0

DE THI LOP 2

7 2 0
  • DE THI LOP 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:39

Đọc thầm và làm bài tập: 10 phút Đọc thầm bài “Bác hồ rèn luyện thân thể” Tiếng Việt 2- tập 2 trang144 Dựa theo nội dung bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.. Câu chuy[r] (1)TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG TỔ KHỐI ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Năm học: 2012 - 2013 Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) * Kiểm tra đọc: (40’) I Đọc thầm và làm bài tập: (10 phút) Đọc thầm bài “Bác hồ rèn luyện thân thể” Tiếng Việt 2- tập trang144 Dựa theo nội dung bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng Câu chuyện này kể việc gì? a Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không b Bác Hồ chiến khu Việt Bắc c Bác Hồ rèn luyện thân thể Bác Hồ rèn luyện thân thể cách nào? a Chạy, leo núi, tắm nước lạnh b Dậy sớm, luyện tập c Chạy, leo núi, tập thể dục Những cặp từ nào đây cùng nghĩa với ? a Leo - chạy b Luyện tập - rèn luyện c Chịu đựng - rèn luyện Bộ phận in đậm câu “Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét” trả lời cho câu hỏi nào? a Để làm gì? b Khi nào? c Vì sao? II Đọc thành tiếng: (30 phút) Học sinh bốc thăm đọc đoạn các bài tập đọc sau; - Sơn Tinh Thủy Tinh ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60 ) - Ai ngoan thưởng ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 100) - Chiếc rễ đa tròn ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 107) - Chuyện bầu ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 116) ==========***========== BIỂU ĐIỂM, ĐÁP ÁN A Đọc thầm: (10 điểm) I Đọc thầm (4 điểm) Ý c: điểm Ý a: điểm Ý b: điểm (2) Ý a: điểm II Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Yêu cầu học sinh đoạn văn các bài tập đọc đã học mục II phần A - Đọc đúng tiếng, đúng từ: điểm (đọc sai tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ đến tiếng: điểm; đọc sai từ đến 10 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 11 đến 15 tiêng: điểm; đọc sai từ 16 đến 20 tiêng: 0,5 điểm; đọc sai trên 20 tiếng: điểm) - Ngắt nghỉ đúng các dâu câu (có thể mắc lỗi ngắt nghỉ dấu câu): điểm (không ngắt nghỉ đúng đến dâu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ đúng dấu câu trở lên: điểm) - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm ( HS kinh đọc 35– 40 tiếng/phút); (học sinh dân tộc từ 25 – 30 tiếng/phút) - Trả lời đúng ý câu hỏi GV nêu: điểm (Trả lời chưa đủ ý hiểu câu hỏi diễn đạt còn lúng túng, chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời trả lời saiys: điểm) Lưu ý: - HS dân tộc GV có thể linh động thời gian, điều chỉnh tốc độ đọc phù hợp với đối tượng HS, tình hình thực tế lớp - Điểm dọc thầm + Điểm đọc thành tiếng = Điểm đọc Đakpơ, ngày 12 tháng năm 2013 Duyệt chuyên môn TT Đoàn Thị Hồng Điệp TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II (3) Năm học: 2012 - 2013 Môn: Tiếng Việt (Phần viết) TỔ KHỐI * Kiểm tra viết: (40 Phút) I Chính tả: Nghe – viết Bài: Qua suối Trên đường công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua suối Một chiến sĩ sau sẩy chân ngã vì giẫm phải hòn đá kênh Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắn để người sau khỏi bị ngã II Tập làm văn: (25 phút) Quan sát ảnh Bác Hồ treo trên tường lớp học, viết văn ngắn (từ đến câu) ảnh Bác Hồ theo gợi ý: - Ảnh Bác treo đâu? - Trông Bác nào (râu, tóc, vầng trán, đôi mắt,…)? - Em muốn hứa gì với Bác? ==========***========== BIỂU ĐIỂM, ĐÁP ÁN * Viết: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) - Bài viết đúng chỉnh tả, trình bày sạch, đẹp, chữ viết đúng mẫu: (5 điểm) - Mỗi lỗi chính tả sai âm đầu, vần, thanh, viết hoa: (trừ 0,5 điểm) - Viết chữ sai độ cao, khoảng cách các chữ ghi tiếng, trình bày bài bẩn: (trừ 0,5 điểm) * Lưu ý: Lỗi sai giống trừ lần II Tập làm văn: (5 điểm) - Viết các câu trả lời trọn ý, đúng nội dung yêu cầu (5 điểm) - Tuỳ theo mức độ sai sót từ ngữ, chữ viết Giáo viên có thể cho các mức điểm phù hợp: (4,5-4; 3,5-3; 2,5-2; 1,5-1) * Lưu ý: Điểm viết chính là điểm Chính tả + Điểm Tập làm văn Điểm Tiếng Việt = Điểm đọc + Điểm viết Đakpơ, ngày 12 tháng năm 2013 Duyệt chuyên môn TT Đoàn Thị Hồng Điệp TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG Họ và tên:……………………………… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Năm học: 2012 - 2013 (4) Môn: Tiếng Việt (Phần đọc ) Thời gian: 40 phút Lớp: 2A… Điểm Lời phê cô giáo * Kiểm tra đọc: (40’) I Đọc thầm và làm bài tập: (10 phút) Đọc thầm bài “Bác hồ rèn luyện thân thể” Tiếng Việt 2- tập trang144 Dựa theo nội dung bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng Câu chuyện này kể việc gì? a Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không b Bác Hồ chiến khu Việt Bắc c Bác Hồ rèn luyện thân thể Bác Hồ rèn luyện thân thể cách nào? a Chạy, leo núi, tắm nước lạnh b Dậy sớm, luyện tập c Chạy, leo núi, tập thể dục Những cặp từ nào đây cùng nghĩa với ? a Leo - chạy b Luyện tập - rèn luyện c Chịu đựng - rèn luyện Bộ phận in đậm câu “Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét” trả lời cho câu hỏi nào? a Để làm gì? b Khi nào? c Vì sao? II Đọc thành tiếng: (30 phút) Học sinh bốc thăm đọc đoạn các bài tập đọc sau; - Sơn Tinh Thủy Tinh ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60 ) - Ai ngoan thưởng ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 100) - Chiếc rễ đa tròn ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 107) - Chuyện bầu ( Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 116) TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG TỔ KHỐI (5) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Năm học: 2012 - 2013 Môn: Toán - Thời gian: 40’ Bài Đặt tính tính: 342 + 115 548 - 312 ………… ………… ………… ………… ……… ………… Bài 543 …… 724 > ? 937 …… 739 < 633 …… 600 + 33 = 210 …… 120 535 + 223 ………… …………… …………… 972 - 430 ………… ………… ………… Bài : Viết số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị 342 = …………………………… 509 = …………………………… Bài 4: Mỗi bài tập đây có các câu trả lời A , B ,C , D Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a Kết phép cộng 832 + 152 là: A 894 C 794 B 984 D 849 b Kết phép trừ 484 - 241 là: A 433 C 243 B 343 D 343 c Trong các số 875, 1000, 299 , 420 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 299, 420, 875, 1000 C 420, 299, 875,1000 B.1000, 420, 299, 875 D 875, 420, 299,1000 d Số lớn các số 873, 637, 979, 797 là: A 873 C 797 B 637 D 979 Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh sau: cm cm 10 cm Bài : Bài toán: Đàn gà có 235 con, đàn vịt ít đàn gà 121 Hỏi đàn vịt có bao nhiêu ? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (6) Bài 1: Đặt tính tính : ( điểm) phép tính đúng 0,5 điểm (HSDT: điểm: phép tính đúng điểm) 342 115 +❑❑ 457 548 312 −❑❑ 136 972 430 −❑❑ 542 535 223 +❑❑ 758 Bài 2: Điền dấu ( điểm) phép tính đúng 0,25 điểm 543 < 724 > 937 > 739 < ? 633 = 600 + 33 = 210 > 120 Bài : Viết số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị :(1 điểm) phép tính đúng 0,5 điểm 342 = 300 + 40 + 509 = 500 + Bài 4: (3 điểm) - HSDT: 1,5 điểm Câu a : Khoanh vào B (1 điểm-0,5 điểm) Câu b : Khoanh vào C (1 điểm-0,5 điểm) Câu c : Khoanh vào A (0,5 điểm-0,25 điểm) Câu d : Khoanh vào D (0,5điểm-0,25 điểm) Bài 5: ( 1,5 điểm)- HSDT: điểm Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: ( 0,25 điểm ) + + 10 = 24(cm ) ( điểm-0,5 điểm ) Đáp số: 24 cm ( 0,25 điểm ) Bài 6: ( 1,5 điểm) Bài giải Đàn vịt có số là : ( 0,25 điểm ) 235 - 121 = 114( ) ( điểm ) Đáp số: 114con vịt ( 0,25 điểm ) Đakpơ, ngày 12 tháng năm 2013 TT DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN Đoàn Thị Hồng Điệp TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG Họ và tên:…………………………… Lớp: 2A… Điểm BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Năm học: 2012 - 2013 Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Lời phê cô giáo (7) Bài Đặt tính tính: 342 + 115 548 - 312 ………… ………… ………… ………… ……… ………… Bài 543 …… 724 > ? 937 …… 739 < 633 …… 600 + 33 = 210 …… 120 535 + 223 ………… …………… …………… 972 - 430 ………… ………… ………… Bài : Viết số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị 342 = …………………………… 509 = …………………………… Bài 4: Mỗi bài tập đây có các câu trả lời A , B ,C , D Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a Kết phép cộng 832 + 152 là: C 894 C 794 D 984 D 849 b Kết phép trừ 484 - 241 là: A 433 C 243 B 343 D 343 c Trong các số 875, 1000, 299 , 420 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 299, 420, 875, 1000 C 420, 299, 875,1000 B.1000, 420, 299, 875 D 875, 420, 299,1000 d Số lớn các số 873, 637, 979, 797 là: A 873 C 797 B 637 D 979 Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh sau: Bài : Bài toán: Đàn gà có 235con, đàn vịt ít đàn gà 121 Hỏi đàn vịt có bao nhiêu ? (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI LOP 2, DE THI LOP 2