0

KET QUA XET HANH KIEM THANG 3 NAM 2014

1 0 0
  • KET QUA XET HANH KIEM THANG 3 NAM 2014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:00

[r] (1)Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KẾT QUẢ XÉT HẠNH KIỂM THÁNG 3- NĂM 2014 STT HỌ VÀ TÊN XẾP LOẠI NHẬN XÉT GHI CHÚ 1 Lăng Long An Tốt 2 Vi Văn Bảo Tốt 3 Bùi Văn Duy Tốt 4 Triệu Quang Hà Tốt 5 Lèng Mạnh Hiếu Tốt 6 Nguyễn Ngọc Hiếu Khá Đi học muộn 25/3 7 Dương Văn Hợi Tốt 8 Vũ Mạnh Hùng Tốt 9 Lý Văn Huỳnh Tốt 10 Nguyễn Mạnh Linh Khá Đi học muộn 24/3 11 Lê Đình Lực Tốt 12 Đào Hải Nam Tốt 13 Bùi Văn Nhị Tốt 14 Chu Văn Phong Tốt 15 Dương Đình Sơn Tốt 16 Phạm Văn Sơn Khá Nghỉ KP 25/3 17 Nguyễn Ngọc Thuấn Tốt 18 Đào Đình Thuật Tốt 19 Nguyễn Văn Tồn Tốt 20 Phạm Dỗn Trí Tốt 21 Tô Tuấn Tú Tốt 22 Lý Quốc Việt Tốt Ngày 25 tháng năm 2014 GVCN
- Xem thêm -

Xem thêm: KET QUA XET HANH KIEM THANG 3 NAM 2014, KET QUA XET HANH KIEM THANG 3 NAM 2014