0

De thi HK II

1 1 0
  • De thi HK II

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:49

Loại Chưa đạt : Nội dung : chưa thể hiện được nội dung đề tài Bố cục: Bố cục chưa chặt chẽ, không rõ trọng tâm Hình vẽ : chưa rõ ràng Màu sắc : Không có đậm nhạt và chưa hài hòa.. Phạm T[r] (1)PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐĂK TÔ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013-2014 MÔN: MĨ THUẬT LỚP Thời gian : 90 phút ĐỀ BÀI : Em hãy vẽ tranh đề tài quê hương ( nội dung có thể là cảnh đẹp, ngày vui, lễ hội động lao động sản xuất.) Yêu cầu : - Màu sắc tự chọn - Vẽ trên giấy A4 ĐÁNH GIÁ Bài vẽ học sinh đánh giá theo hai loại: Loại Đạt : Nội dung : - Khai thác phong phú nội dung đề tài Tìm hình ảnh thể nội dung Bố cục: - Bố cục hợp lí,chặt chẻ thể trọng tâm và chính phụ rõ ràng Hình vẽ : - Hình vẽ sinh động ,Thể hình chính,phụ Màu sắc: - Màu sắc phù hợp với nội dung, hài hòa , thể sinh động Loại Chưa đạt : Nội dung : chưa thể nội dung đề tài Bố cục: Bố cục chưa chặt chẽ, không rõ trọng tâm Hình vẽ : chưa rõ ràng Màu sắc : Không có đậm nhạt và chưa hài hòa Kon Đào ,ngày 20 tháng năm 2014 Duyệt TTCM TT Phạm Thị Kim Yến GVBM Nguyễn Thị Thu Hương (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HK II, De thi HK II