0

Nhập dữ liệu từ EXCEL CSV vào STATA Lệnh import

3 13 0
  • Nhập dữ liệu từ EXCEL CSV vào STATA Lệnh import

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

Thao tác đầu tiên mà chúng ta làm trên STATA có lẽ là nhập dữ liệu nhỉ? Thú thật là trước đây mình toàn làm kiểu thủ công thôi, bằng cách mở cửa sổ Data Editor (Edit) ra và sau đó copy and paste dữ liệu từ excel vào. Cách làm này okay. Nhưng bỗng một ngày, ad muốn làm mọi thứ theo kiểu professional hơn nên đã quyết tâm học cách sử dụng lệnh IMPORT trong STATA. Thông thường thì dữ liệu của mình sẽ ở dạng excel (xls hay xlsx đều okay nhé) hoặc là csv. Lệnh import cho hai dạng file này khác nhau chút xíu thôi. 9/15/21, 2:52 PM Nhập liệu từ EXCEL/CSV vào STATA – Lệnh import – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Nhập liệu từ EXCEL/CSV vào STATA – Lệnh import Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Thao tác mà làm STATA có lẽ nhập liệu nhỉ? Thú thật trước tồn làm kiểu thủ cơng thơi, cách mở cửa sổ Data Editor (Edit) sau copy and paste liệu từ excel vào Cách làm okay Nhưng ngày, ad muốn làm thứ theo kiểu professional nên tâm học cách sử dụng lệnh IMPORT STATA Thông thường liệu dạng excel (xls hay xlsx đều okay nhé) csv Lệnh import cho hai dạng file khác chút xíu thơi Giả sử có file excel lưu máy với đường dẫn sau: C:\How to STATA\macro_rates.xlsx Các bạn xem hình ảnh https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/201/ 1/3 9/15/21, 2:52 PM Nhập liệu từ EXCEL/CSV vào STATA – Lệnh import – How to STATA Ba dòng dịng chứa thơng tin mà khơng cần đến Mình cần import từ dịng thứ trở thơi dòng dòng chứa tên biến cần dùng Kiểu file hay xuất nhé, đặc biệt bạn download liệu về, dòng thường để giới thiệu liệu Lệnh IMPORT viết sau: import excel using “C:\How to STATA\macro_rates.xlsx”, cellrange(A4) firstrow Vì cần lấy liệu từ ô A4 trở nên thêm option phía sau lệnh CELLRANGE(A4) Giả sử bạn muốn nhập liệu vịng A4:H20 bạn kê khai CELLRANGE(A4:H20) Ngồi cịn dùng thêm option FIRSTROW Như vậy, bảo với STATA dùng dịng làm dòng tên biến Ah, nhớ thêm đường dẫn file để dấu ngoặc kép “”nhé Tương tự vậy, có file csv sau: C:\How to STATA\macro_rates.csv https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/201/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Nhập liệu từ EXCEL/CSV vào STATA – Lệnh import – How to STATA Lệnh IMPORT trường hợp là: import delimited using “C:\How to STATA\macro_rates.csv”, varnames(4) rowrange(5) Lưu ý lệnh này, thay chữ EXCEL chữ DELIMITED Khi đó, STATA hiểu IMPORT file csv Mình dùng options lệnh VARNAME(4): nghĩa dùng dịng thứ làm dịng tên biến ROWRANGE(5): nghĩa liệu load từ dòng thứ trở Nhớ dòng (row) sử dụng phải dịng dòng tên biến Tương tự, bạn muốn nhập liệu từ dịng đến dịng 20 bạn khai báo ROWRANGE(5:20) Còn muốn nhập liệu theo cột bạn dùng option COLRANGE Ví dụ muốn import liệu cột khai báo COLRANGE(1:2) Rất đơn giản ko? Trong câu lệnh mà STATA làm nhiều việc lúc Đỡ nhiều so với việc bạn phải mở excel lên, xóa dòng đầu tiên, copy and paste, chọn nút để STATA dùng dòng dòng tên biến…phải không? Vậy nên, từ nhớ sử dụng lệnh IMPORT  Posted in STATA fundamentalsTagged csv, excel, import, nhập liệu, stata One thought on “Nhập liệu từ EXCEL/CSV vào STATA – Lệnh import” Pingback: Sắp xếp lại liệu theo kiểu liệu bảng (Panel data) – How to STATA Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/201/ 3/3 ... nên, từ nhớ sử dụng lệnh IMPORT  Posted in STATA fundamentalsTagged csv, excel, import, nhập liệu, stata One thought on ? ?Nhập liệu từ EXCEL/ CSV vào STATA – Lệnh? ?import? ?? Pingback: Sắp xếp lại liệu. .. có file csv sau: C:How to STATA macro_rates .csv https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/201/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Nhập liệu từ EXCEL/ CSV vào STATA – Lệnh import – How to STATA Lệnh IMPORT. ..9/15/21, 2:52 PM Nhập liệu từ EXCEL/ CSV vào STATA – Lệnh import – How to STATA Ba dòng dịng chứa thơng tin mà khơng cần đến Mình cần import từ dịng thứ trở thơi dịng dịng chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập dữ liệu từ EXCEL CSV vào STATA Lệnh import, Nhập dữ liệu từ EXCEL CSV vào STATA Lệnh import