0

Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran

23 9 0
  • Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:35

- Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh, rồi thử thả cho nó lọt qua vòng kim loại... Làm thí nghiệm: H18.1 SGK Bước 1: Khi chưa hơ nóng quả cầu bằng kim loại, thả xem quả cầu có lọ[r] (1)TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG TIẾT 21: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN (2) Chương II: NHIỆT HỌC • Các chất dãn nở vì nhiệt nào? • Sự nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ là gì? • Làm nào để tìm hiểu tác động yếu tố lên tượng có nhiều yếu tố cùng tác động lúc? • Làm nào để kiểm tra dự đoán? (3) Chương II: NHIỆT HỌC Epphen (1832- 1923 ) Tháp Epphen làm thép cao 320m, kĩ sư người Pháp thiết kế Tháp xây dựng năm 1889 quảng trường Mars, nhân dịp hội chợ quốc tế lần thứ Pari Tháp Epphen (4) Chương II: NHIỆT HỌC Tháp Epphen (Eiffel) Pari, Thủ đô nước Pháp là tháp thép tiếng giới Các phép đo chiều cao tháp vào ngày 01/01/1890 và ngày 01/07/1890 cho thấy, vòng tháng tháp cao thêm 10cm Tại lại có kì lạ đó? Chẳng lẽ cái tháp thép lại có thể “lớn lên” hay sao? Tháng 01-01-1890 Tháng 01-07-1890 (5) TIẾT 21: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN (6) Làm thí nghiệm: Dùng dụng cụ vẽ hình 18.1 - Trứơc hơ nóng cầu kim lọai, thử thả xem cầu có lọt qua vòng kim loại không Nhận xét -Dùng đèn cồn hơ nóng cầu kim loại phút, thử thả xem cầu có lọt qua vòng kim loại không Nhận xét - Nhúng cầu đã hơ nóng vào nước lạnh, thử thả cho nó lọt qua vòng kim loại Nhận xét (7) CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC TIẾT21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: H18.1 SGK Bước 1: Khi chưa hơ nóng cầu kim loại, thả xem cầu có lọt qua vòng kim loại không ? Nhận xét (8) CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC TIẾT21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Laøm thí nghieäm: H18.1 SGK -Bước 2: Dùng đèn cồn hơ nóng cầu kim loại, thả xem cầu có lọt qua vòng kim loại không ? Nhận xét - Bước 3: Nhúng cầu đã hơ nóng vào nước lạnh, thả xem cầu có lọt qua vòng kim loại không Nhận xét Cm3 250 200 150 100 50 (9) TIẾT 21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: NHẬN XÉT KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Lần thí nghiệm Quả cầu có lọt qua vòng kim lọai không ? Thả cầu vào vòng kim loại trước hơ nóng Hơ nóng cầu thả vào vòng kim loại Có không Nhúng cầu vào nước lạnh thả vào vòng kim loại Có (10) TIẾT 21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Trả lời câu hỏi C1: Tại hơ nóng, cầu lại không lọt qua vòng kim loại? Khi bị hơ nóng, cầu nở nên không lọt qua vòng kim loại C2: Tại sau nhúng vào nước lạnh, cầu lại lọt qua vòng kim loại? Sau nhúng vào chậu nước lạnh, cầu co lại nên có thể lọt qua vòng kim loại (11) TIẾT 21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Trả lời câu hỏi Kết luận - nóng lên lạnh tăng giảm C3: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống các câu sau : tăng a) Thể tích cầu (1) …………… cầu nóng lên b) Thể tích cầu giảm cầu (2) lạnh …………… (12) TIẾT 21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Trả lời câu hỏi Kết luận nóng lên, co lại Chất rắn nở …… ……… lạnh (13) Đồng Chiều dài ban đầu Nhôm 100cm 0.12cm Đồng 100cm 0.086cm Sắt 100cm 0.060cm Sắt Nhôm Chất Chiều dài tăng thêm nhiệt độ tăng thêm 500C C4: Từ bảng trên có thể rút nhận xét gì nở vì nhiệt các chất rắn khác nhau? C4: Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác (14) Tiết 22 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 4.Vận dụng C5: Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm gỗ, thường có đai sắt gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao, liềm Tại lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu tra vào cán? Khaâu (15) Khaâu Caùn Lưỡi (16) TRẢ LỜI C5: Phải nung nóng khâu dao, liềm vì nung nóng, khâu nở dễ lắp vào cán, nguội khâu co lại xiết chặt vào cán (17) TIẾT 21 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Trả lời câu hỏi Kết luận: Vận dụng: C6: Hãy nghĩ cách làm cho cầu thí nghiệm H18.1, dù nóng có thể lọt qua vòng kim loại Nung cho vòng nở rộng Trả lời C7: Ở Pháp tháng là mùa đông, còn tháng là mùa hạ (18) GHI NHỚ * Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh • * Các chất rắn khác nở vì nhiệt khác (19) BÀI TẬP : Hiện tượng nào xảy nung nóng vật rắn: a Khối lượng vật tăng b Khối lượng vật giảm c Khối lượng riêng vật tăng d Khối lượng riêng vật giảm d Một lọ thủy tinh đậy nút thủy tinh Nút bị kẹt, hỏi phải mở nút cách nào? a Hơ nóng nút b Hơ nóng đáy lọ c Hơ nóng nút và cổ lọ d Hơ nóng cổ lọ d (20) 3.Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng vật rắn tăng vì: a.Khối lượng vật tăng ; b.Thể tích vật tăng c c Thể tích vật gỉam d Khối lượng vật tăng đồng thời thể tích vật giảm 4.Trong các cách xếp các chất nào vì nhiệt tỏa ít tới nhiều sau đây, cách nào là đúng? a.Nhôm, đồng, sắt ; b Sắt, đồng, nhôm c Sắt, nhôm, đồng ; d đồng, nhôm, sắt 5.Một vật nóng lên thì nở ra, lạnh thì co lại, đó khối lượng vật: a Không thay đổi a • b Tăng nhiệt độ tăng • C Giảm nhiệt độ giảm • d Cả câu B và câu C đúng (21) CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT *Bêtông (là ximăng trộn với nước và cát, đá) nở vì nhiệt thép Nhờ đó mà các trụ bêtông cốt thép không bị nứt nhiệt độ ngoài trời thay đổi *Tại trên đường ray xe lửa, mặt đường bê tông, người ta không làm đường thẳng dài mà làm đoạn? Vì để gặp nóng thì đường nở dài mà không bị gấp khúc Vậy sau này các em muốn làm nghề kỹ sư xây dưng, cầu đường, thì các em phải nắm rõ nguyên tắc nở vì nhiệt chất rắn nào để mà vận dụng cho có hiệu (22) (23) * Đối với bài học này.- Đọc phần: “Có thể em chưa biết”;- Làm lại các câu C1 đến C7 -Làm bài tập 18.1→ 18.5/ SBT- trang 22 *Đối với bài học tiếp theo:- Xem và chuẩn bị trước tiết 22 :“SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG” -Chất lỏng gặp nóng lạnh có tượng giống chất rắn không? – Các chất lỏng khác nở vì nhiệt chúng nào? (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran, Bai 18 Su no vi nhiet cua chat ran