0

Toan 4 CKII 20142015

4 1 0
  • Toan 4 CKII 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:29

PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 72... Lời phê của thày cô giáo.[r] (1)Họ và tên:………………………….…… Lớp:………… Số báo danh:……… Số phách:……… -Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2014-2015 Môn: Toán –Lớp Thời gian: 40 phút Điểm I ĐỀ LẺ Lời phê thày (cô) giáo PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 72 Câu 1: Phân số rút gọn phân số 54 là : 36 24 A 27 B 18 Câu 2: Các phân số C D ; ; ; ; , theo thứ tự từ lớn đến bé: 7 8 3 A ; ; ; ; B ; ; ; ; C ; ; ; ; Câu 3: Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 15 thì số lớn là: A 60 B 15 C 30 D 45 Câu 4: Trung bình cộng hai số là 45 Số lớn là 50 thì số bé là: A 40 B 45 C 50 D 25 Câu 5: tạ yến = …… kg A 950 B 500 C 905 D 050 Câu 6: m2 61 dm2 = … dm2 A 601 B 610 C 061 D 461 (2) II: PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Tính.(2 điểm) a) + b) 51 17 − ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 c) × …………………………………………………………… d) : Bài 2: Tìm x: (2 điểm) a) x x = b) x : = Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống( điểm): 1999 a) 2000 2001 2002 b) 2500 2501 2600 2601 Bài 4: (2 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 126 mét, chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật đó? (2 điểm) Bài giải Họ và tên:………………………….…… (3) Lớp:………… Số báo danh:……… Số phách:……… -Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2014-2015 Môn: Toán –Lớp Thời gian: 40 phút Điểm ĐỀ CHẴN Lời phê thày (cô) giáo I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 81 Câu 1: Phân số rút gọn phân số 54 là : 36 24 A 27 B 18 Câu 2: Các phân số C D 7 ; ; ; ; , theo thứ tự từ lớn đến bé: 7 7 4 7 A ; ; ; ; B ; ; ; ; 7 C ; ; ; ; Câu 3: Tổng hai số là 54 và hiệu hai số đó là 18 thì số lớn là: A 34 B 54 C 27 D 36 Câu 4: Trung bình cộng hai số là 45 Số lớn là 55 thì số bé là: A 54 B 35 C 46 D 23 Câu 5: tạ yến = …… kg A 750 B 500 C 705 D 050 Câu 6: m2 61 dm2 = … dm2 A 601 B 610 C 061 D 361 (4) II: PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Tính.(2 điểm) a) + b) 34 16 − ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 c) × …………………………………………………………… d) : Bài 2: Tìm x: (2 điểm) a) x x = b) x : = Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống ( điểm): 1888 a) 1889 2001 2002 b) 2500 2501 2600 2601 Bài 4: (2 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 117 mét, chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật đó? (2 điểm) Bài giải (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 4 CKII 20142015, Toan 4 CKII 20142015