0

Bai 3 Em co the lam duoc nhung gi nho may tinh

2 1 0
  • Bai 3 Em co the lam duoc nhung gi nho may tinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:41

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể nhận thấy máy vi tính đã giúp ích cho con người rất nhiều, được áp dụng trong nhiều ngành nghề, công việc. Có thể làm việc không ng[r] (1)Tiết 5: Bài 3: EM CĨ THỂ LÀM GÌ NHỜ MÀY TÍNH I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết khả ưu việt máy tính ứng dụng đa dạng tin học lĩnh vực khác xã hội - Biết máy tính cơng cụ thực người dẫn II Nội dung học: Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Khả năng của máy tính Trong đời sống ngày, nhận thấy máy vi tính giúp ích cho người nhiều, áp dụng nhiều ngành nghề, công việc GV cho HS thực theo nhóm, nhóm nêu cơng việc mà máy tính giúp ích người vào việc khả máy tính, nhóm cịn lại nhận xét ngược lại  GV chốt lại, máy tính có nhiều khả năng, có bốn khả trội sau (GV nêu khả năng)  Phân tích nêu ví dụ để rõ khả - MT thực phép tính hàng trăm số với thời gian vòng chưa đến 1s MT lưu trữ đến hàng trăm nghìn sách tương ứng vài chục triệu trang Có thể làm việc không nghỉ thời gian dài, … Hoạt động 2: Ứng dụng của máy tính HS nghe giảng HS làm việc theo nhóm HS ghe ghi HS nghe giảng 1 Một số khả của máy tính: - Khả tính tốn nhanh - Tính tốn với độ xác cao - Khả lưu trữ lớn - Làm việc không mệt mỏi (2)GV hỏi: Với khả trên, theo em MT làm gì? Dựa vào khả máy tính cho HS làm việc theo nhóm để đưa ứng dụng theo suy nghĩ HS, cho HS giải thích, nêu ví dụ dẫn chứng GV nhận xét đưa ứng dụng máy tính theo giải thích nêu ví dụ dẫn chứng cho HS thấy rõ Hoạt động 3: Hạn chế của Máy tính Bên cạnh thuận tiện MT việc chưa thể làm được, chưa thể hoàn toàn thay cho người Cho HS nêu việc mà máy tính chưa thể GV nhận xét nhấn mạnh, MT sản phẩm trí tuệ người, cơng cụ nguời, chưa thể thay người suy nghĩ, chưa có lực tư cịn phụ thuộc vào người HS làm việc theo nhóm HS nghe HS ghi nghe giảng HS nghe giảng tính: - Thực tính tốn - Tự động hóa cơng việc văn phịng - Hỗ trợ cơng tác quản lý - Là cơng cụ học tập giải trí - Điều khiển tự động robot - Liên lạc tra cứu mua bàn trực tuyến 3 Hạn chế máy tính: - Phụ thuộc vào người - Con người định việc làm cho máy tính chương trình - Chưa thay hồn tồn người chưa có lực tư III Củng cố - Dặn dò: - Nắm ba ý - Trả lời câu hỏi SGK - Học bài, đọc đọc thêm IV Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 Em co the lam duoc nhung gi nho may tinh, Bai 3 Em co the lam duoc nhung gi nho may tinh