0

nho giai cau 1 de vinh lan cuoi

1 1 0
  • nho giai cau 1 de vinh lan cuoi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:43

Tại thời điểm t = Δt hai điểm sáng cách nhau là 2a, đồng thời chúng vuông pha.[r] (1)Câu Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox với phương trình dao động : x1 = A1 cos(ω1t + φ) cm, x2 = A2 cos( ω2t + φ) cm ( với A1 < A2 , ω1< ω2 0< < /2) Tại thời điểm ban đầu t = khoảng cách hai điểm sáng a √3 Tại thời điểm t = Δt hai điểm sáng cách 2a, đồng thời chúng vuông pha Đến thời điểm t = 2Δt điểm sáng trở lại vị trí hai điểm sáng cách √3 Tỉ số ω1/ω2 bằng:
- Xem thêm -

Xem thêm: nho giai cau 1 de vinh lan cuoi, nho giai cau 1 de vinh lan cuoi