0

kiem tra 15 phut van 6

2 2 0
  • kiem tra 15 phut van 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 00:06

ĐỀ BÀI 1/ Điền kiến thức vào các ô trống sau để hoàn chỉnh sơ đồ ngôn ngữ tiếng Việt: 2 điểm Tiếng Việt.. Từ thuần Việt.[r] (1)PHÒNG GD- ĐT TP THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên HS: Lớp : ĐỀ BÀI 1/ Điền kiến thức vào các ô trống sau để hoàn chỉnh sơ đồ ngôn ngữ tiếng Việt: (2 điểm) Tiếng Việt Từ Việt 2/ Thế nào là truyện truyền thuyết? Kể tên truyện truyền thuyết em vừa học? (2 điểm) 3/ Trong truyện truyền thuyết Thánh Gióng, nhân vật nào là nhân vật chính? Hãy tìm chi tiết tưởng tượng kì ảo và giàu ý nghĩa nói nhân vật chính? Nêu ý nghĩa các chi tiết kì ảo hoang đường đó? (6 điểm) (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 15 phut van 6, kiem tra 15 phut van 6