0

DE THI LSDL LOP 5 HKII

3 2 0
  • DE THI LSDL LOP 5 HKII

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:36

Để miền Bắc chi diện cho Miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước... Phần Địa lý: 5 điểm Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng.[r] (1)Phòng GD&ĐT TP Trà Vinh Trường Tiểu học Phường Họ tên HS: ……………………………… Lớp: ………… LS: Kì thi kiểm tra định kì lần IV (2013 – 2014) Ngày thi: 7/5 /2014 Môn thi: Lịch sử - Địa lý - Lớp Thời gian làm bài: 40 phút ĐIỂM LS -ĐL ĐL: A Phần lịch sử: (5 điểm) Khoanh tròn đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Thời gian diễn tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống là: (1 điểm) A 30 - – 1975 B - - 1975 C 25- – 1976 Câu : Mục đích việc mở đường Trường Sơn là : (1 điểm) A Để mở đường thông thương sang Lào và Cam –pu – chia B Để miền Bắc chi diện cho Miền Nam, thực nhiệm vụ thống đất nước C Cả hai ý trên Câu : Nêu ý nghĩa lịch sử chiến thắng 30/04/1975 ( 1,5 điểm) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu : Cuối tháng đầu tháng năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam (khoá VI) đã có định quan trọng nào ? (1,5 điểm) …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (2) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… B Phần Địa lý: (5 điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Đa số dân cư Châu Á là người: (1 điểm) A Da vàng B Da trắng Câu 2: Khu vực Đông Nam Á có khí hậu: A Nhiệt đới gió mùa C Da đen (1 điểm) B Gió mùa nóng ẩm C Nóng quanh năm Câu 3: Ở nước ta dân cư tập trung đông đúc ở: (1 điểm) A Ven vùng núi, cao nguyên B Ven biển và hải đảo C Đồng ven biển Câu 4: Khu vực Đông Nam Á có điều kiện gì để sản xuất lúa gạo ? (1đ) …………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 5: Tại châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu ? (1điểm) …………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (3) ……………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP A Phần lịch sử: (5 điểm) Câu Ý đúng/ nội dung câu trả lời C 25- – 1976 B Để miền Bắc chi diện cho Miền Nam, thực nhiệm vụ thống đất nước - Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đất nước thống và độc lập - Quyết định quan trọng Quốc hội khoá VI là: + Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Quốc kì là lá cờ đỏ vàng + Quốc ca là bài Tiến quân ca + Thủ đô là Hà Nội + Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh + Quyết định Quốc huy TỔNG CỘNG Điểm 1đ 1đ 1,5đ 1,5đ điểm B Phần Địa lý: (5 điểm) Câu Ý đúng/ nội dung câu trả lời A Da vàng B Gió mùa nóng ẩm C Đồng ven biển - Khu vực Đông Nam Á chủ yếu là khí hậu gió mùa nóng ẩm Đòng màu mở thường tập trung dọc các sông lớn và vùng ven biển Đó chính là vựa lúa gạo lơn các nước khu vực - Châu Mĩ có vị trí trải dài trên bán cầu Bắc và Nam , vì châu Mĩ có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới , ôn đới đến hàn đới TỔNG CỘNG Điểm 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ điểm (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI LSDL LOP 5 HKII, DE THI LSDL LOP 5 HKII