0

De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 20142015

1 1 0
  • De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:45

Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn O để diện tích tam giác DOE đạt giá trị nhỏ nhất.[r] (1)UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng năm 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (3,0 điểm) Tìm điều kiện x để biểu thức x  có nghĩa 2 Giải phương trình : x  5x  0 x  2y 1  Giải hệ phương trình : 2x  y 5 Câu (2,0 điểm)    M    1    a  a   a  với a  0;a 1 Cho biểu thức Rút gọn M Tính giá trị biểu thức M a 3  2 Tìm số tự nhiên a để 18M là số chính phương Câu (1,0 điểm) Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ A đến B Mỗi ô tô thứ chạy nhanh ô tô thứ hai 10km/h nên đến B sớm ô tô thứ hai Tính vận tốc ô tô, biết A và B cách 300km Câu (2,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By nửa đường tròn (O) Tiếp tuyến thứ ba tiếp xúc với nửa đường tròn (O) M cắt Ax, By D và E Chứng minh tam giác DOE là tam giác vuông 2 Chứng minh : AD.BE R Xác định vị trí điểm M trên nửa đường tròn (O) để diện tích tam giác DOE đạt giá trị nhỏ Câu (1,5 điểm) Giải phương trình x  4x  21 6 2x  Cho tam giác ABC đều, điểm M nằm tam giác ABC cho 2  AM BM  CM Tính số đo BMC Hết -(Đề này gồm có 01 trang) Họ và tên thí sinh: ………………………….………………… ……Số báo danh: ……………… (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 20142015, De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 20142015