0

CD Thang 12 Thanh nien voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc

23 2 0
  • CD Thang 12 Thanh nien voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:48

Tình huống: Tốt nghiệp lớp 12 xong nhưng lại không có điều kiện để tiếp tục học đại học, nên đã tham gia tập trung nghĩa vụ quân sự như vậy có được gọi là đóng góp trong sự việc xây dựng[r] (1)Trường THPT DTNT Huỳnh Cương Lớp : 11A5 (2) Thành phần tham gia • • • • GVCN: Cô Nguyễn Thị Hồng Cẩm Thư ký & BGK: Lâm Kim Thể Dẫn chương trình: Mr.Trà Vàng @@ Đặc biệt là các đội chơi tập thể lớp 11a5 (3) Nội dung: I II III IV V VI Trả lời câu hỏi tự luận Trò chơi : Ai là ai? Trò chơi ô chữ liên kết Trò chơi: nhìn hình đoán vật Trò chơi: ô chữ !!! Thi vẽ tranh (4) • Học sinh làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  Gợi ý trả lời: - Trong trường học: chăm học tập thật tốt, rèn luyện thể chất và tinh thần - Trong xã hội: phấn đấu là người có đạo đức và có ích cho xã hội - Trong gia đình: vâng lời cha mẹ, giúp đỡ công việc gia đình - Định hướng nghề nghiệp: chọn nghề phù hợp và đúng đắn, làm tốt công việc là góp phần xây dựng đất nước (5) • Tình huống: Tốt nghiệp lớp 12 xong lại không có điều kiện để tiếp tục học đại học, nên đã tham gia tập trung nghĩa vụ quân có gọi là đóng góp việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc không? Vì sao? Ta cần có thái độ nào tình này?  Gợi ý trả lời: Tham gia nghĩa vụ quân xem là đóng góp xây dựng tổ quốc Vì nghĩa vụ quân thể sẵn sàng công bảo vệ Tổ quốc, có mặt Tổ quốc cần Nghĩa vụ quân thể quan tâm đến vận mệnh quốc gia và là ngành nghề đúng đắn không cho nam giới mà nữ giới có thể tham gia Thái độ đúng đắn là tịch cực tham gia và chấp hành phân công địa phương đơn vị (6) • Bạn có suy nghĩ gì tình hình địa phương mình?  Gợi ý trả lời: - Về kinh tế : càng ngày càng phát triển nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ - Về văn hoá: tiếp thu nhiều văn hoá phương Tây luôn giữ sắc dân tộc riêng việt nam - Về xã hội: phát triển cách rõ rệt trên nhiều lĩnh vực: công trình, trường hoc, trạm xá, (7) • Với xu hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế nước ta bạn làm gì để góp phần phát triển kinh tế địa phương ngồi trên ghế nhà trường? Gợi ý trả lời: - Cố gắng học tập và rèn luyện sức khoẻ thể chất - Tham gia tốt các hoạt động nhà trường, địa phương - Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (8) • Câu hỏi liên hệ mở rộng: địa phương bạn có công trình trọng điểm nào mà bạn biết? Và cho biết ý nghĩa các công trình đó? (9) (10) (11) • Thể lệ: Mỗi tổ cử thành viên tham gia, người lên bốc thăm chọn nghề nghiệp Diễn tả hành động ( không nói) cho người thứ hai đoán, đoán lần đoán vòng phút, đoán đúng đươc 20 điểm Nếu lần đoán sai thì ưu tiên cho các tổ còn lại đoán, 10 điểm cho lần đoán đúng (12) (13) Ô CHỮ LIÊN KẾT Hiền Chân Hạnh Kiên Kiên Cả nhẫn thật hoà kiểm thuận đoán định nại thà định Công động Chăm Quân Tỉ Lý ngoan nghệ số đội lao lượng việc ngoãn ngũ Công thuật (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0123456789 N G U Y Ễ N C Ư Ờ N L A N G B I A N G U N E S C O I U B L A C K 0 S T Â Y N G U Y Ê N O À N G A N H G I A L A F E S T I V A L H O A H G I Gợi8: ýcó 3: Gợi 2: Gợi 1: Hàng Hàng ngang ngang 6: có 11 chữ chữ cái cái Hàng ngang 5: có chữ số Hàng ngang 3: có chữ cái Hàng ngang 7: có 14 cái Hàng ngang 4: chữ cái Hàng 1: có 11 chữ cái Hàng ngang 2: có chữ cái Di sản văn hoá phitrong vật thể dân tộcTây TâyNguyên Nguyên Chiến LễLễ hội dịch đặc đầu trưng tiên tổ chức tổng năm công lần và dậy Loại nhạc cụ tiêu biểu dân tộc hội văn hoá phi vật thể dân tộc ít T ên gọi tắt tổ chức Văn hoá, Khoa học, Tên câu lạc tác bóng đá tiếng TâyBan Nguyên? Nhạc sỹ sáng bài hát “Ly cà phê Mê” UNESCO công nhận Nữ ca sĩ tiếng người Tây Nguyên? Năm Ngọn Việt Nam chính thức gia nhập WTO ? đại thành thắng phố mùa Đà xuân Lạt 1975? ? núi cao Lâm Đồng? người Giáo dục Liên Hiệp Quốc (21) (22) • Thể lệ: nhóm phát tờ giấy A3 và cây bút lông Trong vòng phút vẽ và phút thuyết trình Các chủ đề các nhóm có thể chọn là: bảo vệ môi trường, tranh châm biếm phá hoại môi trường (23) (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: CD Thang 12 Thanh nien voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc, CD Thang 12 Thanh nien voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc