0

Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà tp. Hải Phòng

60 4 0
  • Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà tp. Hải Phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:41

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “Áp dụng phương pháp TCM để AL đánh giá giá trị du lịch Vườn Quốc FI N Gia Cát Bà Hải Phòng.” GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI - BV: Bequest Value – giá trị tuỳ thuộc hay giá trị để lại - DUV: Direct Use Value – giá trị sử dụng trực tiếp - EXV: Existence Value – giá trị tồn - ITCM: Individual Travel Cost Method – cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch theo cá nhân - IUV: Indirect Use Value – giá trị sử dụng gián tiếp - NUV: Non Use Value – giá trị không sử dụng - OV: Option Value – giá trị tuỳ chọn - TEV: Total Economic Value - tổng giá trị kinh tế AL - TCM: Travel Cost Method – phương pháp chi phí du lịch - UV: Use Value – giá trị sử dụng N - WTP: Willingness to pay - mức sẵn lòng chi trả lịch theo vùng FI - ZTCM: Zonal Travel Cost Method – cách tiếp cận phương pháp chi phí du DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG TRANG 32 Bảng 3.1: Đặc điểm kinh tế - xã hội du khách 47 Bảng 3.2: Số lượng khách theo nhóm 47 Bảng 3.3: Mục đích du khách du lịch 49 Bảng 3.4: Các vấn đề khơng hài lịng 50 Bảng 3.5: WTP khách du lịch 51 Bảng 3.6: Đặc điểm vùng 51 Bảng 3.7: Lượng khách trung bình qua năm 52 Bảng 3.8: Tỉ lệ tham quan vùng qua năm 53 Bảng 3.9: Chi phí giao thơng 54 Bảng 3.10: Số lượt thăm quan vùng năm 55 Bảng 3.11: Chi phí ăn nghỉ 56 N Bảng 3.12: Chi phí khác AL Bảng 2.1: Lượng khách du lịch đến VQG Cát Bà qua năm FI Bảng 3.13: Tổng chi phí vùng Bảng 3.14: Bảng giá trị VR TC 57 58 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÊN HÌNH TRANG 14 Hình 1.2: Các phương pháp định giá mơi trường 16 Hình 1.3: Đồ thị hàm cầu giá trị mơi trường 17 Hình 3.1: Đồ thị hàm cầu giải trí Vườn Quốc Gia 60 FI N AL Hình 1.1: Sơ đồ TEV PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ, môi trường yếu tố quan trọng hàng đầu, có tác động thiết thực, khơng muốn nói sống cịn tới đời sống người Mơi trường hiểu theo nghĩa rộng bao gồm yếu tố khơng khí, nước, đất, ánh sáng, âm thanh, cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sống người mà hàng ngày, hàng có tác động tích cực tiêu cực lên vận động chúng Môi trường tài nguyên AL thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương N tiện sinh sống phát triển bền vững FI Môi trường hiểu toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người có tác động tới đời sống, tồn phát triển người thiên nhiên Những điều kiện có sẵn tự nhiên (rừng cây, đồi, núi, sông, hồ…) người tạo (nhà máy, đường sá, cơng trình thủy lợi, khói bụi, rác, chất thải…) Rừng bao gồm nhiều tài nguyên thiên nhiên người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ sống người (rừng cây, động thực vật, khoáng sản, mỏ dầu, khí, ngưồn nước…) Tài nguyên thiên nhiên phận thiết yếu môi trường, có quan hệ chặt chẽ với mơi trường Mỗi hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên dù tốt, xấu có tác động đến mơi trường Mơi trường tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện sinh sống phát triển bền vững Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên giữ cho môi trường lành, đẹp, bảo đảm cân sinh thái, cải thiện môi trường; ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây ra, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách Quốc gia ,là nghiệp toàn dân Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ mơi trường Bảo vệ tốt mơi trường người tạo sống tốt đẹp, bền vững, lâu dài Vì vậy, việc nâng tầm nhận thức người vấn đề môi trường, tác động qua lại môi trường vấn đề kinh tế, trị, văn hóa xã hội việc làm cấp bách cần đến phối hợp đồng nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan Là cá thể trực tiếp tham gia vào mối quan hệ nhiều hoạt động kinh tế tại, hiểu rõ hoạt động kinh tế, xã hội gây nên AL ảnh hưởng tới môi trường theo nhiều chiều hướng khác Và đương nhiên, hệ thống môi trường “phản hồi” tác động theo FI N chiều hướng, tính chất bị tác đơng Mơi trường có chức sau: Môi trường không gian sống người lồi sinh vật Mơi trường nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người Môi trường nơi chứa đựng chất phế thải người tạo sống hoạt động sản xuất Mơi trường nơi giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên tới người sinh vật trái đất Môi trường nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người Con người cần khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực tái tạo môi trường Con người gia tăng khơng gian sống cần thiết cho việc khai thác chuyển đổi chức sử dụng loại không gian khác khai hoang, phá rừng, cải tạo vùng đất nước Việc khai thác mức không gian dạng tài nguyên thiên nhiên làm cho chất lượng không gian sống khả tự phục hồi Từ chức trên, nhận thấy rằng, môi trường tự nhiên yếu tố quan trọng tới hoạt động kinh tế người, môi trường tự nhiên tài sản quốc gia quý giá Rõ ràng, môi trường tự nhiên thành tố quan trọng hệ thống kinh tế khơng có mơi trường tự nhiên hệ thống kinh tế hoạt động thực chức Do vậy, ta cần quan tâm đến môi trường tự nhiên tài sản, tài nguyên thiếu Từ trước đến nay, người coi môi trường dạng “trời cho” hay “thiên nhiên ban tặng” nên người ta khai thác sử dụng khơng tính tốn đến thiệt hại mà hoạt động khai thác gây cho môi trường Một AL nguyên nhân điều hàng hố mơi trường khơng định giá thị trường N Đó lý lựa chọn đề tài: FI “Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Hải Phòng” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu Qua phương pháp chi phí du lịch, nhằm xác định lợi ích từ hoạt động du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà đem lại cho cộng đồng, đồng thời xác định giá trị mơi trường để làm cho việc quy hoạch phát triển, hướng tới phát triển bền vững 2.2 Nhiệm vụ Khái quát thực trạng môi trường hoạt động du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Ứng dụng phương pháp chi phí du lịch nhằm tính tốn giá trị cảnh quan cho Vườn Quốc Gia Cát Bà Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin: tổng hợp tài liệu thứ cấp với vấn trực tiếp Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp chuyên gia Phương pháp thực địa Phương pháp xử lí số liệu phần mềm Excel, Phương pháp lượng giá giá trị cảnh quan: sử dụng phương pháp chi N Cấu trúc chuyên đề AL phí du lịch theo vùng (Zonal travel cost method – ZTCM) FI Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, chuyên đề trình bày ba chương: Chương I: Sử dụng phương pháp chi phí du lịch cho đánh giá chất lượng mơi trường Chương II: Tổng quan Vườn Quốc Gia Cát Bà Chương III: Ứng dụng phương pháp chi phí du lịch để xác định giá trị cảnh quan Vườn Quốc Gia Cát Bà AL N FI LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cám ơn tới TS Lê Hà Thanh, khoa Kinh Tế - Quản lý Tài nguyên, Môi trường Đô thị, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, người tận tình bảo, hướng dẫn, gợi ý đề tài cho suốt q trình thực Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý Tài nguyên, Môi trường Đô thị, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội giúp đỡ tơi nhiều q trình học tập thực đề tài Bên cạnh đó, trình, thời gian nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tiễn để hồn thành đề tài này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình Tổng cục Thống kê, Phịng mơi trường, Trung tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường Vườn Quốc Gia Cát Bà, thành phố Hải Phịng Tơi xin trân trọng cảm ơn Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các kết quả, số liệu có khơng chép từ báo cáo luận văn người khác Nếu sai xin chịu kỷ luật với nhà trường FI N AL Sinh viên KTMT - K47 Hồng Quang Minh Phần Tổng quan phương pháp chi phí du lịch 1.1 Chất lượng mơi trường 1.1.1 Khái niệm chất lượng mơi trường Có thể hiểu chất lượng môi trường kết hợp yếu tố hữu hình, tạo tác động tất thành phần môi trường tự nhiên hoạt động người, đem lại hiệu định mặt thẩm mỹ Giá trị thẩm mỹ cảnh quan đối tượng để thưởng thức, thư giãn để khám phá - nội dung quan trọng hoạt động du lịch, vốn Giới tính Nam 160 47,76% Nữ 175 52,24% Tổng 335 100% 20 người 125 37,33% Nguồn: Từ kết phân tích tác giả Như biết, đến với Vườn Quốc Gia Cát Bà, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí mà du khách tham gia: leo núi, xem chim, tham quan AL số hang động, qua lối mòn….Tuy nhiên, mục đích du N khách đến khơng để du lịch mà cịn nhiều mục đích khác FI nghiên cứu khoa học Theo số liệu điều tra phần lớn du khách tới Vườn Quốc Gia Cát Bà để tham quan du lịch, đến Vườn Quốc Gia Cát Bà đa số họ tham gia vào hoạt động du lịch kể Chúng ta nhìn vào bảng phân tích sau để thấy mục đích du khách đến Vườn Quốc Gia Cát Bà Bảng 3.3 Mục đích du lịch du khách Mục đích du lịch Tổng số Phần trăm Đi du lịch 225 66,15% Nghiên cứu khoa học 65 18,40% Lựa chọn khác 45 14,43% Nguồn: Từ kết tính tốn tác giả Như rõ ràng Vườn Quốc Gia Cát Bà với lợi tạo sức hút lớn du khách tới tham quan Tuy nhiên, bên cạnh du khách tỏ hài lòng Vườn Quốc Gia Cát Bà từ vấn đề sở vật chất, vấn đề dịch vụ, vé vào cửa, đến vấn đề cảnh quan, môi trường Bên cạnh cịn có du khách khơng hài lòng số vấn đề Vườn Quốc Gia Cát Bà ví dụ dịch vụ hạ tầng, tiếp đón khách, vấn đề sở vật chất kém, điện nước không đáp ứng yêu cầu khách…Một điểm đáng ý rằng, số 335 người hỏi tất người đểu hài lịng chất lượng mơi trường Vườn Quốc Gia Cát Bà Bảng 3.4.Những vấn đề làm du khách khơng hài lịng Những điểm làm du khách khơng Lựa chọn Phần trăm hài lịng 115 33,33% Chất lượng mơi trường 0% Dịch vụ 125 38,31% Lựa chọn khác 95 28,36% AL Cơ sở hạ tầng FI N Nguồn: Từ kết tính tốn tác giả Theo bảng trên, ta nhận xét vấn đề dịch vụ vấn đề sở hạ tầng Vườn Quốc Gia Cát Bà cần phải khắc phục, cải tạo hệ thống, xây dựng thêm dịch vụ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng du khách Bởi vì: * Hiểu biết người hỏi WTP khơng rõ ràng, họ sợ đóng góp xây dựng quỹ vấn đề quản lý để sử dụng đồng tiền họ góp vào khó * Thu nhập trung bình người dân Việt Nam khơng cao, mức WTP nhỏ so với mà họ hưởng Tâm lý người hỏi thường trả mức WTP thấp họ thực muốn trả Bảng 3.5.Bảng WTP du khách Số tiền sẵn sàng chi trả( VNĐ) Lựa chọn Phần trăm 10.000đ 110 32,83% 30.000đ 130 38,81% 50.000đ 75 22,39% 100.000đ 20 5,97% Nguồn: Từ kết tính tốn tác giả Ta thấy mức sẵn lòng chi trả mà khách du lịch đưa hợp lý với điều kiện hoàn cảnh Với mức 10.000đ mức 30.000đ khách du lịch chấp nhận nhiều, chiếm tới 70% Số lại mức tiền 50.000đ 100.000đ đưa q cao, có số chấp nhận mức giá 3.3.Xây dựng hàm cầu du lịch 3.3.1.Vùng xuất phát tỷ lệ tham quan Phân vùng xuất phát dựa vào khoảng cách thực tế du khách phải để đến AL cổng rừng Vườn Quốc Gia Cát Bà nằm trí thuận tiện cho du khách N tỉnh miền bắc.Trong trình thiết kế bảng hỏi, chia làm FI vùng xuất phát Bảng 3.6.Đặc điểm vùng Khoảng cách Vùng xuất ( km) Các khu vực, thành tương ứng tỉnh Số khách Tỷ lệ phần theo mẫu trăm( %) phát 0-100 Nằm khu vực 25 7,46 thành phố Hải Phịng 100-150 Nam Đinh, Thanh Hóa, 140 41,79 Thái Bình, Hà Nam, Hịa Bình 150-200 Hà Nội, Hải Dương, 100 29,85 Bắc Ninh, Vĩnh Phúc > 200 Thái Nguyên, Bắc 85 25,37 Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Lạng Sơn Nguồn: Từ kết phân tích tác giả Để tính tỷ lệ tham quan vùng, ta cần tính lượng khách trung bình vùng tới Vườn Quốc Gia Cát Bà khoảng thời gian năm Lượng khách trung bình số khách trung bình tới Vườn Quốc Gia Cát Bà nhân với tỷ lệ phần trăm số khách vùng qua điều tra mẫu.Chúng ta tính tỷ lệ khách đến tham quan từ bốn vùng phân chia sau Bảng 3.7: Lượt khách trung bình năm vùng Vùng Tỷ lệ phần Lượt trăm (%) khách trung bình AL năm (nghìn 7,46 N FI người) 3,7 41,79 21,4 25,375 11,9 25,375 11,9 Nguồn: Từ kết tính toán tác giả Như đề xuất trên, vùng chọn số tỉnh thành nằm khu vực để tính tốn số liệu Vùng xét riêng thành phố Hải Phòng với dân số vào khoảng 1,5 triệu người Vùng gồm tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, tổng dân số khu vực 9,2 triệu người Vùng gồm số tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh Tổng dân số khu vực vào khoảng 12,1 triệu người.Còn khu vực bao gồm tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An, tổng dân số vào khoảng triệu người Từ số liệu cập nhật trên, ta tính tỷ lệ tham quan vùng năm Số liệu lấy theo số liệu năm 2006 Bảng 3.8 Tỉ lệ tham quan vùng năm Vùng Lượng khách đến Tổng dân số vùng( VR(%) năm (nghìn nghìn người) người) 3,7 1500 4,09 21,4 9200 2,31 11,9 12100 1,19 11,9 9000 1,18 Nguồn: Từ số liệu tính tốn tác giả 3.3.2.Ước tính chi phí du lịch AL Tổng chi phí du lịch bao gồm ba yếu tố: chi phí giao thơng, chi phí thời N gian chi phí khác như: chi phí ăn uống, quà lưu niệm, thuê hướng FI dẫn viên du lịch - Chi phí giao thơng Chi phí giao thơng phụ thuộc vào khoảng cách mà khách du lịch phải loại phương tiện giao thông mà du khách Hầu đa số khách đến Vườn Quốc Gia Cát Bà ô tô Tuy nhiên, để đến Vườn Quốc Gia Cát Bà du khách phải thêm khoảng km từ trung tâm đảo.Vì ô tô xe máy phương tiện thuận lợi du lịch Việc tính chi phí giao thơng cịn phụ thuộc vào khoảng cách thời gian du lịch du khách Trong trường hợp du khách lại qua đêm chi phí xe máy xe tơ tăng lên Tuy nhiên hầu hết du khách theo đoàn gồm từ 15 người, việc tính giá xe, thuê xe hợp đồng từ trước, chi phí khơng thay đổi Phân tích số liệu từ bảng hỏi, ta có sau: Bảng 3.9 Chi phí giao thơng Vùng Khoảng cách phải đi( km) Chi phí giao thơng/ người ( vnđ) 0-100 112035 100-150 124300 150-200 132760 >200 205268 Nguồn: Số liệu tính tốn tác giả - Chi phí hội (chi phí thời gian) Trong việc xác định chi phí, chi phí thời gian chi phí khó xác định Trong thực tế, việc xác định, ước lượng chi phí tùy vào người Thông thường khách du lịch sẵn sàng dành ngày để du lịch Đổi lại họ hưởng khơng khí lành, hưởng ngoại cảnh đẹp, tìm hiểu thiên nhiên Trong phạm vi nghiên cứu, tơi lựa chọn chi phí thời gian vòng ngày du khách tiền cơng trung bình ngày AL du khách Trong số khách hỏi, chủ yếu bạn học sinh, sinh viên, cịn lại cơng nhân nhân viên văn phịng, cơng việc chun mơn N cao Các bạn sinh viên hỏi nói có thu nhập hàng tháng dựa vào FI cơng việc làm thêm gia sư, partime, dịch vụ Để thuận tiện công nhất, sử dụng mức lương tối thiểu áp dụng cho khu vực Mức lương tối thiểu theo vùng áp dụng doanh nghiệp nước Theo tổng cục thống kê, 1/1/2009 mức lương tối thiểu áp dụng với doanh nghiệp nước tính sau (khơng áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước FDI) Vùng 1: doanh nghiệp nước 800.000đ/tháng Vùng 2: doanh nghiệp nước 740.000đ/tháng Vùng 3: doanh nghiệp nước 690.000đ/tháng Vùng 4: doanh nghiệp nước 650.000đ/tháng Bảng 3.10 Mức lương trung bình theo vùng Vùng Bao gồm số tỉnh Mức tơi Mức lương trung bình ngày/ người ( vnđ) 26.667 lương thiểu/tháng Hải Phòng 800.000đ Nam Đinh, Thanh Hóa, Thái Bình, 740.000đ 24.667 Bắc Ninh Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh 800.000đ 26.667 Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, 690.000đ 23.000 Nghệ An Nguồn: Tổng cục thống kê, 2009 - Các chi phí khác Ngồi chi phí giao thơng, chi phí hội, du khách cịn phải trả thêm số chi phí khác Đầu tiên tiền vé vào cửa, với quy định Ban quản lý AL Vườn Quốc Gia Cát Bà giá vé vào cửa tính sau + Học sinh/ sinh viên : 15.000đ : 20.000đ N + Đối tượng khác FI Giá thuê hướng dẫn viên du lịch 50.000đ/ ngày/đồn Bảng 3.11 Giá phịng nghỉ: Loại Số lượng - giá phòng phòng I Tiện nghi Khu cổng vườn Khu trung tâm SL SL Khép kín, điều hịa, nóng lạnh,ti Giá Giá 200.000 200.000 200.000 0 150.000 0 120.000 0 vi, giường Khép kín, điểu hịa, nóng lạnh, ti vi, có giường II Khép kín, điều hịa, ti vì, nóng lạnh, giường Khép kín, quạt, ti vi , nóng lạnh, giường III Quạt, nóng lạnh, cơng trình phụ 70.000 0 70.000 chung, giường 0 Quạt, nóng lạnh, giường 120.000 0 Nhà sàn tập thể, có chiếu, chăn, 300.000 0 140.000 0 60.000 0 80.000 màn( 50 người) Phòng tập thể, chiều chăn, ( 25 người) Phịng có giường, ga đệm, cấp IV N AL Phòng giường, chăn, FI IV Cơng trình phụ chung, giường Nguồn: Số liệu tính tốn tác giả 3.12 Bảng chi phí khác Mức ăn bình dân : 10 – 20 nghìn đồng / xuất Mức ăn trung bình từ 30 – 50 nghìn đồng/ xuất Qua bảng hỏi, rút kết luận - Đối với du khách vùng 1, thuộc khu vực Hải Phịng chi phí Vì họ du lịch ngày, đồ uống thức ăn họ tự mang từ nhà Vì lại qua đêm ăn uống thuê nhiều số du khách khu vực 3, Vùng Chi phí khác( VNĐ/người) 66300 77450 110300 120700 họ khơng chi phí để phòng giảm Ngược lại, khu vực khác, chi phí AL thường cao Lí họ phải chuyến dài, nên việc chuyển bị thực phẩm thiết yếu đầy đủ Trong số có du khách FI lên N lại qua đêm Cát Bà Khi chi phí đồ ăn, nơi nghỉ ngơi tăng 3.3.3 Tổng chi phí du lịch Trong nghiên cứu bao gồm ba phận: chi phí giao thơng, chi phí thời gian chi phí khác Tổng chi phí thể bảng Tổng chi phí tổng ba yếu tố tính cho người chuyến tới Vườn Quốc Gia Cát Bà Chúng ta cần ý rằng, số liệu thu thập tập trung hỏi khách du lịch khuôn khổ tham quan Vườn Quốc Gia Cát Bà thơi Trong số khách du lịch, có người tiện đường ghé thăm, có người không tham quan Vườn Quốc Gia Cát Bà mà nằm tour du lịch số địa danh khác thành phố Hải Phòng Bảng 3.13.Tổng chi phí vùng Vùng Chi phí thơng/1 người giao Chi phí thời Chi phí Tổng chi ( gian/1 người khác/1 người phí/1 người ( VNĐ) ( VNĐ) ( VNĐ) VNĐ) 112035 26.667 66300 178362 124300 24.667 77450 201775 132760 26.667 110300 243086 205268 23.000 120700 326000 Nguồn: từ kết tính tốn tác giả Ta đưa số nhận xét sau - Đối với vùng 1, tổng chi phí du khách thấp - Tổng chi phí vùng phụ thuộc vào ba yếu tố trên, chi phí giao thơng với chi phí hội (chi phí thời gian) khơng biến động AL nhiều Tổng chi phí biến động chi phí khác phát sinh N 3.3.4.Hàm cầu FI Mối quan hệ tỷ lệ đến thăm du khách vùng VR chi phí du lịch TC đường thẳng.Sử dụng VR biến độc lập TC biến phụ thuộc Phân tích rằng, hồi quy dạng tuyến tính có độ tin cậy cao dạng hồi quy logarits thứ cấp Ta chọn hàm cầu du lịch là: VRi = a + b.TCi Trong đó: VRi : tỷ lệ số lần tham quan vùng i số lượng 1000 dân/ năm Vùng VR TC 4,09 178362 2,31 201775 1,19 243086 1,18 326000 TCi : tổng chi phí du lịch người vùng i 14.Bảng giá trị VR TC Regression Statistics Multiple R 0,792358 R Square 0,627831 Adjusted R Square 0,441747 Standard Error 1,024865 Observations ANOVA Regression Residual Total Coefficients 6,166442 -1,7E-05 Standard Error 2,223349 9,12E-06 MS 3,543777 1,050349 F 3,373904 Significance F 0,207642 t Stat 2,773492 -1,83682 P-value 0,10913 0,207642 Lower 95% -3,39986 -5,6E-05 Upper 95% 15,73274 2,25E-05 N Intercept X Variable 1 SS 3,543777 2,100698 5,644475 AL df FI Từ kết phân tích hồi quy, ta thấy R2 = 0,627 P-Value = 0,1 Điều cho thấy kết hồi quy tương đối phù hợp Dựa vào bảng phân tích 3.14 Ta xây dựng đường hồi quy sau TC 362353 VR = 6,16 + (- 0,000017)TC 6.16 VR Lower 95,0% -3,39986 -5,6E-05 Upp 95,0 15,73 2,25 Hình 3.1 Đồ thị hàm cầu giải trí Vườn Quốc Gia Cát Bà Phần diện tích tam giác tổng lợi ích mà cá nhân nhận du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Diện tích đường cầu = 1/2 * 362353 * 6,16 = 1116047 ( đ ) Như lợi ích cá nhân nhận du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà tính tiền 1116047 (đ) Để tính giá trị cảnh quan Vườn Quốc Gia Cát Bà tương đương với lợi ích mà tất du khách từ bốn vùng đến Tổng lợi ích vùng = số lượt khách trung bình tới Vườn Quốc Gia Cát Bà /1 năm * lợi ích cá nhân Đây lợi ích mà du khách nội địa N AL hưởng thụ FI Vùng Lượt khách đến/1năm Lợi ích 3700 4.129.373.900 21400 23.883.405.664 11900 13.280.959.363 11900 13.280.959.363 Tổng 48900 54.574.698.280 Nguồn: Tác giả tính tốn Như vậy, tính riêng với khách nội địa cho thấy giá trị cảnh quan Vườn Quốc Gia Cát Bà lớn, 54,5 tỷ đồng 3.5 Những kết thu Phương pháp chi phí du lịch phương pháp sử dụng ứng dụng nhận thức nhu cầu để định giá môi trường Qua q trình thu thập thơng tin khách du lịch, để tổng hợp xử lý thông tin phần mềm Excel, xác lập hàm cầu du lịch cho Vườn Quốc Gia Cát Bà Trên sở tính tổng lợi ích cá nhân hưởng từ Vườn Quốc Gia Cát Bà tổng giá trị giải trí Vườn Việc tính tốn giá trị cụ thể mang tính thuyết phục cao, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân việc bảo vệ môi trường, bên cạnh kết trở thành nguồn tài liệu hữu ích cho việc hoạch định sách tính mức giá phù hợp cho Vườn Quốc Gia Cát Bà 3.6 Kiến nghị Mở rộng thời gian điều tra, vấn khách nhiều thời điểm năm Từ ta có số liệu tương đối xác số AL lượng khách vùng đến Vườn Quốc Gia Cát Bà hàng năm, tăng độ tin cậy kết tính N Trên sở thu thập số liệu ta phân vùng xuất phát đầy đủ FI xác Nghĩa ta phân thành nhiều vùng hơn, vùng cách Vườn Quốc Gia Cát Bà khoảng cách định vùng bao gồm số tỉnh, thành phố gần Từ tính giá trị Vườn Quốc Gia Cát Bà lớn Tách chi phí khách nước ngồi dành cho du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà để nhằm đưa mẫu khách nước ngồi vào mơ hình Đồng thời đưa biến thu nhập vào mơ hình Việc làm khó khăn, nhiên thực xây dựng mô hình hồn hảo, định giá sát giá trị mà Vườn Quốc Gia Cát Bà đem lại Trên thực tế tổng lợi ích tăng đường cầu dịch chuyển sang phải ngược lại, tổng lợi ích giảm đường cầu dịch chuyển sang trái Vì vậy, vườn nên có sách phù hợp để thu hút du lịch lại có biện pháp quản lý bảo vệ môi trường làm chất lượng môi trường nơi ngày tốt tổng lợi ích thu ngày tăng Tài liệu tham khảo Bài giảng Kinh tế môi trường Khoa Kinh tế - Quản lý Môi trường Đô thị, trường Đại học Kinh tế quốc dân, 1998 AL Giới thiệu môi trường R.Kerry Turner, David Pearce and Ian Bateman, 1995 FI NXB Thống kê, 2003 N Giáo trình Kinh tế quản lý mơi trường PGS TS Nguyễn Thế Chinh Quản lý môi trường Manfred Schreiner Kinh tế môi trường Barry Field & Nancy Olewiler Kinh tế tài ngun mơi trường Chương trình Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Kinh tế tài nguyên thiên nhiên J.Hartwick & N.Olewiler Du lịch sinh thái Phạm Trung Lương (Chủ biên) ... trường hoạt động du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Ứng dụng phương pháp chi phí du lịch nhằm tính tốn giá trị cảnh quan cho Vườn Quốc Gia Cát Bà Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông... pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Hải Phòng? ?? Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu Qua phương pháp chi phí du lịch, nhằm xác định lợi ích từ hoạt động du lịch Vườn Quốc. .. thái, đồng thời trì phát triển du lịch bền vững quần đảo Phần Ứng dung phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch Vườn Quốc Gia Cát Bà Khu Vườn Quốc Gia Cát Bà đóng vai trị đặc biệt quan trọng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà tp. Hải Phòng, Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà tp. Hải Phòng

Từ khóa liên quan