dân tự (sự diện thể nhân, Presence of natural person); hình thức người cung cấp dịch vụ cử người đến nước khách hàng để trực tiếp cung cấp dịch vụ Về giáo dục, hình thức thực chủ yếu thông qua việc cử giáo sư, chuyên gia đến quốc gia thành viên khác giảng dạy, đào tạo, tổ chức việc nghiên cứu trường, viện, học viên, sở giáo dục đào tạo Theo Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS), nước gia nhập WTO thực điều 16 GATS cam kết mở cửa thị trường Đối với việc thị trường theo bốn phương thức cung cấp dịch vụ, thành viên phải dành cho dịch vụ, người cung cấp dịch vụ thành viên khác đãi ngộ không phần thuận lợi 11 đãi ngộ theo điều kiện, điều khoản hạn chế thỏa thuận quy định danh mục cam kết cụ thể Tuy có ràng buộc điều cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, song WTO dành cho nước thành viên, tùy điều kiện cụ thể mình, việc nêu số biện pháp để giới hạn việc thực cam kết Những biện pháp cho phép quốc gia - thành viên hạn chế số lượng người cung cấp dịch vụ, tổng trị giá giao dịch dịch vụ, số lượng hoạt động dịch vụ, tổng số thể nhân cung cấp dịch vụ, hạn chế hình thức đầu tư, vốn đầu tư thị trường dịch vụ Qua điều trình bày trên, nhận thấy rằng, WTO hình thức hội nhập quốc tế theo xu tồn cầu hóa Ngay xu tồn cầu hóa có mặt tích cực hạn chế Mặt tích cực tồn cầu hóa thể phát triển xã hội loài người, trước hết chủ yếu phát triển cách mạng khoa học - công nghệ chung sức để giải vấn đề toàn cầu (những vấn đề nảy sinh, liên quan đến người hành tinh, vấn đề nguyên liệu, lượng, môi trường sống, dân số, bệnh tật, vấn đề hịa bình ) Mặt hạn chế tiêu cực thể việc số nước giàu mạnh lợi dụng xu tồn cầu hóa để thiết lập, áp đặt trật tự đơn cực hay đa cực có lợi cho nước giàu, theo kiểu "kẻ mạnh hiếp kẻ yếu" Xét cho cùng, âm mưu, thủ đoạn nước đế quốc muốn xây dựng giới "chủ nghĩa tư vĩnh hằng", chống lại phát triển nhân loại theo đường xã hội chủ nghĩa Vì vậy, mà đấu tranh chống mặt trái mối quan hệ tồn cầu hóa điều cần thiết cấp thiết WTO tổ chức quốc tế thể xu tồn cầu hóa thực tế lại bị chi phối nước lớn, nên thể chế hóa, luật pháp hóa xu tồn cầu hóa, nhằm biến xu khách quan có lợi cho nước giàu mạnh, ràng buộc, bắt nước nhỏ yếu, phát triển lệ thuộc vào nước lớn hệ thống luật pháp quốc tế, mang nhiều tính chất bất cơng, hình thức bình đẳng, hợp tác thân thiện Có thể nói, WTO thể nhiều mặt trái, hạn chế toàn cầu hóa nhiều mặt tích cực tồn cầu hóa, mặt tích cực, mạnh mặt yếu, hạn chế đặc biệt nắm vững luật lệ WTO biết tự đánh giá bước vào sân chơi có tính tồn cầu Về thực trạng giải pháp cho giáo dục Việt Nam có nhiều ý kiến khác Trong "Thực trạng giáo dục Việt Nam quan hệ Mĩ - Việt 12 lĩnh vực giáo dục" (tháng 4-2008) Đại sứ Mĩ Việt Nam Michael W.Michalak nhận định rằng: "Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng hệ thống giáo dục tất cấp, điều gây phương hại cho trình theo đuổi tiến kinh tế hội nhập toàn cầu nước Các quan chức, lãnh đạo không đào tạo đầy đủ quản lí giáo dục, giáo viên đào tạo hời hợt trả lương thấp, tình trạng tham gây khó khăn cho hệ thống cấp " (15) Để góp phần khắc phục tình trạng khủng hoảng này, vị Đại sứ Mĩ đề số biện pháp nhằm "giúp quan chức thể chế giáo dục Việt Nam đạt mục tiêu sau đây: - Đưa chương trình giảng dạy Mĩ vào loạt lĩnh vực - Thực phong cách giảng dạy Mĩ, trọng lối tư sáng tạo, giải vấn đề kĩ lãnh đạo, học vẹt - Gia tăng hiểu biết Mĩ thể chế Mĩ thông qua lối học theo hướng quốc tế hóa khóa nghiên cứu Mĩ - Cải thiện việc giảng dạy tiếng Anh, từ giúp sinh viên có khả tự có thơng tin nước Mĩ giới rộng lớn - Thúc đẩy việc học tập Mĩ, điều đem lại cho nhà lãnh đạo tương lai kinh nghiệm trực tiếp xã hội giá trị Mĩ - Mở rộng làm sâu sắc hợp tác với trường đại học, cơng ti tổ chức phi phủ - Có đào tạo mà họ cần đến quản lí giáo dục" (16) Chúng ta có hiểu biết kinh nghiệm việc hợp tác quốc tế giáo dục trước (chủ yếu với nước xã hội chủ nghĩa độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giáo dục), nên phần hiểu phải làm quan hệ với nước thành viên WTO, đặc biệt với Mĩ Chúng ta biết học tập, tiếp thu có chọn lọc mặt tích cực, tránh mặt tiêu cực giáo dục nước để phát triển giáo dục Việt Nam theo mục tiêu xác định Trước hết, phải tự đánh giá mình, mối quan hệ với giới khơng nhìn nhận xu thời đại trạng thái "tĩnh", mà vận động khơng ngừng nó, thay đổi tương quan lực lượng, tập hợp lực lượng tác nhân tạo nên xu Chúng ta đứng vững quan điểm, tư tưởng mình, kiên trì 13 nguyên tắc chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo việc hợp tác theo tinh thần "thêm bạn, bớt thù", khai thác, học tập mặt hay bạn bè kể đối phương trước cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hịa bình", "phi trị hóa" giáo dục, lĩnh vực khác đời sống xã hội Chúng ta nêu cao “tinh thần độc lập, tự chủ, dựa vào sức chính, kiên định thực mục tiêu chiến lược việc kết hợp sức mạnh nước với hỗ trợ từ ngồi "vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh" (17) Việc đánh giá thực trạng giáo dục nước ta phải dựa tiêu chí có tính nguyên tắc, khoa học Điều tránh nhận định vội vã, bi quan hay lạc quan "tếu", tránh nhận xét phiến diện, thấy tượng, mà không nhận thức chất, vận dụng cách máy móc "tiêu chuẩn nước ngồi", "tiêu chuẩn quốc tế" không sát với thực tiễn Việt Nam, không phù hợp với mục tiêu chiến lược giáo dục nước ta Việc bắt chước, học tập cách giáo điều kinh nghiệm nước nguyên nhân đưa tới thất bại - điều mà có kinh nghiệm xương máu Việt Nam ta "vốn xung văn hiến lâu" (theo “Bình Ngơ đại cáo” Nguyễn Trãi) Một nước có văn hiến lâu đời phải quốc gia có văn hóa, giáo dục sớm đời phát triển Ngoài giáo dục dân gian có tác dụng to lớn người Việt Nam lao động, yêu quê hương, Tổ quốc, giáo dục học đường cung cấp nhiều nhân tài cho đất nước "hiền tài nguyên khí quốc gia" Giáo dục truyền thống Việt Nam lấy đạo lý làm mục tiêu, nội dung giáo dục hệ trẻ, xã hội quan tâm, thực Từ Đảng đời, từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, giáo dục cách mạng hình thành cống hiến cho Tổ quốc hệ niên kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ xây dựng chủ nghĩa xã hội Sau tiến hành công đổi đất nước đến (1986 trở đi), giáo dục đổi có thành tựu định Một giáo dục vậy, giữ vững phát triển qua khó khăn, gian khổ cách mạng, khơng có sai lầm việc chệch mục tiêu, phương hướng đào tạo theo quan điểm, đường lối Đảng gọi “khủng hoảng” Song, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều thử thách, có biểu chiều hướng giảm sút chất lượng đáng lo ngại mặt khoa học (cơ giáo dục) mặt tư tưởng, đạo đức Tuy vậy, tài nămg 14 phẩm chất hệ trẻ nói chung khơng thiếu sót mà bi quan, nhìn thấy tiêu cực, khơng thấy sức mạnh ý chí vươn lên giáo dục, "chống" mà không "xây", không dựa vào thành tựu, học kinh nghiệm thân giáo dục Việt Nam truyền thống cách mạng mà chủ trương dựa vào"ngoại viện" Nhận định tình hình giáo dục năm đầu kỷ XXI phương hướng phát triển giáo dục năm tới, Đại hội Đảng lần thứ X : "Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển đầu tư nhiều Cơ sở vật chất tăng cường Quy mô đào tạo mở rộng, trung học chun nghiệp dạy nghề Trình độ dân trí nâng lên"(18) Song, "chất lượng giáo dục đào tạo cịn thấp Khoa học cơng nghệ chưa đáp ứng kịp u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa Quản lý nhà nước số lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục, thể thao cịn yếu kém"(19).Trong tình vậy, cần "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi cấu tổ chức, chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy học; thực "chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa", chấn hưng giáo dục Việt Nam"(20) Việc đổi toàn diện giáo dục đào tạo tiến hành cấp học, ngành học, thực xã hội hóa giáo dục, đổi chế quản lí giáo dục tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục đào tạo Việc hợp tác quốc tế nhằm hội nhập, "tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến giới phù hợp với yêu cầu phát triển Việt Nam; tham gia đào tạo nhân lực khu vực giới Có chế quản lí phù hợp với trường nước đầu tư liên kết đào tạo" (21) Sự nhận thức thực trạng phương hướng phát triển giáo dục Viẹt Nam theo đường lối giáo dục Đảng giúp hiểu mình, thấy thuận lợi khó khăn hội nhập quốc tế nói chung, thực cam kết giáo dục WTO nói riêng Về thuận lợi, lớn mạnh đất nước, với vị Việt Nam trường quốc tế, lực giáo dục Việt Nam cần phải hội nhập quốc tế giáo dục, với lĩnh vực khác Đây hội để giáo dục Việt Nam tiếp cận với xu tất yếu hội nhập quốc tế, thực việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng giáo dục tiên tiến giới khu vực Chúng ta lực để đẩy mạnh việc hợp tác cách bình đẳng có hiệu lực lĩnh vực giáo dục nói chung nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng 15 Với quy mơ đào tạo, u cầu nâng cao chất lượng giáo dục mà nước ta chưa đủ điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học, đại hóa điều kiện dạy học, theo điều lệ Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) khai thác hội để thu hút vốn nước ngoài, liên doanh xây dựng sở giáo dục, đào tạo với 100% vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho việc nâng cao giáo dục chất lượng mở rộng việc "du học chỗ" Những biện pháp tạo thuận lợi để giáo dục Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về khó khăn, khơng ít, vì, giáo dục mặt trận diễn đấu tranh gay gắt lực khác việc tranh giành hệ trẻ Chế độ trị - xã hội có giáo dục ! Chất lượng giáo dục Việt Nam, đặc biệt sở vật chất đào tạo, thiết bị dạy học trình độ khoa học tự nhiên, cơng nghệ cịn thấp so với nhiều nước, giáo dục đại học chuyên nghiệp, chưa đủ sức tham gia thị trường giáo dục quốc tế để thực hình thức dịch vụ quốc tế giáo dục Vì vậy, việc xuất giáo dục nước ta yếu khơng có khả cạnh tranh với nước ngoài, mặt khoa học kĩ thuật Một điều đáng lo ngại việc thực giữ vững mục tiêu giáo dục việc “liên doanh, liên kết”, việc giáo dục tư tưởng, lí tưởng cho du học sinh Việt Nam học sinh, sinh viên Việt Nam trường quốc tế nước ta Chúng ta phải đào tạo người Việt nam có trình độ khoa học cao, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, người nắm vững khoa học, kĩ thuật, thông thạo ngoại ngữ, chủ yếu tiếng Anh, để "làm thuê" cho chủ doanh nghiệp nước Việt Nam hay xuất lao động, "chảy máu chất xám" Do đó, cho luật pháp lĩnh vực giáo dục phù hợp với quy định có tính pháp lí WTO, cho việc liên doanh, liên kết quốc tế giáo dục không làm chệch phương hướng, đường lối giáo dục Đảng, xa rời mục tiêu giáo dục quy định Luật Giáo dục Đây vấn đề thực bảo đảm độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia mặt giáo dục hội nhập quốc tế Vì vậy, việc thực xu khách quan tồn cầu hóa nói chung, giáo dục nói 16 riêng theo phương châm "vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh" thể tính đảng, nghệ thuật nhà giáo dục quản lí giáo dục Trước thuận lợi thách thức, thời nguy giáo dục Việt Nam điều kiện lịch sử nay, Đảng Nhà nước ta có chủ trương, biện pháp đắn hội nhập quốc tế khu vực Trong phạm vi viết xin nêu số ý kiến có tính chất phương pháp luận kiến nghị: Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn để đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam giáo dục kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế, quốc gia - thành viên WTO Trên sở quán triệt quan điểm, đường lối, sách giáo dục Đảng Nhà nước cách vững vàng, linh hoạt, có hiệu quả, xây dựng chiến lược, sách lược giáo dục lâu dài, khắc phục tình trạng thực "biện pháp tình thế" cách chắp vá, thời, khơng có hệ thống Thứ hai, sở Luật giáo dục (2005), cải thiện môi trường pháp lí giáo dục, phù hợp với quy định dịch vụ giáo dục WTO Xây dựng hành lang pháp lí vừa để đảm bảo chủ quyền, muc tiêu giáo dục nước ta, vừa khai thác nguồn lực bên để phát triển giáo dục Việt Nam, khơng chệch hướng trị xác định Thứ ba, phải giữ vững phát triển ưu thế, sức mạnh vốn có Việt Nam để tiến hành đổi sâu sắc toàn diện giáo dục, khắc phục mặt yếu bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển giáo dục tiên tiến không đủ sức cạnh tranh với dịch vụ quốc tế nước ta mà thu hút, quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học Việt Nam, đặc biệt khoa học xã hội nhân văn Với thắng lợi Việt Nam đấu tranh cho độc lập dân tộc lao động xã hội giàu mạnh, văn minh, tiến bộ, nhiều nhà khoa học nước ta muốn tìm hiểu sâu sắc, tồn diện, đắn người, đất nước Việt Nam, đặc biệt cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Những kết nghiên cứu ngành Việt Nam học, Hồ Chí Minh học chứng tỏ điều Do thiếu tài liệu, thiếu hiểu biết Việt Nam, bị tác động, chi phối luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam nên khơng 17 người nước ngồi đồng bào sống xa Tổ quốc có phần nhận thức sai lệch lịch sử, lễ hội, người Việt Nam Trong sách giáo khoa lịch sử nhiều nước có khơng kiến thức thiếu xác Việt Nam, thời kì từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến Những điều cần đề nghị tác gải nước điều chỉnh, biên soạn lại trách nhiệm nhà sử học, giáo dục lịch sử công việc không nhỏ Thứ tư, đổi cơng tác quản lí giáo dục nước ta yếu tố quan trọng đổi giáo dục để chuyển mạnh cơng tác quản lí giáo dục sang quản lí nhà nước quản lí chất lượng, đủ lực để tra, kiểm soát dịch vụ giáo dục quốc tế Việt Nam, tránh hậu đáng tiếc dịch vụ giáo dục "dởm", không chất lượng gây tác hại xấu, nguy hiểm đào tạo chất lượng khoa học, phẩm chất, đạo đức mà hệ trẻ phải hứng chịu Thứ năm, yêu cầu hội nhập quốc tế giáo dục tình hình nay, mơi trường hoạt động đa dạng, có mơi trường pháp lí phong phú, phức tạp, ẩn chứa nhiều khả tranh chấp ("vừa hợp tác vừa đấu tranh") địi hỏi phải có đầy đủ kiến thức pháp lí, văn hóa, có sách lược mang tính ngun tắc, linh hoạt, mềm dẻo Điều tiến hành sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng, sách Nhà nước Kinh nghiệm xây dựng giáo dục Việt Nam rõ rằng: vận dụng đúng, cách sáng tạo, linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng, Nhà nước giành nhiều thắng lợi to lớn Ngược lại, làm không đúng, xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, sách Đảng, Nhà nước nói chung, giáo dục nói riêng gặp nhiều khó khăn thất bại Đứng vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng giáo dục yếu tố quan trọng, định thành công hội nhập quốc tế giáo dục thời đại * * * Tồn cầu hóa xu tất yếu, khách quan mà hòa nhập quốc tế, khu vực mặt, có giáo dục Tuy nhiên, tồn cầu hóa làm nảy sinh hiều vấn đề phức tạp đời sống xã hội dan tộc, đặc biệt quốc gia 18 phát triển, vừa khỏi nơ dịch chủ nghĩa thực dân, đế quốc Điều xuất phát từ nhữgn mặt tích cực, tiến yếu tố tiêu cực q trình tồn cầu hóa Do đó, việc hội nhập quốc tế nói chung, lĩnh vực giáo dục nói riêng, phải tiến hành "vừa hợp tác, vừa đấu tranh", khai thác mặt thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, tránh nguy có hại cho việc xây dựng, giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia lĩnh vực, có giáo dục Hội nhập quốc tế giáo dục, lĩnh vực khác phải tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu độc lập, chủ quyền, xây dựng giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực mục tiêu giáo dục Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tiẽn Việt Nam, kiên đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hịa bình", nơ dịch giáo dục hình thức lực đế quốc Hình thức hội nhập quốc tế giáo dục phong phú, đa dạng nhằm vào mục đích phát triển, đổi giáo dục Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phù hợp với quy định pháp lí tổ chức quốc tế, có WTO Hiệu việc hội nhập quốc tế giáo dục đạt kết sở nội lực mạnh mẽ để tiếp nhận ngoại lực cách chủ động, sáng tạo Điều đòi hỏi phải đứng vững, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, sách Đảng, Nhà nước ta, hiểu biết đắn, xác thực trạng giáo dục Việt Nam nay, tổng kết học, kinh nghiệm giáo dục cách mạng Việt Nam CHÚ THÍCH (1) C.Mác - Ph.Ăngghen : Tuyển tập, Tập 2, Nxb Sự thật, HN, 1962, tr 199 (2) Ch.Charrier : Pédagogie vécue, F Nathan, Paris, 1918, tr 539 (3) GS Trương Hữu Quýnh, GS Đinh Xuân Lâm, PGS Lê Mậu Hãn (Đồng chủ biên) : Đại cương lịch sử Việt Nam, Toàn tập, Nxb Giáo dục, HN, 2002, tr 13 - 14 4.Hồ Chí Minh : Tồn tập, Tập 2, Nxb CTQG, HN, 1996, tr 99 (5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sđd, Tập 2, tr 36 (6) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, HN, 2001, tr 220 19 (7) Hồ Chí Minh : Tồn tập, Sđd, Tập 12, Tr.511 (8) : Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, HN, 2006, tr 72-73 (9) Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử, Tập 4, Nxb CTQG, HN, 1993 (10) Ttheo Daniel Héméry : Jeunesse d' un colonise” Genèse d' un exil, jusqu'en 1911, Asie, 1992, No 11, tr 131 (11) Phan Ngọc Liên : Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc, Nxb CTQG, HN, 2008, tr 143-148 (12) : Trong Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sđd, Tập 1, tr 479 (13) : Luật Giáo dục, Nxb CTQG, HN, 2005, tr (14) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sđd, tr 13 - 14 (15) Thông xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo đặc biệt, Số 120 - TTX, ngày 28/5/2008, tr (16) Tài liệu dẫn trang 8-9 (17) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sđd, tr 13 (18), (19), (20), (21), Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, tr 57, 63, 95, 98 20 ... vị Việt Nam trường quốc tế, lực giáo dục Việt Nam cần phải hội nhập quốc tế giáo dục, với lĩnh vực khác Đây hội để giáo dục Việt Nam tiếp cận với xu tất yếu hội nhập quốc tế, thực việc trao đổi... thực xã hội hóa giáo dục, đổi chế quản lí giáo dục tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục đào tạo Việc hợp tác quốc tế nhằm hội nhập, "tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến giới phù hợp với yêu cầu. .. sách Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục xu tồn cầu hóa Việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng Nhà nước hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục cần đảm bảo nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA GS.TS Phan Ngọc Liên. Trường ĐHSP Hà Nội, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA GS.TS Phan Ngọc Liên. Trường ĐHSP Hà Nội

Từ khóa liên quan