0

BÀI 26 lực và tác DỤNG của lực

32 11 0
  • BÀI 26 lực và tác DỤNG của lực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2021, 20:41

e) g) Tuy chưa học lực em khơng lần nghe nói tới lực Em xác định lực hình trên? PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỦ ĐỀ 9: LỰC BÀI 26: LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC NỘI DUNG BÀI HỌC I/ TÌM HIỂU VỀ LỰC II/ ĐO LỰC III/ BIỂU DIỄN LỰC I/ TÌM HIỂU VỀ LỰC * Quan sát video sau cho biết người cơng nhân làm để di chuyển thùng rác? I/ TÌM HIỂU VỀ LỰC Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống - Tác dụng….(1)…,…(2)……của vật lên vật khác gọi lực đẩy kéo đẩy - Khi vật A…(3)…hoặc (4)…vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B kéo AI NHANH HƠN Yêu cầu : Chia lớp thành đội, đội lấy ví dụ để chứng tỏ lực đẩy kéo ghi vào bảng nhóm vịng phút, đội ghi nhiều đáp án xác đội dành chiến thắng https://padlet.com/leduoc1811/78ogay0hyd20byrk Lực có tác dụng nhỉ??? Đi tìm Gấu trúc ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG Lực hình dạng vật Lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng Hãy lấy ví dụ lực làm vật bị biến dạng ? Hãy lấy ví dụ lực làm thay đổi tốc độ vật làm vật biến dạng ? II Đo lực Đơn vị đo lực Niutơn kí hiệu N Lực đo lực kế Cấu tạo: Lực kế lò xo gồm lò xo có đầu gắn vào thân lực kế, đầu gắn với thị Đầu lại thị có móc treo Trên thân lực kế có vạch chia độ Lò xo Cái thị Thân Vạch thị Lực kế lò xo …? Giới hạn đo ĐCNN lực kế bao nhiêu? Thảo luận nhóm cách đo lực lực kế lị xo? Đo lực GHĐ: lực 5N kế lò0,1 xo N ĐCNN: nào? Cách Đo lực lực kế lị xo: • Ước lượng lực mạnh hay yếu để hconj lực kế phù hợp • Điều chỉnh cho thị lực kế số • Cho lực cần đo tác dụng vào lị xo lực kế • Treo giữ cố định phần thân lực kế cho lực kế dọc theo phương lực cần đo • Đọc ghi kết theo vạch chia gần với chỗ đánh dấu thị  Lậpkế kếhoạch hoạchđo đolực lựckéo kéocái cáihộp hộpbút bútcủa  Lập Các bước đo lực kéo hộp bút •+ Bước 1: Chọn lực kế phù hợp Ước lượng hộp bút nặng từ 100g – 400g nên chọn lực kế có giới hạn đo 5N, có độ chia nhỏ 0,1N •+ Bước 2: Điều chỉnh cho kim thị lực kế số •+ Bước 3: Cho hộp bút móc vào đầu móc lực kế Giữ cố định phần thân lực kế cho lực kế nằm dọc theo phương nằm ngang tác dụng lực kéo vào hộp bút •+ Bước 4: Đọc ghi kết theo vạch chia gần với chỗ đánh dấu thị: Ta đo lực kéo có giá trị 3N III BIỂU DIỄN LỰC LUYỆN TẬP Hãy biểu diễn lực sau hình vẽ: a Một người đẩy hộp với lực 1N người đẩy hộp với lực 2N b Một xe đầu kéo kéo thùng hàng với lực 500N A B CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu 1: Lực sau lực đẩy? A Lực vận động viên đẩy tạ dùng để ném tạ.  B Lực tay học sinh tác dụng làm bay tàu bay giấy.  C Lực tay học sinh tác dụng vào cặp xách cặp đến trường  D Lực lò xo bị ép tác dụng vào tay người.  Câu 2: Lực sau lực kéo? A Lực vật treo sợi dây tác dụng vào sợi dây.  B Lực khơng khí tác dụng vào bóng làm bóng bay lên C Lực tay người tác dụng vào lò xo làm lò xo dãn ra.  D Lực lị xo tác dụng vào tay bị dãn.  Câu 3: Công việc không cần dùng đến lực? A Xách xô nước B Nâng gỗ C Đẩy xe D Đọc trang sách Câu 4: Khi bóng đập vào tường lực mà tường tác dụng lên bóng gây tác dụng gì? A Chỉ làm biến đổi chuyển động bóng B Chỉ làm biến dạng bóng C Khơng làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động bóng D Vừa làm biến dạng bóng, vừa làm biến đổi chuyển động Câu 5: Dùng búa đóng đinh vào tường, lực làm cho đinh chuyển động vào tường?  A. Lực búa tác dụng vào đinh B. Lực tường tác dụng vào đinh C. Lực đinh tác dụng vào búa D. Lực búa tác dụng vào tường Câu 6: Biểu diễn lực sau gì? F1 F2 10N 300 A. Lực kéo F1=30N, F2= 20N B. Lực Kéo F1= 30N chếch 300 so với mặt phẳng lực F2= 20N C.  Lực Kéo F1= 20N chếch 300 so với mặt phẳng lực F2= 20N GHI NHỚ • Lực đẩy kéo • Lực tác dụng lên vật làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động vật làm biến dạng • Đơn vị đo lực Niu tơn, Kí hiệu N • Lực biểu diễn mũi tên đặt vào vật chịu lực tác dụng theo hướng kéo đẩy Học làm tập CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ... đinh vào tường, lực làm cho đinh chuyển động vào tường?  A.? ?Lực búa tác dụng vào đinh B.? ?Lực tường tác dụng vào đinh C.? ?Lực đinh tác dụng vào búa D.? ?Lực búa tác dụng vào tường Câu 6: Biểu diễn lực. .. C Lực tay học sinh tác dụng vào cặp xách cặp đến trường  D Lực lò xo bị ép tác dụng vào tay người.  Câu 2:? ?Lực sau lực kéo? A Lực vật treo sợi dây tác dụng vào sợi dây.  B Lực khơng khí tác dụng. ..PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỦ ĐỀ 9: LỰC BÀI 26: LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC NỘI DUNG BÀI HỌC I/ TÌM HIỂU VỀ LỰC II/ ĐO LỰC III/ BIỂU DIỄN LỰC I/ TÌM HIỂU VỀ LỰC * Quan sát video sau
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 26 lực và tác DỤNG của lực , BÀI 26 lực và tác DỤNG của lực

Từ khóa liên quan