0

de thi hk 2 li 8

3 1 0
  • de thi hk 2 li 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:50

Câu 3:Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng A- Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời C- Cây cung đang dương lên B- Xe ô tô đang chạy trên đường D- Chiếc lò xo đang bị nén lại Câ[r] (1)Trường THCS Lương Thế Vinh Họ và tên: Lớp: / ; SBD: ; Phòng thi: Chữ ký GT 1: THI HK NĂM HỌC 20 -20 Môn: LÝ ;Ngày: / / Chữ ký GT 2: Số phách: Số TT: Điểm chữ: Điểm số: Nhận xét: Số tờ: Số TT: Số phách: GK 1: ; GK 2: A/ Trắc nghiệm (3,0đ) Chọn đáp án đúng ghi vào phần bài làm Câu :Phát biểu nào đây máy đơn giản là đúng A.Các máy đơn giản không cho ta lợi công B.Các máy đơn giản cho ta lợi lực C.Các máy đơn giản cho ta lợi đường D.Các máy đơn giản cho ta lợi lực đườn Câu :Vật có trọng lượng P kéo lên theo phương thẳng đứng ròng rọc động thì lực kéo vật có thể giá trị nào sau đây là đúng P A- FK ¿ B - FK ≤ P C - FK P D-Fk P Câu 3:Trong các vật sau đây vật nào không có A- Chiếc máy bay bay trên bầu trời C- Cây cung dương lên B- Xe ô tô chạy trên đường D- Chiếc lò xo bị nén lại Câu 4: Động vật không phụ thuộc vào yếu tố nào các yếu tố sau đây A-Khối lượng vật C- Thể tích vật B-Vận tốc vật D- Trọng lượng vật Câu : Khi các nguyên tử ,phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên  Khối lượng vật C Trọng lượng vật B Cả khối lượng lẫn trọng lượng vật D Nhiệt độ vật Câu 6: Khi làm biến đổi nhiêt vật thì đại lượng nào đây vật không thay đổi em cho là đúng A Nhiệt độ B Khối lượng C Thể tích D.Vận tốc các phân tử ,nguyên tử cấu tạo nên vật Câu 7: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xãy chất nào sau đây em cho là đúng A Chất rắn B Chất lỏng C Chất khí D Chất lỏng và chất khí Câu 8: Phát biểu nguyên lí truyền nhiêt có ý nào các ý sau là đúng A.Vật có nhiệt độ cao truyền nhiệt cho vật có nhiệt độ thấp B.Vật có nhiệt cao truyền nhiệt cho vật có nhiệt thấp C.Vật có nhiệt lượng cao truyền nhiệt cho vật có nhiệt lượng thấp D Cả ba ý trên đúng Câu :Một cần trục nâng vật nặng 150 Kg lên cao 2m thời gian giây ,thì công suất cầ trục là A.1500 W B 750W C 600W DE 300W (2) Câu 10:Nguyên tử phân tử không có tính chất nào sau đây Học sinh không viết vào khung này, vì đây là phách rọc A Chuyển động không ngừng C Giữa chúng có khoảng cách B.Nở nhiệt độ tăng D Chuyển động càng nhanh nhiệt độ cao Câ11: Công thưc nào sau đây không phải là công thức tính công suất học A.P = A t B P = F.V C.P =m.10 D.Cả A và B Câu 12: Đưa cùng vật lên mặt phẳng nghiêng thứ dài l1 =10m lên cao h1 = 4m , mặt phẳng nghiêng thứ hai dài l2 =8m lên cao h2= 3m thì lực kéo sinh tương ứng F1 và F2 đươc so sánh nào sau đây là đúng A F1 < F2 B F1 = F2 C.F1 > F2 D.Không so sánh B Tự luận : (7,0đ) Câu 13 : Một máy bơm có công suất 1500w dùng để bơm 90m3 nước lên cao 2m thời gian 25 phút Biết trọng lượng riêng nước 10000 N/m3Tính a/ Công có ích và công toàn phần b/ Hiệu suát máy? Câu14 :Một thau nhôm chứa lít nước 200c , người ta thả vào thau môt cầu đồng có khối lượng 750g 1750c Sau cân nhiệt nước 250c Bỏ qua nhiệt môi trường ngoài Cho biết nhiệt dng riêng Nước và đồng là c1 =4200J/kgk , c2 = 400J/Kgk a/ Tính nhiệt lượng thu vào nước và nhiệt lượng tỏa cầu/ b/ Tính nhiệt dng thau nhôm? BÀI LÀM A/ Trắc nghiệm (3,0 đ) Mỗi câu đúng 0,25 đ Câu 10 11 12 Đáp án B/Tự luận (7,0 đ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (3) ……………… ………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk 2 li 8, de thi hk 2 li 8